×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 3.5 – Lofoten

3.5 – Lofoten

Heihei!

Lofoten Lofoten er ei øygruppe som ligger nord i Norge. Ei øygruppe er mange øyer som ligger nærme hverandre. Lofoten består altså av flere øyer. Den klart største øya er Austvågøya. Den nærmeste byen er Narvik som ligger i Nordland. Lofoten ligger nemlig helt på grensa mellom fylkene Nordland og Troms og Finnmark. Det ligger altså i Nord-Norge.

Lofoten er veldig kjent for sin natur. Øyene har svært vakker natur med høye og spisse fjell rett ved havet. I tillegg ligger noen av de fineste strendene i Norge i Lofoten. Dette gjør at mange har lyst til å reise til Lofoten. Mange har lyst å reise der siden det er så fin natur der. Det er veldig fint å gå tur i Lofoten, både på vinteren og sommeren. På vinteren kan man gå på ski og renne nedover fjellene. På sommeren kan man ta med seg sekk og gå på tur i fjellene. Mange av fjellene er veldig spisse, så det er lurt å være forsiktig slik at man ikke faller.

I tillegg til tur, er det mange som reiser til Lofoten for å surfe. Lofoten har veldig fine strender, og det er veldig fint å surfe på mange av dem. I Lofoten kan man surfe blant store, vakre fjell. Det er også mange som reiser til Lofoten for å padle i kajakk eller kano. Det er veldig fine muligheter til å padle i Lofoten.

Det er ikke så mange som bor i Lofoten. Til sammen bor det ca. 25,000 på alle øyene. Svolvær er det største tettstedet. Det bor 4600 personer i Svolvær, så det er ikke så stort. For innbyggerne i Lofoten er turisme en veldig viktig næring. Det er mange som reiser til Lofoten, både fra Norge og fra utlandet. Dette gjør at det er behov for steder å spise og å overnatte. Mange i Lofoten jobber med turisme.

Lofoten er likevel ikke bare turisme. Det er også et viktig fiskested. Det er mye torsk i området. Mange på Lofoten er derfor fiskere. De lever av å fiske. Faktisk har Lofoten vært en historisk viktig fiskeplass. På 1500-tallet fiska man mye torsk i Lofoten og tørka det slik at det blei tørrfisk. Ettersom det ikke fantes kjøleskap eller frysere på den tida, var dette en måte å sikre at fisken ikke råtna på. Altså, å tørke fisken var en måte å få den til å holde lenger uten å bli dårlig. Tørrfisk var en viktig eksportvare for Norge i denne perioden. Faktisk var det en av de første store eksportvarene til Norge. Norge solgte tørrfisk til land som Frankrike og Spania allerede på 1500-tallet. Lofoten var svært viktig i Norges produksjon av tørrfisk, og var derfor også en viktig region i Norge i denne perioden.

Lofoten er altså et sted med både vakker natur og en viktig historie. Jeg skal selv reise til Lofoten i sommer og det gleder jeg meg masse til.

Vocabulary:

Øygruppe – Archipelago

Å bestå av – To consist of

Den klart største – By far the largest

Nemlig – In fact

Sekk – Backpack

Å padle – To paddle

Til sammen – In total

Behov for – Need of

Torsk – Cod

Å tørke – To dry

Kjøleskap – Refrigerator

Fryser – Freezer

Å råtne – To rot

3.5 – Lofoten 3,5 – Lofoten 3.5 – Lofoten 3.5 – Islas Lofoten 3.5 – Îles Lofoten 3,5 – Lofoty 3.5 – Lofoten 3.5 – Лофотенские острова 3.5 – Lofoten 3.5 – Лофотенські острови

Heihei! Hey Hey!

Lofoten Lofoten er ei øygruppe som ligger nord i Norge. Lofoten Lofoten is an archipelago located in the north of Norway. Ei øygruppe er mange øyer som ligger nærme hverandre. Lofoten består altså av flere øyer. Lofoten thus consists of several islands. Le Lofoten sono quindi composte da diverse isole. Den klart største øya er Austvågøya. The largest island by far is Austvågøya. L'isola di gran lunga più grande è Austvågøya. Den nærmeste byen er Narvik som ligger i Nordland. The nearest city is Narvik, which is located in Nordland. 最近的城市是位于诺德兰的纳尔维克。 Lofoten ligger nemlig helt på grensa mellom fylkene Nordland og Troms og Finnmark. Lofoten lies right on the border between the counties of Nordland and Troms and Finnmark. 罗弗敦群岛位于诺德兰郡、特罗姆斯郡和芬马克郡之间的边界。 Det ligger altså i Nord-Norge. It is thus located in Northern Norway.

Lofoten er veldig kjent for sin natur. Øyene har svært vakker natur med høye og spisse fjell rett ved havet. The islands have very beautiful nature with high and pointed mountains right by the sea. I tillegg ligger noen av de fineste strendene i Norge i Lofoten. In addition, some of the finest beaches in Norway are located in Lofoten. Dette gjør at mange har lyst til å reise til Lofoten. This makes many people want to travel to Lofoten. Mange har lyst å reise der siden det er så fin natur der. Many people want to travel there since there is such beautiful nature there. Det er veldig fint å gå tur i Lofoten, både på vinteren og sommeren. It is very nice to go for a walk in Lofoten, both in winter and summer. På vinteren kan man gå på ski og renne nedover fjellene. In winter, you can go skiing and run down the mountains. Взимку можна покататися на лижах і побігати з гір. 冬天可以去滑雪、下山跑步。 På sommeren kan man ta med seg sekk og gå på tur i fjellene. In the summer, you can take a rucksack and go for a walk in the mountains. 夏天,你可以背上背包,去山里散步。 Mange av fjellene er veldig spisse, så det er lurt å være forsiktig slik at man ikke faller. Many of the mountains are very pointed, so it is wise to be careful not to fall. De nombreuses montagnes sont très pointues, il est donc sage de faire attention à ne pas tomber.

