×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, Truism, troikism și nepregătirea României în a prelua președinția UE

Truism, troikism și nepregătirea României în a prelua președinția UE

Nepăsarea politică îndreaptă spre un dezastru total al președinției românești a Uniunii Europene din prima jumătate a anului 2019. În vremurile bune ale construcției europene, când domnea optimismul și se mergea spre o tot mai mare cooperare între țările membre, președinția rotativă, de șase luni, a UE se petrecea pe principiul unei așa-numite troika. Altfel zis, o țară prelua vreme de șase luni președinția, în ordine alfabetică, dar acea țară coopera în permanență cu cea de dinaintea ei și cu cea de după. Asta, evident, pentru a asigura continuitatea dosarelor și pentru a menține coerența politicii europene. In mod informal, asta a continuat și de-a lungul crizelor anilor trecuți. Nu la nivelul de dinainte, desigur. Înainte se întâmpla chiar ca în timpul unei președinții ministrul de externe al țării care deținea mandatul să se consulte, sau chiar să îi ia cu el pe miniștrii de externe din țara de dinainte și din țara de după. Asta înseamnă, de pildă, că România ar trebui să fie acum în contact permanent cu Austria, pe toate dosarele. Austria deține actualmente președinția UE, până la sfârșitul anului, iar anul 2019 va fi împărțit între România și Finlanda. Vedem însă vreo cooperare între România și Austria, sau contacte anticipate cu Finlanda? Răspunsul e: Nu, desigur, cu toate că România va prelua președinția UE peste șase luni. Nepăsarea politică ne îndreaptă spre un dezastru total al președinției românești a Uniunii Europene din prima jumătate a anului 2019. 2019 va fi un an crucial pentru locul României în Europa, dar nu auzi pe nimeni vorbind despre asta prin guvern. Va fi un moment irepetabil înainte de o generație: Intre ianuarie-iunie 2019, vreme de 6 luni, România va deține pentru prima oară președinția rotativă a UE. O va mai primi abia peste 14 ani. E un moment unic, nemaiîntâlnit, pentru că alegerile europene vor avea loc chiar atunci, în prima jumătate a lui 2019, însă doar în 27 de țări, pe fundalul ieșirii Marii Britanii din UE. România va trebui să administreze și să arbitreze toate astea, în cele șase luni, pe fundal de alegeri parlamentare europene, în condițiile în care țara ne e condusă de o mafie provincială coruptă, incultă, incompetentă, nevorbitoare de limbi, cu mentalitate de iobagi parveniți și agresivi. Nici un om întreg la minte nu poate să și-l închipuie pe Meleșcanu pregătind summituri europene și cartografiind viitorul continentului. Tot atunci, așadar, pe fundal de cortină Brexit, vor avea loc și alegeri pentru Parlamentul European, care vor decide dacă mai trimitem acolo arătări precum Maria Grapini și Mircea Diaconu. Intre ianuarie-iunie 2019, așadar: Brexit, alegeri europene, un nou Parlament și o nouă Comisie UE, totul administrat de România lui Dragnea. A mai rămas o jumătate de an, adică e poimâine. Ați auzit ceva de la ei în sensul ăsta? Anticipează cineva dezastrul? Nu mai e mult timp. Ministerele sunt năclăite de incompetenți, corpul diplomatic e paralizat, iar în PSD sunt toți mai preocupați de a găsi metode ca să scape de pușcărie și a-și lua gâtul între ei. A rămas mai puțin de o jumătate an, așadar, și ar trebui să crăpăm de rușine de pe acum că Dăncilă și Dragnea și Meleșcanu vor pretinde că se ocupă de afacerile Europei vreme de șase luni în 2019.

Truism, troikism și nepregătirea României în a prelua președinția UE Truism, troikism and Romania's unpreparedness to take over the EU presidency Truismo, troikismo y la falta de preparación de Rumanía para asumir la Presidencia de la UE Truismo, troikismo e impreparazione della Romania ad assumere la presidenza dell'UE Truïsme, troikisme en de onvoorbereidheid van Roemenië om het EU-voorzitterschap over te nemen Truísmo, troikismo e a falta de preparação da Roménia para assumir a Presidência da UE Трюизм, троицизм и неготовность Румынии к председательству в ЕС Truizm, troikizm ve Romanya'nın AB Dönem Başkanlığını devralmaya hazır olmaması

