×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

"Україна. Історія." Орест Субтельний, Орест Субтельний. Занепад Києва

Орест Субтельний. Занепад Києва

Політична роздробленість. Не викликає подиву те, що через порівняно короткий період створене першими київськими правителями об'єднання земель почало розпадатися. Аналогічна доля спіткала інші середньовічні імперії Європи, зокрема державу Карла Великого. Цим величезним, хоч і примітивним, політичним утворенням просто бракувало відповідних технічних засобів та організаційних структур для того щоб утримувати обширні території протягом тривалого часу. На Русі Рюриковичі через членів своєї розгалуженої династії забезпечували принаймні позірну єдність земель. Хоч це тривало рівно стільки, скільки між князями була згода щодо того, хто серед них найстарший і, отже, мав право на верховну владу. З порушенням такої одностайності різко слабшали родові та особисті узи між різними князівствами.

Проте існував іще один аспект проблеми політичної роздробленості. З перемогою принципу спадкового престолонаслідування (вотчини) над системою старшинства або ротації Ярослава Мудрого княжі роди все глибше пускали коріння у своїх батьківських землях, для них дедалі очевиднішим ставав той факт, що їхнє майбутнє пов'язане з удільними володіннями, а не з Києвом, за який точилася безперервна боротьба. Протягом XII ст. виникло від 10 до 15 таких удільних князівств, найбільшими з яких були Галицько-Волинське, Володимиро-Суздальське, Новгородське, Чернігівське та Смоленське. Кожне мало незалежний політичний, економічний і навіть культурний статус. Унаслідок цього Київська Русь поступово перетворилася на ціле з багатьма центрами, пов'язаними спільними релігійними та культурними традиціями, династичними узами. Проте центри ці були значною мірою самостійними й часто ворогували між собою.

З відокремленням нових і нових князівств багатства, населення та землі Києва зменшилися до такої міри, що перед ним мало чим поступалися інші князівства. Власне тоді місто Київ з прилеглими територіями стало називатися „Руською землею“ — у вузькому розумінні слова. Та незважаючи ні на що, Київ залишався великою принадою. Той, хто завойовував його, не тільки пишався престижем правителя „матері міст руських“, а й міг претендувати на верховенство в династії Рюриковичів. Оскільки в Києві жив митрополит і знаходилися головні храми й монастирі, він лишався незаперечним культурним і релігійним, якщо не політичним, центром усієї Русі. Навіть із зменшенням свого населення й територій Київ з довколишніми землями залишався одним із найбільш розвинених і густозаселених князівств на всій Україні.

Проте переваги Києва були водночас і його нещастями. Продовжувалися невщухаючі чвари між князями за місто. Український історик Стефан Томашівський підрахував, що між 1146 і 1246 рр. 24 князі 47 разів правили в Києві. З них один сім разів займав престол, п'ять князів правили по три рази кожен, а вісім — по два рази. Характерно, що 35 князювань тривали менше року кожне. Один князь посвоєму підійшов до проблеми Києва. Побоюючись втратити владу над завойованим Києвом, а також намагаючись не допустити, щоб місто затьмарювало його власні зростаючі володіння на північному сході, володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський, цей попередник московських князів, у 1169 р. напав на Київ і по-дикунському пограбував його. Місто так ніколи вже не досягло колишньої величі.

Економічний застій. Поряд із політичними проблемами існували й господарські. Як ми вже пересвідчилися, розташування Києва на великому торговому шляху „із варягів у греки“ відігравало важливу роль у його піднесенні. З кінця XI ст. значення цього шляху почало зменшуватися. Це мало згубні наслідки для економіки Києва. Заповзятливі італійські купці, обминаючи Київ, установили прямі зв'язки між Візантією, Малою Азією та Близьким Сходом, з одного боку, та Західною Європою — з іншого. Крім того, руським князям, що воювали між собою, важко було захистити шлях по Дніпру від наскоків кочовиків. У 1204 р. торговельні зв'язки Києва зазнали нового удару, коли під час хрестового походу було пограбовано Константинополь. Водночас вступив у період стрімкого занепаду квітучий колись Аббасидський халіфат зі столицею в Багдаді. Внаслідок цього Київ утратив двох найзначніших партнерів у торгівлі. Ці економічні лиха загострили й без того напружені стосунки між багатим і бідним населенням міста, часто призводячи до соціальних вибухів. З усією очевидністю велична колись столиця Русі політичне, економічно та соціальне занепадала.

