×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, Când educaţia sexuală în şcoală este o necesitate

Când educaţia sexuală în şcoală este o necesitate

În Republica Moldova fiecare al treilea copil creşte doar cu un singur părinte. Consecinţele acestei stări de lucruri nu s-au lăsat aşteptate: majoritatea adolescenţilor nu au deprinderi de viaţă elementare, nu ştiu cum să se alimenteze corect, de ce nu este bine să consume droguri sau prin ce schimbări trece corpul lor în adolescență. Constatările aparţin Agenţiei ONU pentru drepturile şi sănătatea reproductivă, pe scurt UNFPA, care ani de zile a promovat discipilina „Educaţia pentru sănătate”, predată opţional în Republica Moldova din 2015. Elevă în clasa a șaptea, Natalia este o adolescentă despre care de obicei se spune că ar fi iute de picior. De la ea am aflat că nu a stat mult pe gânduri atunci când i s-a spus că în programul şcolar a fost introdusă disciplina „Educaţia pentru sănătate”. Are o relaţie frumoasă cu părinţii, însă chiar şi aşa îi era jenă să-i pună mamei anumite întrebări şi nici nu era sigură că va primi răspunsurile potrivite. „Despre ciclu menstrual, despre care nu poţi vorbi deschis cu mama sau cu prietenele tale. Privind nişte filmuleţe la lecţii sau ascultând poveţele profesoarei, ne descurcăm. Despre alimentaţie am vorbit, despre regimul de somn, care sunt alimentele dăunătoare şi care sunt bune pentru organismul nostru. Mama cunoaşte diverse lucruri, dar uneori se jenează să-mi vorbească despre ele. Eu vin cu îndrăzneală de la ore şi-i spun despre ce am vorbit, noutăţile pe care le-am aflat.” Doar 7 la sută dintre elevi aleg să studieze opţional „Educaţia pentru sănătate” din cele câteva zeci de discipline pe care le au in orar. Acest curs a fost introdus în urmă cu trei ani şi include până la nouă module, între care igiena personală, sănătatea mentală, reproducerea şi educaţia, prevenirea violenţei şi abuzului. Anastasia Ardaşan este mama unui băiat de 10 ani. Zice că de la 1 septembrie i-ar plăcea ca fiul său să studieze cursul de educaţie pentru sănătate şi asta pentru că a înțeles că anumite subiecte o depăşesc: „Eu prea puţin până acum am discutat cu el, cu toate că eu sunt foarte deschisă în privinţa subiectelor ce ţin de şcoală, cu ce prieteni se joacă. Părinţii acasă într-adevăr nu discută cu copiii în privinţa educaţiei sexuale, a prietenilor. Acum este internet, iar adolescenţii sunt toţi cu nasul în telefoane.” În urmă cu trei ani, când a fost introdus cursul „Educaţia pentru sănătate” doar 14 elevi din gimnaziul „Mihai Moraru” din satul Brăneşti, raionul Orhei, s-au arătaţi interesaţi. Astăzi, numărul lor aproape s-a dublat, vorbeste multumita profesoara de biologie şi chimie din gimnaziu, Anastasia Domniţă, care s-a specializat şi pe educaţie pentru sănătate. „În prezent societatea nu este suficient de informată, chiar dacă avem acces la internet. Informaţiile pe care le găsesc tinerii în spaţiul virtual este deseori incorectă. Comunicarea între părinte şi elevi este foarte slabă. Unii părinţi sunt peste hotare, alţii din familii vulnerabile. Chiar şi aşa, puţin sunt cei care cunosc suficiente informaţii specifice disciplinei date.” Analistă de programe pentru tineret în cadrul UNFPA Moldova, Ludmila Sîrbu, spune că scopul promovării cursului de educație pentru sănătate este scoaterea din anonimat a problemelor cu care se confruntă adolescenții: „An de an, cu informaţie potrivită vârstei acestui adolescent şi învăţată treptat, valoarea acestei discipline este şi mai importantă pentru că, din păcate, fiecare al treilea adolescent astăzi creşte într-o familie cu un singur părinte sau este în îngrijirea buneilor doar. Familia de astăzi tot nu este pregătită să ofere informaţia necesară unui copil şi adolescent privind sănătatea lui, dar şi comportamentele care să le preia sau să le evite.” În Republica Moldova sunt peste 300 de mii de adolescenți. Din cauza migrației părinților, a informaţiei insuficiente, mulţi sunt supuși anumitor riscuri. De exemplu, cifrele prezentate de autorități arată că anual în Republica Moldova peste 2.600 de adolescente, în special din comunitățile rurale și din familii vulnerabile, devin mame, iar fiecare a zecea întrerupere de sarcină este efectuată de către o tânără între 15 şi 19 ani.

