×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

LingQ Mini Stories, 59 - Aceasta este istoria lui Maria

59 - Aceasta este istoria lui Maria

Aceasta este istoria lui Maria

A) Maria citea cărți doar pe suport de hîrtie.

Toată viața ei, ideea unei cărți electronice nu a existat. Toate materialele pentru citit erau printate pe hîrtie.

Totuși, acum există și alte metode de a citi.

În ultimii ani, tot mai mulți oameni au început să citească cărți pe suport electronic.

Oamenii pot citi în telefon, pe tablete, sau pe dispozitive precum Kindle, dacă doresc.

Maria preferă să citească pe dispozitivul ei mobil, fiindcă ea întotdeauna are materialele la îndemînă.

Ea consideră că cărțile electronice sunt foarte utile mai ales cînd călătorește, avînd în vedere că nu trebuie să transporte cărți care ar ocupa mult loc în bagaj.

Deasemenea ea poate să comande orice cărți își dorește, într-o clipă, prin internet.

Soțul ei, George preferă să citească cărțile pe suport de hîrtie.

El, pur și simplu, consideră mai confortabil și mai plăcută o astfel de experiență de a citi.

Lui George, deasemenea îi place să petreacă timpul în librării și biblioteci, doar pentru a vedea ce cărți mai sunt disponibile.

George tinde să cumpere cărți, iar Maria doar își notează titlurile de cărți care îi par interesante pentru a le putea comanda și ulterior citi de pe internet.

Aceasta este aceeași istorie spusă de Maria.

B) De mulți ani citesc cărți doar pe suport de hîrtie.

Aproape toată viața mea, ideea unei cărți electronice nici nu a existat. Toate materialele pe care le citeam erau printate pe hîrtie.

Dar , cu cîțiva ani în urmă, am descoperit noi metode de a citi.

Am observat că tot mai mulți oameni citesc cărți de dispozitivele electronice.

Am văzut oameni care citesc în telefoane, pe tablete sau pe dispozitive speciale precum Kindle.

Trebuie să spun, că acum prefer să citesc în dispozitivul mobil, fiindcă tot timpul am la dispoziție materialele pe care vreau să le citesc.

Am descoperit că, cărțile electronice sunt utile atunci cînd călătorești, avînd în vedere că este dificil să cari cărți tipărite în bagaj.

Un lucru și mai convenabil este faptul că pot comanda orice carte în orice moment prin internet.

Cu toate acestea, soțul meu George preferă cărțile tradiționale, tipărite.

El spune că experiența de citire a astfel de cărți este mai plăcută și mai confortabilă. După părerea mea, el este de modă veche.

George petrece prea mult timp în biblioteci și librării doar pentru a vedea ce cărți sunt disponibile.

Cîte odată poate să cumpere o carte după ce le verifică pe toate.

Eu, totuși, prefer să îmi notez titlurile de cărți care îmi plac. Apoi pot să comand pe internet varianta digitală și să o citesc pe dispozitivul meu. Mult mai bine.

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect.

Întrebări:

A) 1) Aproape toată viața ei, ideea unei cărți electronice nu a existat.

Ce idee nu a existat aproape toat viața ei? Ideea unei cărți electronice, nu a existat pentru aproape toată viața ei.

2) În ultimii ani tot mai mulți oameni au început să citească cărți pe dispozitivele lor mobile.

Cînd au început oamenii să citească cărți pe dispozitivele mobile? Oamenii au început să citească cărți pe dispozitivele mobile în ultimii ani.

3) Ea consideră cărțile digitale foarte utile mai ales cînd călătorește.

Cînd consideră Maria cărțile electronice, foarte utile? Ea consideră cărțile digitale foarte utile mai ales cînd călătorește.

4) La fel, ea poate comanda orice carte își dorește, în orice moment prin internet.

Ce poate comanda ea în orice moment? Maria, poate comanda în orice moment orice carte își dorește prin internet.

B) 5) Soțul meu, George, totuși preferă cărțile tradiționale, pe hîrtie.

Soțul ei preferă cărțile electronice sau cărțile tradiționale, pe hîrtie? El preferă cărțile tradiționale, pe hîrtie.

6) George petrece prea mult timp în biblioteci și librării doar pentru a vedea ce cărți noi sunt disponibile.

Cît timp petrece George în biblioteci și librării? El petrece prea mult timp în biblioteci și librării.

7) Este posibil să cumpere o carte după ce le verifică pe toate.

Cînd e posibil ca George să cumpere o carte? Este posibil ca el să cumpere o carte după ce le verifică pe toate.

8) Eu, totuși prefer doar să-mi notez titlurile cărților care îmi par interesante.

Ce prefer eu să fac în librării? Eu prefer doar să-mi notez titlurile cărților care mi se par interesante.


59 - Aceasta este istoria lui Maria 59 - Dies ist die Geschichte von Maria 59 - This is the story of Mary 59 - Esta es la historia de María 59 - Voici l'histoire de Marie 59 - Questa è la storia di Maria 59 - Esta é a história de Maria 59 - Это история Марии

Aceasta este istoria lui Maria Dies ist die Geschichte von Mary This is the history of Maria. Esta es la historia de Maria C'est l'histoire de Maria Questa è la storia di Maria e dell'e-book これはメアリーの物語です 이것은 마리아의 이야기입니다 Dit is het verhaal van Maria Esta é a história de Maria Это история Марии 这是玛丽的故事

A) Maria citea cărți doar pe suport de hîrtie. A) Maria las früher nur richtige Bücher. A) Maria was reading books only on paper. A) María solía leer únicamente libros en papel. A) Maria ne lisait que des livres fait de papier. A) Maria leggeva solo libri cartacei. A ) メアリー は 以前 紙 の 本 のみ 読んで いました 。 A)성희는 오직 종이책만을 읽곤 했다. A) Maria las boeken alleen op papier. A) Maria lia livros apenas em papel. А) Мария читала только бумажные книги. A)很多 人 习惯 只读 纸质 书 。

Toată viața ei, ideea unei cărți electronice nu a existat. Die meiste Zeit ihres Lebens existierten so etwas wie elektronische Bücher nicht einmal. All her life, the idea of an electronic book did not exist. Durante la mayor parte de su vida, la idea de un libro electrónico ni siquiera existía. Pendant la majeure partie de sa vie, l'idée d'un livre numérique ne se manifesta jamais. Per gran parte della sua vita l'idea di un libro elettronico proprio non esisteva. 彼女 の 人生 に おいて 電子 ブック は 存在 すら して いません でした 。 살아오면서 전자책에 대한 생각조차 해본 일이 없었다. Haar hele leven bestond het idee van een e-book niet. Durante a maior parte de sua vida, a ideia de um livro eletrônico nem existia. На протяжении большей части её жизни идея электронной книги даже не существовала. 在 很长 的 一段时间 里 电子书 甚至 都 不 存在 。 Toate materialele pentru citit erau printate pe hîrtie. Alle Lesematerialien wurden früher auf Papier gedruckt. All reading materials used to be printed on paper. Todos los materiales de lectura solían imprimirse en papel. Tous les supports de lecture étaient auparavant imprimés sur papier. Tutti I materiali da leggere erano stampati su carta. しかし 今では 読む 方法 は 何 通り も あります 。 읽을 거리는 모두 종이 인쇄물이곤 했다. Al het leesmateriaal is op papier gedrukt. Todos os materiais de leitura costumavam ser impressos em papel. Все материалы для чтения были напечатаны на бумаге. 所有 的 阅读 材料 都 是 打印 在 纸 上 的 。

