×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, Banca Europeană pune condiții noi Bulgariei

Banca Europeană pune condiții noi Bulgariei

Înainte de a adera la Uniune Europeană bancară și la mecanismul ERM2 – sala de așteptare a zonei euro, Bulgaria trebuie să realizeze o serie de reforme. Avertismentul figurează în răspunsul Băncii Europene la cererea oficială a Sofiei de a fi admisă în aceasta zonă. O parte din condițiile anunțate țin de stabillitatea sistemului bancar și de întărirea controlului asupră băncilor comerciale și a sistemului financiar nebancar din care fac parte societățile de asigurare, fondurile de pensii, execuția judiciară și alte instituții și organizații. Trebuie îmbunătățit managementul companiilor de stat și aplicate noile regulamente europene împotrivă spălăriii banilor. Nu factorul politic ci cel al competenței profesionale trebuie să stea la bază numirilor de manageri în sectorul de stat, avertizează Banca Europeană. Este adăugată o foarte semnificativă condiție ce nu ține aparent de sistemul bancar – aducerea sistemului de justiție la standardele europene astfel încât să fie realizat un progres semnificativ în combaterea crimei organizate și corupției. „Cerem autorităților bulgare să urgenteze reformele, monitorizate în cadrul Mecanismului de verificare și control în lumina importanței acestora pentru stabilitatea sistemului financiar”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. El a adăugat că renunțarea la acest mecanism nu reprezintă însă o condiție pentru intrarea Bulgariei în zona euro. Bulgaria este prima țară membră a Uniunii a cărei aderare la Uniunea bancară și la mecanismul ERM2 este condiționată criterii suplimentare. Comisia Europeană își motivează aceasta poziție de hotărârea de a nu permite repetarea crizei elene. Bulgaria trebuie să răspundă nu numai celor cinci criterii de bază a zonei euro, ci și a unui set de criterii care țin de buna funcționare a sistemului său de justiție și a administrației de stat. Banca centrală europeană va efectua în următoarele 12 luni o serie de teste de stres pentru instituțiile financiare bulgare. Concluziile vor fi anunțate peste un an. Dacă raportul va fi unul pozitiv Bulgaria va putea intra în anticamera zonei euro. În plan politic există un consens între guvernanții și principalele partide de opoziție privind aderarea la zona euro. Opoziția de dreaptă însă a avertizat că pentru Bulgaria a fost creeată „o sală de așteptare a sălii de așteptare a zonei”, ceea ce denotă problemele actualei guvernări populiste.

Banca Europeană pune condiții noi Bulgariei European Bank puts new conditions on Bulgaria El Banco Europeo impone nuevas condiciones a Bulgaria La Banque européenne impose de nouvelles conditions à la Bulgarie La Banca europea pone nuove condizioni alla Bulgaria Europese Bank stelt nieuwe voorwaarden aan Bulgarije Banco Europeu impõe novas condições à Bulgária Европейский банк ставит новые условия для Болгарии Europeiska banken ställer nya villkor för Bulgarien 欧洲银行对保加利亚提出新条件

Înainte de a adera la Uniune Europeană bancară și la mecanismul ERM2 – sala de așteptare a zonei euro, Bulgaria trebuie să realizeze o serie de reforme. Before joining the European Banking Union and the ERM2 mechanism - the eurozone waiting room, Bulgaria needs to make a number of reforms. Avertismentul figurează în răspunsul Băncii Europene la cererea oficială a Sofiei de a fi admisă în aceasta zonă. The warning is contained in the response of the European Bank to Sofia's formal request to be admitted to this area. O parte din condițiile anunțate țin de stabillitatea sistemului bancar și de întărirea controlului asupră băncilor comerciale și a sistemului financiar nebancar din care fac parte societățile de asigurare, fondurile de pensii, execuția judiciară și alte instituții și organizații. Some of the conditions announced relate to the stability of the banking system and the strengthening of control over commercial banks and the non-banking financial system of which the insurance companies, pension funds, judicial execution and other institutions and organizations are part. Trebuie îmbunătățit managementul companiilor de stat și aplicate noile regulamente europene împotrivă spălăriii banilor. The management of state-owned companies needs to be improved and new European anti-money laundering regulations applied. Nu factorul politic ci cel al competenței profesionale trebuie să stea la bază numirilor de manageri în sectorul de stat, avertizează Banca Europeană. Not the political factor but the professional competence must be based on appointments of managers in the state sector, warns the European Bank. Este adăugată o foarte semnificativă condiție ce nu ține aparent de sistemul bancar – aducerea sistemului de justiție la standardele europene astfel încât să fie realizat un progres semnificativ în combaterea crimei organizate și corupției. Added a very significant condition that is not apparent from the banking system - bringing the justice system to European standards so that significant progress in combating organized crime and corruption is achieved. „Cerem autorităților bulgare să urgenteze reformele, monitorizate în cadrul Mecanismului de verificare și control în lumina importanței acestora pentru stabilitatea sistemului financiar”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. "We ask the Bulgarian authorities to speed up the reforms, monitored under the Verification and Control Mechanism in light of their importance for the stability of the financial system," said the Vice-President of the European Commission, Valdis Dombrovskis. El a adăugat că renunțarea la acest mecanism nu reprezintă însă o condiție pentru intrarea Bulgariei în zona euro. He added that giving up this mechanism is not a condition for Bulgaria's entry into the euro area. Bulgaria este prima țară membră a Uniunii a cărei aderare la Uniunea bancară și la mecanismul ERM2 este condiționată criterii suplimentare. Bulgaria is the first member country of the Union whose adherence to the Banking Union and the ERM2 mechanism is subject to additional criteria. Comisia Europeană își motivează aceasta poziție de hotărârea de a nu permite repetarea crizei elene. The European Commission motivates this position for its decision not to allow the Greek crisis to repeat itself. Bulgaria trebuie să răspundă nu numai celor cinci criterii de bază a zonei euro, ci și a unui set de criterii care țin de buna funcționare a sistemului său de justiție și a administrației de stat. Bulgaria must respond not only to the five basic criteria of the euro area, but also to a set of criteria that relate to the proper functioning of its justice system and state administration. Banca centrală europeană va efectua în următoarele 12 luni o serie de teste de stres pentru instituțiile financiare bulgare. The European Central Bank will carry out a series of stress tests for Bulgarian financial institutions over the next 12 months. Concluziile vor fi anunțate peste un an. Conclusions will be announced within one year. Dacă raportul va fi unul pozitiv Bulgaria va putea intra în anticamera zonei euro. If the report is a positive one, Bulgaria will be able to enter the euro zone front. În plan politic există un consens între guvernanții și principalele partide de opoziție privind aderarea la zona euro. At the political level, there is a consensus between the governors and the main opposition parties regarding the accession to the euro area. Opoziția de dreaptă însă a avertizat că pentru Bulgaria a fost creeată „o sală de așteptare a sălii de așteptare a zonei”, ceea ce denotă problemele actualei guvernări populiste. The right opposition, however, warned that Bulgaria was "a wait room for the waiting room of the area," which illustrates the problems of the current populist government.