Când educaţia sexuală în şcoală este o necesitate Wenn Sexualerziehung in der Schule ein Muss ist When sex education in school is a must Cuando la educación sexual en la escuela es imprescindible Quando l'educazione sessuale a scuola è d'obbligo Kada lytinis švietimas mokykloje yra būtinas Wanneer seksuele voorlichting op school een must is Quando é que a educação sexual na escola é uma obrigação 当学校性教育成为必要时

În Republica Moldova fiecare al treilea copil creşte doar cu un singur părinte. In the Republic of Moldova, every third child grows up with only one parent. Consecinţele acestei stări de lucruri nu s-au lăsat aşteptate: majoritatea adolescenţilor nu au deprinderi de viaţă elementare, nu ştiu cum să se alimenteze corect, de ce nu este bine să consume droguri sau prin ce schimbări trece corpul lor în adolescență. The consequences of this state of affairs were not expected: most adolescents do not have basic life skills, do not know how to feed properly, why it is not good to use drugs or what changes their body goes through adolescence. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir : la plupart des adolescents manquent de compétences de base, ne savent pas comment se nourrir correctement, pourquoi il est mal de consommer des drogues ou quels sont les changements que subit leur corps à l'adolescence. Constatările aparţin Agenţiei ONU pentru drepturile şi sănătatea reproductivă, pe scurt UNFPA, care ani de zile a promovat discipilina „Educaţia pentru sănătate”, predată opţional în Republica Moldova din 2015. The findings belong to the UN Agency for Rights and Reproductive Health, briefly UNFPA, which for years has promoted the Discipline "Education for Health", optionally taught in the Republic of Moldova in 2015. Elevă în clasa a șaptea, Natalia este o adolescentă despre care de obicei se spune că ar fi iute de picior. A student in the seventh grade, Natalia is a teenager who is usually said to be fast-moving. Élève en septième année, Natalia est une adolescente dont on dit généralement qu'elle est rapide. De la ea am aflat că nu a stat mult pe gânduri atunci când i s-a spus că în programul şcolar a fost introdusă disciplina „Educaţia pentru sănătate”. I learned from her that she didn't think much when she was told that the discipline "Health education" was introduced in the school syllabus. Elle nous a appris qu'elle n'a pas réfléchi à deux fois lorsqu'on lui a dit que l'"éducation à la santé" avait été introduite dans le programme scolaire. Are o relaţie frumoasă cu părinţii, însă chiar şi aşa îi era jenă să-i pună mamei anumite întrebări şi nici nu era sigură că va primi răspunsurile potrivite. She has a nice relationship with her parents, but even then she was embarrassed to ask her mother some questions and she wasn't even sure she would get the right answers. „Despre ciclu menstrual, despre care nu poţi vorbi deschis cu mama sau cu prietenele tale. "About the menstrual cycle, about which you cannot talk openly with your mother or your friends. Privind nişte filmuleţe la lecţii sau ascultând poveţele profesoarei, ne descurcăm. Watching some videos at lessons or listening to the teacher's stories, we are doing fine. En regardant des vidéos pendant les cours ou en écoutant les récits des enseignants, nous nous débrouillons. Despre alimentaţie am vorbit, despre regimul de somn, care sunt alimentele dăunătoare şi care sunt bune pentru organismul nostru. We talked about eating, about the sleep regime, which are harmful foods and which are good for our body. Mama cunoaşte diverse lucruri, dar uneori se jenează să-mi vorbească despre ele. My mother knows various things, but sometimes she is embarrassed to talk to me about them. Ma mère sait des choses, mais parfois