Totuși, acum există și alte metode de a citi. Aber jetzt gibt es zum Lesen auch andere Möglichkeiten. However, now there are other ways to read. Sin embargo, ahora hay otras formas de leer. Cependant, il existe maintenant d'autres façons de lire. Tuttavia, ora ci sono altri modi per leggere. 最近 、 ますます 人々 は 携帯 で 本 を 読み 始めました 。 하지만 이제는 무엇인가를 읽는 데에는 다른 방법도 있다. Maar nu zijn er andere manieren om te lezen. No entanto, agora existem outras maneiras de ler. Однако теперь есть и другие способы чтения. 但是 , 现在 有 不同 的 阅读 方法 。

În ultimii ani, tot mai mulți oameni au început să citească cărți pe suport electronic. In den letzten Jahren haben immer mehr Menschen begonnen, Bücher auf mobilen Geräten zu lesen. In recent years, more and more people have started to read books on mobile devices. En los últimos años, más y más personas han comenzado a leer libros en dispositivos móviles. Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont commencé à lire des livres sur des appareils électroniques. Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a leggere libri su dispositivimobile. 人々 は 携帯 、 タブレット 、 あるいは もし 望めば 専用 の e ブック 、 例えば 、 キンドル など で 本 を 読む こと が できます 。 최근 몇년동안 점점 더 많은 사람들이 모바일 디바이스로 책을 읽기 시작했다. Onlangs zijn steeds meer mensen boeken gaan lezen op mobiele apparaten. Nos últimos anos, mais e mais pessoas começaram a ler livros em dispositivos móveis. В последние годы всё больше и больше людей начали читать книги на мобильных устройствах. 最近 几年 , 越来越 多 的 人 开始 在 移动 设备 上 读书 。

Oamenii pot citi în telefon, pe tablete, sau  pe dispozitive precum Kindle, dacă doresc. Die Menschen können auf Smartphones, elektronischen Tablets oder auf speziellen E-Book-Lesegeräten wie Kindle lesen, wann immer sie wollten. People can read on their phones, their electronic tablets, or on dedicated e-book readers like Kindle, if they want to. Las personas pueden leer en el teléfono, en tabletas o en dispositivos como Kindle, si así lo desean. Les gens peuvent lire sur leurs téléphones, leurs tablettes électroniques ou sur des lecteurs de livres électroniques comme Kindle, s'ils le souhaitent. Le persone possono leggere sui loro cellulari, I loro tablet, o su lettori di e-book come Kindle, se vogliono. メアリー は 携帯 で 読む 便利さ が 気 に 入って います 。 사람들은 본인이 원한다면 핸드폰으로, 전자 태블릿으로, 킨들과 같은 전자책 전용 리더기로 글을 읽을 수 있다. Mensen kunnen lezen op de telefoon, op tablets of op apparaten zoals Kindle, als ze dat willen. As pessoas podem ler nos seus telefones, seus tablets ou em leitores de e-books como Kindle, se quiserem. Люди могут читать на своих телефонах, электронных планшетах или на специальных электронных книгах, таких как Киндл, если они этого захотят. 人们 可以 在 他们 的 手机 , 电子 平板 或者 像 Kindle 这样 的 电子 阅读器 上面 读书 。

Maria preferă să citească pe dispozitivul ei mobil, fiindcă ea întotdeauna are materialele la îndemînă. Maria bevorzugt den Komfort des Lesens auf einem mobilen Gerät, da sie nun ihr Lesematerial immer dabeihat. Maria prefers the convenience of reading on a mobile device, because she always has her reading material with her María prefiere leer en su dispositivo móvil, porque siempre tiene los materiales a mano. Maria préfère le confort de la lecture sur un appareil mobile, car elle a toujours à disposition ses livres de lecture. Maria preferisce la convenienza di leggere su dispositivi mobili, perché ha sempre il suo materiale da leggere. なぜなら 彼女 は いつも 読む 題材 が あった から です 。 성희는 모바일 디바이스의 편리성을 선호한다. 왜냐하면 그녀는 언제나 읽을 거리를 가지고 다니기 때문이다. Maria vindt het makkelijker om op een mobiel apparaat te lezen, omdat ze het dan altijd bij zich heeft. Maria prefere a conveniência de ler em um dispositivo móvel, porque ela sempre tem seu material de leitura com ela. Марии нравится удобство чтения на мобильном устройстве, потому что материал для чтения всегда с ней. 很多 人 更 倾向 在 电子设备 上 读书 的 便利性 , 因为 她 可以 一直 把 材料 带 在 身边 。

Ea consideră că cărțile electronice sunt foarte utile mai ales cînd călătorește, avînd în vedere că nu trebuie să transporte cărți care ar ocupa mult loc în bagaj. E-Books sind für sie auf Reisen besonders praktisch, da das Mitführen von Büchern im Gepäck unpraktisch sein kann. She finds e-books are especially handy when she is traveling, since carrying books in her luggage can be inconvenient. Ella encuentra que los libros electrónicos son especialmente útiles a la hora de viajar, ya que llevar libros en su equipaje puede ser un inconveniente. Elle trouve que les livres numériques sont particulièrement pratiques quand elle voyage, car porter des livres dans ses bagages peut être gênant. Trova gli e-books maneggevoli quando viaggia, dato che portare I libri nel suo bagaglio può essere sconveniente. 彼女 は 荷物 の 中 に 本 を 入れる こと が 不便な ので 、 e ブック は 特に 旅行 する とき に は 便利である と 気づきます 。 그녀는 특히 여행갈 때에 전자책을 편리하게 느끼는데 왜냐하면 짐 속에 책들을 가지고 다니는 것은 불편하기 때문이다. Ze vindt ebooks vooral erg handig als ze op reis is, omdat het nogal onhandig is om boeken in haar bagage mee te dragen. Ela acha que os e-books são especialmente úteis quando ela está viajando, pois carregar livros na bagagem pode ser inconveniente. Она считает электронные книги особенно удобными, когда она путешествует, потому что носить книги в багаже может быть неудобно. 她 觉得 旅行 的 时候 电子书 特别 方便 , 因为 行李 里面 装书 不太 方便 。

Deasemenea ea poate să comande orice cărți își dorește, într-o clipă, prin internet. Außerdem kann sie jedes gewünschte Buch jederzeit über das Internet bestellen. She is also able to order any book she wants, at a moment's notice, via the Internet. Ella también puede ordenar los libros que desee, en cualquier momento a través de Internet. Elle peut également commander à tout moment tout livre qui l'intéresse via Internet. È anche in grado di ordinare I libri che vuole, senza preavviso, via internet. 彼女 は また 、 インターネット から 即座に 彼女 が 読みたい 本 を 注文 する こと が できます 。 그녀는 또한 자신이 원하는 책은 어떤 것이든 인터넷을 통해 바로 주문할 수 있다. Ze kan via internet ook razendsnel alle boeken bestellen die ze wil lezen. Ela também é capaz de encomendar qualquer livro que ela queira, por um momento, através da Internet. Она также может заказать любую книгу, которую она хочет, в любой момент в интернете. 她 也 可以 在 网上 随时 买 到 自己 想要 的 书 。

