×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Radio Europa Liberă, 28 iunie 1940 - două interpretări diferite

28 iunie 1940 - două interpretări diferite

„În şcoli se predă foarte puțină istorie a românilor şi în felul acesta se perpetuează minciuna” (Ion Șișcanu). Orice eveniment istoric are cel puțin două interpretări: ambele valabile, ambele documentate, ambele justificate. Este si situația datei de 28 iunie 1940: an de an, ea provoacă dispute în societatea moldoveană. În funcție de simpatiile politice şi de viziunile geopolitice, unii o consideră zi a ocupației Basarabiei de către trupele sovietice, alţii, Ziua eliberării. De ce nu se pot pune de acord cele două tabere? Liberalii şi tinerii din cadrul asociației unioniste „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP) au consemnat implinirea a 77 de ani de „ocupaţie sovietică” şi „ziua de doliu în care teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost rupt de la România”. Această definiție a evenimentelor o împărtășește şi lidera PAS, Maia Sandu. Ea s-a referit, într-o postare pe rețelele sociale, la „ziua în care am fost duşi cu forţa într-un stat totalitar, unde drepturile şi libertățile noastre au fost călcate în picioare”. Istoricul Ion Şişcanu, fost membru al Partidului Liberal, face parte din tabăra celor care susţin că pe data de 28 iunie 1940 trupele sovietice au declanșat ofensivă de ocupare a teritoriilor românești Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa – eveniment ce a provocat ulterior alte tragedii: deportări, condamnări politice, epurări. Ca şi majoritatea istoricilor de la Chişinău, Ion Şişcanu spune că se conduce după documentele oficiale, inclusiv din perioada sovietică. Cercetătorul consideră că trecutul recent este speculat politic şi că la mijloc ar fi vorba în egală măsură de manipularea şi nepăsarea oamenilor. „Unele forţe politice au grijă să o numească în continuare «eliberare», «ajutor», mai ştiu eu cum acolo, numai nu ceea ce a fost «ocupare». În şcoli se predă foarte puțină istorie a românilor şi în felul acesta se perpetuează minciuna. Unii care mai tânjesc şi acum după Uniunea Sovietică dacă îi întrebi ceva spun că a fost «eliberare» bineînțeles, mai ales dacă sunt mai aproape de Partidul Socialist. E o confuzie întreagă în societate şi de aceea probabil că şi în ceea ce privește acest eveniment e tot confuzie”. Deputatul socialist Bogdan Ţârdea, istoric şi politolog, la fel recunoaște că subiectele istorice sunt pe placul politicienilor, iar asta ar fi din cauza că în Republica Moldova au interes în egală măsură Rusia, România şi Ucraina. „Toate partidele politice speculează pe aceste teme fiindcă e normal – ele au nevoie de alegători, ele au nevoie să acumuleze voturi, în baza unor emoţii, în baza unor preconcenţii. E firesc acest lucru”. Dupa parerea lui Bogdan Ţârdea, este greşit astăzi să se facă referire la Pactul secret Ribbentrop-Molotov din 1939, dintre URSS şi Germania, fără de care nu ar existat evenimentul 28 iunie 1940. Dacă acest pact ar fi dezavuat in mod oficial, afirmă deputatul socialist, ar urma să fie restabilite granițele din 1939. Ceea ce ar insemna, sugereaza el, detonarea echilibrului fragil. Ţârdea pledează mai curand pentru păstrarea status-quo-ul după Conferința de la Ialta, care a consacrat împărțirea lumii în zone de influenţă a marilor puteri, termen cu care insistă Rusia lui Vladimir Putin. Socialiştii au o altă viziune în subiectul unirii din 1918, a ţinut să precizeze Bogdan Ţârdea: „În 1918, în urma Primului Război Mondial, România şi-a ataşat acest teritoriu, în viziunea noastră, prin anumite de la dreptul internaţional, şi atunci când Uniunea Sovietică a solicitat realizarea unui referendum România a refuzat şi, respectiv, în 1940 URSS şi-a cerut înapoi un teritoriu care considdera că-i aparţine de drept, conform anumitor angajamente din 1812”. Ion Şiscanu constată că politicienii cât se află la putere vor să fie pe placul Rusiei şi nu îndrăznesc să riposteze omologilor lor de la Moscova când vine voba de chestiuni istorice, dar când părăsesc funcțiile unii îşi permit să-şi revadă poziţiile. Cel mai recent caz este al ex-preşedintelui Petru Lucinschi, care a recunoscut recent pentru ziarul de limba rusă „Komsomolskaia pravda” că la 28 iunie 1940 Basarabia a fost ocupată de URSS, în urma unui ultimatum dat României. Politicul pune presiune pe cercetare şi cercetătorii ori tac, ori fac ceea ce li se spune, mai spune Şişcanu cu referire la colegii lui din Federaţia Rusă. El însă se arată convins că adevărul iese până la urmă la suprafaţă, doar ca pentru asta e nevoie ca peste evenimentele incomode să se așeze pulberea de vremi.