Nepăsarea politică îndreaptă spre un dezastru total al președinției românești a Uniunii Europene din prima jumătate a anului 2019. Political indifference leads to a total disaster of the Romanian presidency of the European Union in the first half of 2019. În vremurile bune ale construcției europene, când domnea optimismul și se mergea spre o tot mai mare cooperare între țările membre, președinția rotativă, de șase luni, a UE se petrecea pe principiul unei așa-numite troika. In the good times of European construction, when optimism reigned and there was a move towards increasing cooperation between member countries, the rotating six-month presidency of the EU took place on the principle of a so-called troika. Altfel zis, o țară prelua vreme de șase luni președinția, în ordine alfabetică, dar acea țară coopera în permanență cu cea de dinaintea ei și cu cea de după. In other words, a country took over the presidency for six months, in alphabetical order, but that country constantly cooperated with the one before it and the one after it. Asta, evident, pentru a asigura continuitatea dosarelor și pentru a menține coerența politicii europene. This is obviously to ensure the continuity of cases and to maintain the coherence of European policy. In mod informal, asta a continuat și de-a lungul crizelor anilor trecuți. Informally, this has continued throughout the crises of the past years. Nu la nivelul de dinainte, desigur. Not at the previous level, of course. Înainte se întâmpla chiar ca în timpul unei președinții ministrul de externe al țării care deținea mandatul să se consulte, sau chiar să îi ia cu el pe miniștrii de externe din țara de dinainte și din țara de după. Before that, even during a presidency, the foreign minister of the country holding the mandate consulted or even took foreign ministers from the country before and after the country. Asta înseamnă, de pildă, că România ar trebui să fie acum în contact permanent cu Austria, pe toate dosarele. This means, for example, that Romania should now be in permanent contact with Austria, in all cases. Austria deține actualmente președinția UE, până la sfârșitul anului, iar anul 2019 va fi împărțit între România și Finlanda. Austria currently holds the EU presidency until the end of the year, and 2019 will be divided between Romania and Finland. Vedem însă vreo cooperare între România și Austria, sau contacte anticipate cu Finlanda? But do we see any cooperation between Romania and Austria, or anticipated contacts with Finland? Răspunsul e: Nu, desigur, cu toate că România va prelua președinția UE peste șase luni. The answer is: No, of course, although Romania will take over the EU presidency in six months. Nepăsarea politică ne îndreaptă spre un dezastru total al președinției românești a Uniunii Europene din prima jumătate a anului 2019. Political indifference leads us to a total disaster of the Romanian presidency of the European Union in the first half of 2019. 2019 va fi un an crucial pentru locul României în Europa, dar nu auzi pe nimeni vorbind despre asta prin guvern. 2019 will be a crucial year for Romania's place in Europe, but you don't hear anyone talking about it through the government. Va fi un moment irepetabil înainte de o generație: Intre ianuarie-iunie 2019, vreme de 6 luni, România va deține pentru prima oară președinția rotativă a UE. It will be a unique moment before a generation: Between January-June 2019, for 6 months, Romania will hold the rotating EU presidency for the first time. O va mai primi abia peste 14 ani. It will only get you over 14 years old. E un moment unic, nemaiîntâlnit, pentru că alegerile europene vor avea loc chiar atunci, în prima jumătate a lui 2019, însă doar în 27 de țări, pe fundalul ieșirii Marii Britanii din UE. It is a unique moment, unprecedented, because the European elections will take place right then, in the first half of 2019, but only in 27 countries, against the background of Britain's exit from the EU. România va trebui să administreze și să arbitreze toate astea, în cele șase luni, pe fundal de alegeri parlamentare europene, în condițiile în care țara ne e condusă de o mafie provincială coruptă, incultă, incompetentă, nevorbitoare de limbi, cu mentalitate de iobagi parveniți și agresivi. Romania will have to administer and arbitrate all this, in the six months, against the background of European parliamentary elections, given that our country is ruled by a corrupt, uneducated, incompetent, language-speaking provincial mafia, with the mentality of incoming serfs. and aggressive. Nici un om întreg la minte nu poate să și-l închipuie pe Meleșcanu pregătind summituri europene și cartografiind viitorul continentului. No sane person can imagine Melescanu preparing European summits and mapping the future of the continent. Tot atunci, așadar, pe fundal de cortină Brexit, vor avea loc și alegeri pentru Parlamentul European, care vor decide dacă mai trimitem acolo arătări precum Maria Grapini și Mircea Diaconu. Even then, on the backdrop of the Brexit curtain, there will also be elections for the European Parliament, which will decide whether we will send out statements like Maria Grapini and Mircea Diaconu. Intre ianuarie-iunie 2019, așadar: Brexit, alegeri europene, un nou Parlament și o nouă Comisie UE, totul administrat de România lui Dragnea. Between January and June 2019, Brexit, European elections, a new Parliament and a new EU Commission, all managed by Romania to Dragnea. A mai rămas o jumătate de an, adică e poimâine. It's been half a year, that's the day after tomorrow. Ați auzit ceva de la ei în sensul ăsta? Have you heard anything from them in that sense? Anticipează cineva dezastrul? Does anyone anticipate the disaster? Nu mai e mult timp. It's not long. Ministerele sunt năclăite de incompetenți, corpul diplomatic e paralizat, iar în PSD sunt toți mai preocupați de a găsi metode ca să scape de pușcărie și a-și lua gâtul între ei. Ministries are clogged with incompetence, the diplomatic corps is paralyzed, and in PSD they are all more concerned about finding ways to escape jail and take their throats between them. A rămas mai puțin de o jumătate an, așadar, și ar trebui să crăpăm de rușine de pe acum că Dăncilă și Dragnea și Meleșcanu vor pretinde că se ocupă de afacerile Europei vreme de șase luni în 2019. There is less than half a year left, therefore, and we should be ashamed by now that Dăncilă and Dragnea and Meleșcanu will claim to be in charge of Europe's business for six months in 2019.