×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

"Месія Дюни" ГЕРБЕРТ Френк, 1 Частина

1 Частина

Стільки міфів огортає ментата-імператора Пола Муад'Діба і його сестру Алію, що за цією завісою важко побачити справжніх людей. Але, врешті-решт, народилися колись чоловік Пол Атрід і жінка Алія. Їхні тіла були підвладними простору й часу. Попри те, що їхні провидчі здібності виводили їх за звичні рамки часу й простору, вони належали до людського загалу. Пережили реальні події, які залишили реальні сліди в реальному Всесвіті. Щоб їх збагнути, слід завважити, що їхня катастрофа була катастрофою всього людства. Отож ця робота присвячується не Муад'Дібові та його сестрі, а їхнім спадкоємцям — нам усім.

Присвята до конкордансу Муад'Діба, скопійована з меморіальних таблиць культу духа Магді

Імперське правління Муад'Діба породило більше істориків, ніж будь-яка інша ера людського поступу. Більшість із них ревно пропагувала свою, окремішню, розкольницьку точку зору, але вже й це свідчить про неабиякий вплив цієї людини, котра спричинила такі пристрасті в настільки різноманітних світах.

Звичайно, його життєпис містив ідеальні й ідеалізовані інгредієнти історії. Цей чоловік, уроджений як Пол Атрід у давньому Великому Домі, здобув ґрунтовну виучку прана-бінду від леді Джессіки, його матері, бене-ґессеритки, і завдяки цьому досконало запанував над своїми м'язами й нервами. Ще й більш від того: він був ментатом, наділеним інтелектом, чия потуга перевершувала використовувані древніми механічні комп'ютери, заборонені релігією.

Проте насамперед Муад'Діб був Квізац Хадерахом — витвором генетичної програми Сестринства, яка реалізовувалася впродовж тисяч поколінь.

І цей Квізац Хадерах, той, котрий міг бути «в багатьох місцях одночасно», цей пророк, чоловік, через якого Бене Ґессерит сподівалися кермувати людською долею, став Імператором Муад'Дібом

і уклав політичний шлюб із донькою переможеного ним Падишаха Імператора.

Поміркуйте над цим парадоксом, де крах чаїться на вершині слави, бо ж ви, безумовно, читали інші історичні праці та знаєте загальновідомі факти. Справді, дикі фримени Муад'Діба подолали Падишаха Шаддама ІV. Змели сардаукарські легіони, союзні сили Великих Домів, харконненські армії та найманців, оплачених коштами, за які проголосував Ландсраад. Він поставив на коліна Космічну Гільдію й посадив свою сестру Алію на релігійний престол, який Бене Ґессерит вважали власним.

Зробив усе це й багато іншого.

Місіонери Муад'Дібового Квізарату понесли крізь космос релігійну війну — джигад. Загалом джигад тривав лише дванадцять стандартних років, але за цей час релігійний колоніалізм спричинився до того, що майже весь заселений людьми Всесвіт опинився під егідою однієї людини.

Муад'Діб зміг здійснити це тому, що влада над Арракісом, планетою, більш знаною як Дюна, дала йому монополію на найвищу цінність імперії — геріатричні прянощі, меланж... життєносну отруту.

І от іще один інгредієнт ідеальної історії: матеріал, психохімія якого розв'язує загадку Часу. Без меланжу Сестринство Превелебних Матерів не могло б вершити свої труди, що полягали в спостереженні за людьми та контролі над ними. Без меланжу Лоцмани Гільдії не могли б вести космічну навігацію. Без меланжу загинули б мільярди узалежнених від нього громадян Імперії.

Без меланжу Пол-Муад'Діб не став би пророком.

Ми знаємо, що ця мить найвищої влади містила зародок падіння. Тут може бути лише одна відповідь: цілковито точне й повне бачення майбутнього є смертоносним.