Soțul ei, George preferă să citească cărțile pe suport de hîrtie. Ihr Mann Gerd hingegen hält lieber ein traditionelles Buch in den Händen. Her husband George, however, prefers to hold a traditional paper book in his hands. Su esposo George, sin embargo, prefiere tener un libro de papel en sus manos. Son mari, George , préfère cependant tenir un livre papier traditionnel entre ses mains. Suo marito George tuttavia, preferisce tenere tra le mani un libro tradizionale. しかし 彼女 の 夫 ジョージ は 伝統的 な 手 に 持つ 紙 の 本 を 好んでいます 。 하지만 남편 대한은 기존의 종이책을 손에 쥐는 것을 더 좋아한다. Haar man George houdt echter liever een traditionele paperback in zijn handen. Seu marido George, no entanto, prefere manter um livro de papel tradicional nas mãos. Однако ее муж Егор предпочитает держать в руках традиционную бумажную книгу. 但是 , 她 的 丈夫 乔治 更 倾向 于 手里 拿 着 纸质 书 。

El, pur și simplu, consideră mai confortabil și mai plăcută o astfel de experiență de a citi. Er findet es einfach bequemer und angenehmer. He simply finds it a more comfortable and agreeable reading experience. Él simplemente encuentra que es una experiencia de lectura más cómoda y agradable. Il trouve simplement que l'expérience de lecture est plus confortable et agréable. Lo trova semplicemente più confortevole e piacevole come lettura. 彼 は 単純に 読んで いる と いう 感覚 が 心地 良く 快適である と 気づきます 。 그는 그러한 독서를 더 편안하고 기분 좋게 느낀다. Hij vindt dat gewoon een comfortabelere en aangenamere leeservaring. Ele simplesmente acha uma experiência de leitura mais confortável e agradável. Он просто считает, что так удобней и приятней читать. 他 觉得 那 是 一个 更加 舒服 愉快 地 阅读 体验 。

Lui George, deasemenea îi place să petreacă timpul în librării și biblioteci, doar pentru a vedea ce cărți mai sunt disponibile. Gerd verbringt auch gerne Zeit in Buchhandlungen und Bibliotheken, nur um zu sehen, dass es diese Art von Bücher noch gibt. George also likes spending time in bookstores and libraries, just to see what kinds of books are available. A George también le gusta pasar tiempo en librerías y bibliotecas, solo para ver qué tipo de libros se encuentran disponibles. George aime aussi passer du temps dans les librairies et les bibliothèques, juste pour voir la variété de livre disponible. A George piace anche passare il tempo nelle librerie e nelle biblioteche, solo per vedere quali libri sono disponibili. ジョージ は また いろいろな 種類 の 本 が 在庫 と して ある 本屋 や 図書館 で 時間 を 過ごす こと が 好きです 。 대한은 또한 서점과 도서관에서 어떤 책들이 나왔나 살펴보면서 시간을 보내는 것을 좋아한다. George is ook graag in boekwinkels en bibliotheken, alleen om te kijken welke boeken er beschikbaar zijn. George também gosta de passar tempo em livrarias e bibliotecas, apenas para ver que tipos de livros estão disponíveis. Егор также любит проводить время в книжных магазинах и библиотеках, просто чтобы увидеть, какие ещё есть книги. 乔治 也 喜欢 逛 书店 和 图书馆 , 只是 为了 看看 市面上 有 什么 书 。

George tinde să cumpere cărți, iar Maria doar își notează titlurile de cărți care îi par interesante pentru a le putea comanda și ulterior citi de pe internet. Gerd neigt dazu, sich dort Bücher zu kaufen, aber Maria notiert sich dort nur die Namen interessanter Bücher, so dass sie die E-Book-Version online bestellen und auf ihrem tragbaren Gerät lesen kann. George tends to buy books, but Mary just takes a note of the names of interesting books, so that she can order the ebook version online and read it on her portable device. George tiende a comprar libros, pero María solo toma nota de los nombres de libros interesantes, para así ordenar la versión electrónica del libro y leerla en su dispositivo portátil. George a tendance à acheter des livres, mais Maria prend juste en note les noms des livres intéressants, afin de pouvoir commander la version ebook en ligne et la lire sur son mobile. George tende ad acquistare I libri, ma Maria prende semplicemente nota dei nomi di libri interessanti, in modo che possa ordinare la versione e-book online per leggerla con il suo dispositivo portatile. ジョージ は 本 を 買おう と します が 、 メアリー は 興味 ある 本 の 名前 を 書き留める だけ です 。 대한은 책을 사는 편이지만, 성희는 재미있어 보이는 책의 제목만을 적어와서 그것을 e북 버전으로 온라인에서 구매해 이동식 기기로 읽는다. George koopt vaak boeken, maar Maria schrijft gewoon de titels van interessante boeken op, zodat ze de ebook later online kan kopen en het op haar draagbare apparaat kan lezen. George costuma comprar livros, mas Maria apenas toma nota dos nomes de livros interessantes, para que ela possa solicitar a versão eletrônica on-line e lê-los em seu dispositivo portátil. Егор, как правило, покупает книги, но Мария просто записывает названия интересных книг, чтобы заказать электронную версию в интернете и прочитать её на своём портативном устройстве. 乔治 喜欢 买书 , 但是 玛丽 只是 记下 有意思 的 书 的 名字 , 这样 她 能 在 网上 买 电子书 然后 在 移动 设备 上 阅读 。

Aceasta este aceeași istorie spusă de Maria. Dies ist die gleiche Geschichte, die Maria erzählt hat. This is the same story Maria says. Ahora la misma historia contada por María. C'est la même histoire que Maria a racontée. Questa è la stessa storia raccontata da Maria そう する こと で 彼女 は オンライン から e ブック 版 を 注文 し 携帯 で 読む こと が できます 。 이번에는 성희의 입을 통해 이야기를 들어보자. Dit is hetzelfde verhaal dat Maria vertelde. Esta é a mesma história que Maria contou. Это та же самая история, рассказанная Мэри. 这是玛丽讲的同样的故事。

B)    De mulți ani citesc cărți doar pe suport de hîrtie. B) Viele Jahre lang habe ich nur richtige Bücher gelesen. B) For many years, I only read paper books. B) Durante muchos años, únicamente leo libros en papel. B) Pendant de nombreuses années, je n'ai lu que des livres sur papier. B) Per molti anni ho letto solo libri cartacei. B ) 何 年間 か 私 は 紙 の 本 のみ 読んで いました 。 B)오랫동안 나는 오직 종이책만을 읽었다. B) Ik heb een hele tijd alleen paperbacks gelezen. B) Há muitos anos leio livros apenas em papel. Б) Долгие годы я читала только бумажные книги. B)很多年 我 只读 纸质 书 。

Aproape toată viața mea, ideea unei cărți electronice nici nu a existat. Die meiste Zeit meines Lebens existierten so etwas wie elektronische Bücher nicht einmal. For most of my life the idea of an electronic book didn't even exist. Durante la mayor parte de mi vida, la idea de un libro electrónico ni siquiera existía. Pendant la majeure partie de ma vie, l'idée d'un livre numérique ne se manifesta jamais. Per gran parte della mia vita l'idea di un libro elettronico proprio non esisteva. 私 の 人生 に おいて 電子 ブック は 存在 すら して いません でした 。 살아오면서 전자책에 대한 생각조차 해본 일이 없었다. Bijna heel mijn leven wist ik niet van het bestaan van elektronische boeken af. Durante a maior parte da minha vida, a ideia de um livro eletrônico nem existia. На протяжении большей части моей жизни идея электронной книги даже не существовала. 很长 一段时间 电子书 都 不 存在 。 Toate materialele pe care le citeam erau printate pe hîrtie. Alle Lesematerialien wurden früher nur auf Papier gedruckt. All reading materials was printed on paper. Todos los materiales de lectura fueron impresos en papel. Tout le matériel de lecture a été imprimé sur papier. Tutti I materiali di lettura erano su carta. すべて の 読む 題材 は 紙 に 印刷 されて いました 。 읽을 거리는 모두 종이 인쇄물이었다. Alle leesmaterialen werden op papier geprint. Todos os materiais de leitura eram impressos em papel. Все материалы для чтения были напечатаны на бумаге. 所有 的 阅读 材料 都 是 打印 在 纸 上 的 。

