×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, Limba oficială şi problema naționalităților în Federația Rusă

Limba oficială şi problema naționalităților în Federația Rusă

„Un nou val de rusificare, la fel cum s-a întâmplat în perioada țaristă, în cea sovietică” (Rim Gilfanov, directorul redacției tătare a Europei Libere. Duma de Stat de la Moscova a adoptat, în prima lectură, proiectul de lege privind statutul limbilor naționalităților, o lege controversată care ar putea avea consecințe mult mai serioase, pe lungă durată. În vara anului trecut, președintele rus Vladimir Putin declara că „oamenii nu pot fi forțați să învețe o limbă care nu este limba lor maternă”. Afirmația a fost făcută la scurt timp după ce mai mulți părinți din Republica Tatarstan, etnici ruși, s-au plâns că în școli limba tătară este predată mai intens decât rusa. Declarația liderului de la Kremlin a provocat proteste în Tatarstan și în republica învecinată Bașkortostan (Başkiria), unde limbile materne sunt oficiale, alături de rusă. Cu toate acestea, numărul orelor obligatorii de limba tătară a fost redus în școli și numai până în clasa a 9-a. Adoptarea unei legi care să ofere limbii ruse statutul de limbă maternă pe întreg teritoriul federației nu va face decât să descurajeze încet, dar sigur, studierea altor limbi decât rusa, crede directorul redacției tătare a Europei Libere, Rim Gilfanov: Vorbim de un nou val de rusificare, la fel cum s-a întâmplat în perioada țaristă, în cea sovietică. În prezent, regimul lui Putin nu vrea decât să rezolve, în ultimă instanță, problema naționalităților... „În Federația Rusă, unde limba rusă este dominantă, acest lucru nu însemnă nimic altceva decât asimilarea celorlalte limbi. Vorbim de un nou val de rusificare, la fel cum s-a întâmplat în perioada țaristă, în cea sovietică. În prezent, regimul lui Putin nu vrea decât să rezolve, în ultimă instanță, problema naționalităților în Federația Rusă. Acest lucru nu va însemna decât, pe termen lung, dispariția limbilor naționale.” Modificările propuse de deputații ruși mai prevăd studierea nu obligatorie, ci facultativă a limbilor materne. Săptămâna trecută, reprezentanta Ministerului Educației de la Moscova declara la Kazan, capitala Republicii Tatarstan, că în prezent autoritățile federale lucrează asupra unei metode „adecvate” pentru realizarea politicilor lingvistice ale statului, care, potrivit funcționarei, ar trebui să satisfacă necesitățile fiecărei republici, în funcție de cerințele părinților și ale elevilor. Tot ea a declarat anterior că de cunoașterea limbii ruse poate depinde dezvoltarea economică a unei ţări, pe când același lucru nu se poate spune de limbile regionale. Ce urmăresc autoritățile ruse prin modificările la Legea Educației? Rusificarea întregii federații, crede directorul redacției tătare a Europei Libere, Rim Gilfanov: „Ținând cont de faptul că majoritatea populației este influențată de propaganda de la Kremlin și foarte multe decizii ale autorităților sunt acceptate tacit, orice opoziție sau nemulțumire este calificată drept un act de extremism. Iată de ce îmi pare că problema nu se referă doar la această lege care se dezbate la moment în Duma de Stat. Vorbim despre un moment de cotitură în istoria țării, când în mod deschis se duce o campanie de rusificare, astfel încât la final Federația Rusă să nu mai existe ca atare, ca federație, ci să fie creat un stat rigid și unitar.” Între timp, mai mulți deputați ruși au declarat după votul de marți, din Duma de Stat, că textul final al legii va suferi „modificări fundamentale”, iar președintele Comitetului pentru educație și ştiință, Veaceslav Nikonov, a afirmat că va fi prezentată și o listă cu limbile naționale din așa-numitele republici etnice din Federația Rusă și care ar trebui să fie studiate obligatoriu în școli. Toate comentariile (1)