Деякі історики твердять, що Муад'Діб був переможений звичайними змовниками — Гільдією, сестрами Бене Ґессерит та аморальними науковцями Бене Тлейлакс із їхніми замаскованими лицеплясами. Ще інші пишуть про шпигунів в оточенні Муад'Діба. Покладають значну частку вини на Таро Дюни, що затьмарило ясність пророкувань Муад'Діба. Дехто зауважує, що Муад'Діб змушений був прийняти на службу гхолу — тіло, яке воскресили з мертвих і запрограмували на вбивство. Але, безу-

мовно, вони мусили знати, що цей гхола був Дунканом Айдаго, офіцером Атрідів, який загинув, рятуючи життя юного Пола. Вони описують інтригу всередині Квізарату, очолювану Корбою Панегіристом. Крок за кроком викладають нам план Корби, який мав зробити з Муад'Діба мученика й покласти всю провину

на Чані, його фрименську конкубіну.

Чи може хоч одна з цих гіпотез пояснити історичні факти? Ні,

не може. Лише коли осягнеш смертоносну природу пророкування, тільки тоді збагнеш причину краху такої величезної й далекоглядної потуги.

Будемо сподіватися, що нові історики почерпнуть якісь уроки з цього.

З «Історичного аналізу: Муад'Діб» авторства Бронсо Іксіанського

1 Частина 1 Teil Part 1 1 Parte 1 Partie 1 Część 1 Часть

Стільки міфів огортає ментата-імператора Пола Муад'Діба і його сестру Алію, що за цією завісою важко побачити справжніх людей. Mentatského císaře Paula Muad'Diba a jeho sestru Aliju obestírá tolik mýtů, že je těžké za tímto závojem vidět skutečné lidi. So viele Mythen umgeben den Mentaten-Imperator Paul Muad'Dib und seine Schwester Alia, dass es schwer ist, echte Menschen hinter diesem Schleier zu erkennen. There are so many myths surrounding Emperor Paul Muad'Dib and his sister Aliya that it is difficult to see real people behind this curtain. Mentat İmparatoru Paul Muad'Dib ve kız kardeşi Aliyah'ı o kadar çok efsane sarıyor ki, bu perdenin arkasındaki gerçek insanları görmek zor. Але, врешті-решт, народилися колись чоловік Пол Атрід і жінка Алія. Nakonec se však narodil muž Paul Atrid a žena Alija. Aber schließlich wurden der Mann Paul Atreides und die Frau Alia geboren. But, in the end, once a man Paul Atrid and a woman Alia were born. Ama sonunda bir erkek, Paul Atrid ve bir kadın, Aliya doğdu. Їхні тіла були підвладними простору й часу. Jejich těla podléhala prostoru a času. Ihre Körper waren Raum und Zeit unterworfen. Their bodies were subject to space and time. Bedenleri uzaya ve zamana tabiydi. Попри те, що їхні провидчі здібності виводили їх за звичні рамки часу й простору, вони належали до людського загалу. Přestože jejich vizionářské schopnosti přesahovaly obvyklé hranice času a prostoru, patřili k lidské rase. Despite the fact that their clairvoyant abilities took them beyond the usual time and space, they belonged to the human community. Görme yetenekleri onları zaman ve mekânın olağan sınırlarının ötesine taşımış olsa da, insan ırkına aittiler. Пережили реальні події, які залишили реальні сліди в реальному Всесвіті. Zažili skutečné události, které zanechaly skutečné stopy ve skutečném vesmíru. Survived real events that left real traces in the real universe. Gerçek evrende gerçek izler bırakan gerçek olaylar yaşadılar. Щоб їх збагнути, слід завважити, що їхня катастрофа була катастрофою всього людства. Abychom je pochopili, je třeba si uvědomit, že jejich katastrofa byla katastrofou celého lidstva. To understand them, it should be noted that their catastrophe was the catastrophe of all mankind. Отож ця робота присвячується не Муад'Дібові та його сестрі, а їхнім спадкоємцям — нам усім. Tato práce tedy není věnována Muad'Dibovi a jeho sestře, ale jejich dědicům - nám všem. So this work is not about Muad'Dib and his sister, but about their successors, all of us.

