×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, Un militant neobosit pentru Europa

Un militant neobosit pentru Europa

Filozoful german, Jürgen Habermas, a fost distins cu Marele Premiu de presă - franco-german pentru întreaga sa operă. Prin acordarea premiului se onorează angajamentului susţinut al filozofului pentru democraţie şi pentru ideea europeană. Habermas, considerat cel mai important filozof german în viaţă, în vîrstă de 89 de ani, a rostit la Berlin o cuvîntare critic-incitantă, fără a se referi direct la disensiunile din cadrul guvernului german privind politica faţă de migranţi. El a reliefat în cuvîntarea sa necesitatea menţinerii solidarităţii în Europa. Această solidaritate trebuie să aibă la bază încrederea reciprocă şi nu trebuie să fie condiţionată doar de simple raţionamente economice. În acelaşi timp, Habermas a pledat pentru armonizarea politicii europene şi a condamnat acţiuni naţionale unilaterale: „Asta contează mai ales în politica faţă de azilanţi, dacă naţiunile europene nu vor să revină la mentalitatea lor otrăvită din perioda cînd au fost puteri coloniale.” Habermas i-a criticat pe germani care, în mod eronat, se consideră „buni europeni”. Această auto-percepţie, a explicat el, s-a dovedit a fi o auto-mistificare. A vorbi despre solidaritate, dar a cere, de fapt, leialitate este linia politică europeană actuală a Berlinului. Habermas a deplîns apoi lipsa voinţei politice de a impulsiona Europa. Tocmai această chemare de a avea mai mult curaj îl caracterizează pe Habermas, transformîndu-l într-un prototip al intelectalului public, a spus ministrul de externe, Heiko Mass, care a rostit discursul de elogiere. Maas a înclus în discursul său cîteva întrebări retorice cu iz autocritic, afirmînd: „Cum poate Germania să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea viitorului european? Dumneavoastră nu menajaţi lipsa de curaj a politicii germane şi amintiţi că şi lipsa unor decizii pot avea o influenţă cu bătaie lungă.” Jürgen Habermas a ţinut să precizeze că el îi consideră pe social-democraţii germani cu mult prea ezitanţi, cerîndu-le să se pronunţe cu mai multă fermitate pentru Europa. Chiar cu riscul de a pierde pe unii susţinători. În opinia lui Habermas, preşedintele francez Macron reprezintă astăzi o speranţă pentru continuarea activă a proiectului european. Premiul de Presă franco-german s-a decernat prima dată în 1983, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la semnarea tratatului franco-german de la palatul Élysée.

Un militant neobosit pentru Europa A tireless campaigner for Europe Un incansable defensor de Europa Un militant infatigable pour l'Europe Un instancabile attivista per l'Europa Nenuilstantis kovotojas už Europą Een onvermoeibare campagnevoerder voor Europa Um defensor incansável da Europa Неутомимый борец за Европу 不知疲倦的欧洲活动家

Filozoful german, Jürgen Habermas, a fost distins cu Marele Premiu de presă - franco-german pentru întreaga sa operă. The German philosopher, Jürgen Habermas, was awarded the Franco-German Grand Prix for his entire work. Prin acordarea premiului se onorează angajamentului susţinut al filozofului pentru democraţie şi pentru ideea europeană. Awarding the prize honors the sustained commitment of the philosopher for democracy and the European idea. Habermas, considerat cel mai important filozof german în viaţă, în vîrstă de 89 de ani, a rostit la Berlin o cuvîntare critic-incitantă, fără a se referi direct la disensiunile din cadrul guvernului german privind politica faţă de migranţi. Habermas, considered to be the world's most important 89-year-old German philosopher, has spoken in Berlin with a critical and exciting speech, without referring directly to the German government's disagreements over migrant policy. El a reliefat în cuvîntarea sa necesitatea menţinerii solidarităţii în Europa. He emphasized the need to maintain solidarity in Europe. Această solidaritate trebuie să aibă la bază încrederea reciprocă şi nu trebuie să fie condiţionată doar de simple raţionamente economice. This solidarity must be based on mutual trust and should not be conditioned solely on simple economic considerations. În acelaşi timp, Habermas a pledat pentru armonizarea politicii europene şi a condamnat acţiuni naţionale unilaterale: „Asta contează mai ales în politica faţă de azilanţi, dacă naţiunile europene nu vor să revină la mentalitatea lor otrăvită din perioda cînd au fost puteri coloniale.” Habermas i-a criticat pe germani care, în mod eronat, se consideră „buni europeni”. At the same time, Habermas called for the harmonization of European policy and condemned unilateral national action: "This is especially important in asylum policy, if European nations do not want to return to their poisoned mentality from the period when they were colonial powers." Habermas criticized Germans who mistakenly considered themselves "good Europeans." Această auto-percepţie, a explicat el, s-a dovedit a fi o auto-mistificare. This self-perception, he explained, proved to be self-mystification. A vorbi despre solidaritate, dar a cere, de fapt, leialitate este linia politică europeană actuală a Berlinului. Talking about solidarity, but actually asking for loyalty, is Berlin's current European political line. Habermas a deplîns apoi lipsa voinţei politice de a impulsiona Europa. Habermas then lamented the lack of political will to boost Europe. Tocmai această chemare de a avea mai mult curaj îl caracterizează pe Habermas, transformîndu-l într-un prototip al intelectalului public, a spus ministrul de externe, Heiko Mass, care a rostit discursul de elogiere. It is this call for more courage that characterizes Habermas, turning him into a prototype of the public intellectual, said Foreign Minister Heiko Mass, who delivered the speech in praise. Maas a înclus în discursul său cîteva întrebări retorice cu iz autocritic, afirmînd: „Cum poate Germania să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea viitorului european? Maas included in his speech some rhetorical questions with a self-critical flavor, stating: “How can Germany take responsibility for the future of Europe? Dumneavoastră nu menajaţi lipsa de curaj a politicii germane şi amintiţi că şi lipsa unor decizii pot avea o influenţă cu bătaie lungă.” Jürgen Habermas a ţinut să precizeze că el îi consideră pe social-democraţii germani cu mult prea ezitanţi, cerîndu-le să se pronunţe cu mai multă fermitate pentru Europa. Do not spare the lack of courage of German politics and remember that the lack of decisions can have a long-lasting influence. " Jürgen Habermas wanted to make it clear that he considered the German Social Democrats far too hesitant, urging them to speak more firmly for Europe. Chiar cu riscul de a pierde pe unii susţinători. Even at the risk of losing some supporters. În opinia lui Habermas, preşedintele francez Macron reprezintă astăzi o speranţă pentru continuarea activă a proiectului european. According to Habermas, French President Macron today is a hope for the active continuation of the European project. Premiul de Presă franco-german s-a decernat prima dată în 1983, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la semnarea tratatului franco-german de la palatul Élysée. The Franco-German Press Prize was first awarded in 1983, on the occasion of the 20th anniversary of the signing of the Franco-German treaty at the Élysée Palace.