×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Podcastul de Limba Română, 02. Români în străinatate

02. Români în străinatate

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro

Salutare… Salutare oameni buni! Salutare tuturor… Și bun venit la acest al doilea episod al podcastului de limba română. În primul episod v-am făcut doar o introducere despre acest podcast, despre cui se adresează. Pentru că voi vorbi tot timpul doar în limba română, acest podcast se potrivește probabil cel mai bine ascultătorilor cu un nivel intermediar.

La începutul acestui episod aș dori să vă spun câteva cuvinte despre mine, așa… doar cât să vă faceți o idee despre persoana din spatele microfonului. Așadar, haideți să începem!

Mă numesc Florin, și m-am născut în România, într-un oraș din nord-vestul țării. Însă de peste 20 de ani locuiesc în Finlanda. Cum am ajuns eu în Finlanda, în țara lui Moș Crăciun?

Ei, bine, acum 15-20 de ani, românii au început treptat, puțin cate puțin să aibă posibilitatea de a călători în țările mai dezvoltate din vestul Europei. Era acea perioadă în care industria IT (de la cuvintele englezești Information Technology) era într-o creștere continuă. Multe firme, multe companii din Germania, Franța, Marea Britanie sau din nordul Europei erau interesate de mâna de lucru ieftină din Europa de Est. Firmele românești închiriau angajații lor, și astfel românii aveau posibilitatea să lucreze pentru câteva săptămâni sau pentru câteva luni, în străinătate. Odată ajunși acolo, mulți ș-au găsit un loc de muncă în țara respectivă, și nu s-au mai întors. Pentru a călători în această perioadă, românii aveau nevoie de vize în majoritatea acestor țări.

Apoi, în 2007 România a devenit membru al Uniunii Europene. Aceasta a ușurat foarte mult posibilitatea românilor de a călători în multe țări din Europa, iar în câțiva ani s-au format comunități foarte mari de români în unele părți ale Europei. În ziua de azi cei mai mulți români se află în Italia și în Spania, în jur de un milion în fiecare dintre aceste țări. Oare de ce Italia și Spania? Ei, bine, unul dintre motive ar putea fi, zic eu, faptul că românilor le este, probabil, mult mai ușor să se adapteze modului de viață și culturii cu rădăcini latine, din aceste țări. În plus, limba italiană și limba spaniolă sunt relativ ușor de învățat pentru români.

Ei, și cum am ajuns eu în Finlanda? În 2000 tocmai terminasem facultatea, și o firmă mare de IT din Finlanda mi-a oferit un loc de muncă aici. Am acceptat oferta, mi-a zis că e o ocazie ideală pentru a căpăta puțină experiență, și mă gândeam eu că după vreo doi-trei ani am să revin în România sau am să mă mut, probabil, într-o altă țară. Și totuși, după douăzeci și unu de ani, iată-mă, sunt tot aici, în Finlanda.

Finlanda e o țară deosebită. Este absolut diferită de România din toate punctele de vedere. Dar despre asta poate am să vă povestesc într-un episod viitor. Deși trăiesc departe de România, înainte de nebunia asta cu COVID-ul, obișnuiam să vizitez România de trei-patru ori pe an, singur, cu copiii sau cu toată familia. Aștept cu multă nerăbdare ca lumea să revină din nou la normal cât de curând, ca să pot vizita din nou România la fel ca și înainte..

Acesta a fost episodul doi, și după cum v-am promis, găsiți și transcrierea acestui episod în secțiunea Podcast a paginii de web easy-readers.ro. După ce ați ascultat acest episod, vă recomand să îl mai ascultați încă o dată, citind în același timp transcrierea, pentru că astfel veți înțelege mai bine cuvintele și expresiile care poate vi s-au părut mai dificile.

Bun! Am ajuns la final și ne auzim din nou data viitoare, în următorul episod. Toate cele bune până atunci, și, pe curând! Pa! Pa!