elle est gênée de m'en parler. Eu vin cu îndrăzneală de la ore şi-i spun despre ce am vorbit, noutăţile pe care le-am aflat.” Doar 7 la sută dintre elevi aleg să studieze opţional „Educaţia pentru sănătate” din cele câteva zeci de discipline pe care le au in orar. I come boldly from hours and tell him what I have talked about, the news we have learned. ”Only 7 percent of students choose to optionally study“ Health Education ”from the dozens of disciplines they have. on schedule. Je reviens hardiment de la classe et je lui raconte ce dont nous avons parlé, les nouvelles que j'ai apprises". Seuls 7 % des élèves choisissent l'"éducation à la santé" comme matière à option parmi les dizaines de matières inscrites à leur emploi du temps. Acest curs a fost introdus în urmă cu trei ani şi include până la nouă module, între care igiena personală, sănătatea mentală, reproducerea şi educaţia, prevenirea violenţei şi abuzului. This course was introduced three years ago and includes up to nine modules, including personal hygiene, mental health, reproduction and education, violence prevention and abuse. Anastasia Ardaşan este mama unui băiat de 10 ani. Anastasia Ardaşan is the mother of a 10-year-old boy. Zice că de la 1 septembrie i-ar plăcea ca fiul său să studieze cursul de educaţie pentru sănătate şi asta pentru că a înțeles că anumite subiecte o depăşesc: „Eu prea puţin până acum am discutat cu el, cu toate că eu sunt foarte deschisă în privinţa subiectelor ce ţin de şcoală, cu ce prieteni se joacă. He says that since September 1, he would like his son to study the health education course and this is because he understood that some topics go beyond: "I have talked to him a little so far, although I am very open. regarding school topics, what friends are playing with. Elle déclare qu'à partir du 1er septembre, elle souhaiterait que son fils étudie l'éducation à la santé, car elle comprend que certaines matières lui échappent : "J'ai très peu discuté avec lui jusqu'à présent, bien que je sois très ouverte sur les sujets liés à l'école, sur les amis avec lesquels il joue. Părinţii acasă într-adevăr nu discută cu copiii în privinţa educaţiei sexuale, a prietenilor. Parents at home don't really talk to children about sex education, friends. À la maison, les parents ne parlent pas vraiment à leurs enfants d'éducation sexuelle, d'amis. Acum este internet, iar adolescenţii sunt toţi cu nasul în telefoane.” În urmă cu trei ani, când a fost introdus cursul „Educaţia pentru sănătate” doar 14 elevi din gimnaziul „Mihai Moraru” din satul Brăneşti, raionul Orhei, s-au arătaţi interesaţi. Now it is the internet, and the teenagers are all nosy on phones. ”Three years ago, when the“ Health Education ”course was introduced, only 14 students from the“ Mihai Moraru ”gymnasium in Brăneşti village, Orhei district, showed up. interested. Astăzi, numărul lor aproape s-a dublat, vorbeste multumita profesoara de biologie şi chimie din gimnaziu, Anastasia Domniţă, care s-a specializat şi pe educaţie pentru sănătate. Today, their number has almost doubled, says the grateful biology and chemistry teacher from the gymnasium, Anastasia Domniţă, who also specialized in health education. Aujourd'hui, leur nombre a presque doublé, explique Anastasia Domniță, professeur de biologie et de chimie dans un établissement secondaire, qui se spécialise également dans l'éducation à la santé. „În prezent societatea nu este suficient de informată, chiar dacă avem acces la internet. "Currently, society is not sufficiently informed, even if we have access to the Internet. Informaţiile pe care le găsesc tinerii în spaţiul virtual este deseori incorectă. The information that young people find in the virtual space is often