Limba oficială şi problema naționalităților în Federația Rusă Amtssprache und die Frage der Nationalitäten in der Russischen Föderation Official language and the question of nationalities in the Russian Federation Lengua oficial y cuestión de las nacionalidades en la Federación Rusa La langue officielle et la question des nationalités dans la Fédération de Russie La lingua ufficiale e la questione delle nazionalità nella Federazione Russa Valstybinė kalba ir tautybių klausimas Rusijos Federacijoje Officiële taal en nationaliteitenkwestie in de Russische Federatie Język urzędowy i kwestia narodowości w Federacji Rosyjskiej A língua oficial e a questão das nacionalidades na Federação Russa Государственный язык и вопрос национальностей в Российской Федерации Officiellt språk och frågan om nationaliteter i Ryska federationen Державна мова та питання національностей в Російській Федерації

„Un nou val de rusificare, la fel cum s-a întâmplat în perioada țaristă, în cea sovietică” (Rim Gilfanov, directorul redacției tătare a Europei Libere. "A new wave of Russification, just as it happened in the tsarist period, in the Soviet period" (Rim Gilfanov, director of the Tatar editorial office of Free Europe. "Нова хвиля русифікації, так само, як це було в царський період, в радянський період" (Рим Гільфанов, директор татарської редакції "Вільної Європи"). Duma de Stat de la Moscova a adoptat, în prima lectură, proiectul de lege privind statutul limbilor naționalităților, o lege controversată care ar putea avea consecințe mult mai serioase, pe lungă durată. The Moscow State Duma adopted, at first reading, the draft law on the status of the languages of nationalities, a controversial law that could have much more serious consequences in the long run. Московська Державна Дума прийняла в першому читанні законопроект про статус мов національностей - суперечливий закон, який може мати набагато серйозніші, довгострокові наслідки. În vara anului trecut, președintele rus Vladimir Putin declara că „oamenii nu pot fi forțați să învețe o limbă care nu este limba lor maternă”. Last summer, Russian President Vladimir Putin said that "people cannot be forced to learn a language that is not their mother tongue." Afirmația a fost făcută la scurt timp după ce mai mulți părinți din Republica Tatarstan, etnici ruși, s-au plâns că în școli limba tătară este predată mai intens decât rusa. The statement was made shortly after several parents in the Republic of Tatarstan, ethnic Russians, complained that in schools the Tatar language is taught more intensely than Russian. Declarația liderului de la Kremlin a provocat proteste în Tatarstan și în republica învecinată Bașkortostan (Başkiria), unde limbile materne sunt oficiale, alături de rusă. The Kremlin leader's statement provoked protests in Tatarstan and the neighboring republic of Bashkortostan (Bashkortostan), where the mother tongues are official, along with Russian. Cu toate acestea, numărul orelor obligatorii de limba tătară a fost redus în școli și numai până în clasa a 9-a. However, the number of compulsory Tatar language classes was reduced in schools and only until the 9th grade. Adoptarea unei legi care să ofere limbii ruse statutul de limbă maternă pe întreg teritoriul federației nu va face decât să descurajeze încet, dar sigur, studierea altor limbi decât rusa, crede directorul redacției tătare a Europei Libere, Rim Gilfanov: Vorbim de un nou val de rusificare, la fel cum s-a întâmplat în perioada țaristă, în cea sovietică. The adoption of a law giving the Russian language the status of mother tongue throughout the federation will only slowly but surely discourage the study of languages other than Russian, believes the director of the Tatar editorial office of Free Europe, Rim Gilfanov: We are talking about a new wave of Russification, just as it did in the tsarist, Soviet period. În prezent, regimul lui Putin nu vrea decât să rezolve, în ultimă instanță, problema naționalităților... „În Federația Rusă, unde limba rusă este dominantă, acest lucru nu însemnă nimic altceva decât asimilarea celorlalte limbi. At present, the Putin regime only wants to solve, in the last resort, the problem of nationalities ... “In the Russian Federation, where the Russian language is dominant, this means nothing more than the assimilation of other languages. Vorbim de un nou val de rusificare, la fel cum s-a întâmplat în perioada