02. Români în străinatate 02\. Romanians abroad

Podcastul de Limba Română este un podcast care te ajută să înveți limba română. The Romanian Language Podcast is a podcast that helps you learn the Romanian language. Dacă ai ajuns la un nivel intermediar sau intermediar avansat, acest podcast te va ajuta să-ți îmbunătățești nivelul de înțelegere al limbii române, ascultând povestiri și comentarii interesante pe diverse teme, interpretând în context, într-un mod natural, expresiile și structurile mai puțin cunoscute. If you have reached an intermediate or advanced intermediate level, this podcast will help you improve your level of understanding of the Romanian language, listening to interesting stories and comments on various topics, interpreting in context, in a natural way, the expressions and structures more little known. Transcrirea fiecărui episod este disponibilă pe pagina easy-readers.ro The transcript of each episode is available on the easy-readers.ro page

Salutare… Salutare oameni buni! Salutare tuturor… Și bun venit la acest al doilea episod al podcastului de limba română. În primul episod v-am făcut doar o introducere despre acest podcast, despre cui se adresează. In the first episode I just gave you an introduction about this podcast, who it is for. Pentru că voi vorbi tot timpul doar în limba română, acest podcast se potrivește probabil cel mai bine ascultătorilor cu un nivel intermediar. Because I will only be speaking in Romanian the entire time, this podcast is probably best suited to intermediate level listeners.

La începutul acestui episod aș dori să vă spun câteva cuvinte despre mine, așa… doar cât să vă faceți o idee despre persoana din spatele microfonului. At the beginning of this episode I would like to tell you a few words about myself, so… just to give you an idea of the person behind the microphone. All'inizio di questa puntata vorrei raccontarvi qualche parola su di me, quindi… giusto per darvi un'idea della persona dietro al microfono. Așadar, haideți să începem!

Mă numesc Florin, și m-am născut în România, într-un oraș din nord-vestul țării. My name is Florin, and I was born in Romania, in a city in the northwest of the country. Însă de peste 20 de ani locuiesc în Finlanda. Ma vivo in Finlandia da oltre 20 anni. Cum am ajuns eu în Finlanda, în țara lui Moș Crăciun? How did I end up in Finland, in the land of Santa Claus? Come sono finito in Finlandia, nel paese di Babbo Natale?

Ei, bine, acum 15-20 de ani, românii au început **treptat**, puțin cate puțin să aibă posibilitatea de a călători în țările mai dezvoltate din vestul Europei. Well, 15-20 years ago, Romanians gradually began, little by little, to have the opportunity to travel to the more developed countries of Western Europe. Ebbene, 15-20 anni fa, i rumeni iniziarono gradualmente, a poco a poco, ad avere l'opportunità di viaggiare nei paesi più sviluppati dell'Europa occidentale. Era acea perioadă în care industria IT (de la cuvintele englezești Information Technology) era într-o creștere continuă. It was that time when the IT industry (from the English words Information Technology) was in continuous growth. Era quel periodo in cui il settore IT (dall'inglese Information Technology) era in continua crescita. Multe firme, multe companii din Germania, Franța, Marea Britanie sau din nordul Europei erau interesate de **mâna de lucru** ieftină din Europa de Est. Many firms, many companies from Germany, France, Great Britain or Northern Europe were interested in cheap labor from Eastern Europe. Molte aziende, molte aziende dalla Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna o dal Nord Europa erano interessate alla manodopera a basso costo dall'Europa dell'Est. Firmele românești închiriau angajații lor, și astfel românii aveau posibilitatea să lucreze pentru câteva săptămâni sau pentru câteva luni, în străinătate. Romanian companies rented their employees, and thus Romanians had the opportunity to work for a few weeks or a few months abroad. Le aziende rumene hanno assunto i propri dipendenti e quindi i rumeni hanno avuto l'opportunità di lavorare per alcune settimane o alcuni mesi all'estero. Odată ajunși acolo, mulți ș-au găsit un loc de muncă în țara **respectivă**, și nu s-au mai întors. Once there, many found a job in that country, and never returned. Una volta lì, molti hanno trovato lavoro in quel paese e non sono più tornati. Pentru a călători în această perioadă, românii aveau nevoie de vize în majoritatea acestor țări. To travel during this period, Romanians needed visas in most of these countries. Per viaggiare durante questo periodo, i rumeni avevano bisogno di visti nella maggior parte di questi paesi.