Монголо-татари. Справжньою Немезидою для Києва були його давні вороги — кочовики. Проте найтяжчого удару завдали Києву не половці, оскільки по десятиліттях затятої та виснажливої для обох суперників боротьби руські князівства встановили з цими племенами постійні стосунки, а деякі руські князі навіть вступали у шлюбні зв'язки з представниками половецької знаті. Нищівного удару завдали Києву монголо-татари.

Хоча походження монголо-татар ще не встановлено остаточно, відомо, що у XII ст. вони кочували у прикордонних землях Китаю. Майже всю свою силу й енергію вони витрачали на міжплемінні та родові конфлікти за убогі пасовиська. В останні десятиліття XII ст. серед них з'являється надзвичайно обдарований вождь на ім'я Темучин (у 1206 р. він прибрав собі високий титул Чингізхана, тобто хана над ханами), який досягнув нечуваного: вдаючися до сили й політичних інтриг, він об'єднав ворогуючі племена, змусивши їх визнати свою абсолютну владу. Наступним його кроком стало спрямування величезної військової сили та агресивності цих племен проти сусідніх некочових цивілізацій.

Монголо-татарські війська, що ніколи не були багаточисельними (найбільше від 120 до 140 тис. воїнів), зате надзвичайно рухливими, добре організованими й блискуче керованими, спочатку підкорили Китай, Середню Азію та Іран. У 1222 р. монголо-татарський загін перейшов Кавказ і напав на половців. Половецький хан Кобяк звернувся по допомогу до кількох руських князів, що підтримали його. У 1223 р. об'єднані русько-половецькі сили зустрілися біля річки Калки з монголо-татарами й у жорстокій битві зазнали страшної поразки. Але монголи, надто розпорошивши свої сили, вирішили не користатися з цієї перемоги й повернули назад, додому. Руські князі швидко забули цей катастрофічний випадок, знову поринувши у внутрішні чвари. Проте у 1237 р. на кордонах Русі з'явилося сильне монголо-татарське військо на чолі з онуком Чингізхана Батиєм. Вогнем і мечем зруйнувало воно міста Рязань, Суздаль і Володимир, а у 1240 р. дійшло до Києва. Хоча місцевий князь Михайло втік, городяни на чолі з воєводою Дмитром, що його послав Данило Галицький, вирішили оборонятися від нападників. Облога міста була тривалою й жорстокою, й навіть коли монголо-татари подолали міські мури, бої точилися за кожну вулицю й за кожний будинок. Нарешті на .початку грудня 1240 р. Київ упав під ударами монголо-татар.

Історики часто ділять політичну історію Київської Русі на три періоди. Перший період — швидкого зростання — охоплює майже 100 років — з 882 р., коли на престол у Києві сів Олег, до смерті Святослава у 972 р. Базуючись у вигідно розташованому в стратегічному плані Києві, варязькі князі підпорядкували собі найважливішу торговельну артерію по Дніпру — „шлях із варягів у греки“, підкорили східнослов'янські племена й знищили своїх основних суперників у цьому регіоні. Так було створене величезне господарське й політичне об'єднання, здатне й готове кинути виклик могутній Візантійській імперії.

Другий період охоплює князювання Володимира Великого (980—1015) та Ярослава Мудрого (1034—1054), що було добою зміцнення Києвом своїх завоювань і досягнення ним вершини політичної могутності й стабільності, економічного та культурного розквіту. На противагу територіальному зростанню попереднього періоду тут переважає внутрішній розвиток. Дедалі відчутнішим стає законопорядок. Надзвичайно важливим було впровадження християнства, що принесло нову культуру й докорінно змінило світосприймання та самовираження населення Київської Русі.

Останній період характеризують безупинні руйнівні князівські чвари, зростаюча загроза нападів кочових племен та економічний застій. Деякі історики доводять, що всі ці лиха прийшли незабаром після смерті Ярослава Мудрого у 1054 р. Інші схильні вбачати початки занепаду після князювання останніх вдалих правителів Києва—Володимира Мономаха (1113—1125) та його сина Мстислава (1125—1132). Так чи інакше, коли князь суздальський Андрій Боголюбський у 1169 р. захопив і розорив Київ, а потім вирішив залишити його, повернувшись у свої північно-східні землі, стало очевидним, що політичне й економічне значення Києва дуже підупало. Остаточне зруйнування Києва монголо-татарами у 1240 р. ознаменувало собою трагічний кінець Київського періоду історії України.

