×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 2.8 – Ragnarok

2.8 – Ragnarok

Heihei!

Ragnarok Ragnarok betyr verdens undergang. Det er det siste som kommer til å skje i verden. Ved ragnarok går verden under. Navnet «ragnarok» betyr «gudenes ende». Det vil si at gudene dør og blir borte. Gudene er nok redde for ragnarok ettersom de da kommer til å dø. Odin gjør seg klar til ragnarok ved å trene soldater i hallen sin, Valhall. Døde soldater blir sendt til Valhall for å gjøre seg klar til ragnarok.

Det første tegnet på at ragnarok starter er Fimbulvinteren. Et tegn er et varsel om at noe kommer til å skje. Det viser hva som kan skje i framtida. Fimbulvinteren er et tegn på starten av ragnarok. Fimbulvinteren er en kald vinter som vil vare i tre år sammenhengende. I tre år vil Fimbulvinteren vare. Dette fører til at menneskene dør. Mennesker klarer ikke å overleve tre år med vinter.

Etter Fimbulvinteren, altså etter tre år med vinter, starter det store branner overalt. Plutselig begynner det å brenne etter tre år med vinter. Ulvene Skoll og Hate, ulvene som jager sola og månen over himmelen, klarer nå å sluke både sola og månen. Skoll og Hate spiser sola og månen slik at de forsvinner. Stjernene forsvinner også fra himmelen. Dette gjør at det blir helt mørkt i Midgard ettersom det ikke er sol, måne eller stjerner lenger.

Før ragnarok er mange av de farligste jotnene i norrøn mytologi bundet fast med lenker. Mange av de farligste jotnene er lenka fast slik at de ikke slipper ut. Ei lenke er metallringer som man kan feste fanger fast med. For eksempel er Fenrisulven, en stor og farlig ulv, bundet fast med lenker. Loke har også blitt lenka fast, altså bundet fast med lenker, før ragnarok. Både Fenrisulven og Loke klarer å bryte seg ut av lenkene sine i denne perioden. De klarer å bryte seg løs og bli fri. Midgardsormen, den store slangen og jotnen som holder verden på plass, kommer opp fra havet for å sloss mot gudene. Loke er jotun, men også fosterbroren til Odin, og dermed en del av gudene. Likevel viser Loke nå hvem han egentlig er. Loke viser at han er jotun og han leder jotnene i kampen mot æsene.

På æsenes side er det Heimdall som samler gudene til kamp. Heimdall blåser i et stort horn som lager mye lyd. Odin leder da gudene for å sloss mot jotnene. Odin tar med seg krigerne fra Valhall som har gjort seg klar til dette.

I det siste slaget sloss Odin mot Fenrisulven. Fenrisulven vinner og klarer å sluke Odin. Han spiser altså Odin. Sønnen til Odin, Vidar, dreper da Fenrisulven. Tor sloss mot Midgardsormen. Husker dere myta om at Tor prøver å fiske Midgardsormen? Da blir han stoppa fra å fiske den store slangen Midgardsormen opp. Nå får han en ny sjanse til å sloss mot Midgardsormen. Tor og Midgardsormen var erkefiender. Tor klarer å drepe Midgardsormen, men Tor blir selv drept av giften til Midgardsormen. Midgardsormen spytter gift mot Tor som dreper ham. Heimdall, en gud, sloss mot Loke. Heimdall dreper Loke, men også Heimdall blir drept.

Det siste slaget er altså en kamp der alle taper. Det er ingen som vinner det siste slaget av ragnarok. Alle dør, både jotner og guder. Slaget ender med at alle blir drept og alt blir ødelagt. Til slutt går verden under i flammer. Verden brenner og går under. Det er ragnarok, gudenes ende.

Ragnarok er likevel ikke slutten. Etter ragnarok starter ei ny tid, ei bedre tid. Ei ny grønn og vakker jord vil komme etter ragnarok. Ei ny sol blir skapt slik at det blir varmt og godt på den nye jorda. I tillegg vil nye guder og mennesker bli skapt. Nye mennesker og guder kommer til den nye verden. Dette er et slags paradis som vil oppstå etter ragnarok. Etter ragnarok vil en ny og bedre verden bli skapt. Ragnarok er altså ikke slutten på alt.