țaristă, în cea sovietică. În prezent, regimul lui Putin nu vrea decât să rezolve, în ultimă instanță, problema naționalităților în Federația Rusă. We are talking about a new wave of Russification, just as it happened in the tsarist period, in the Soviet period. At present, Putin's regime only wants to ultimately resolve the issue of nationalities in the Russian Federation. Acest lucru nu va însemna decât, pe termen lung, dispariția limbilor naționale.” Modificările propuse de deputații ruși mai prevăd studierea nu obligatorie, ci facultativă a limbilor materne. This will only mean, in the long run, the disappearance of national languages. " The amendments proposed by the Russian deputies also provide for the non-compulsory but optional study of the mother tongues. Săptămâna trecută, reprezentanta Ministerului Educației de la Moscova declara la Kazan, capitala Republicii Tatarstan, că în prezent autoritățile federale lucrează asupra unei metode „adecvate” pentru realizarea politicilor lingvistice ale statului, care, potrivit funcționarei, ar trebui să satisfacă necesitățile fiecărei republici, în funcție de cerințele părinților și ale elevilor. Last week, the representative of the Moscow Ministry of Education said in Kazan, the capital of the Republic of Tatarstan, that the federal authorities are currently working on an "appropriate" method for carrying out the state's language policies. depending on the requirements of parents and students. Tot ea a declarat anterior că de cunoașterea limbii ruse poate depinde dezvoltarea economică a unei ţări, pe când același lucru nu se poate spune de limbile regionale. She also said that the economic development of a country can depend on the knowledge of the Russian language, while the same cannot be said of the regional languages. Ce urmăresc autoritățile ruse prin modificările la Legea Educației? What are the Russian authorities pursuing through the amendments to the Education Law? Rusificarea întregii federații, crede directorul redacției tătare a Europei Libere, Rim Gilfanov: „Ținând cont de faptul că majoritatea populației este influențată de propaganda de la Kremlin și foarte multe decizii ale autorităților sunt acceptate tacit, orice opoziție sau nemulțumire este calificată drept un act de extremism. Russification of the entire federation, says the director of the Tatar editorial office of Free Europe, Rim Gilfanov: "Given that the majority of the population is influenced by Kremlin propaganda and many decisions of the authorities are tacitly accepted, any opposition or dissatisfaction is qualified as an act extremism. Iată de ce îmi pare că problema nu se referă doar la această lege care se dezbate la moment în Duma de Stat. That is why it seems to me that the issue does not only concern this law, which is currently being debated in the State Duma. Vorbim despre un moment de cotitură în istoria țării, când în mod deschis se duce o campanie de rusificare, astfel încât la final Federația Rusă să nu mai existe ca atare, ca federație, ci să fie creat un stat rigid și unitar.” Între timp, mai mulți deputați ruși au declarat după votul de marți, din Duma de Stat, că textul final al legii va suferi „modificări fundamentale”, iar președintele Comitetului pentru educație și ştiință, Veaceslav Nikonov, a afirmat că va fi prezentată și o listă cu limbile naționale din așa-numitele republici etnice din Federația Rusă și care ar trebui să fie studiate obligatoriu în școli. We are talking about a turning point in the country's history, when an open campaign of Russification is open, so that in the end the Russian Federation no longer exists as such, as a federation, but a rigid and unitary state is created. " Meanwhile, several Russian MPs said after Tuesday's State Duma vote that the final text of the law would undergo "fundamental changes", and the chairman of the Committee on Education and Science, Veaceslav Nikonov, said it would also present a list of national languages of the so-called ethnic republics of the Russian Federation and which should be compulsorily studied in schools. Toate comentariile (1) All reviews (1)