28 iunie 1940 - două interpretări diferite 28 June 1940 - two different interpretations 28 de junio de 1940 - dos interpretaciones diferentes 28 giugno 1940 - due interpretazioni diverse 1940 m. birželio 28 d. - dvi skirtingos interpretacijos 28 juni 1940 - twee verschillende interpretaties

„În şcoli se predă foarte puțină istorie a românilor şi în felul acesta se perpetuează minciuna” (Ion Șișcanu). "Very little history of Romanians is taught in schools and in this way the lie is perpetuated" (Ion Șișcanu). "W szkołach uczy się bardzo mało rumuńskiej historii i w ten sposób utrwala się kłamstwo" (Ion Șișcanu). Orice eveniment istoric are cel puțin două interpretări: ambele valabile, ambele documentate, ambele justificate. Every historical event has at least two interpretations: both valid, both documented, both justified. Este si situația datei de 28 iunie 1940: an de an, ea provoacă dispute în societatea moldoveană. This is also the situation on June 28, 1940: every year, it provokes disputes in Moldovan society. În funcție de simpatiile politice şi de viziunile geopolitice, unii o consideră zi a ocupației Basarabiei de către trupele sovietice, alţii, Ziua eliberării. Depending on political sympathies and geopolitical views, some consider it a day of occupation of Bessarabia by Soviet troops, others a day of liberation. De ce nu se pot pune de acord cele două tabere? Why can't the two camps agree? Liberalii şi tinerii din cadrul asociației unioniste „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP) au consemnat implinirea a 77 de ani de „ocupaţie sovietică” şi „ziua de doliu în care teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost rupt de la România”. Liberals and young people from the unionist association "Honor, Dignity and Homeland" (ODIP) marked the 77th anniversary of "Soviet occupation" and "the day of mourning when the territory between the Prut and the Dniester was torn from Romania." Această definiție a evenimentelor o împărtășește şi lidera PAS, Maia Sandu. This definition of events is shared by the PAS leader, Maia Sandu. Ea s-a referit, într-o postare pe rețelele sociale, la „ziua în care am fost duşi cu forţa într-un stat totalitar, unde drepturile şi libertățile noastre au fost călcate în picioare”. She referred, in a post on social media, to "the day we were forcibly taken to a totalitarian state, where our rights and freedoms were violated." Istoricul Ion Şişcanu, fost membru al Partidului Liberal, face parte din tabăra celor care susţin că pe data de 28 iunie 1940 trupele sovietice au declanșat ofensivă de ocupare a teritoriilor românești Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa – eveniment ce a provocat ulterior alte tragedii: deportări, condamnări politice, epurări. Historian Ion Şişcanu, a former member of the Liberal Party, is part of the camp of those who claim that on June 28, 1940 Soviet troops launched an offensive to occupy Romanian territories Bessarabia, Northern Bukovina and Herta Land - an event that later caused other tragedies: deportations, political convictions, purges. Ca şi majoritatea istoricilor de la Chişinău, Ion Şişcanu spune că se conduce după documentele oficiale, inclusiv din perioada sovietică. Like most historians in Chisinau, Ion Şişcanu says he is guided by official documents, including from the Soviet period. Cercetătorul consideră că trecutul recent este speculat politic şi că la mijloc ar fi vorba în egală măsură de manipularea şi nepăsarea oamenilor. The researcher believes that the recent past is politically speculated and that the middle ground would be equally about the manipulation and indifference of the people. „Unele forţe politice au grijă să o numească în continuare «eliberare», «ajutor», mai ştiu eu cum acolo, numai nu ceea ce a fost «ocupare». "Some political forces are careful to continue to call it 'liberation', 'aid', I know how there, but not what was 'occupation'. În şcoli se predă foarte puțină istorie a românilor şi în felul acesta se perpetuează minciuna. In schools, very little history of Romanians is taught and in this way the lie is perpetuated. Unii care mai tânjesc şi acum după Uniunea Sovietică dacă îi întrebi ceva spun că a fost «eliberare» bineînțeles, mai ales dacă sunt mai aproape de Partidul Socialist. Some who still long for the Soviet Union if you ask them anything say that it was a "liberation" of course, especially if they are closer to the Socialist Party. E o confuzie întreagă în societate şi de aceea probabil că şi în ceea ce privește acest eveniment e tot confuzie”. There is a whole confusion in the society and that is probably why