×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, 28.12 - Chișinău: Reacții la inițiativa parlamentară a oficializării limbii ruse

28.12 - Chișinău: Reacții la inițiativa parlamentară a oficializării limbii ruse

„Consecințele oficializării limbii ruse în R. Moldova vor fi catastrofale. Va fi diminuată aria de folosire a limbii române.” 28 decembrie 2001 Ora Moldovei. Reacții la inițiativa parlamentară a oficializării limbii ruse. Vlad Țurcanu a cules reacțiile mai multor oameni politici la inițiativa înaintată Curții Constituționale de fracțiunea parlamentară a comuniștilor în sensul acordării unui statut oficial limbii ruse. Deputații din opoziția de la Chișinău consideră că inițiativa comuniștilor de a modifica Constituția pentru oficializarea limbii ruse va provoca tensionarea relațiilor interetnice din Republica Moldova. Deputatul Alianței ,,Braghiș”, Mihai Petrache, a declarat că prin oficializarea limbii ruse, Partidul Comuniștilor urmărește marginalizarea limbii române. Mihai Petrache: ,,Vom tensiona situația din Republică, vom avansa pe prim plan probleme care nu sunt stringente pentru Republica Moldova. Nu este necesar acest lucru fiindcă statutul constituțional al limbii ruse și statutul limbii ruse la nivel de lege privind funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii este suficient și corespunde acelor cerințe de dezvoltare și de aplicare a limbii ruse atât de purtătorii acestei limbi, cât și de cetățenii Republicii Moldova care vorbesc limba românească. Eu nu cred că limba rusă are nevoie de o asemenea protecție și de un asemenea statut. Fiindcă în opinia mea dacă noi vom oferi acest statut oficial limbii ruse, noi ne vom trezi în situația când va fi exclusă din aplicare atât la nivel oficial, cât și la nivel neoficial aplicării limbii de stat.” Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu, a declarat astăzi că formațiunea sa va desfășura la 9 ianuarie în Piață Marii Adunări Naționale din Chișinău demonstrații de protest față de inițiativa comuniștilor de a acorda limbii ruse statut de limbă oficială. Ștefan Secăreanu: ,,Consecințele oficializării limbii ruse în Republica Moldova vor fi catastrofale. Va fi diminuată aria de folosire a limbii române pe teritoriul Republicii Moldova. Practic limba oficială a Republicii Moldova nu va fi o necesitate, pentru că ea va fi înlocuită de facto de limba rusă. Grupul nostru parlamentar a protestat deja în ședința în plen de ieri, prin luarea de atitudine a liderului nostru Iurie Roșca în această problemă. Va protesta în continuare, inclusiv prin intermediul acțiunilor de stradă. Pe data de 9 ianuarie sunt invitați cetățenii Republicii Moldova, care nu sunt indiferenți față de ultimele acțiuni ale partidului de guvernământ. Îi invităm pe acești cetățeni la o întâlnire cu deputații Partidului Popular Creștin-Democrat în Piața Marii Adunări Naționale.” Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat postului nostru de radio că oficializarea limbii ruse este necesară întrucât ,,Republica Moldova este un stat multietnic, în care minoritățile naționale constituie aproximativ 35 la sută din populație.” Victor Stepaniuc: ,,Din punct de vedere a construcției statale, din punct de vedere a populației suntem un stat poli-etnic, poli-cultural. Atâta timp cât avem niște minorități naționale sunt două căi de rezolvare a acestei probleme. În unele țări prin fixarea unele limbi regionale, ori prin oficializarea unei a doua limbi care este înțeleasă de minoritățile naționale. Această limbă la noi în Republica Moldova este limba rusă. Deci, aceste minorități s-au pronunțat de mai multe ori în această temă și noi nu putem să ignorăm acest fapt. Fiindcă dacă fiecare o să vorbească în limba lui atunci noi țară nu o să avem. De aceea este necesar în țara noastră cunoașterea ambelor limbi foarte bine, cu respectul total față de limba de stat, limba moldovenească și de a doua limbă.” Curtea Constituțională, unde a fost depusă inițiativa comuniștilor privind oficializarea limbii ruse urmează să dea un aviz în termen de șase luni. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, pentru Radio Europa Liberă.

