×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

"Месія Дюни" ГЕРБЕРТ Френк, 21 Частина (2)

21 Частина (2)

— Ти кохана.

— Аххх, вірний, вірний Дункане.

— Прошу, не називай мене так, — заблагав він.

— Але ж ти такий, — відповіла вона. — Вірність — це вартісний

товар. Його можна продати... купити — ні, але продати можна. — Мені не подобається твій цинізм, — промовив він.

— До дідька твою логіку! Це правда!

— Спи, — наказав він.

— Ти мене любиш, Дункане? — спитала вона.

— Так.

— Це одна з твоїх брехень? Одна з брехень, у які легше повірити, ніж у правду? Чому я остерігаюся вірити тобі?

— Боїшся моєї інакшості, тому що боїшся своєї власної.

— Будь мужчиною, не ментатом! — різко промовила вона.

— Я ментат і мужчина.

— Якщо так, то чи зробиш ти мене своєю жінкою?

— Зроблю все, чого вимагатиме любов.

— І вірність?

— І вірність.

— Ось цим ти й небезпечний, — сказала вона.

Її слова занепокоїли його. Хоча на його обличчі не здригнувся

жоден м'яз, вона знала це. Його неспокій вона бачила в пророчому видінні. Вона відчувала, що запам'ятала тільки частину того видіння й що їй треба пригадати все. Існувало ще якесь сприйняття, яке начебто не стосувалося органів чуття, якась

деталь, що приблукала в її думки нізвідки, як, наприклад, ясновидіння. Ця деталь ховалася в тінях Часу, і була вона нескінченно болісною.

Емоція! Ось що це — емоція! Вона з'явилася у видінні не безпосередньо, а як наслідок, за яким Алія могла встановити причину. Вона була обплутана почуттями — сувоєм зі страху, жалю та кохання. Усі вони помістилися у видінні, усі зібралися в одну епідемію, всепоглинну та споконвічну.

— Дункане, не дозволь мені відійти, — прошепотіла вона.

— Спи, — сказав він. — Не змагайся з цим.

— Я мушу... я мушу. Він принада у своїй власній пастці. Він

стане слугою влади й жаху. Насилля... обожнення — це його в'язниця. Він усе... втратить. Це розірве його на шматки.

— Ти кажеш про Пола?

— Його підводять до самознищення! — задихалася вона, дугою вигнувши спину. — Надто великий тягар, надто велике горе. Спокушають його, щоб відвернути від кохання.

Вона знову впала на ліжко.

— Вони творять Усесвіт, у якому він сам не захоче жити.

— Хто це робить?

— Він! Оххх, який ти нерозумний! Він є частиною схеми. І вже

запізно... запізно... запізно...

Кажучи це, вона відчула, що її свідомість тьмяніє шар за шаром.

Ось вона вже завбільшки як грудочка там, за пупцем. Тіло та думки розділялись і, безнастанно рухаючись, знову з'єднувалися поміж древніх видив. Алія вловила серцебиття плоду — майбутньої дитини. Меланж усе ще панував над нею, несучи її хвилями Часу. Вона знала — це б'ється серце дитини, яка ще навіть не зачата. Одне тільки певне в цій дитині: вона переживе таке ж пробудження, яке колись пережила й Алія. Буде свідомою й мислячою істотою ще до народження.


21 Частина (2) 21 Part (2)

— Ти кохана. - You are loved.

— Аххх, вірний, вірний Дункане. — Ahhhh, faithful, faithful Duncan.

— Прошу, не називай мене так, — заблагав він. "Please don't call me that," he begged.

— Але ж ти такий, — відповіла вона. "But you are," she answered. — Вірність — це вартісний — Loyalty is valuable

товар. goods. Його можна продати... купити — ні, але продати можна. It can be sold... bought - no, but it can be sold. — Мені не подобається твій цинізм, — промовив він. "I don't like your cynicism," he said.

— До дідька твою логіку! - Fuck your logic! Це правда! It's true!

— Спи, — наказав він. "Sleep," he ordered.

— Ти мене любиш, Дункане? "Do you love me, Duncan?" — спитала вона. she asked.

— Так. - So.

— Це одна з твоїх брехень? "Is this one of your lies?" Одна з брехень, у які легше повірити, ніж у правду? One of the lies that is easier to believe than the truth? Чому я остерігаюся вірити тобі? Why am I afraid to believe you?

