×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Екологія життя, Помідори мають аналог нервової системи, який попереджає рослину про небезпеку

Помідори мають аналог нервової системи, який попереджає рослину про небезпеку

eco-live.com.ua [mia](https://eco-live.com.ua/users/mia) для розділу [новини](https://eco-live.com.ua/category/rozdil-saytu/novini) / 21.07.2021

Помідори, атаковані комахами, використовують електричні сигнали, щоб надіслати попередження решті рослини, подібно до того, як наша нервова система попереджає нас про ушкодження.

Як показало нове дослідження, це попередження може допомогти рослині вжити оборонні заходи, наприклад, вивільнити перекис водню — хімічну речовину, яка бореться з мікробними інфекціями пошкоджених тканин.

Нервова система людини використовує спеціалізовані клітини, які називаються нейронами, для передачі електричних сигналів між різними частинами тіла. Рослини нейронів не мають, але вони мають довгі та тонкі трубки, що називаються ксилемою та флоемою, і які потрібні для переміщення соку між корінням, листям і плодами. Заряджені іони, які переносяться по цим трубкам, можуть поширювати електричні сигнали в різні частини рослини подібно до нейронів, хоча про процеси, які відбуваються в рослинах, відомо набагато менше, ніж про аналогічні процеси у тварин.

Попередня робота вже показала, що фізично пошкоджені листки надсилають електричні сигнали іншим листкам рослини. У новому дослідженні Габріела Німейер Рейссіг з Федерального університету Пелотаса у Бразилії та її колеги досліджували, чи відбуваються такі ж процеси і в плодах.

Вони вивчали помідори черрі — мініатюрний різновид томатів. Рослини розмістили у клітках Фарадея, які блокують зовнішні електричні поля. На поверхню плодів дослідники посадили гусениць метелика Helicoverpa armigera та обмежили їх переміщення, обгорнувши плоди поліетиленовими пакетами.

Електроди, розміщені в плодоніжках, показали зміну характеру електричної активності під час і після того, як гусениці почали їсти. Зміни також залежали від того, наскільки зрілими були плоди.

Крім того, підвищились рівні перекису водню, який виробляється неураженими плодами та листям по всій атакованій рослині. «Це може відбуватись для запобігання мікробним інфекціям пошкодженої рослинної тканини або як стратегія спричинення загибелі клітин в ураженій ділянці для запобігання розповсюдженню патогенних мікроорганізмів», — говорить Німейер Рейссіг.


Помідори мають аналог нервової системи, який попереджає рослину про небезпеку Tomaten haben ein Analogon des Nervensystems, das die Pflanze vor Gefahren warnt Tomatoes have an analogue of the nervous system, which warns the plant of danger Les tomates possèdent un analogue du système nerveux qui avertit la plante en cas de danger.

eco-live.com.ua [mia](https://eco-live.com.ua/users/mia) для розділу [новини](https://eco-live.com.ua/category/rozdil-saytu/novini) / 21.07.2021

Помідори, атаковані комахами, використовують електричні сигнали, щоб надіслати попередження решті рослини, подібно до того, як наша нервова система попереджає нас про ушкодження. Tomatoes attacked by insects use electrical signals to send warnings to the rest of the plant, just as our nervous system warns us of damage.

Як показало нове дослідження, це попередження може допомогти рослині вжити оборонні заходи, наприклад, вивільнити перекис водню — хімічну речовину, яка бореться з мікробними інфекціями пошкоджених тканин. According to a new study, this warning can help the plant take defensive measures, such as releasing hydrogen peroxide, a chemical that fights microbial infections in damaged tissues.

Нервова система людини використовує спеціалізовані клітини, які називаються нейронами, для передачі електричних сигналів між різними частинами тіла. The human nervous system uses specialized cells, called neurons, to transmit electrical signals between different parts of the body. Рослини нейронів не мають, але вони мають довгі та тонкі трубки, що називаються ксилемою та флоемою, і які потрібні для переміщення соку між корінням, листям і плодами. Заряджені іони, які переносяться по цим трубкам, можуть поширювати електричні сигнали в різні частини рослини подібно до нейронів, хоча про процеси, які відбуваються в рослинах, відомо набагато менше, ніж про аналогічні процеси у тварин. Charged ions that travel through these tubes can spread electrical signals to different parts of the plant, similar to neurons, although much less is known about the processes that occur in plants than about similar processes in animals.

Попередня робота вже показала, що фізично пошкоджені листки надсилають електричні сигнали іншим листкам рослини. Previous work has already shown that physically damaged leaves send electrical signals to other leaves of the plant. У новому дослідженні Габріела Німейер Рейссіг з Федерального університету Пелотаса у Бразилії та її колеги досліджували, чи відбуваються такі ж процеси і в плодах. In a new study, Gabriela Niemeyer Reissig of the Federal University of Pelotas in Brazil and her colleagues investigated whether the same processes occur in fetuses.

Вони вивчали помідори черрі — мініатюрний різновид томатів. Рослини розмістили у клітках Фарадея, які блокують зовнішні електричні поля. The plants were placed in Faraday cages that block external electric fields. На поверхню плодів дослідники посадили гусениць метелика __Helicoverpa armigera__ та обмежили їх переміщення, обгорнувши плоди поліетиленовими пакетами. The researchers planted Helicoverpa armigera caterpillars on the surface of the fruit and restricted their movement by wrapping the fruit in plastic bags.

Електроди, розміщені в плодоніжках, показали зміну характеру електричної активності під час і після того, як гусениці почали їсти. Зміни також залежали від того, наскільки зрілими були плоди. Los cambios también dependían de la madurez de la fruta.

Крім того, підвищились рівні перекису водню, який виробляється неураженими плодами та листям по всій атакованій рослині. In addition, the levels of hydrogen peroxide produced by unaffected fruits and leaves throughout the attacked plant increased. «Це може відбуватись для запобігання мікробним інфекціям пошкодженої рослинної тканини або як стратегія спричинення загибелі клітин в ураженій ділянці для запобігання розповсюдженню патогенних мікроорганізмів», — говорить Німейер Рейссіг. "This can be done to prevent microbial infections of damaged plant tissue or as a strategy to cause cell death in the affected area to prevent the spread of pathogenic microorganisms," says Niemeyer Reissig.