Орест Субтельний. Занепад Києва Orest Subtelnyi. Der Niedergang von Kiew Orest Subtelny. The decline of Kiev Orest Subtelnyi. El declive de Kiev Orest Subtelny. Déclin de Kyiv Orest Subtelnyi. De ondergang van Kiev Orest Subtelnyj. Upadek Kijowa Orest Subtelnyi. O declínio de Kiev Орест Субтельный. Упадок Киева Orest Subtelnyi. Kyivs nedgång Orest Subtelnyi. Kiev'in düşüşü 奧雷斯特·蘇特爾尼。基輔的衰落

Політична роздробленість. Political fragmentation. Fragmentation politique. Не викликає подиву те, що через порівняно короткий період створене першими київськими правителями об'єднання земель почало розпадатися. Not surprisingly, after a relatively short period of time, the unification of lands created by the first Kyiv rulers began to disintegrate. Il n'est pas surprenant qu'après une période relativement courte, l'union des terres créée par les premiers dirigeants de Kiev ait commencé à se désintégrer. Аналогічна доля спіткала інші середньовічні імперії Європи, зокрема державу Карла Великого. A similar fate befell other medieval empires in Europe, including the state of Charlemagne. Un sort similaire est arrivé à d'autres empires européens médiévaux, en particulier l'état de Charlemagne. Цим величезним, хоч і примітивним, політичним утворенням просто бракувало відповідних технічних засобів та організаційних структур для того щоб утримувати обширні території протягом тривалого часу. These huge, albeit primitive, political entities simply lacked the appropriate technical means and organizational structures to hold vast territories for long periods of time. Ces entités politiques énormes, bien que primitives, manquaient simplement des moyens techniques et des structures organisationnelles appropriées pour détenir de vastes territoires pendant de longues périodes. На Русі Рюриковичі через членів своєї розгалуженої династії забезпечували принаймні позірну єдність земель. In Russia, the Rurik family, through the members of their branching dynasty, ensured at least the apparent unity of the lands. En Russie, la famille Rurik, à travers les membres de sa dynastie ramifiée, assurait au moins l'unité apparente des terres. Хоч це тривало рівно стільки, скільки між князями була згода щодо того, хто серед них найстарший і, отже, мав право на верховну владу. Although it lasted exactly as long as there was an agreement between the princes about who among them was the oldest and, therefore, had the right to supreme power. Bien que cela ait duré exactement aussi longtemps qu'il y avait un accord entre les princes sur qui d'entre eux était le plus âgé et, par conséquent, avait le droit au pouvoir suprême. З порушенням такої одностайності різко слабшали родові та особисті узи між різними князівствами. With the violation of such unanimity, family and personal ties between different principalities weakened sharply. Avec la violation d'une telle unanimité, les liens familiaux et personnels entre les différentes principautés se sont fortement affaiblis.

Проте існував іще один аспект проблеми політичної роздробленості. However, there was another aspect of the problem of political fragmentation. Cependant, il y avait un autre aspect du problème de la fragmentation politique. З перемогою принципу спадкового престолонаслідування (вотчини) над системою старшинства або ротації Ярослава Мудрого княжі роди все глибше пускали коріння у своїх батьківських землях, для них дедалі очевиднішим ставав той факт, що їхнє майбутнє пов'язане з удільними володіннями, а не з Києвом, за який точилася безперервна боротьба. With the victory of the principle of hereditary succession to the throne (patrimony) over the system of seniority or rotation of Yaroslav the Wise, the families of the princes took deeper and deeper roots in their ancestral lands, for them it became more and more obvious that their future was connected with individual possessions, and not with Kyiv, according to which was a continuous struggle. Avec la victoire du principe de succession héréditaire au trône (patrimoine) sur le système d'ancienneté ou de rotation de Yaroslav le Sage, les familles des princes se sont enracinées de plus en plus profondément dans leurs terres ancestrales, pour elles c'est devenu de plus en plus évident que leur avenir était lié aux possessions individuelles, et non à Kiev, selon qui était une lutte continue. Протягом XII ст. During the XII century. Au XIIe siècle. виникло від 10 до 15 таких удільних князівств, найбільшими з яких були Галицько-Волинське, Володимиро-Суздальське, Новгородське, Чернігівське та Смоленське. from 10 to 15 such separate principalities arose, the largest of which were Galicia-Volyn, Volodymyr-Suzdal, Novgorod, Chernihiv and Smolensk. de 10 à 15 de ces principautés distinctes ont surgi, dont les plus grandes étaient la Galice-Volyn, Volodymyr-Souzdal, Novgorod, Tchernihiv et Smolensk. Кожне мало незалежний політичний, економічний і навіть культурний статус. Each had an independent political, economic and even cultural status. Chacun avait un statut politique, économique et même culturel indépendant. Унаслідок цього Київська Русь поступово перетворилася на ціле з багатьма центрами, пов'язаними спільними релігійними та культурними традиціями, династичними узами. As a result, Kievan Rus gradually became a whole with many centers connected by common religious and cultural traditions, dynastic ties. En conséquence, Kyivan Rus s'est progressivement transformé en un tout avec de nombreux centres liés par des traditions religieuses et culturelles communes et des liens dynastiques. Проте центри ці були значною мірою самостійними й часто ворогували між собою. However, these centers were largely independent and often at odds with each other. Cependant, ces centres étaient largement indépendants et souvent en désaccord les uns avec les autres.