Dar , cu cîțiva ani în urmă, am descoperit noi metode de a citi. Aber vor ein paar Jahren entdeckte ich zum Lesen auch andere Möglichkeiten. However, a few years ago, I discovered new ways to read. Sin embargo, en los últimos años, descubrí nuevas formas de leer. Cependant, il y a quelques années, j'ai découvert de nouvelles façons de lire. Tuttavia, qualche anno fa, ho scoperto un nuovo modo di leggere. しかし 数 年 前 私 は 新しい 読み 方 を 発見 しました 。 하지만몇 년 전에 나는 새로운 읽는 방법을 발견했다. Maar een paar jaar geleden heb ik nieuwe manieren ontdekt om te lezen. No entanto, há alguns anos, descobri novas maneiras de ler. Однако несколько лет назад я открыла новый способ чтения. 但是 , 几年 前 , 我 发现 了 一种 新 的 阅读 方法 。

Am observat că tot mai mulți oameni citesc cărți de dispozitivele electronice. Ich bemerkte, dass immer mehr Menschen begannen, Bücher auf mobilen Geräten zu lesen. I noticed that more and more people were starting to read books on mobile devices. Noté que cada vez más personas comenzaban a leer en dispositivos móviles. J'ai remarqué que de plus en plus de personnes commençaient à lire des livres sur des appareils électronique. Ho notato che sempre più persone stavano iniziando a leggere I libri su dispositivi mobili. 私 は 人 が ますます 携帯 で 本 を 読み 始めた こと に 気づきました 。 점점 더 많은 사람들이 모바일 디바이스로 책을 읽기 시작했다는 것을 알게 된 것이다. Ik heb gemerkt dat er steeds meer mensen boeken zijn gaan lezen op mobiele apparaten. Percebi que cada vez mais pessoas começavam a ler livros em dispositivos móveis. Я заметила, что всё больше и больше людей начали читать книги на мобильных устройствах. 我 注意 到 越来越 多 的 人 开始 在 移动 设备 上 读书 。

Am văzut oameni care citesc în telefoane, pe tablete sau  pe dispozitive speciale precum Kindle. Ich sah Leute, die auf Smartphones, elektronischen Tablets oder auf speziellen E-Book-Lesegeräten wie Kindle lesen. I saw people reading on their phones, their electronic tablets, or on dedicated ebook readers like Kindle. Vi a gente leyendo en sus teléfonos, en sus tabletas electrónicas o en dispositivos exclusivos para libros electrónicos como Kindle. J'ai vu des gens lire sur leur téléphone, leur tablette électronique ou sur des lecteurs d'ebook comme Kindle. Ho visto persone leggere sui loro cellulari, sui loro tablet, o lettori e-book dedicati come il Kindle. 私 は 携帯 、 タブレット 、 あるいは キンドル の ような 専用 の e ブック など で 本 を 読んで いる 人 を 見ました 。 핸드폰으로, 전자 태블릿으로, 킨들과 같은 전자책 전용 리더기로 글을 읽는 사람들을 보았다. Ik heb gezien dat mensen op hun telefoon lezen, op hun tablet of op speciale ereaders zoals Kindle. Eu via pessoas lendo em seus telefones, seus tablets ou em leitores de ebook, como Kindle. Я видела, как люди читают на своих телефонах, электронных планшетах или на специальных электронных книгах, таких как Киндл. 我 看见 人们 在 他们 的 电话 , 电子 平板 或者 像 Kindle 这样 小巧 的 电子 阅读器 上面 读书 。

Trebuie să spun, că acum prefer să citesc în dispozitivul mobil, fiindcă tot timpul am la dispoziție materialele pe care vreau să le citesc. Ich muss sagen, dass ich jetzt den Komfort des Lesens auf einem mobilen Gerät bevorzuge, weil ich mein Lesematerial nun immer bei mir habe. I have to say that I now prefer to read on my mobile device, because I always have the materials I want to read. Debo decir que ahora prefiero la conveniencia de leer en un dispositivo móvil, porque siempre tengo mi material de lectura a la mano. Je dois dire que je préfère maintenant la commodité de la lecture sur un appareil mobile, car j'ai toujours à disposition mes livres de lecture. Devo dire che ora preferisco la convenienza di leggera su un dispositivo mobile, perché ho sempre con me il mio materiale di lettura. 私 は 携帯 で 読む 便利さ が 気 に 入って いる と 言わ なければ なりません 。 나는 모바일 디바이스의 편리성을 선호한다. 왜냐하면 언제나 읽을 거리를 가지고 다니기 때문이다. Ik moet zeggen dat ik nu liever op een mobiel apparaat lees, omdat ik dan altijd mijn leesmateriaal bij me heb. Devo dizer que agora prefiro a conveniência de ler em um dispositivo móvel, porque eu sempre tenho meu material de leitura comigo. Должна сказать, что сейчас я предпочитаю удобство чтения на мобильном устройстве, потому что мой материал для чтения всегда со мной. 我 必须 说 的 是 我 现在 更 喜欢 在 电子设备 上 读书 的 便利性 , 因为 我 可以 一直 把 材料 带 在 身边 。

Am descoperit că, cărțile electronice sunt utile atunci cînd călătorești, avînd în vedere că este dificil să cari cărți tipărite în bagaj. Ich habe festgestellt, dass E-Books besonders praktisch auf Reisen sind, da das Mitführen von Büchern im Gepäck unpraktisch sein kann. I have found that e-books are especially handy when traveling, since carrying books in my luggage can be inconvenient. He encontrado que los libros electrónicos son especialmente útiles a la hora de viajar, ya que llevar libros en mi equipaje puede ser un inconveniente. J'ai trouvé que les livres numérique sont particulièrement pratiques pour les voyages, car transporter des livres dans mes bagages peut être gênant. Ho trovato che gli e-books sono molto maneggevoli quando viaggio, dal momento che portare I libri nel mio bagaglio può essere sconveniente. なぜなら 私 は いつも 読む 題材 が あった から です 。 나는 특히 여행갈 때에 전자책이 편리하게 느껴졌는데왜냐하면 짐 속에 책들을 가지고 다니는 것은 불편하기 때문이다. Ik vind ebooks vooral handig als ik op reis ben, omdat het nogal onhandig is om boeken in mijn bagage mee te dragen. Descobri que os e-books são especialmente úteis ao viajar, uma vez que carregar livros na minha bagagem pode ser inconveniente. Я поняла, что электронные книги особенно удобны во время путешествий, потому что носить книги в багаже может быть неудобно. 我 觉得 旅行 的 时候 电子书 特别 方便 , 因为 行李 里面 装书 不太 方便 。