— Боїшся моєї інакшості, тому що боїшся своєї власної. - You are afraid of my otherness, because you are afraid of your own.

— Будь мужчиною, не ментатом! - Be a man, not a mentat! — різко промовила вона. she said sharply.

— Я ментат і мужчина. - I am a mentat and a man.

— Якщо так, то чи зробиш ти мене своєю жінкою? "If so, will you make me your wife?"

— Зроблю все, чого вимагатиме любов. - I will do everything that love requires.

— І вірність? - And loyalty?

— І вірність.

— Ось цим ти й небезпечний, — сказала вона. "That's what makes you dangerous," she said.

Її слова занепокоїли його. Her words worried him. Хоча на його обличчі не здригнувся Although there was no flinch on his face

жоден м'яз, вона знала це. not a muscle, she knew that. Його неспокій вона бачила в пророчому видінні. She saw his restlessness in a prophetic vision. Вона відчувала, що запам'ятала тільки частину того видіння й що їй треба пригадати все. She felt that she remembered only a part of that vision and that she needed to remember everything. Існувало ще якесь сприйняття, яке начебто не стосувалося органів чуття, якась There was also some kind of perception that didn't seem to relate to the sense organs, some kind of

деталь, що приблукала в її думки нізвідки, як, наприклад, ясновидіння. a detail that wandered into her thoughts from nowhere, like, for example, clairvoyance. Ця деталь ховалася в тінях Часу, і була вона нескінченно болісною. This detail hid in the shadows of Time, and it was infinitely painful.

Емоція! Emotion! Ось що це — емоція! That's what it is - an emotion! Вона з'явилася у видінні не безпосередньо, а як наслідок, за яким Алія могла встановити причину. She appeared in the vision not directly, but as a consequence, according to which Alia could establish the cause. Вона була обплутана почуттями — сувоєм зі страху, жалю та кохання. She was a tangled mess of feelings—a scroll of fear, pity, and love. Усі вони помістилися у видінні, усі зібралися в одну епідемію, всепоглинну та споконвічну. All of them fit into the vision, all gathered into one epidemic, all-consuming and primordial.

— Дункане, не дозволь мені відійти, — прошепотіла вона. "Duncan, don't let me go," she whispered.

— Спи, — сказав він. "Sleep," he said. — Не змагайся з цим. - Don't compete with it.

— Я мушу... я мушу. Він принада у своїй власній пастці. He is a lure in his own trap. Він He

стане слугою влади й жаху. will become a servant of power and terror. Насилля... обожнення — це його в'язниця. Violence... deification is his prison. Він усе... втратить. He will... lose everything. Це розірве його на шматки. It will tear him to pieces.

— Ти кажеш про Пола? "Are you talking about Paul?"

— Його підводять до самознищення! - He is being led to self-destruction! — задихалася вона, дугою вигнувши спину. she gasped, arching her back. — Надто великий тягар, надто велике горе. - Too great a burden, too great grief. Спокушають його, щоб відвернути від кохання. They tempt him to distract him from love.

Вона знову впала на ліжко. She fell back on the bed.

— Вони творять Усесвіт, у якому він сам не захоче жити. - They are creating a Universe in which he himself will not want to live.

— Хто це робить? - Who does this?

— Він! - He! Оххх, який ти нерозумний! Ohhh, how stupid you are! Він є частиною схеми. He is part of the scheme. І вже And already

запізно... запізно... запізно... late... late... late...

Кажучи це, вона відчула, що її свідомість тьмяніє шар за шаром. As she said this, she felt her consciousness fade layer by layer.

Ось вона вже завбільшки як грудочка там, за пупцем. Here it is already the size of a lump there, behind the navel. Тіло та думки розділялись і, безнастанно рухаючись, знову з'єднувалися поміж древніх видив. The body and thoughts separated and, moving endlessly, were again connected between the ancient species. Алія вловила серцебиття плоду — майбутньої дитини. Alia caught the heartbeat of the fetus - the future child. Меланж усе ще панував над нею, несучи її хвилями Часу. Mélange still ruled over her, carrying her on the waves of Time. Вона знала — це б'ється серце дитини, яка ще навіть не зачата. She knew it was the beating heart of a child who had not even been conceived yet. Одне тільки певне в цій дитині: вона переживе таке ж пробудження, яке колись пережила й Алія. Only one thing is certain about this child: she will experience the same awakening that Alia once experienced. Буде свідомою й мислячою істотою ще до народження. Will be a conscious and thinking being even before birth.