З відокремленням нових і нових князівств багатства, населення та землі Києва зменшилися до такої міри, що перед ним мало чим поступалися інші князівства. With the separation of new and new principalities, the wealth, population and lands of Kiev decreased to such an extent that other principalities were not inferior to it. Avec la séparation des nouvelles et nouvelles principautés, la richesse, la population et les terres de Kiev ont tellement diminué que les autres principautés ne lui étaient pas inférieures. Власне тоді місто Київ з прилеглими територіями стало називатися „Руською землею“ — у вузькому розумінні слова. At that time, the city of Kyiv and the surrounding territories became known as the "Russian land" - in the narrow sense of the word. C'est alors que la ville de Kiev et les territoires environnants ont commencé à s'appeler «terre russe» - au sens étroit du terme. Та незважаючи ні на що, Київ залишався великою принадою. And in spite of everything, Kyiv remained a great attraction. Malgré tout, Kiev est restée une grande attraction. Той, хто завойовував його, не тільки пишався престижем правителя „матері міст руських“, а й міг претендувати на верховенство в династії Рюриковичів. Whoever conquered it was not only proud of the prestige of the ruler of the "mother of Russian cities", but also could claim supremacy in the Rurik dynasty. Celui qui l'a conquis était non seulement fier du prestige du dirigeant de la "mère des villes russes", mais pouvait également revendiquer la suprématie dans la dynastie Rurik. Оскільки в Києві жив митрополит і знаходилися головні храми й монастирі, він лишався незаперечним культурним і релігійним, якщо не політичним, центром усієї Русі. As the metropolitan lived in Kyiv and the main churches and monasteries were located, it remained the undisputed cultural and religious, if not political, center of all Russia. Étant donné que le métropolite vivait à Kiev et que les principales églises et monastères étaient situés à Kiev, il restait le centre culturel et religieux incontesté, sinon politique, de toute la Russie. Навіть із зменшенням свого населення й територій Київ з довколишніми землями залишався одним із найбільш розвинених і густозаселених князівств на всій Україні. Even with the decrease in its population and territory, Kyiv and the surrounding lands remained one of the most developed and densely populated principalities in all of Ukraine. Même avec la diminution de sa population et de son territoire, Kiev et les terres environnantes sont restées l'une des principautés les plus développées et les plus densément peuplées de toute l'Ukraine.

Проте переваги Києва були водночас і його нещастями. However, Kyiv's advantages were at the same time its misfortunes. Cependant, les avantages de Kiev étaient en même temps ses malheurs. Продовжувалися невщухаючі чвари між князями за місто. Unceasing quarrels between the princes outside the city continued. Les querelles incessantes entre les princes à l'extérieur de la ville se poursuivaient. Український історик Стефан Томашівський підрахував, що між 1146 і 1246 рр. Der ukrainische Historiker Stefan Tomaszewski hat berechnet, dass zwischen 1146 und 1246. Ukrainian historian Stefan Tomashivskyi estimated that between 1146 and 1246 L'historien ukrainien Stefan Tomashivskyi a estimé qu'entre 1146 et 1246 24 князі 47 разів правили в Києві. 24 Fürsten regierten 47 Mal in Kiew. 24 princes ruled in Kyiv 47 times. 24 princes ont gouverné Kiev 47 fois. З них один сім разів займав престол, п'ять князів правили по три рази кожен, а вісім — по два рази. One of them held the throne seven times, five princes ruled three times each, and eight ruled twice. L'un d'eux a occupé le trône sept fois, cinq princes ont régné trois fois chacun et huit - deux fois. Характерно, що 35 князювань тривали менше року кожне. Characteristically, 35 reigns lasted less than a year each. Il est caractéristique que 35 règnes aient duré moins d'un an chacun. Один князь посвоєму підійшов до проблеми Києва. One prince approached the problem of Kyiv on his own. Un prince a abordé le problème de Kiev à sa manière. Eén prins benaderde het probleem van Kiev op zijn eigen manier. Побоюючись втратити владу над завойованим Києвом, а також намагаючись не допустити, щоб місто затьмарювало його власні зростаючі володіння на північному сході, володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський, цей попередник московських князів, у 1169 р. напав на Київ і по-дикунському пограбував його. Fearing the loss of power over conquered Kyiv, and trying to prevent the city from overshadowing its own growing possessions in the northeast, Vladimir-Suzdal Prince Andrei Bogolyubsky, the predecessor of the Moscow princes, attacked Kyiv in 1169 and savagely looted it. Craignant la perte de pouvoir sur la ville conquise et essayant également d'empêcher la ville d'éclipser ses propres possessions croissantes dans le nord-est, le prince Andrei Bogolyubsky de Volodymyr-Souzdal, ce prédécesseur des princes moscovites, a attaqué Kiev en 1169 et l'a sauvagement pillée. . Uit angst om de macht over het veroverde Kiev te verliezen en ook om te voorkomen dat de stad zijn eigen groeiende bezittingen in het noordoosten zou overschaduwen, viel prins Andrej Bogoljoebskij van Vladimir-Soezdal, deze voorganger van de Moskouse prinsen, Kiev in 1169 aan en plunderde deze op wrede wijze. Місто так ніколи вже не досягло колишньої величі. The city never again reached its former greatness. La ville n'a jamais retrouvé son ancienne grandeur.