Присвята до конкордансу Муад'Діба, скопійована з меморіальних таблиць культу духа Магді Věnování Muad'Dibově konkordanci, okopírované z pamětních desek kultu ducha Magdi. Dedication to the Concord of Muad'Dib, copied from the memorial tables of the cult of the Magdi spirit

Імперське правління Муад'Діба породило більше істориків, ніж будь-яка інша ера людського поступу. Mu'ad'Dibova císařská vláda dala vzniknout více historikům než kterákoli jiná éra lidského pokroku. Muad'Dib's imperial rule spawned more historians than any other era of human progress. Більшість із них ревно пропагувала свою, окремішню, розкольницьку точку зору, але вже й це свідчить про неабиякий вплив цієї людини, котра спричинила такі пристрасті в настільки різноманітних світах. Většina z nich horlivě prosazovala svůj vlastní, oddělený, schizmatický názor, ale už to svědčí o velkém vlivu tohoto muže, který vyvolal takové vášně v tak rozdílných světech. Most of them zealously promoted their own, separate, divisive point of view, but this already shows the great influence of this man, who caused such passions in such diverse worlds.

Звичайно, його життєпис містив ідеальні й ідеалізовані інгредієнти історії. Jeho životní příběh samozřejmě obsahoval dokonalé a idealizované ingredience historie. Of course, his biography contained ideal and idealized ingredients of history. Цей чоловік, уроджений як Пол Атрід у давньому Великому Домі, здобув ґрунтовну виучку прана-бінду від леді Джессіки, його матері, бене-ґессеритки, і завдяки цьому досконало запанував над своїми м'язами й нервами. Tento muž, který se narodil jako Paul Atreed ve starobylém Velkém domě, prošel důkladným výcvikem v pranabindě u paní Jessiky, své matky, Ben-Hesseritky, a dokonale tak ovládal své svaly a nervy. This man, born Paul Atreus in the ancient Great House, learned a lot of prana bindu from Lady Jessica, his mother, the Bene Gesserites, and thus mastered his muscles and nerves. Ще й більш від того: він був __ментатом,__ наділеним інтелектом, чия потуга перевершувала використовувані древніми механічні комп'ютери, заборонені релігією. Navíc byl obdařen intelektem, jehož síla převyšovala mechanické počítače používané starými lidmi, které byly náboženstvím zakázány. Even more than that: he was a mentat endowed with intelligence, whose power surpassed the mechanical computers used by the ancients, forbidden by religion.

Проте насамперед Муад'Діб був __Квізац Хадерахом__ — витвором генетичної програми Сестринства, яка реалізовувалася впродовж тисяч поколінь. Muad'Dib byl však především Quizatz Haderach, produkt genetického programu Sesterstva, který byl realizován po tisíce generací. But first and foremost, Muad'Dib was Quizz Haderah, a product of the sisterhood's genetic program that has been around for thousands of generations.

І цей Квізац Хадерах, той, котрий міг бути «в багатьох місцях одночасно», цей пророк, чоловік, через якого Бене Ґессерит сподівалися кермувати людською долею, став Імператором Муад'Дібом A tento Quizatz Haderach, ten, který dokázal být "na mnoha místech najednou", tento prorok, muž, skrze něhož Ben Gesserit doufali, že ovládnou lidský osud, se stal císařem Muad'Dibem. And this Quizz Haderah, the one who could be "in many places at once", this prophet, the man through whom Bene Gesserit hoped to rule human destiny, became Emperor Muad'Dib

і уклав політичний шлюб із донькою переможеного ним Падишаха Імператора. a uzavřel politický sňatek s dcerou císařova padišáha, kterého porazil. and entered into a political marriage with the daughter of the defeated Emperor.