Un lucru și mai convenabil este faptul că pot comanda orice carte în orice moment prin internet. Außerdem kann ich jedes beliebige Buch jederzeit online bestellen. One more convenient thing is that I can order any book at any time via the internet. Además puedo ordenar cualquier libro que desee, en cualquier momento a través de Internet. De plus, je peux commander les livres qui m'intéressent, à tout moment, via Internet. Per di più, posso ordinare tutti I libri che voglio, senza preavviso, via internet. 私 は 荷物 の 中 に 本 を 入れる こと が 不便な ので 、 e ブック は 特に 旅行 する とき に は 便利である と 気づきました 。 게다가 내가 원하는 책은 어떤 것이든 인터넷을 통해 바로 주문할 수 있다. Bovendien kan ik via internet razendsnel alle boeken bestellen die ik wil lezen. Além disso, posso encomendar qualquer o livro que eu queira, através da Internet. Кроме того, я могу заказать любую книгу, которую захочу, в любой момент в интернете. 我 也 可以 在 网上 随时 买 到 自己 想要 的 书 。

Cu toate acestea, soțul meu George preferă cărțile tradiționale, tipărite. Mein Mann Gerd hingegen bevorzugt traditionelle Bücher. My husband George, however, prefers traditional paper books. Mi esposo George , sin embargo, prefiere tener un libro de papel en sus manos. Mon mari George , cependant, préfère les livres de papier traditionnels. Mio marito George, tuttavia, preferisce I tradizionali libri cartacei. さらに 私 は インターネット から 即座に 読みたい 本 を 注文 する こと が できます 。 하지만 남편 대한은 기존의 종이책을 손에 쥐는 것을 더 좋아한다. Mijn man George leest echter liever traditionele paperbacks. Meu marido George, no entanto, prefere livros de papel tradicionais. Мой муж Егор, однако, предпочитает традиционные бумажные книги. 但是 , 我 的 丈夫 乔治 更 倾向 于 手里 拿 着 纸质 书 。

El spune că experiența de citire a astfel de cărți este mai plăcută și mai confortabilă. Er sagt, dass das Leseerlebnis für ihn komfortabler und angenehmer ist. He says that he finds them a more comfortable and agreeable reading experience. Él dice que encuentra que es una experiencia de lectura más cómoda y agradable. Il dit que c'est une expérience de lecture plus confortable et agréable. Dice che trova l'esperienza di lettura più confortevole e piacevole. しかし 私 の 夫 ジョージ は 伝統的 な 手 に 持つ 紙 の 本 を 好んでいます 。 그는 그러한 독서를 더 편안하고 기분 좋게 느낀다. Hij zegt dat hij het gewoon een comfortabelere en aangenamere leeservaring vindt. Ele diz que ele acha uma experiência de leitura mais confortável e agradável. Он говорит, что так удобней и приятней читать. 他 觉得 那 是 一个 更加 舒服 愉快 地 阅读 体验 。 După părerea mea, el este de modă veche. Er ist meiner Meinung nach einfach altmodisch. He is just old fashioned in my view. En mi opinión él es simplemente anticuado. Il est juste dépassé à mon avis. Secondo me è solo antiquato. 彼 は 単純に 読んで いる と いう 感覚 が 心地 良く 快適である と 気づきます 。 내 눈에는 그가 그저 옛날 사람으로 느껴진다. Hij is naar mijn mening gewoon ouderwets. Ele é apenas antiquado na minha opinião. Он просто старомодный, на мой взгляд. 在我看来 他 就是 很 传统 。

George petrece prea mult timp în biblioteci și librării doar pentru a vedea ce cărți sunt disponibile. Gerd verbringt zu viel Zeit in Buchhandlungen und Bibliotheken, nur um zu sehen, dass es noch diverse Bücher gibt. George spends too much time in bookstores and libraries, just to see what kinds of books are available. George pasa demasiado tiempo en las librerías y bibliotecas, solo para ver qué tipo de libros se encuentran disponibles. George passe trop de temps dans les librairies et les bibliothèques, juste pour voir la variété de livres disponibles. George trascorre troppo tempo nelle librerie e nelle biblioteche, solo per vedere quali libri sono disponibili. 彼 は 私 から 見る と ただ の 古風な 人 です 。 그는 또한 서점과 도서관에서 어떤 책들이 나왔나 살펴보면서 시간을 보내는 것을 좋아한다. George is erg vaak in boekenwinkels en bibliotheken, alleen om te kijken welke boeken er beschikbaar zijn. George gasta muito tempo em livrarias e bibliotecas, apenas para ver que tipos de livros estão disponíveis. Егор проводит слишком много времени в книжных магазинах и библиотеках, просто чтобы посмотреть, какие ещё есть книги. 乔治 花太多 时间 逛 书店 和 图书馆 , 只是 为了 看看 市面上 有 什么 书 。

Cîte odată poate să cumpere o carte după ce le verifică pe toate. Eventuell kauft er nach dem Stöbern im Laden ein Buch. He might buy a book in the store after browsing. Solo después de haber buscado, George podría comprar un libro. Il pourrait peut-être acheter un livre dans le magasin après sa visite. Potrebbe acquistare un libro nel negozio dopo averlo cercato online. ジョージ は また いろいろな 種類 の 本 が 在庫 と して ある 本屋 や 図書館 で できる 限り の 時間 を 過ごします 。 그는 서점을 둘러보고 난 다음에는 책을 구매할지도 모른다. Hij koopt na het zoeken misschien een boek. Ele pode comprar o livro diretamente na loja. После просмотра он может купить книгу в магазине. 检查完所有书后,他可以买几本书。

Eu, totuși, prefer să îmi notez titlurile de cărți care îmi plac. Ich bevorzuge es jedoch, dort nur die Namen interessanter Bücher aufzuschreiben. However, I prefer to just write down the names of interesting books. Sin embargo, prefiero escribir los títulos de los libros que me gustan. Cependant, je préfère tout simplement écrire les titres des livres intéressants. Tuttavia, io preferisco annotarmi I titoli dei libri interessanti. ジョージ は 本 を 買おう と します が 、 私 は 興味 ある 本 の 名前 を 書き留める だけ です 。 하지만 나는 재미있어 보이는 책의 제목만을 적어온다. Ik schrijf liever de titels van interessante boeken op. No entanto, prefiro apenas escrever os nomes de livros interessantes. Однако я предпочитаю только записать названия интересных книг. 但是,我更喜欢写下我喜欢的书的标题。 Apoi pot să comand pe internet varianta digitală și să o citesc pe dispozitivul meu. Dann kann ich die E-Book-Version online bestellen und auf meinem tragbaren Gerät lesen. Then I can order the ebook version online and read it on my portable device. Para así ordenar la versión electrónica del libro y leerla en mi dispositivo portátil. Ensuite, je commande la version ebook en ligne et la lit sur mon mobile. Poi posso ordinare la versione e-book online e leggerla sul mio dispositivo portatile. そう する こと で 私 は オンライン から e ブック 版 を 注文 し 携帯 で 読む こと が できます 。 그래야 그것을 e북 버전으로 온라인에서 구매해 이동식 기기로 읽을 수 있으니까. Dan kan ik online de ebook bestellen en het op mijn draagbare apparaat lezen. Então eu posso encomendar a versão ebook on-line e lê-la no meu dispositivo portátil. Потом я могу заказать электронную версию в интернете и читать её на своем портативном устройстве. 然后,我可以在线订购数字版本并在设备上阅读。 Mult mai bine. Das istvielbesser! Much better! Esto es mucho mejor. C'est bien mieux! Ecco alcune domande. そっち の 方 が ずっと いい です ! 그 편이 훨씬 낫다! Veel beter. Muito melhor. Так гораздо лучше. 好多了。