Економічний застій. Economic stagnation. Stagnation économique. Поряд із політичними проблемами існували й господарські. Along with political problems, there were also economic ones. Outre les problèmes politiques, il y avait aussi des problèmes économiques. Як ми вже пересвідчилися, розташування Києва на великому торговому шляху „із варягів у греки“ відігравало важливу роль у його піднесенні. As we have already seen, the location of Kyiv on the great trade route "from the Vikings to the Greeks" played an important role in its rise. Comme nous l'avons déjà vu, la situation de Kiev sur la grande route commerciale "des Varègues aux Grecs" a joué un rôle important dans son essor. З кінця XI ст. From the end of the XI century. Dès la fin du XIe siècle. значення цього шляху почало зменшуватися. the value of this path began to decrease. la valeur de ce chemin a commencé à diminuer. Це мало згубні наслідки для економіки Києва. This had disastrous consequences for Kyiv's economy. Cela a eu des conséquences désastreuses pour l'économie de Kiev. Заповзятливі італійські купці, обминаючи Київ, установили прямі зв'язки між Візантією, Малою Азією та Близьким Сходом, з одного боку, та Західною Європою — з іншого. Enterprising Italian merchants, bypassing Kyiv, established direct ties between Byzantium, Asia Minor and the Middle East, on the one hand, and Western Europe, on the other. Des marchands italiens entreprenants, contournant Kiev, établissent des liaisons directes entre Byzance, l'Asie Mineure et le Moyen-Orient, d'une part, et l'Europe occidentale, d'autre part. Крім того, руським князям, що воювали між собою, важко було захистити шлях по Дніпру від наскоків кочовиків. In addition, it was difficult for the Russian princes, who were fighting among themselves, to protect the route along the Dnieper from the raids of the nomads. De plus, il était difficile pour les princes russes, qui se battaient entre eux, de protéger la route le long du Dniepr des raids des nomades. У 1204 р. торговельні зв'язки Києва зазнали нового удару, коли під час хрестового походу було пограбовано Константинополь. In 1204, Kyiv's trade ties suffered a new blow, when Constantinople was looted during the crusade. En 1204, les relations commerciales de Kiev subissent un nouveau coup lorsque Constantinople est pillée pendant la croisade. Водночас вступив у період стрімкого занепаду квітучий колись Аббасидський халіфат зі столицею в Багдаді. At the same time, the once flourishing Abbasid caliphate with its capital in Baghdad entered a period of rapid decline. Dans le même temps, le califat abbasside autrefois florissant avec sa capitale à Bagdad est entré dans une période de déclin rapide. Внаслідок цього Київ утратив двох найзначніших партнерів у торгівлі. As a result, Kyiv lost two of its most important trading partners. En conséquence, Kiev a perdu deux de ses principaux partenaires commerciaux. Ці економічні лиха загострили й без того напружені стосунки між багатим і бідним населенням міста, часто призводячи до соціальних вибухів. These economic disasters exacerbated the already strained relationship between the city's rich and poor, often leading to social outbursts. Ces catastrophes économiques ont exacerbé les relations déjà tendues entre les riches et les pauvres de la ville, entraînant souvent des explosions sociales. З усією очевидністю велична колись столиця Русі політичне, економічно та соціальне занепадала. With all the obviousness, the once majestic capital of Russia was declining politically, economically and socially. De toute évidence, l'ancienne capitale majestueuse de la Russie déclinait politiquement, économiquement et socialement.