I tillegg til tur, er det mange som reiser til Lofoten for å surfe. In addition to hiking, many people travel to Lofoten to surf. En plus de la randonnée, de nombreuses personnes se rendent aux Lofoten pour surfer. Lofoten har veldig fine strender, og det er veldig fint å surfe på mange av dem. I Lofoten kan man surfe blant store, vakre fjell. In Lofoten you can surf among large, beautiful mountains. Aux Lofoten, vous pouvez surfer au milieu de grandes et belles montagnes. 在罗弗敦群岛,您可以在美丽的大山中冲浪。 Det er også mange som reiser til Lofoten for å padle i kajakk eller kano. Many people also travel to Lofoten to paddle in a kayak or canoe. De nombreuses personnes se rendent également aux Lofoten pour pagayer en kayak ou en canoë. Det er veldig fine muligheter til å padle i Lofoten. There are very good opportunities for paddling in Lofoten.

Det er ikke så mange som bor i Lofoten. There are not many people living in Lofoten. Til sammen bor det ca. In total, there are approx. 25,000 på alle øyene. 25,000 on all islands. Svolvær er det største tettstedet. Svolvær is the largest town. 斯沃尔韦尔是最大的城镇。 Det bor 4600 personer i Svolvær, så det er ikke så stort. There are 4600 people living in Svolvær, so it is not that big. Svolvær compte 4 600 habitants, ce n’est donc pas si grand. 斯沃尔韦尔有 4,600 人居住,所以面积并不大。 For innbyggerne i Lofoten er turisme en veldig viktig næring. For the inhabitants of Lofoten, tourism is a very important industry. 对于罗弗敦群岛的居民来说,旅游业是一个非常重要的产业。 Det er mange som reiser til Lofoten, både fra Norge og fra utlandet. De nombreuses personnes se rendent aux Lofoten, tant de Norvège que de l'étranger. Dette gjør at det er behov for steder å spise og å overnatte. This means that there is a need for places to eat and to spend the night. А це означає, що є потреба у місцях для харчування та ночівлі. Mange i Lofoten jobber med turisme. Many people in Lofoten work in tourism.

Lofoten er likevel ikke bare turisme. Lofoten is still not just tourism. Det er også et viktig fiskested. It is also an important fishing spot. 这里也是一个重要的钓鱼点。 Det er mye torsk i området. There is a lot of cod in the area. Mange på Lofoten er derfor fiskere. Many people on Lofoten are therefore fishermen. 因此,罗弗敦群岛上的许多人都是渔民。 De lever av å fiske. They make a living from fishing. Ils vivent de la pêche. Faktisk har Lofoten vært en historisk viktig fiskeplass. In fact, Lofoten has historically been an important fishing ground. 事实上,罗弗敦群岛历史上一直是重要的渔场。 På 1500-tallet fiska man mye torsk i Lofoten og tørka det slik at det blei tørrfisk. In the 16th century, a lot of cod was fished in Lofoten and dried so that it became dried fish. Au 16ème siècle, une grande partie de la morue était pêchée aux Lofoten et séchée pour devenir du poisson séché. У 16 столітті на Лофотенських островах виловлювали багато тріски і сушили так, щоб вона стала сушеною рибою. Ettersom det ikke fantes kjøleskap eller frysere på den tida, var dette en måte å sikre at fisken ikke råtna på. As there were no refrigerators or freezers at the time, this was a way of ensuring that the fish did not rot. Altså, å tørke fisken var en måte å få den til å holde lenger uten å bli dårlig. So, drying the fish was a way to make it last longer without getting bad. Ainsi, sécher le poisson était un moyen de le faire durer plus longtemps sans se détériorer. Отже, сушіння риби було способом змусити її зберігатися довше, не зіпсуючись. Tørrfisk var en viktig eksportvare for Norge i denne perioden. Faktisk var det en av de første store eksportvarene til Norge. In fact, it was one of the first major exports to Norway. En fait, il s’agissait de l’une des premières exportations majeures vers la Norvège. Norge solgte tørrfisk til land som Frankrike og Spania allerede på 1500-tallet. Norway sold dried fish to countries such as France and Spain as early as the 16th century. Lofoten var svært viktig i Norges produksjon av tørrfisk, og var derfor også en viktig region i Norge i denne perioden. Lofoten was very important in Norway's production of dried fish, and was therefore also an important region in Norway in this period.

Lofoten er altså et sted med både vakker natur og en viktig historie. Jeg skal selv reise til Lofoten i sommer og det gleder jeg meg masse til. I'm going to travel to Lofoten this summer and I'm really looking forward to it. Je vais voyager aux Lofoten cet été et j'ai vraiment hâte d'y être.

Vocabulary: Vocabulaire:

Øygruppe – Archipelago

Å bestå av – To consist of

Den klart største – By far the largest By far the largest - By far the largest De loin le plus grand - De loin le plus grand

Nemlig – In fact

Sekk – Backpack

Å padle – To paddle

Til sammen – In total

Behov for – Need of Behov for – Need of

Torsk – Cod Torsk – Cod

Å tørke – To dry Å tørke – To dry

Kjøleskap – Refrigerator

Fryser – Freezer

Å råtne – To rot