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect. Hier sind einige Fragen, die Sie beantworten oder die richtige Antwort anhören können. Now there are a few questions you can answer or you can listen to the correct answer. Aquí hay algunas preguntas que puede responder o escuchar la respuesta correcta. Voici quelques questions auxquelles vous pouvez répondre ou écouter la bonne réponse. Ora ecco alcune domande a cui puoi rispondere o ascoltare la risposta corretta. さて、ここであなたが答えるか、正しい答えを聞くことができるいくつかの質問があります。 다음은 정답을 듣고들을 수있는 몇 가지 질문입니다. Hier zijn enkele vragen die u kunt beantwoorden of luister naar het juiste antwoord. Aqui estão algumas perguntas que você pode responder ou ouvir a resposta correta. Теперь вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить или выслушать правильный ответ. 现在,这里是一些您可以回答或聆听正确答案的问题。

Întrebări: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы : 问题:

A)    1) Aproape toată viața ei, ideea unei cărți electronice nu a existat. A) 1) Die meiste Zeit ihres Lebens existierten so etwas wie elektronische Bücher nicht einmal. A) 1) For most of her life the idea of an electronic book didn't even exist. A)1) Durante la mayor parte de su vida, la idea de un libro electrónico ni siquiera existía. A) 1) Pendant la majeure partie de sa vie, l'idée d'un livre numérique ne se manifesta jamais. A)1) Per gran parte della sua vita, l'idea di un libro elettronico non esisteva nemmeno. 1) 彼女 の 人生 に おいて 電子 ブック は 存在 すら して いません でした 。 A)1) 성희는 살아오면서 전자책에 대한 생각조차 해본 일이 없었다. A) 1) Bijna heel haar leven wist ze niet van het bestaan van elektronische boeken af. A) 1) Durante a maior parte de sua vida, a idéia de um livro eletrônico nem existia. А) 1) На протяжении большей части её жизни идея электронной книги даже не существовала. A)1) 在 她 生活 中 的 很长 的 一段时间 里 电子书 概念 甚至 都 不 存在 。

Ce idee nu a existat aproape toat viața ei? Was gab es die meiste Zeit ihres Lebens nicht einmal? What idea didn't even exist for most of her life? ¿Cuál idea ni siquiera existió durante la mayor parte de su vida? Quelle idée ne se manifesta pas pendant la majeure partie de sa vie? Quale idea non esisteva nemmeno per gran parte della sua vita? 彼女 の 人生 に 何の アイディア が 存在 すら して いません でした か ? 성희는 살아오면서 무엇에 대한 생각조차 해본 일이 없었는가? Waar wist ze het bestaan niet van af? Que idéia não existiu até na maior parte de sua vida? Какая идея даже не существовала на протяжении большей части её жизни? 在 她 生活 中 的 很长 的 一段时间 什么 概念 不 存在 ? Ideea unei cărți electronice, nu a existat pentru aproape toată viața ei. Die meiste Zeit ihres Lebens existierten so etwas wie elektronische Bücher nicht einmal. The idea of an electronic book didn't even exist for most of her life. Durante la mayor parte de su vida, la idea de un libro electrónico ni siquiera existió. L'idée d'un livre numérique ne se manifesta jamais pendant la majeure partie de sa vie. Per gran parte della sua vita, l'idea di un libro elettronico non esisteva nemmeno. 彼女 の 人生 に おいて 電子 ブック は 存在 すら して いません でした 。 살아오면서 전자책에 대한 생각조차 해본 일이 없었다. Bijna heel haar leven wist ze niet van het bestaan van elektronische boeken af. A idéia de um livro eletrônico nem sequer existe durante a maior parte de sua vida. Идея электронной книги даже и не существовала на протяжении большей части её жизни. 在 她 生活 中 的 很长 的 一段时间 里 电子书 概念 甚至 都 不 存在 。

2) În ultimii ani tot mai mulți oameni au început să citească cărți pe dispozitivele lor mobile. 2) In den letzten Jahren haben immer mehr Menschen begonnen, Bücher auf mobilen Geräten zu lesen. 2) In recent years, more and more people have started to read books on mobile devices. 2) En los últimos años, más y más personas han comenzado a leer libros en dispositivos móviles. 2) Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont commencé à lire des livres sur des appareils électroniques. 2) Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a leggere I libri su dispositive portatili. 2) 最近 、 ますます 人々 は 携帯 で 本 を 読み 始めました 。 2) 최근 몇년동안 점점 더 많은 사람들이 모바일 디바이스로 책을 읽기 시작했다. 2) Onlangs zijn steeds meer mensen boeken gaan lezen op mobiele apparaten. 2) Nos últimos anos, mais e mais pessoas começaram a ler livros em dispositivos móveis. 2) В последние годы всё больше и больше людей начали читать книги на мобильных устройствах. 2) 最近 几年 , 越来越 多 的 人 开始 在 移动 设备 上 读书 。

Cînd au început oamenii să citească cărți pe dispozitivele mobile? Wann haben die Menschen begonnen, Bücher auf mobilen Geräten zu lesen? When have people started to read books on mobile devices? ¿Cuándo comenzó la gente a leer libros en dispositivos móviles? Quand est-ce que les gens ont-ils commencé à lire des livres sur des appareils électroniques? Le persone, quando hanno iniziato a leggere I libri su dispositive portatili? いつ 人々 は 携帯 で 本 を 読み 始めました か ? 사람들이 언제 모바일 디바이스로 책을 읽기 시작했는가? Wanneer zijn mensen boeken gaan lezen op mobiele apparaten? Quando as pessoas começaram a ler livros em dispositivos móveis? Когда люди начали читать книги на мобильных устройствах? 人们 什么 时候 开始 在 移动 设备 上 读书 了 ? Oamenii au început să citească cărți pe dispozitivele mobile în ultimii ani. In den letzten Jahren haben die Menschen begonnen, Bücher auf mobilen Geräten zu lesen. People have started to read books on mobile devices in recent years. En los últimos años, más y más personas han comenzado a leer libros en dispositivos móviles. Les gens ont commencé à lire des livres sur des appareils électroniques ces dernières années. Le persone hanno iniziato a leggere I libri sui dispositivi portatili negli ultimi anni. 人々 は 最近 に なって 携帯 で 本 を 読み 始めました 。 최근 몇년동안 사람들이 모바일 디바이스로 책을 읽기 시작했다. Onlangs zijn steeds meer mensen boeken gaan lezen op mobiele apparaten. As pessoas começaram a ler livros em dispositivos móveis nos últimos anos. Люди начали читать книги на мобильных устройствах в течение последних лет. 最近 几年 越来越 多 的 人 开始 在 移动 设备 上 读书 。

3) Ea consideră cărțile digitale foarte utile mai ales cînd călătorește. 3) Sie findet, dass E-Books besonders praktisch sind, wenn sie auf Reisen ist. 3) She finds ebooks are especially handy when she is traveling. 3) María encuentra que los libros electrónicos son especialmente útiles a la hora de viajar. 3) Elle trouve que les livres numériques sont particulièrement pratiques quand elle voyage. 3) Trova che gli e-books siano più maneggevoli quando viaggia. 3) 彼女 は e ブック が 特に 旅行 する とき に は 便利である と 気づきます 。 3) 그녀는 특히 여행갈 때에 전자책을 편리하게 느낀다. 3) Ze vindt ebooks vooral erg handig als ze op reis is. 3) Ela descobre que os ebooks são especialmente úteis quando ela está viajando. 3) Она считает электронные книги особенно удобными в путешествии. 3) 她 觉得 旅行 的 时候 电子书 特别 方便 。