incorrect. Comunicarea între părinte şi elevi este foarte slabă. Communication between parent and student is very poor. Unii părinţi sunt peste hotare, alţii din familii vulnerabile. Some parents are abroad, others from vulnerable families. Certains parents sont à l'étranger, d'autres sont issus de familles vulnérables. Chiar şi aşa, puţin sunt cei care cunosc suficiente informaţii specifice disciplinei date.” Analistă de programe pentru tineret în cadrul UNFPA Moldova, Ludmila Sîrbu, spune că scopul promovării cursului de educație pentru sănătate este scoaterea din anonimat a problemelor cu care se confruntă adolescenții: „An de an, cu informaţie potrivită vârstei acestui adolescent şi învăţată treptat, valoarea acestei discipline este şi mai importantă pentru că, din păcate, fiecare al treilea adolescent astăzi creşte într-o familie cu un singur părinte sau este în îngrijirea buneilor doar. Even so, few are those who know enough information specific to the given discipline. ”Youth Program Analyst at UNFPA Moldova, Ludmila Sîrbu, says that the goal of promoting the health education course is to remove the problems faced by adolescents anonymously: "Year by year, with information appropriate to the age of this adolescent and gradually learned, the value of this discipline is even more important because, unfortunately, every third adolescent today grows up in a family with one parent or is in the care of grandparents only. Malgré cela, peu de gens disposent d'informations suffisamment spécifiques à la discipline". Ludmila Sîrbu, analyste du programme pour la jeunesse à l'UNFPA Moldova, explique que l'objectif de la promotion du cours d'éducation à la santé est de mettre en lumière les problèmes auxquels sont confrontés les adolescents : "Année après année, avec des informations adaptées à l'âge de l'adolescent et apprises progressivement, la valeur de ce sujet est d'autant plus importante que, malheureusement, un adolescent sur trois grandit aujourd'hui dans une famille monoparentale ou n'est pris en charge que par ses grands-parents. Familia de astăzi tot nu este pregătită să ofere informaţia necesară unui copil şi adolescent privind sănătatea lui, dar şi comportamentele care să le preia sau să le evite.” În Republica Moldova sunt peste 300 de mii de adolescenți. Today's family is not yet ready to provide the necessary information to a child and adolescent about his health, but also the behaviors to take them or avoid them. ”In the Republic of Moldova there are more than 300 thousand adolescents. Din cauza migrației părinților, a informaţiei insuficiente, mulţi sunt supuși anumitor riscuri. Due to the migration of parents, insufficient information, many are subject to certain risks. En raison de la migration des parents, d'informations insuffisantes, beaucoup sont exposés à certains risques. De exemplu, cifrele prezentate de autorități arată că anual în Republica Moldova peste 2.600 de adolescente, în special din comunitățile rurale și din familii vulnerabile, devin mame, iar fiecare a zecea întrerupere de sarcină este efectuată de către o tânără între 15 şi 19 ani. For example, the figures presented by the authorities show that every year in the Republic of Moldova more than 2,600 adolescents, especially from rural communities and vulnerable families, become mothers, and every tenth termination of pregnancy is performed by a young woman between 15 and 19 years old. Par exemple, les chiffres présentés par les autorités montrent que chaque année, en République de Moldavie, plus de 2 600 adolescentes, principalement issues de communautés rurales et de familles vulnérables, deviennent mères, et qu'une interruption de grossesse sur dix est pratiquée par une jeune femme âgée de 15 à 19 ans.