Vocabulary

Å gjøre seg klar til – To make ready for

Tegn – Sign

Varsel – Warning

Sammenhengende – Continuous/uninterrupted

Overalt – Everywhere

Å jage – To chase

Å sluke – To swallow/devour

Å binde fast – To bind firmly

Å lenke – To chain

Lenke – Chain

Å bryte seg ut – To break out

Og dermed – And thus

Slag – Battle

Gift – Poison

Å spytte – To spit

Oppstå – Arrise


2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarök 2.8 - Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Ragnarok 2.8 – Рагнарок

Heihei!

Ragnarok Ragnarok betyr verdens undergang. Ragnarok Ragnarok means the end of the world. Det er det siste som kommer til å skje i verden. That's the last thing that's going to happen in the world. Ved ragnarok går verden under. With ragnarok, the world goes under. Navnet «ragnarok» betyr «gudenes ende». The name "ragnarok" means "the end of the gods". Det vil si at gudene dør og blir borte. That is, the gods die and disappear. Gudene er nok redde for ragnarok ettersom de da kommer til å dø. The gods are probably afraid of ragnarok as they will then die. Odin gjør seg klar til ragnarok ved å trene soldater i hallen sin, Valhall. Odin gets ready for ragnarok by training soldiers in his hall, Valhall. Døde soldater blir sendt til Valhall for å gjøre seg klar til ragnarok.

Det første tegnet på at ragnarok starter er Fimbulvinteren. The first sign that ragnarok is starting is the Fimbul winter. Et tegn er et varsel om at noe kommer til å skje. A sign is a warning that something is going to happen. Det viser hva som kan skje i framtida. It shows what may happen in the future. Fimbulvinteren er et tegn på starten av ragnarok. Fimbulvinteren er en kald vinter som vil vare i tre år sammenhengende. The Fimbul winter is a cold winter that will last for three consecutive years. I tre år vil Fimbulvinteren vare. The Fimbul winter will last for three years. Dette fører til at menneskene dør. This leads to people dying. Mennesker klarer ikke å overleve tre år med vinter. Humans are unable to survive three years of winter.

Etter Fimbulvinteren, altså etter tre år med vinter, starter det store branner overalt. After the Fimbul winter, ie after three years of winter, large fires start everywhere. Plutselig begynner det å brenne etter tre år med vinter. Suddenly it starts to burn after three years of winter. Ulvene Skoll og Hate, ulvene som jager sola og månen over himmelen, klarer nå å sluke både sola og månen. Den Wölfen Skoll und Hate, den Wölfen, die Sonne und Mond über den Himmel jagen, gelingt es nun, sowohl die Sonne als auch den Mond zu verschlingen. The wolves Skoll and Hate, the wolves that chase the sun and the moon across the sky, now manage to devour both the sun and the moon. Skoll og Hate spiser sola og månen slik at de forsvinner. Skoll and Hate eat the sun and the moon so that they disappear. Stjernene forsvinner også fra himmelen. Dette gjør at det blir helt mørkt i Midgard ettersom det ikke er sol, måne eller stjerner lenger. This makes it completely dark in Midgard as there is no sun, moon or stars anymore.

Før ragnarok er mange av de farligste jotnene i norrøn mytologi bundet fast med lenker. Before ragnarok, many of the most dangerous jots in Norse mythology are tied with chains. Mange av de farligste jotnene er lenka fast slik at de ikke slipper ut. Viele der gefährlichsten Jots sind angekettet, sodass sie nicht entkommen können. Many of the most dangerous jots are chained so that they do not escape. Ei lenke er metallringer som man kan feste fanger fast med. A link is metal rings that you can attach captives to. For eksempel er Fenrisulven, en stor og farlig ulv, bundet fast med lenker. For example, the Fenriswolf, a large and dangerous wolf, is bound with chains. Loke har også blitt lenka fast, altså bundet fast med lenker, før ragnarok. Loki has also been chained, ie tied with chains, before ragnarok. Både Fenrisulven og Loke klarer å bryte seg ut av lenkene sine i denne perioden. Both Fenrisulven and Loki manage to break out of their chains during this period. De klarer å bryte seg løs og bli fri. They manage to break free and become free. Midgardsormen, den store slangen og jotnen som holder verden på plass, kommer opp fra havet for å sloss mot gudene. The Midgard serpent, the great serpent and the jotnen that holds the world in place, comes up from the sea to fight against the gods. Loke er jotun, men også fosterbroren til Odin, og dermed en del av gudene. Loki is jotun, but also the foster brother of Odin, and thus part of the gods. Likevel viser Loke nå hvem han egentlig er. Nevertheless, Loki now shows who he really is. Loke viser at han er jotun og han leder jotnene i kampen mot æsene. Loki shows that he is a jotun and he leads the jotn in the fight against the aces.