Монголо-татари. Mongol-Tatars. Справжньою Немезидою для Києва були його давні вороги — кочовики. The real nemesis for Kyiv were its old enemies - the nomads. Le véritable ennemi de Kiev était ses anciens ennemis - les nomades. Проте найтяжчого удару завдали Києву не половці, оскільки по десятиліттях затятої та виснажливої для обох суперників боротьби руські князівства встановили з цими племенами постійні стосунки, а деякі руські князі навіть вступали у шлюбні зв'язки з представниками половецької знаті. However, it was not the Polovts who inflicted the heaviest blow on Kyiv, because after decades of intense and exhausting struggle for both rivals, the Russian principalities established permanent relations with these tribes, and some Russian princes even entered into marriage relationships with representatives of the Polovtsian nobility. Cependant, ce ne sont pas les Polovts qui ont porté le coup le plus dur à Kiev, car après des décennies de lutte intense et épuisante pour les deux rivaux, les principautés russes ont établi des relations permanentes avec ces tribus, et certains princes russes ont même contracté des relations de mariage avec des représentants de la Noblesse polovtsienne. Нищівного удару завдали Києву монголо-татари. The Mongol-Tatars dealt a devastating blow to Kyiv. Les Mongols-Tatars ont porté un coup dévastateur à Kiev.

Хоча походження монголо-татар ще не встановлено остаточно, відомо, що у XII ст. Although the origin of the Mongol-Tatars has not yet been definitively established, it is known that in the XII century. Bien que l'origine des Mongols-Tatars n'ait pas encore été définitivement établie, on ne sait qu'au XIIe siècle. вони кочували у прикордонних землях Китаю. they roamed the borderlands of China. ils parcouraient les régions frontalières de la Chine. Майже всю свою силу й енергію вони витрачали на міжплемінні та родові конфлікти за убогі пасовиська. They spent almost all their strength and energy on intertribal and tribal conflicts over poor pastures. Ils ont dépensé presque toute leur force et leur énergie dans des conflits intertribaux et tribaux autour de pâturages pauvres. В останні десятиліття XII ст. In the last decades of the XII century. Dans les dernières décennies du XIIe siècle. серед них з'являється надзвичайно обдарований вождь на ім'я Темучин (у 1206 р. він прибрав собі високий титул Чингізхана, тобто хана над ханами), який досягнув нечуваного: вдаючися до сили й політичних інтриг, він об'єднав ворогуючі племена, змусивши їх визнати свою абсолютну владу. among them appears an extremely gifted leader named Temuchin (in 1206 he took the high title of Genghis Khan, i.e. Khan of Khans), who achieved the unheard of: resorting to force and political intrigue, he united the warring tribes, forcing them to recognize their absolute power. parmi eux figure un chef extrêmement doué nommé Temuchin (en 1206, il prit le titre élevé de Gengis Khan, c'est-à-dire Khan des Khans), qui réalisa l'inouï : recourant à la force et à l'intrigue politique, il unifia les tribus belligérantes, les forçant à reconnaître leur pouvoir absolu. Наступним його кроком стало спрямування величезної військової сили та агресивності цих племен проти сусідніх некочових цивілізацій. His next step was to direct the enormous military power and aggressiveness of these tribes against neighboring non-nomadic civilizations. Sa prochaine étape consistait à diriger l'énorme puissance militaire et l'agressivité de ces tribus contre les civilisations non nomades voisines.