Поміркуйте над цим парадоксом, де крах чаїться на вершині слави, бо ж ви, безумовно, читали інші історичні праці та знаєте загальновідомі факти. Zamyslete se nad tímto paradoxem, kdy pád leží na vrcholu slávy, protože jste jistě četli jiné historické práce a znáte známá fakta. Consider this paradox, where the collapse is at the peak of glory, because you have certainly read other historical works and know well-known facts. Справді, дикі фримени Муад'Діба подолали Падишаха Шаддама ІV. Muad'Dibovi divocí svobodní muži skutečně porazili Pádišáha Šaddama IV. In fact, Muad'Dib's savage Freemasons defeated Padishah Shaddam IV. Змели сардаукарські легіони, союзні сили Великих Домів, харконненські армії та найманців, оплачених коштами, за які проголосував Ландсраад. Smetli sardaukarské legie, spojenecké síly Velkých domů, harkonnské armády a žoldnéře placené z prostředků odhlasovaných Landsraadem. The Sardaukar legions, the allied forces of the Great Houses, the Harkonnen armies, and the mercenaries paid with the funds voted for by the Landsraad were crushed. Він поставив на коліна Космічну Гільдію й посадив свою сестру Алію на релігійний престол, який Бене Ґессерит вважали власним. Srazil Kosmický cech na kolena a dosadil svou sestru Aliu na náboženský trůn, který Bené Gesserité považovali za svůj. He brought the Space Guild to its knees and installed his sister Alia on a religious throne that Bene Gesserit considered his own.

Зробив усе це й багато іншого. He did all this and much more.

Місіонери Муад'Дібового Квізарату понесли крізь космос релігійну війну — джигад. Misionáři mu'adhídského kvízarátu vedli náboženskou válku, džihád, ve vesmíru. The missionaries of the Muad'Dib Quazarat carried through space a religious war - jihad. Загалом джигад тривав лише дванадцять стандартних років, але за цей час релігійний колоніалізм спричинився до того, що майже весь заселений людьми Всесвіт опинився під егідою однієї людини. Džihád trval celkem jen dvanáct standardních let, ale během této doby vedl náboženský kolonialismus k tomu, že téměř celý lidmi obývaný vesmír byl pod záštitou jedné osoby. In all, the jihad lasted only twelve standard years, but during this time religious colonialism caused almost the entire human-populated universe to come under the auspices of one man.

Муад'Діб зміг здійснити це тому, що влада над Арракісом, планетою, більш знаною як Дюна, дала йому монополію на найвищу цінність імперії — геріатричні прянощі, меланж... життєносну отруту. Muad'Dib toho byl schopen, protože jeho moc nad Arrakis, planetou známou spíše jako Duna, mu dávala monopol na nejvyšší hodnotu říše - geriatrické koření, melanž... životně důležitý jed. Muad'Dib was able to do this because power over Arrakis, a planet better known as the Dune, gave him a monopoly on the highest value of the empire - geriatric spices, melange ... life-giving poison.

І от іще один інгредієнт ідеальної історії: матеріал, психохімія якого розв'язує загадку Часу. A tady je další ingredience pro dokonalý příběh: materiál, jehož psychochemie řeší hádanku Času. And here is another ingredient of an ideal story: a material whose psychochemistry solves the mystery of Time. Без меланжу Сестринство Превелебних Матерів не могло б вершити свої труди, що полягали в спостереженні за людьми та контролі над ними. Bez melancholie by sesterstvo Nejsvětější Matky nemohlo vykonávat svou práci pozorování a kontroly lidí. Without melange, the Sisterhood of Reverend Mothers would not be able to carry out its work of observing and controlling people. Без меланжу Лоцмани Гільдії не могли б вести космічну навігацію. Bez melanže by se piloti cechu nemohli pohybovat vesmírem. Without melange, Guild Pilots would not be able to navigate space. Без меланжу загинули б мільярди узалежнених від нього громадян Імперії. Bez melanže by zemřely miliardy občanů Říše, kteří na ní byli závislí. Without melange, billions of dependent citizens of the Empire would have died.

Без меланжу Пол-Муад'Діб не став би пророком. Without melange, Paul Muad'Dib would not have become a prophet.

