×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Цікава наука (Exciting Science), Чи дійсно ми на 99 відсотків шимпанзе [MinuteEarth]

Чи дійсно ми на 99 відсотків шимпанзе [MinuteEarth]

Часто кажуть, що ми, люди, поділяємо 50 відсотків нашої ДНК з бананом, 80 відсотків з собаками, і 99 відсотків з шимпанзе. Буквально, ці числа звучать так, ніби ми можемо взяти одну клітину із шимпанзе і одну з людини, витягнути заплутані пучки ДНК, відомі як хромосоми, розмотати кожен з них, як сувій, і прочитати два майже ідентичні рядки символів. Але в дійсності, ДНК людини і шимпанзе не співпадають так легко. Протягом шести-восьми мільйонів років, коли ми відокремилися після нашого останнього спільного предка, випадкові мутації і природний відбір змінили кожен з наших геномів радикальним і унікальним чином. Два людських сувої об'єдналися в один, залишивши нас з двадцятьма трьома парами хромосом порівняно із 24 у шимпанзе. Інші великі мутації переписали величезні розділи тексту, скопіювавши шматок людської ДНК тут, стираючи шматок ДНК шимпанзе там - в той час, по всьому сувої крихітні мутації змінили одну букву на іншу. Коли дослідники сіли, щоб порівняти геноми людини і шимпанзе, ці однобуквені відмінності були легко підраховані. Але великі невідповідні ділянки ... ні. Наприклад, якщо генетичний абзац - завдовжки тисячі букв - двічі з'являється в людському сувої, але тільки один раз в його колеги шимпанзе.., слід підраховувати другу копію, як тисячі змін, або тільки як одну? А як щодо ідентичних пунктів, які з'являються в обох геномах, але в різних місцях, або в зворотному порядку, або розбитими на шматки? Замість того, щоб мучитись з цими важкими питаннями, дослідники просто виключили всі великі невідповідні ділянки - Цілих 1,3 мільярда листів ДНК - і порівняли порядок букв в інших 2,4 млрд, які й виявилися на 98,77% ідентичними. Так що, так, ми поділяємо 99% нашої ДНК з шимпанзе - якщо проігноруємо 18 відсотків їх генома і 25 відсотків нашого. Та є ще одна проблема: так, як невелике виправлення в реченні може змінити його зміст повністю або не змінити взагалі, кілька мутацій в ДНК іноді спричинюють величезні зміни у зовнішньому вигляді або поведінці істоти, в той час як в інших випадках багато мутацій спричинюють дуже малі відмінності. Так що, звичайний підрахунок кількості генетичних змін насправді не говорить нам, наскільки подібні або різні дві істоти. Але це не означає, що ми нічого не можемо дізнатися, порівнюючи їх геноми. ДНК містить запис еволюційних зв'язків між усіма організмами. Це заплутаний запис - але, прочитавши його уважно, ми змогли зібрати достатньо інформації для уточнення еволюційних дерев, які ми почали малювати задовго до розшифрування генома. Ми, можливо, насправді не на 99 відсотків шимпанзе, але ми точно на 100 відсотків вищі примати ... і, принаймні, трохи банани.


Чи дійсно ми на 99 відсотків шимпанзе [MinuteEarth] Sind wir wirklich zu 99 Prozent Schimpansen [MinuteEarth] Are we really 99 percent chimpanzees [MinuteEarth] Sommes-nous vraiment des chimpanzés à 99 % ? [MinuteEarth]

Часто кажуть, що ми, люди, поділяємо 50 відсотків нашої ДНК з бананом, 80 відсотків з собаками, і 99 відсотків з шимпанзе. Буквально, ці числа звучать так, ніби ми можемо взяти одну клітину із шимпанзе і одну з людини, витягнути заплутані пучки ДНК, відомі як хромосоми, розмотати кожен з них, як сувій, і прочитати два майже ідентичні рядки символів. Literally, these numbers sound as if we could take one cell from a chimpanzee and one from a human, pull out the tangled bundles of DNA known as chromosomes, unroll each one like a scroll, and read two nearly identical strings of characters. Але в дійсності, ДНК людини і шимпанзе не співпадають так легко. Протягом шести-восьми мільйонів років, коли ми відокремилися після нашого останнього спільного предка, випадкові мутації і природний відбір змінили кожен з наших геномів радикальним і унікальним чином. Over the six to eight million years since we separated from our last common ancestor, random mutations and natural selection have altered each of our genomes in radical and unique ways. Два людських сувої об'єдналися в один, залишивши нас з двадцятьма трьома парами хромосом порівняно із 24 у шимпанзе. Інші великі мутації переписали величезні розділи тексту, скопіювавши шматок людської ДНК тут, стираючи шматок ДНК шимпанзе там - в той час, по всьому сувої крихітні мутації змінили одну букву на іншу. Коли дослідники сіли, щоб порівняти геноми людини і шимпанзе, ці однобуквені відмінності були легко підраховані. Але великі невідповідні ділянки ... ні. Наприклад, якщо генетичний абзац - завдовжки тисячі букв - двічі з'являється в людському сувої, але тільки один раз в його колеги шимпанзе.., слід підраховувати другу копію, як тисячі змін, або тільки як одну? For example, if a genetic paragraph - a thousand letters long - appears twice in the human scroll, but only once in its chimpanzee counterpart... should the second copy be counted as thousands of changes, or only as one? А як щодо ідентичних пунктів, які з'являються в обох геномах, але в різних місцях, або в зворотному порядку, або розбитими на шматки? Замість того, щоб мучитись з цими важкими питаннями, дослідники просто виключили всі великі невідповідні ділянки - Цілих 1,3 мільярда листів ДНК - і порівняли порядок букв в інших 2,4 млрд, які й виявилися на 98,77% ідентичними. Instead of wrestling with these difficult questions, the researchers simply eliminated all the large mismatched sections - as many as 1.3 billion DNA letters - and compared the order of letters in the remaining 2.4 billion, which turned out to be 98.77% identical. Так що, так, ми поділяємо 99% нашої ДНК з шимпанзе - якщо проігноруємо 18 відсотків їх генома і 25 відсотків нашого. Та є ще одна проблема: так, як невелике виправлення в реченні може змінити його зміст повністю або не змінити взагалі, кілька мутацій в ДНК іноді спричинюють величезні зміни у зовнішньому вигляді або поведінці істоти, в той час як в інших випадках багато мутацій спричинюють дуже малі відмінності. But there's another problem: just as a small correction in a sentence can change its meaning completely or not at all, a few mutations in DNA sometimes cause huge changes in a creature's appearance or behavior, while other times many mutations cause very small ones. differences Так що, звичайний підрахунок кількості генетичних змін насправді не говорить нам, наскільки подібні або різні дві істоти. Але це не означає, що ми нічого не можемо дізнатися, порівнюючи їх геноми. ДНК містить запис еволюційних зв'язків між усіма організмами. Це заплутаний запис - але, прочитавши його уважно, ми змогли зібрати достатньо інформації для уточнення еволюційних дерев, які ми почали малювати задовго до розшифрування генома. Ми, можливо, насправді не на 99 відсотків шимпанзе, але ми точно на 100 відсотків вищі примати ... і, принаймні, трохи банани. We may not actually be 99 percent chimpanzees, but we are definitely 100 percent higher primates... and at least a little bit bananas.