På æsenes side er det Heimdall som samler gudene til kamp. On the side of the aces, it is Heimdall who gathers the gods for battle. Heimdall blåser i et stort horn som lager mye lyd. Heimdall blows in a big horn that makes a lot of noise. Odin leder da gudene for å sloss mot jotnene. Odin tar med seg krigerne fra Valhall som har gjort seg klar til dette. Odin brings with him the warriors from Valhall who have prepared for this.

I det siste slaget sloss Odin mot Fenrisulven. In the last battle, Odin fought against Fenrisulven. Fenrisulven vinner og klarer å sluke Odin. The Fenriswolf wins and manages to devour Odin. Han spiser altså Odin. So he eats Odin. Sønnen til Odin, Vidar, dreper da Fenrisulven. Odin's son, Vidar, then kills the Fenriswolf. Tor sloss mot Midgardsormen. Thor fought the Midgard Serpent. Husker dere myta om at Tor prøver å fiske Midgardsormen? Da blir han stoppa fra å fiske den store slangen Midgardsormen opp. Then he is stopped from fishing the big snake Midgardsormen up. Nå får han en ny sjanse til å sloss mot Midgardsormen. Now he gets another chance to fight the Midgard Serpent. Tor og Midgardsormen var erkefiender. Tor klarer å drepe Midgardsormen, men Tor blir selv drept av giften til Midgardsormen. Thor manages to kill the Midgard Serpent, but Tor himself is killed by the poison of the Midgard Serpent. Midgardsormen spytter gift mot Tor som dreper ham. The Midgard Serpent spits venom at Thor, who kills him. Heimdall, en gud, sloss mot Loke. Heimdall dreper Loke, men også Heimdall blir drept.

Det siste slaget er altså en kamp der alle taper. The last battle is a battle where everyone loses. Det er ingen som vinner det siste slaget av ragnarok. No one wins the final battle of ragnarok. Alle dør, både jotner og guder. Slaget ender med at alle blir drept og alt blir ødelagt. The battle ends with everyone being killed and everything being destroyed. Til slutt går verden under i flammer. Verden brenner og går under. Det er ragnarok, gudenes ende.

Ragnarok er likevel ikke slutten. Etter ragnarok starter ei ny tid, ei bedre tid. After Ragnarok, a new time begins, a better time. Ei ny grønn og vakker jord vil komme etter ragnarok. Ei ny sol blir skapt slik at det blir varmt og godt på den nye jorda. I tillegg vil nye guder og mennesker bli skapt. Nye mennesker og guder kommer til den nye verden. Dette er et slags paradis som vil oppstå etter ragnarok. This is a kind of paradise that will arise after ragnarok. Etter ragnarok vil en ny og bedre verden bli skapt. After ragnarok, a new and better world will be created. Ragnarok er altså ikke slutten på alt.

Vocabulary

Å gjøre seg klar til – To make ready for

Tegn – Sign

Varsel – Warning

Sammenhengende – Continuous/uninterrupted

Overalt – Everywhere

Å jage – To chase

Å sluke – To swallow/devour

Å binde fast – To bind firmly

Å lenke – To chain

Lenke – Chain

Å bryte seg ut – To break out

Og dermed – And thus

Slag – Battle

Gift – Poison

Å spytte – To spit

Oppstå – Arrise