Ми знаємо, що ця мить найвищої влади містила зародок падіння. Víme, že tento okamžik nejvyšší moci obsahoval zárodek pádu. We know that this moment of supreme power contained the germ of fall. Тут може бути лише одна відповідь: цілковито точне й повне бачення майбутнього є смертоносним. Na to existuje jediná odpověď: zcela přesná a úplná vize budoucnosti je smrtelně nebezpečná. There can be only one answer: a completely accurate and complete vision of the future is deadly.

Деякі історики твердять, що Муад'Діб був переможений звичайними змовниками — Гільдією, сестрами Бене Ґессерит та аморальними науковцями Бене Тлейлакс із їхніми замаскованими лицеплясами. Někteří historikové tvrdí, že Muad'Dib byl poražen obvyklými spiklenci - Cechem, sestrami Bene Gesserit a nemorálními učenci Bene Tleilax s jejich převlečenými lichy. Some historians claim that Muad'Dib was defeated by the usual conspirators, the Guild, the Bene Gesserit sisters, and the immoral scholars Bene Tlaylax, with their disguised lyceps. Ще інші пишуть про шпигунів в оточенні Муад'Діба. Jiní píší o špiónech v Muad'Dibově okolí. Still others write about spies around Muad'Dib. Покладають значну частку вини на Таро Дюни, що затьмарило ясність пророкувань Муад'Діба. Velkou vinu na tom nese Tarot Duny, který zastřel jasnost Muad'Dibových proroctví. Much of the blame is placed on the Tarot of the Dunes, which overshadowed the clarity of Muad'Dib's prophecies. Дехто зауважує, що Муад'Діб змушений був прийняти на службу __гхолу__ — тіло, яке воскресили з мертвих і запрограмували на вбивство. Někteří poznamenali, že Muad'Dib byl nucen přijmout gholu, tělo, které bylo vzkříšeno z mrtvých a naprogramováno k zabíjení. Some point out that Muad'Dib was forced to recruit ghola, a body raised from the dead and programmed to be killed. Але, безу- Ale ne. But, without-

мовно, вони мусили знати, що цей гхола був Дунканом Айдаго, офіцером Атрідів, який загинув, рятуючи життя юного Пола. lingvisticky museli vědět, že tento ghola je Duncan Aidago, důstojník Atrendy, který zemřel při záchraně života mladého Paula. they must have known that this ghola was Duncan Idago, an Atreides officer who died saving the life of young Paul. Вони описують інтригу всередині Квізарату, очолювану Корбою Панегіристом. Popisují intriky uvnitř Quisarátu, které vede Corba Panegyrist. They describe the intrigue inside the Quizarat, led by Korba the Panegyrist. Крок за кроком викладають нам план Корби, який мав зробити з Муад'Діба мученика й покласти всю провину Step by step we are taught the plan of Korba, which was to make Muad'Dib a martyr and impose all the provisions.

на Чані, його фрименську конкубіну. na Chan, jeho Freeman's competitions. well on Chan, his Freeman concubine.

Чи може хоч одна з цих гіпотез пояснити історичні факти? Can at least one of these hypotheses explain the historical facts? Ні, No,

не може. can not. Лише коли осягнеш смертоносну природу пророкування, тільки тоді збагнеш причину краху такої величезної й далекоглядної потуги. Teprve když pochopíte smrtící povahu proroctví, můžete pochopit příčinu pádu tak obrovské a prozíravé mocnosti. Only when you understand the deadly nature of prophecy will you understand the reason for the collapse of such a huge and far-sighted power.

Будемо сподіватися, що нові історики почерпнуть якісь уроки з цього. Doufejme, že si z toho noví historici vezmou ponaučení. Let's hope that new historians will learn some lessons from this.

З «Історичного аналізу: Муад'Діб» авторства Бронсо Іксіанського Z "Historické analýzy: Muad'Dib" od Bronso Iksianskyho From "Historical Analysis: Muad'Dib" by Bronso Ixian