×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, O sută de ani de la revoluția bolșevică

O sută de ani de la revoluția bolșevică

Proiectul totalitar leninist s-a constituit pe mai multe dimensiuni: politică, economică, morală, naţională, culturală şi antropologică. Esenţială în această obsesivă inginerie socială era replăsmuirea condiţiei umane, construirea unei noi specii. Exaltarea Omului Nou o întâlnim deopotrivă la Lenin, Stalin, Troţki şi Buharin. Politic, pentru Lenin şi acoliţii sai, era necesară distrugerea pluralismului şi a statului de drept. La fel, piaţa liberă şi proprietatea privată erau demonizate şi trebuiau distruse. Individul dispărea ca persoană morală şi juridică, devenea parte a unei colectivităţi amorfe şi totalizante. Bolşevismul adaugă ceva cu totul nou mitologiilor revoluţionare ale secolului al XIX-lea: incluziunea puterii într-un tip de reprezentare care defineşte partidul ca entitate magică. Slăvirea statutului predestinat al partidului împreună cu insistenţa maniacală asupra formelor conspirative de organizare („celulele” revoluţionare) şi cu un cult al înregimentării fanatice au generat o nouă formă de radicalism politic, ireconciliabil cu tradiţia liberală individualistă occidentală sau, cel puţin în această privinţă, cu socialismul democratic (liberal) anti-autoritarist. Iuri Piatakov, unul dintre favoriţii lui Lenin din generaţia mai tânără a vechii gărzi bolşevice, a exprimat această identificare cu partidul în cei mai dramatici termeni: „Da, voi considera negru un lucru pe care l-am simţit şi l-am considerat alb, de vreme ce în afara partidului, în afara acordului cu partidul nu există viaţă pentru mine.” Este executat în 1937 în urma celui de-al doilea proces-spectacol (show trial) de la Moscova... Absolutismul ideologic, sacralizarea scopului suprem, suspendarea facultăţilor critice şi cultul liniei de partid ca expresie perfectă a voinţei generale au fost încorporate în proiectul bolşevic original. Subordonarea tuturor criteriilor morale convenţionale faţă de scopul suprem al obţinerii unei societăţi fără clase a constituit principala problemă a leninismului. Faza stalinista a exacerbat ceea era de-acum acolo, în angrenajul instituţional şi amoral al leninismului. Ce rămâne din aceasta utopie genocidară şi liberticidă după un veac? Economic, sovietismul a capotat lamentabil. Nu s-a născut o societate fără clase, ci o profitocraţie abuzivă, rapace, ineptă şi parazitară. Politic, individul a fost infantilizat, partidul bolşevic a fost motorul unui sistem dictatorial întemeiat pe minciună, cinism şi duplicitate. Problema naţională nu a fost rezolvată, imperialismul rus a continuat să fie hegemonic. Moral, cum scria Leszek Kolakowski, este vorba de un teritoriu al ruinelor mişcătoare, de un cimitir de iluzii trădate şi abandonate. În locul emancipării promise în octombrie 1917, a prins fiinţa un sistem terorist a cărui esenţă este concentrată în acronimul GULAG. Iniţial acceptată (în chip condiţionat), avangarda artistică a fost asfixiată şi distrusă. În numele „ateismului ştiinţific”, s-a purtat un permanent război împotriva religiilor tradiţionale. În momentul în care au proclamat superioritatea asa-zisei dictaturi a proletariatului în raport cu detestata democraţie burgheză, Lenin şi Trotki, liderii revoluţiei, au deschis porţile spre cele mai teribile forme de samavolnicie. Întregi categorii sociale şi etnice au fost anihilate. Statul sovietic a fost, pe întreg parcursul existenţei sale, unul lipsit de legitimitate. Aşa s-a născut, aşa s-a stins din viată. Putinismul nu face decât să încerce să prelungească aceste macabre moşteniri nu atât instituţional, cât mai ales prin metodele criminale inventate şi practicate de bolşevici...

O sută de ani de la revoluția bolșevică One hundred years since the Bolshevik Revolution Cien años de la Revolución bolchevique Cento anni dalla Rivoluzione bolscevica Honderd jaar sinds de bolsjewistische revolutie Cem anos da Revolução Bolchevique Сто лет со дня большевистской революции 布尔什维克革命一百周年