there is also confusion regarding this event ”. Deputatul socialist Bogdan Ţârdea, istoric şi politolog, la fel recunoaște că subiectele istorice sunt pe placul politicienilor, iar asta ar fi din cauza că în Republica Moldova au interes în egală măsură Rusia, România şi Ucraina. Socialist MP Bogdan Ţârdea, historian and political scientist, also acknowledges that historical topics are to the liking of politicians, and this would be because in the Republic of Moldova Russia, Romania and Ukraine are equally interested. „Toate partidele politice speculează pe aceste teme fiindcă e normal – ele au nevoie de alegători, ele au nevoie să acumuleze voturi, în baza unor emoţii, în baza unor preconcenţii. "All political parties speculate on these issues because it is normal - they need voters, they need to accumulate votes, based on emotions, based on preconceptions. E firesc acest lucru”. This is natural. " Dupa parerea lui Bogdan Ţârdea, este greşit astăzi să se facă referire la Pactul secret Ribbentrop-Molotov din 1939, dintre URSS şi Germania, fără de care nu ar existat evenimentul 28 iunie 1940. In Bogdan Ţârdea's opinion, it is wrong today to refer to the secret Ribbentrop-Molotov Pact of 1939, between the USSR and Germany, without which the event of June 28, 1940 would not have existed. Dacă acest pact ar fi dezavuat in mod oficial, afirmă deputatul socialist, ar urma să fie restabilite granițele din 1939. If this pact were officially disavowed, the Socialist MP says, the 1939 borders would be restored. Ceea ce ar insemna, sugereaza el, detonarea echilibrului fragil. Which would mean, he suggests, detonating the fragile balance. Ţârdea pledează mai curand pentru păstrarea status-quo-ul după Conferința de la Ialta, care a consacrat împărțirea lumii în zone de influenţă a marilor puteri, termen cu care insistă Rusia lui Vladimir Putin. Rather, he pleads for maintaining the status quo after the Yalta Conference, which enshrined the division of the world into areas of influence of the great powers, a term that Russia insists on Vladimir Putin. Socialiştii au o altă viziune în subiectul unirii din 1918, a ţinut să precizeze Bogdan Ţârdea: „În 1918, în urma Primului Război Mondial, România şi-a ataşat acest teritoriu, în viziunea noastră, prin anumite de la dreptul internaţional, şi atunci când Uniunea Sovietică a solicitat realizarea unui referendum România a refuzat şi, respectiv, în 1940 URSS şi-a cerut înapoi un teritoriu care considdera că-i aparţine de drept, conform anumitor angajamente din 1812”. The Socialists have a different vision on the subject of the union from 1918, Bogdan Ţârdea wanted to specify: “In 1918, after the First World War, Romania attached this territory, in our vision, through certain international law, and when The Soviet Union demanded a referendum Romania refused and, respectively, in 1940 the USSR demanded back a territory that it considered to belong to it by right, according to certain commitments from 1812 ”. Ion Şiscanu constată că politicienii cât se află la putere vor să fie pe placul Rusiei şi nu îndrăznesc să riposteze omologilor lor de la Moscova când vine voba de chestiuni istorice, dar când părăsesc funcțiile unii îşi permit să-şi revadă poziţiile. Ion Şiscanu finds that while politicians are in power, they want to please Russia and do not dare to retaliate against their counterparts in Moscow when it comes to historical issues, but when they leave office some allow themselves to reconsider their positions. Cel mai recent caz este al ex-preşedintelui Petru Lucinschi, care a recunoscut recent pentru ziarul de limba rusă „Komsomolskaia pravda” că la 28 iunie 1940 Basarabia a fost ocupată de URSS, în urma unui ultimatum dat României. The most recent case is that of former President Petru Lucinschi, who recently admitted to the Russian-language newspaper "Komsomolskaya Pravda" that on June 28, 1940, Bessarabia was occupied by the USSR, following an ultimatum given to Romania. Politicul pune presiune pe cercetare şi cercetătorii ori tac, ori fac ceea ce li se spune, mai spune Şişcanu cu referire la colegii lui din Federaţia Rusă. The politician puts pressure on the research and the researchers either keep quiet or do what they are told, Şişcanu also says, referring to his colleagues from the Russian Federation. El însă se arată convins că adevărul iese până la urmă la suprafaţă, doar ca pentru asta e nevoie ca peste evenimentele incomode să se așeze pulberea de vremi. But he is convinced that the truth is finally coming to the surface, only that for this it is necessary to put the dust of time over the uncomfortable events.