Монголо-татарські війська, що ніколи не були багаточисельними (найбільше від 120 до 140 тис. Mongol-Tatar troops, which were never numerous (at most 120 to 140 thousand), were never able to fight. Les troupes mongoles-tatares, qui n'ont jamais été nombreuses (tout au plus de 120 à 140 000 воїнів), зате надзвичайно рухливими, добре організованими й блискуче керованими, спочатку підкорили Китай, Середню Азію та Іран. warriors), but extremely mobile, well-organized and brilliantly led, first conquered China, Central Asia and Iran. guerriers), mais extrêmement mobiles, bien organisés et brillamment dirigés, ont d'abord conquis la Chine, l'Asie centrale et l'Iran. У 1222 р. монголо-татарський загін перейшов Кавказ і напав на половців. In 1222 the Mongol-Tatar detachment crossed the Caucasus and attacked the Polovtsians. En 1222, un détachement mongol-tatare traversa le Caucase et attaqua les Polovtsy. Половецький хан Кобяк звернувся по допомогу до кількох руських князів, що підтримали його. The Polovtsian khan Kobiak turned to several Russian princes for help, who supported him. Polovtsian Khan Kobyak a lancé un appel à l'aide à plusieurs princes russes qui l'ont soutenu. У 1223 р. об'єднані русько-половецькі сили зустрілися біля річки Калки з монголо-татарами й у жорстокій битві зазнали страшної поразки. In 1223, the united Russo-Polovtsian forces met with the Mongol-Tatars near the Kalki River and suffered a terrible defeat in a brutal battle. En 1223, les forces combinées russo-polovtsiennes rencontrèrent les Mongols-Tatars près de la rivière Kalka et subirent une terrible défaite dans une bataille acharnée. Але монголи, надто розпорошивши свої сили, вирішили не користатися з цієї перемоги й повернули назад, додому. But the Mongols, having dispersed their forces too much, decided not to take advantage of this victory and turned back home. Mais les Mongols, ayant trop dispersé leurs forces, décident de ne pas profiter de cette victoire et rentrent chez eux. Руські князі швидко забули цей катастрофічний випадок, знову поринувши у внутрішні чвари. The Russian princes quickly forgot this catastrophic incident, plunging back into internal strife. Les princes russes ont rapidement oublié cet incident catastrophique, plongeant à nouveau dans des conflits internes. Проте у 1237 р. на кордонах Русі з'явилося сильне монголо-татарське військо на чолі з онуком Чингізхана Батиєм. However, in 1237, a strong Mongol-Tatar army led by Genghis Khan's grandson Baty appeared on the borders of Russia. Cependant, en 1237, une puissante armée mongole-tatare dirigée par le petit-fils de Gengis Khan, Baty, est apparue aux frontières de la Russie. Вогнем і мечем зруйнувало воно міста Рязань, Суздаль і Володимир, а у 1240 р. дійшло до Києва. It destroyed the cities of Ryazan, Suzdal, and Vladimir with fire and sword, and in 1240 reached Kyiv. Il a détruit les villes de Riazan, Suzdal et Volodymyr avec le feu et l'épée, et en 1240, il a atteint Kiev. Хоча місцевий князь Михайло втік, городяни на чолі з воєводою Дмитром, що його послав Данило Галицький, вирішили оборонятися від нападників. Although the local prince Mykhailo fled, the townspeople, led by Voivode Dmytro, who was sent by Danylo Halytskyi, decided to defend themselves against the attackers. Bien que le prince local Mykhailo ait fui, les habitants de la ville, dirigés par le voïvode Dmytro, envoyé par Danylo Halytskyi, ont décidé de se défendre contre les assaillants. Облога міста була тривалою й жорстокою, й навіть коли монголо-татари подолали міські мури, бої точилися за кожну вулицю й за кожний будинок. The siege of the city was long and brutal, and even when the Mongol-Tatars overcame the city walls, the fighting continued for every street and every house. Le siège de la ville a été long et brutal, et même lorsque les Mongols-Tatars ont vaincu les murs de la ville, des batailles ont eu lieu pour chaque rue et pour chaque maison. De belegering van de stad was lang en wreed en zelfs toen de Mongoolse Tataren de stadsmuren hadden overwonnen, ging het vechten door in elke straat en elk huis. Нарешті на .початку грудня 1240 р. Київ упав під ударами монголо-татар. Finally, in early December 1240, Kyiv fell to the Mongol-Tatars. Enfin, début décembre 1240, Kiev tombe sous les coups des Mongols-Tatars. Uiteindelijk viel Kiev begin december 1240 in handen van de Mongoolse Tataren.

Історики часто ділять політичну історію Київської Русі на три періоди. Historians often divide the political history of Kievan Rus into three periods. Les historiens divisent souvent l'histoire politique de Kyivan Rus en trois périodes. Перший період — швидкого зростання — охоплює майже 100 років — з 882 р., коли на престол у Києві сів Олег, до смерті Святослава у 972 р. Базуючись у вигідно розташованому в стратегічному плані Києві, варязькі князі підпорядкували собі найважливішу торговельну артерію по Дніпру — „шлях із варягів у греки“, підкорили східнослов'янські племена й знищили своїх основних суперників у цьому регіоні. The first period of rapid growth spanned almost 100 years, from 882, when Oleg came to the throne in Kyiv, until Sviatoslav's death in 972. Based in strategically advantageous Kyiv, the Varangian princes subjugated the most important trade artery along the Dnipro River, the "way from the Vikings to the Greeks," conquered the East Slavic tribes, and destroyed their main rivals in the region. La première période - de croissance rapide - s'étend sur près de 100 ans - de 882, date à laquelle Oleg monta sur le trône à Kiev, jusqu'à la mort de Sviatoslav en 972. Basés dans l'emplacement stratégiquement avantageux de Kiev, les princes varègues contrôlaient la plus importante artère commerciale. le long du Dniepr - "le chemin des Varègues aux Grecs", a conquis les tribus slaves orientales et détruit leurs principaux rivaux dans cette région. Так було створене величезне господарське й політичне об'єднання, здатне й готове кинути виклик могутній Візантійській імперії. This created a huge economic and political union, capable and ready to challenge the powerful Byzantine Empire. Ainsi, une immense union économique et politique a été créée, capable et prête à défier le puissant Empire byzantin.