Cînd consideră Maria cărțile electronice, foarte utile? Wann findet Maria E-Books besonders praktisch? When does Maria find ebooks especially handy? ¿Cuándo encuentra María los libros electrónicos especialmente útiles? Quand est-ce-que Maria trouve-t-elle les livres numérique particulièrement utiles? Quando, Maria trova più maneggevoli gli e-books? メアリー は e ブック が 特に いつ 便利である と 気づきます か ? 성희는 언제 특히 전자책을 편리하게 느끼는가? Wanneer vindt Maria ebooks vooral handig? Quando Maria encontra que os ebooks são especialmente úteis? Где, по мнению Марии, электронные книги наиболее удобны? 玛丽 觉得 什么 时候 电子书 特别 方便 ? Ea consideră cărțile digitale foarte utile mai ales cînd călătorește. Sie findet, dass E-Books besonders praktisch sind, wenn sie auf Reisen ist. She finds ebooks are especially handy when she is traveling. Ella encuentra que los libros electrónicos son especialmente útiles a la hora de viajar. Elle trouve que les livres numérique sont particulièrement pratiques quand elle voyage. Trova che gli e-book siano più maneggevoli quando viaggia. 彼女 は e ブック が 特に 旅行 する とき に は 便利である と 気づきます 그녀는 특히 여행갈 때에 전자책을 편리하게 느낀다. Ze vindt ebooks vooral erg handig als ze op reis is. Ela encontra que os ebooks são especialmente úteis quando ela está viajando. Она считает электронные книги особенно удобными в путешествиях. 她 觉得 旅行 的 时候 电子书 特别 方便 。

4) La fel, ea poate comanda orice carte își dorește, în orice moment prin internet. 4) Außerdem kann sie jedes gewünschte Buch jederzeit online bestellen. 4) She is also able to order any book she wants, at a moment's notice, via the Internet. 4) Ella también puede ordenar los libros que desee, en cualquier momento a través de Internet. 4) Elle peut également commander à tout moment tout livre qui l'intéresse via Internet. 4) è anche in grado di ordinare qualsiasi libro lei voglia, senza preavviso, via internet. 4) 彼女 は また 、 インターネット から 即座に 彼女 が 読みたい 本 を 注文 する こと が できます 。 4) 그녀는 또한 자신이 원하는 책은 어떤 것이든 인터넷을 통해 바로 주문할 수 있다. 4) Ze kan via internet ook razendsnel alle boeken bestellen die ze wil lezen. 4) Ela também é capaz de encomendar qualquer livro que deseja, através da Internet. 4) Она также может заказать любую книгу, которую она хочет, в любой момент в интернете. 4) 她 也 可以 在 网上 随时 买 到 自己 想要 的 书 。

Ce poate comanda ea în orice moment? Was kann sie jederzeit bestellen? What is she able to order at a moment's notice? ¿Qué puede ordenar en cualquier momento? Que peut-elle commander à tout moment ? Cosa è in grado di ordinare senza preavviso? 彼女 が 即座に オーダー できる の は 何 です か ? 그녀는 무엇을 바로 주문할 수 있는가? Wat kan ze razendsnel bestellen? O que ela consegue encomendar? Что она может заказать в любой момент? 她 可以 随时 买 到 什么 ? Maria, poate comanda în orice moment orice carte își dorește prin internet. Maria kann jedes gewünschte Buch jederzeit bestellen. Mary is able to order any book she wants at a moment's notice. Ella también puede ordenar los libros que desee, en cualquier momento a través de Internet. Maria peut commander à tout moment les livres qui l'intéresse via Internet. Maria, può ordinare in qualsiasi momento qualsiasi libro che desidera via Internet. 彼女 は また 、 インターネット から 即座に 彼女 が 読みたい 本 を 注文 する こと が できます 。 성희는 또한 자신이 원하는 책은 어떤 것이든 바로 주문할 수 있다. Maria kan razendsnel alle boeken bestellen die ze wil lezen. Maria é capaz de encomendar qualquer livro que ela queira. Мария в любой момент может заказать любую книгу, которую она захочет. 玛丽 可以 随时 买 到 自己 想要 的 书 。

B)    5) Soțul meu, George, totuși preferă cărțile tradiționale, pe hîrtie. B) 5) Mein Mann Gerd hingegen bevorzugt traditionelle Bücher. B) 5) My husband George, however, prefers traditional paper books. B) 5) Mi esposo George, sin embargo, prefiere tener un libro de papel en sus manos. B) 5) Mon mari George , cependant, préfère les livres de papier traditionnels. B) 5) Mio marito George, tuttavia, preferisce I libri cartacei tradizionali. 5) 私 の 夫 ジョージ は 伝統的 な 手 に 持つ 紙 の 本 を 好んでいます 。 B)5) 남편 대한은 기존의 종이책을 손에 쥐는 것을 더 좋아한다. B) 5) Mijn man George leest echter liever traditionele paperbacks. B) 5) Meu marido George, no entanto, prefere livros de papel, tradicionais. Б) 5) Мой муж Егор, однако, предпочитает традиционные бумажные книги. B)5) 但是 , 我 的 丈夫 乔治 更 倾向 于 手里 拿 着 纸质 书 。

Soțul ei preferă cărțile electronice sau cărțile tradiționale, pe hîrtie? Bevorzugt ihr Mann Gerd E-Books oder traditionelle Bücher? Does her husband George prefer ebooks or traditional paper books? ¿Su esposo George prefiere los libros electrónicos o los libros en papel tradicionales? Est-ce-que son mari Stéphane préfère les livres numériques ou bien les livres de papier traditionnels? Suo marito George preferisce gli e-books o I tradizionali libri cartacei? 彼女 の 夫 ジョージ は e ブック と 伝統的 な 紙 の 本 の どちら を 好みます か ? 그녀의 남편 대한은 전자책을 선호하는가 아니면 종이책을 선호하는가? Leest haar man liever ebooks of traditionele paperbacks? O marido George prefere ebooks ou livros de papel, tradicionais? Её муж Егор предпочитает электронные или традиционные бумажные книги? 她 的 丈夫 乔治 更 倾向 于 电子书 还是 纸质 书 ? El preferă cărțile tradiționale, pe hîrtie. Er bevorzugt traditionelle Bücher. He prefers traditional paper books. Él prefiere los libros en papel tradicionales. Il préfère les livres de papier traditionnels. Lui preferisce I libri cartacei tradizionali. 彼 は 伝統的 な 手 に 持つ 紙 の 本 を 好んでいます 。 그는 기존의 종이책을 선호한다. Hij leest liever traditionele paperbacks. Ele prefere livros de papel, tradicionais. Он предпочитает традиционные бумажные книги. 他 倾向 于 传统 的 纸质 书 。