Proiectul totalitar leninist s-a constituit pe mai multe dimensiuni: politică, economică, morală, naţională, culturală şi antropologică. The Leninist totalitarian project was constituted on several dimensions: political, economic, moral, national, cultural and anthropological. Esenţială în această obsesivă inginerie socială era replăsmuirea condiţiei umane, construirea unei noi specii. Essential in this obsessive social engineering was the re-creation of the human condition, the construction of a new species. Exaltarea Omului Nou o întâlnim deopotrivă la Lenin, Stalin, Troţki şi Buharin. The exaltation of the New Man is found in Lenin, Stalin, Trotsky and Bukharin alike. Politic, pentru Lenin şi acoliţii sai, era necesară distrugerea pluralismului şi a statului de drept. Politically, for Lenin and his acolytes, it was necessary to destroy pluralism and the rule of law. La fel, piaţa liberă şi proprietatea privată erau demonizate şi trebuiau distruse. Likewise, the free market and private property were demonized and had to be destroyed. Individul dispărea ca persoană morală şi juridică, devenea parte a unei colectivităţi amorfe şi totalizante. The individual disappeared as a moral and legal person, became part of an amorphous and totalizing community. Bolşevismul adaugă ceva cu totul nou mitologiilor revoluţionare ale secolului al XIX-lea: incluziunea puterii într-un tip de reprezentare care defineşte partidul ca entitate magică. Bolshevism adds something completely new to the revolutionary mythologies of the nineteenth century: the inclusion of power in a type of representation that defines the party as a magical entity. Slăvirea statutului predestinat al partidului împreună cu insistenţa maniacală asupra formelor conspirative de organizare („celulele” revoluţionare) şi cu un cult al înregimentării fanatice au generat o nouă formă de radicalism politic, ireconciliabil cu tradiţia liberală individualistă occidentală sau, cel puţin în această privinţă, cu socialismul democratic (liberal) anti-autoritarist. The glorification of the party's predestined status along with the manic insistence on conspiratorial forms of organization (revolutionary "cells") and a cult of fanatical regimentation generated a new form of political radicalism, irreconcilable with the Western individualistic liberal tradition, or at least in this respect. with anti-authoritarian democratic (liberal) socialism. Iuri Piatakov, unul dintre favoriţii lui Lenin din generaţia mai tânără a vechii gărzi bolşevice, a exprimat această identificare cu partidul în cei mai dramatici termeni: „Da, voi considera negru un lucru pe care l-am simţit şi l-am considerat alb, de vreme ce în afara partidului, în afara acordului cu partidul nu există viaţă pentru mine.” Este executat în 1937 în urma celui de-al doilea proces-spectacol (show trial) de la Moscova... Absolutismul ideologic, sacralizarea scopului suprem, suspendarea facultăţilor critice şi cultul liniei de partid ca expresie perfectă a voinţei generale au fost încorporate în proiectul bolşevic original. Yuri Pyatakov, one of Lenin's favorites in the younger generation of the old Bolshevik Guard, expressed this identification with the party in the most dramatic terms: "Yes, I will consider black something I felt and considered white. since outside the party, outside the agreement with the party, there is no life for me. " It was executed in 1937 following the second trial trial in Moscow ... Ideological absolutism, the sacralization of the supreme goal, the suspension of critical faculties and the cult of the party line as a perfect expression of the general will were incorporated into the project. original Bolshevik. Subordonarea tuturor criteriilor morale convenţionale faţă de scopul suprem al obţinerii unei societăţi fără clase a constituit principala problemă a leninismului. The subordination of all conventional moral criteria to the ultimate goal of obtaining a classless society was the main problem of Leninism. Faza stalinista a exacerbat ceea era de-acum acolo, în angrenajul instituţional şi amoral al leninismului. The Stalinist phase exacerbated what was now there, in the institutional and amoral gear of Leninism. Ce rămâne din aceasta utopie genocidară şi liberticidă după un veac? What remains of this genocidal and liberticidal utopia after a century? Economic, sovietismul a capotat lamentabil. Economically, Sovietism turned upside down. Nu s-a născut o societate fără clase, ci o profitocraţie abuzivă, rapace, ineptă şi parazitară. A classless society was not born, but an abusive, rapacious, inept and parasitic profitocracy. Politic, individul a fost infantilizat, partidul bolşevic a fost motorul unui sistem dictatorial întemeiat pe minciună, cinism şi duplicitate. Politically, the individual was infantilized, the Bolshevik party was the engine of a dictatorial system based on lies, cynicism and duplicity. Problema naţională nu a fost rezolvată, imperialismul rus a continuat să fie hegemonic. Moral, cum scria Leszek Kolakowski, este vorba de un teritoriu al ruinelor mişcătoare, de un cimitir de iluzii trădate şi abandonate. Morally, as Leszek Kolakowski wrote, it is a territory of moving ruins, a cemetery of betrayed and abandoned illusions. În locul emancipării promise în octombrie 1917, a prins fiinţa un sistem terorist a cărui esenţă este concentrată în acronimul GULAG. Instead of the promised emancipation in October 1917, a terrorist system came into being, the essence of which is concentrated in the acronym GULAG. Iniţial acceptată (în chip condiţionat), avangarda artistică a fost asfixiată şi distrusă. Initially accepted (conditionally), the artistic avant-garde was suffocated and destroyed. În numele „ateismului ştiinţific”, s-a purtat un permanent război împotriva religiilor tradiţionale. In the name of "scientific atheism", there was a constant war against traditional religions. În momentul în care au proclamat superioritatea asa-zisei dictaturi a proletariatului în raport cu detestata democraţie burgheză, Lenin şi Trotki, liderii revoluţiei, au deschis porţile spre cele mai teribile forme de samavolnicie. When they proclaimed the superiority of the so-called dictatorship of the proletariat over the hated bourgeois democracy, Lenin and Trotsky, the leaders of the revolution, opened the gates to the most terrible forms of arbitrariness. Întregi categorii sociale şi etnice au fost anihilate. Entire social and ethnic categories have been annihilated. Statul sovietic a fost, pe întreg parcursul existenţei sale, unul lipsit de legitimitate. Throughout its existence, the Soviet state has been without legitimacy. Aşa s-a născut, aşa s-a stins din viată. That's how he was born, that's how he passed away. Putinismul nu face decât să încerce să prelungească aceste macabre moşteniri nu atât instituţional, cât mai ales prin metodele criminale inventate şi practicate de bolşevici... Putinism only tries to prolong these macabre legacies not so much institutionally, but especially through the criminal methods invented and practiced by the Bolsheviks ...