28.12 - Chișinău: Reacții la inițiativa parlamentară a oficializării limbii ruse 28.12 - Chisinau: Reactions to the parliamentary initiative to make the Russian language official 28.12 - Chisinau: Reacciones a la iniciativa parlamentaria de oficializar la lengua rusa 28.12 - Chisinau: Reazioni all'iniziativa parlamentare per l'ufficializzazione della lingua russa 28.12 - Chisinau: Reacties op het parlementaire initiatief om de Russische taal officieel te maken 28.12 - Chisinau: Reacções à iniciativa parlamentar de tornar a língua russa oficial 28.12 - Кишинев: Реакция на парламентскую инициативу о придании русскому языку статуса официального 28.12 - Kişinev: Rus dilinin resmi dil olmasına yönelik parlamento girişimine tepkiler

„Consecințele oficializării limbii ruse în R. Moldova vor fi catastrofale. "The consequences of the officialization of the Russian language in the Republic of Moldova will be catastrophic. "Les conséquences de l'officialisation de la langue russe en Moldavie seront catastrophiques. "As consequências de tornar a língua russa oficial na Moldávia serão catastróficas. Va fi diminuată aria de folosire a limbii române.” 28 decembrie 2001 Ora Moldovei. The area of use of the Romanian language will be diminished. ” December 28, 2001 Moldovan time. La zone d'utilisation de la langue roumaine sera réduite". 28 décembre 2001 Heure de Moldavie. O espaço de utilização da língua romena será reduzido". 28 de dezembro de 2001 Hora da Moldávia. Reacții la inițiativa parlamentară a oficializării limbii ruse. Reactions to the parliamentary initiative to formalize the Russian language. Reacções à iniciativa parlamentar de tornar a língua russa oficial. Vlad Țurcanu a cules reacțiile mai multor oameni politici la inițiativa înaintată Curții Constituționale de fracțiunea parlamentară a comuniștilor în sensul acordării unui statut oficial limbii ruse. Vlad Turcanu gathered the reactions of several politicians to the initiative submitted to the Constitutional Court by the parliamentary faction of the communists in the sense of granting an official status to the Russian language. Vlad Turcanu a recueilli les réactions de plusieurs hommes politiques à l'initiative soumise à la Cour constitutionnelle par la faction parlementaire des communistes pour accorder un statut officiel à la langue russe. Vlad Turcanu recolheu as reacções de vários políticos à iniciativa apresentada ao Tribunal Constitucional pela fação parlamentar dos comunistas para atribuir um estatuto oficial à língua russa. Deputații din opoziția de la Chișinău consideră că inițiativa comuniștilor de a modifica Constituția pentru oficializarea limbii ruse va provoca tensionarea relațiilor interetnice din Republica Moldova. Opposition MPs from Chisinau believe that the communists' initiative to amend the constitution to make the Russian language official will strain interethnic relations in Moldova. Les députés de l'opposition à Chisinau estiment que l'initiative des communistes visant à modifier la constitution pour rendre la langue russe officielle provoquera des tensions dans les relations interethniques en Moldavie. Os deputados da oposição em Chisinau consideram que a iniciativa dos comunistas de alterar a Constituição para tornar a língua russa oficial irá provocar tensões nas relações inter-étnicas na Moldávia. Deputatul Alianței ,,Braghiș”, Mihai Petrache, a declarat că prin oficializarea limbii ruse, Partidul Comuniștilor urmărește marginalizarea limbii române. The deputy of the “Braghiș” Alliance, Mihai Petrache, declared that by making the Russian language official, the Party of Communists seeks to marginalize the Romanian language. Mihai Petrache, député de l'Alliance ,,Braghis", a déclaré qu'en rendant la langue russe officielle, le Parti des communistes vise à marginaliser la langue roumaine. Mihai Petrache, deputado da Aliança Braghis, afirmou que, ao tornar a língua russa oficial, o Partido Comunista pretende marginalizar a língua romena. Mihai Petrache: ,,Vom tensiona situația din Republică, vom avansa pe prim plan probleme care nu sunt stringente pentru Republica Moldova. Mihai Petrache: "We will tense the situation in the Republic, we will bring to the fore issues that are not pressing for the Republic of Moldova. Mihai Petrache : "Nous allons tendre la situation dans la République, nous allons mettre en avant des questions qui ne sont pas urgentes pour la Moldavie. Mihai Petrache: "Vamos tensionar a situação na República, vamos trazer para primeiro plano questões que não são prementes para a Moldávia. Nu este necesar acest lucru fiindcă statutul constituțional al limbii ruse și statutul limbii ruse la nivel de lege privind funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii este suficient și corespunde acelor cerințe de dezvoltare și de aplicare a limbii ruse atât de purtătorii acestei limbi, cât și de cetățenii Republicii Moldova care vorbesc limba românească. This is not necessary because the constitutional status of the Russian language and the status of the Russian language at the level of the law on the functioning of the languages spoken in the territory of the Republic is sufficient and corresponds to those requirements for the development and application of the Russian language. Of the Republic of Moldova who speak Romanian. Cela n'est pas nécessaire car le statut constitutionnel de la langue russe et le statut de la langue russe au niveau de la loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la République sont suffisants et correspondent à ces exigences pour le développement et l'application de la langue russe à la fois par les locuteurs de cette langue et par les citoyens de la République de Moldavie qui parlent la langue roumaine. Tal não é necessário porque o estatuto constitucional da língua russa e o estatuto da língua russa ao nível da lei sobre o funcionamento das línguas faladas no território da República são suficientes e correspondem aos requisitos para o desenvolvimento e a aplicação da língua russa tanto pelos falantes desta língua como pelos cidadãos da República da Moldávia que falam a língua romena. Eu nu cred că limba rusă are nevoie de o asemenea protecție și de un asemenea statut. I do not believe that the Russian language needs such protection and such a status. Je ne pense pas que la langue russe ait besoin d'une telle protection et d'un tel statut. Não creio que a língua russa necessite de tal proteção e estatuto. Fiindcă în opinia mea dacă noi vom oferi acest statut oficial limbii ruse, noi ne vom trezi în situația când va fi exclusă din aplicare atât la nivel oficial, cât și la nivel neoficial aplicării limbii de stat.” Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu, a declarat astăzi că formațiunea sa va desfășura la 9 ianuarie în Piață Marii Adunări Naționale din Chișinău demonstrații de protest față de inițiativa comuniștilor de a acorda limbii ruse statut de limbă oficială. Because in my opinion, if we give this official status to the Russian language, we will find ourselves in the situation when it will be excluded from the application both officially and unofficially to the application of the state language. " The vice-president of the Christian Democratic People's Party, the deputy Ștefan Secăreanu, declared today that his party will hold demonstrations on January 9 in the Grand National Assembly Square in Chisinau in protest of the communists' initiative to grant Russian the status of official language. Porque, na minha opinião, se dermos este estatuto oficial à língua russa, ver-nos-emos numa situação em que ela será excluída da aplicação oficial e não oficial da língua do Estado". O vice-presidente do Partido Popular Democrata Cristão, o deputado Stefan Secareanu, afirmou hoje que o seu partido irá realizar manifestações a 9 de janeiro na Grande Praça da Assembleia Nacional, em Chisinau, para protestar contra a iniciativa dos comunistas de conceder o estatuto oficial à língua russa. Ștefan Secăreanu: ,,Consecințele oficializării limbii ruse în Republica Moldova vor fi catastrofale. Va fi diminuată aria de folosire a limbii române pe teritoriul Republicii Moldova. The area of use of the Romanian language on the territory of the Republic of Moldova will be diminished. Practic limba oficială a Republicii Moldova nu va fi o necesitate, pentru că ea va fi înlocuită de facto de limba rusă. Practically, the official language of the Republic of Moldova will not be a necessity, because it will be de facto replaced by Russian. Grupul nostru parlamentar a protestat deja în ședința în plen de ieri, prin luarea de atitudine a liderului nostru Iurie Roșca în această problemă. Our parliamentary group has already protested in yesterday's plenary session, by taking the attitude of our leader Iurie Roșca on this issue. Va protesta în continuare, inclusiv prin intermediul acțiunilor de stradă. He will continue to protest, including through street actions. Pe data de 9 ianuarie sunt invitați cetățenii Republicii Moldova, care nu sunt indiferenți față de ultimele acțiuni ale partidului de guvernământ. On January 9, the citizens of the Republic of Moldova are invited, who are not indifferent to the latest actions of the ruling party. Îi invităm pe acești cetățeni la o întâlnire cu deputații Partidului Popular Creștin-Democrat în Piața Marii Adunări Naționale.” Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat postului nostru de radio că oficializarea limbii ruse este necesară întrucât ,,Republica Moldova este un stat multietnic, în care minoritățile naționale constituie aproximativ 35 la sută din populație.” Victor Stepaniuc: ,,Din punct de vedere a construcției statale, din punct de vedere a populației suntem un stat poli-etnic, poli-cultural. We invite these citizens to a meeting with the deputies of the Christian Democratic People's Party in the Grand National Assembly Square. " The chairman of the parliamentary group of communists, Victor Stepaniuc, told our radio station that the officialization of the Russian language is necessary because "the Republic of Moldova is a multiethnic state, in which national minorities constitute about 35 percent of the population." Victor Stepaniuc: “From the point of view of state construction, from the point of view of the population, we are a poly-ethnic, poly-cultural state. Atâta timp cât avem niște minorități naționale sunt două căi de rezolvare a acestei probleme. As long as we have some national minorities, there are two ways to solve this problem. În unele țări prin fixarea unele limbi regionale, ori prin oficializarea unei a doua limbi care este înțeleasă de minoritățile naționale. In some countries by fixing some regional languages, or by formalizing a second language that is understood by national minorities. Această limbă la noi în Republica Moldova este limba rusă. This language in the Republic of Moldova is Russian. Deci, aceste minorități s-au pronunțat de mai multe ori în această temă și noi nu putem să ignorăm acest fapt. So, these minorities have spoken out on this issue several times, and we cannot ignore that. Fiindcă dacă fiecare o să vorbească în limba lui atunci noi țară nu o să avem. For if everybody speaks in his language then we will not have a country. De aceea este necesar în țara noastră cunoașterea ambelor limbi foarte bine, cu respectul total față de limba de stat, limba moldovenească și de a doua limbă.” Curtea Constituțională, unde a fost depusă inițiativa comuniștilor privind oficializarea limbii ruse urmează să dea un aviz în termen de șase luni. That is why it is necessary in our country to know both languages very well, with total respect for the state language, the Moldovan language and the second language. ” The Constitutional Court, where the communist initiative on the officialization of the Russian language was submitted, is to give an opinion within six months. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, pentru Radio Europa Liberă. From Chisinau, Vlad Turcanu, for Radio Free Europe.