Apoi, în 2007 România a devenit membru al Uniunii Europene. Then, in 2007, Romania became a member of the European Union. Aceasta a ușurat foarte mult posibilitatea românilor de a călători în multe țări din Europa, iar în câțiva ani s-au format comunități foarte mari de români în unele părți ale Europei. This made it much easier for Romanians to travel to many countries in Europe, and in a few years very large communities of Romanians were formed in some parts of Europe. Ciò ha reso molto più facile per i rumeni viaggiare in molti paesi europei e in pochi anni si sono formate comunità molto grandi di rumeni in alcune parti d'Europa. În ziua de azi cei mai mulți români se află în Italia și în Spania, în jur de un milion în fiecare dintre aceste țări. Today, most Romanians are in Italy and Spain, around one million in each of these countries. Oggi la maggior parte dei rumeni si trova in Italia e in Spagna, circa un milione in ciascuno di questi paesi. Oare de ce Italia și Spania? Why Italy and Spain? Perché Italia e Spagna? Ei, bine, unul dintre motive ar putea fi, zic eu, faptul că românilor le este, probabil, mult mai ușor **să se adapteze** modului de viață și culturii cu **rădăcini** latine, din aceste țări. Well, one of the reasons could be, I say, the fact that it is probably much easier for Romanians to adapt to the way of life and the culture with Latin roots in these countries. În plus, limba italiană și limba spaniolă sunt relativ ușor de învățat pentru români. In addition, Italian and Spanish are relatively easy to learn for Romanians. Inoltre, l'italiano e lo spagnolo sono relativamente facili da imparare per i rumeni.

Ei, și cum am ajuns eu în Finlanda? Well, how did I end up in Finland? Bene, come sono finito in Finlandia? În 2000 tocmai terminasem facultatea, și o firmă mare de IT din Finlanda mi-a oferit un loc de muncă aici. In 2000 I had just finished college, and a big IT company in Finland offered me a job here. Nel 2000 avevo appena finito l'università e una grande azienda informatica in Finlandia mi ha offerto un lavoro qui. Am acceptat oferta, mi-a zis că e o ocazie ideală pentru **a căpăta** puțină **experiență**, și mă gândeam eu că după vreo doi-trei ani am să revin în România sau am să mă mut, probabil, într-o altă țară. I accepted the offer, he told me that it was an ideal opportunity to gain some experience, and I was thinking that after two or three years I would return to Romania or I would probably move to another country. Ho accettato l'offerta, mi ha detto che era l'occasione ideale per fare un po' di esperienza, e pensavo che dopo due o tre anni sarei tornato in Romania o probabilmente mi sarei trasferito in un altro paese. Și totuși, după douăzeci și unu de ani, iată-mă, sunt tot aici, în Finlanda. And yet, twenty-one years later, here I am, still here in Finland. Eppure, ventuno anni dopo, eccomi qui, ancora qui in Finlandia.

Finlanda e o țară deosebită. Este absolut diferită de România din toate punctele de vedere. It is absolutely different from Romania in every way. Dar despre asta poate am să vă povestesc într-un episod viitor. But maybe I'll tell you about that in a future episode. Ma forse te ne parlerò in un prossimo episodio. Deși trăiesc departe de România, înainte de nebunia asta cu COVID-ul, obișnuiam să vizitez România de trei-patru ori pe an, singur, cu copiii sau cu toată familia. Although I live far from Romania, before this craziness with the COVID, I used to visit Romania three to four times a year, alone, with my children or with the whole family. Anche se vivo lontano dalla Romania, prima di questa follia con il COVID, visitavo la Romania tre o quattro volte l'anno, da sola, con i miei figli o con tutta la famiglia. Aștept cu multă nerăbdare ca lumea să revină din nou la normal **cât de curând**, ca să pot vizita din nou România la fel ca și înainte.. I am very much looking forward to the world getting back to normal as soon as possible, so that I can visit Romania again as before.. Non vedo l'ora che il mondo torni alla normalità il prima possibile, in modo da poter visitare di nuovo la Romania proprio come prima..

Acesta a fost episodul doi, și după cum v-am promis, găsiți și transcrierea acestui episod în secțiunea Podcast a paginii de web easy-readers.ro. This was the second episode, and as I promised you, you can also find the transcript of this episode in the Podcast section of the easy-readers.ro web page. Questo era il secondo episodio e, come vi avevo promesso, potete trovare anche la trascrizione di questo episodio nella sezione Podcast della pagina web easy-readers.ro. După ce ați ascultat acest episod, vă recomand să îl mai ascultați încă o dată, citind în același timp transcrierea, pentru că **astfel** veți înțelege mai bine cuvintele și expresiile care poate vi s-au părut mai dificile. Dopo aver ascoltato questo episodio, ti consiglio di riascoltarlo ancora una volta mentre leggi la trascrizione, perché così capirai meglio le parole e le frasi che potresti aver trovato più difficili.

Bun! Am ajuns la final și ne auzim din nou data viitoare, în următorul episod. We've reached the end and we'll see you again next time, in the next episode. Siamo arrivati alla fine e ci rivediamo la prossima volta, nella prossima puntata. Toate cele bune până atunci, și, pe curând! Ti auguro il meglio fino ad allora e a presto! Pa! Pa!