6) George petrece prea mult timp în biblioteci și librării doar pentru a vedea ce cărți noi sunt disponibile. 6) Gerd verbringt zu viel Zeit in Buchhandlungen und Bibliotheken, nur um zu sehen, welche ArtBücher es gibt. 6) George spends too much time in bookstores and libraries, just to see what kinds of books are available. 6) George pasa demasiado tiempo en las librerías y bibliotecas, solo para ver qué tipo de libros se encuentran disponibles. 6) George passe trop de temps dans les librairies et les bibliothèques, juste pour voir la variété de livres disponibles. 6) George trascorre troppo tempo nelle librerie e nelle biblioteche, solo per vedere quali libri sono disponibili. 6) ジョージ は また いろいろな 種類 の 本 が 在庫 と して ある 本屋 や 図書館 で できる 限り の 時間 を 過ごします 。 6) 대한은 서점과 도서관에서 어떤 책들이 나왔나 살펴보는 데에 너무 많은 시간을 보낸다. 6) George is erg vaak in boekenwinkels en bibliotheken, alleen om te kijken welke boeken er beschikbaar zijn. 6) George gasta muito tempo em livrarias e bibliotecas, apenas para ver que tipos de livros estão disponíveis. 6) Егор проводит слишком много времени в книжных магазинах и библиотеках, просто чтобы посмотреть, какие книги ещё есть. 6) 乔治 花太多 时间 逛 书店 和 图书馆 , 只是 为了 看看 市面上 有 什么 书 。

Cît timp petrece George în biblioteci și librării? Wie viel Zeit verbringt Gerd in Buchhandlungen und Bibliotheken? How much time does George spend in bookstores and libraries? ¿Cuánto tiempo pasa George en las librerías y bibliotecas? Combien de temps George passe-t-il dans les librairies et les bibliothèques? Quanto tempo trascorre George, nelle librerie e nelle biblioteche? ジョージ は 本屋 や 図書館 で どの ぐらい 過ごします か ? 대한은 서점과 도서관에서 얼마나 많은 시간을 보내는가? Hoe vaak is George in boekenwinkels en bibliotheken? Quanto tempo George gasta em livrarias e bibliotecas? Сколько времени проводит Егор в книжных магазинах и библиотеках? 乔治 花 多长时间 在 书店 和 图书馆 ? El petrece prea mult timp în biblioteci și librării. Er verbringt zu viel Zeit in Buchhandlungen und Bibliotheken. He spends too much time in bookstores and libraries. George pasa demasiado tiempo en las librerías y bibliotecas. Il passe trop de temps dans les librairies et les bibliothèques. Trascorre troppo tempo nelle librerie e nelle biblioteche. ジョージ は また いろいろな 種類 の 本 が 在庫 と して ある 本屋 や 図書館 で できる 限り の 時間 を 過ごします 。 그는 서점과 도서관에서 너무 많은 시간을 보낸다. Hij is erg vaak in boekenwinkels en bibliotheken. Ele gasta muito tempo em livrarias e bibliotecas. Он проводит слишком много времени в книжных магазинах и библиотеках. 乔治 花太多 时间 逛 书店 和 图书馆 。

7) Este posibil să cumpere o carte după ce le verifică pe toate. 7) Eventuell kauft er nach dem Stöbern im Laden ein Buch. 7) He might buy a book in the store after browsing. 7) Solo después de haber buscado, George puede comprar un libro. 7) Il pourrait peut-être acheter un livre dans le magasin après sa visite. 7) Potrebbe acquistare un libro nel negozio dopo averlo cercato online. 7) 彼 は 拾い読み の 後 お 店 で 本 を 買う かも しれません 。 7) 그는 서점을 둘러보고 난 다음에는 책을 구매할지도 모른다. 7) Hij koopt na het zoeken misschien een boek. 7) Ele pode comprar um livro na loja depois procurar. 7) После просмотра он может купить книгу в магазине. 7) 他 看 完书 以后 可能 还会 买 一本 。

Cînd e posibil ca George să cumpere o carte? Wann kauft Gerd ein Buch? When might George buy a book? ¿Cuándo podría George comprar un libro? Quand George pourrait-il acheter un livre? Quando potrebbe acquistare un libro George? ジョージ は いつ 本 を 買う かも しれません か ? 언제 대한이 책을 구매할지도 모르는가? Wanneer koopt George misschien een boek? Quando George pode comprar um livro? Когда Егор может купить книгу? 乔治 什么 时候 会 买书 ? Este posibil ca el să cumpere o carte după ce le verifică pe toate. Eventuell kauft er nach dem Stöbern im Laden ein Buch. He might buy a book in the store after browsing. Solo después de haber buscado, George podría comprar un libro. Il pourrait peut-être acheter un livre dans le magasin après sa visite. Potrebbe acquistare un libro nel negozio dopo averlo cercato online. 彼 は 拾い読み の 後 お 店 で 本 を 買う かも しれません 。 그는 서점을 둘러보고 난 다음에는 책을 구매할지도 모른다. Hij koopt na het zoeken misschien een boek. Ele pode comprar um livro na loja depois de procurar. Он может купить книгу в магазине после просмотра. 他 看 完书 以后 可能 还会 买 一本 。

8) Eu, totuși prefer doar să-mi notez titlurile cărților care îmi par interesante. 8) Ich bevorzuge es jedoch, dort einfach die Namen interessanter Bücher aufzuschreiben. 8) However, I prefer to just write down the names of interesting books. 8) Sin embargo, yo prefiero simplemente tomar nota de los nombres de libros interesantes. 8) Cependant, je préfère tout simplement écrire les titres des livres intéressants. 8) Tuttavia, io preferisco annotarmi I titoli dei libri interessanti. 8) しかし 私 は 興味 の ある 本 の 名前 を 書き留める だけ を 好みます 。 8) 하지만 나는 재미있어 보이는 책의 제목만을 적어오는 것을 선호한다. 8) Ik schrijf echter liever de titels van interessante boeken op. 8) No entanto, prefiro apenas anotar os nomes dos livros interessantes. 8) Однако я предпочитаю только записать названия интересных книг. 8) 但是 我 只是 记下 有意思 的 书 的 名字 。

Ce prefer eu să fac în librării? Was bevorzuge ich in Buchhandlungen und Bibliotheken zu tun? What do I prefer to do in bookstores and libraries? ¿Qué prefiero hacer en las librerías y bibliotecas? Qu'est-ce que je préfère faire dans les librairies et les bibliothèques? Cosa preferisco fare nelle librerie e biblioteche? 私 は 本 やや 図書館 で 何 を する こと を 好みます か ? 나는 서점과 도서관에서 무엇을 하는 것을 선호하는가? Wat doe ik liever in boekenwinkels en bibliotheken? O que eu prefiro fazer em livrarias e bibliotecas? Что я предпочитаю делать в книжных магазинах и библиотеках? 我 更 倾向 于 在 书店 和 图书馆 里 做 什么 ? Eu prefer doar să-mi notez titlurile cărților care mi se par interesante. Ich bevorzuge es, dort einfach die Namen interessanter Bücher aufzuschreiben. I prefer to just write down the names of interesting books. Yo prefiero simplemente tomar nota de los nombres de libros interesantes. Je préfère tout simplement écrire les titres des livres intéressants. Io preferisco annotarmi I titoli dei libri interessanti. 私 は 興味 の ある 本 の 名前 を 書き留める だけ を 好みます 。 나는 재미있어 보이는 책의 제목만을 적어오는 것을 선호한다. Ik schrijf echter liever de titels van interessante boeken op. Prefiro escrever apenas os nomes de livros interessantes. Я предпочитаю только записать названия интересных книг. 我 更 倾向 于 记下 有意思 的 书 的 名字 。