Другий період охоплює князювання Володимира Великого (980—1015) та Ярослава Мудрого (1034—1054), що було добою зміцнення Києвом своїх завоювань і досягнення ним вершини політичної могутності й стабільності, економічного та культурного розквіту. The second period covers the reigns of Volodymyr the Great (980-1015) and Yaroslav the Wise (1034-1054), which was the time when Kyiv consolidated its conquests and reached the pinnacle of political power and stability, economic and cultural prosperity. La deuxième période couvre les règnes de Volodymyr le Grand (980-1015) et Iaroslav le Sage (1034-1054), qui fut la période où Kiev consolida ses conquêtes et atteignit l'apogée du pouvoir politique et de la stabilité, de la prospérité économique et culturelle. На противагу територіальному зростанню попереднього періоду тут переважає внутрішній розвиток. In contrast to the territorial growth of the previous period, internal development prevails here. Contrairement à la croissance territoriale de la période précédente, le développement interne prévaut ici. Дедалі відчутнішим стає законопорядок. The rule of law is becoming more and more tangible. La loi et l'ordre deviennent de plus en plus tangibles. Надзвичайно важливим було впровадження християнства, що принесло нову культуру й докорінно змінило світосприймання та самовираження населення Київської Русі. The introduction of Christianity was extremely important, which brought a new culture and radically changed the worldview and self-expression of the population of Kievan Rus. L'introduction du christianisme, qui a apporté une nouvelle culture et changé fondamentalement la vision du monde et l'expression de soi de la population de Kyivan Rus, a été extrêmement importante.

Останній період характеризують безупинні руйнівні князівські чвари, зростаюча загроза нападів кочових племен та економічний застій. The last period is characterized by incessant destructive princely quarrels, a growing threat of attacks by nomadic tribes and economic stagnation. La dernière période est caractérisée par des querelles princières destructrices incessantes, la menace croissante d'attaques par des tribus nomades et la stagnation économique. Деякі історики доводять, що всі ці лиха прийшли незабаром після смерті Ярослава Мудрого у 1054 р. Інші схильні вбачати початки занепаду після князювання останніх вдалих правителів Києва—Володимира Мономаха (1113—1125) та його сина Мстислава (1125—1132). Some historians prove that all these calamities came shortly after the death of Yaroslav the Wise in 1054. Others tend to see the beginnings of decline after the reign of the last successful rulers of Kyiv—Vladimir Monomakh (1113—1125) and his son Mstislav (1125—1132). Certains historiens affirment que toutes ces calamités sont survenues peu de temps après la mort de Iaroslav le Sage en 1054. D'autres ont tendance à voir les débuts du déclin après le règne des derniers dirigeants à succès de Kiev, Vladimir Monomakh (1113-1125) et son fils Mstislav ( 1125—1132). Так чи інакше, коли князь суздальський Андрій Боголюбський у 1169 р. захопив і розорив Київ, а потім вирішив залишити його, повернувшись у свої північно-східні землі, стало очевидним, що політичне й економічне значення Києва дуже підупало. One way or another, when the Prince of Suzdal Andriy Bogolyubsky captured and destroyed Kyiv in 1169, and then decided to leave it, returning to his northeastern lands, it became obvious that the political and economic importance of Kyiv had greatly declined. D'une manière ou d'une autre, lorsque le prince de Souzdal Andriy Bogolyubsky a capturé et détruit Kiev en 1169, puis a décidé de la quitter, retournant sur ses terres du nord-est, il est devenu évident que l'importance politique et économique de Kiev avait considérablement diminué. Остаточне зруйнування Києва монголо-татарами у 1240 р. ознаменувало собою трагічний кінець Київського періоду історії України. The final destruction of Kyiv by the Mongol-Tatars in 1240 marked the tragic end of the Kyivan period of Ukrainian history. La destruction finale de Kiev par les Mongols-Tatars en 1240 a marqué la fin tragique de la période de Kiev de l'histoire ukrainienne.