×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 2.4 – Thor, God of Thunder

2.4 – Thor, God of Thunder

Heihei!

Tor, tordenguden Tor er en av æsene sammen med for eksempel Odin. Han er guden for torden, styrke og fruktbarhet. Han er en av de viktigste gudene ettersom han opprettholder verdensordenen. Tor beskytter de andre gudene fra kaoskreftene. Jotner og andre ødeleggende krefter prøver å ødelegge gudene. Tor kjemper mot jotnene og beskytter gudene. Det finnes mange myter om Tor der han kjemper mot jotner. Dette er også grunnen til at Tor ikke liker Loke. Loke er en jotun og Tor liker ikke jotner. Tor hater Loke.

Tor er guden for torden og vær. Når Tor rir over himmelen på en vogn trukket av to geiter, bringer han med seg været. Ei geit er det dyret som ligner veldig mye på en sau, bare med horn. Tordenvær kommer når Tor rir over himmelen på vogna si og slår med hammeren. Torden er lyden av hammeren til Tor. Ettersom Tor styrte været, var han også en viktig fruktbarhetsgud. For at planter skal vokse, er det viktig med regn. Regn gjør at det bonden sår av planter og korn vokser. Nesten alle i vikingalderen var bønder og regn var svært viktig for dem. Tor var derfor en viktig fruktbarhetsgud.

Et av de viktigste symbolene knytta til Tor er hammeren hans Mjølner. Mjølner blei smidd av to dverger; det var to dverger som laga Mjølner til Tor som en del av et veddemål. Dette er et av de beste våpnene i norrøn religion. Tor brukte hammeren til å beskytte de andre gudene fra kaoskreftene. Når Tor kasta Mjølner, kunne han ikke bomme. Han traff alt han sikta på med hammeren. I tillegg kommer hammeren alltid tilbake til Tor når han kaster den, akkurat som en bumerang. For å holde Mjølner, har Tor to hansker av jern på seg. I tillegg har han et belte rundt magen som heter Megingjord. Beltet Megingjord gjør han enda sterkere.

Det var vanlig for folk i vikingtida å henge en hammer rundt halsen som et smykke. Mange hadde smykker med Tors hammer, Mjølner. Dette ligner veldig på hvordan korset blir brukt i kristendommen. Mange kristne henger et kors rundt halsen. I vikingtida var det mange som gjorde det samme med Tors hammer.

Selv om Tor var veldig sterk, var han ikke veldig klok. Tor brukte ofte styrke og vold for å løse problemer. Han var ikke god til å løse problemer med hodet sitt. Tor var rett og slett ikke særlig smart. En myte som viser det godt er da Tor prøvde å dra opp Midgardsormen på en fisketur. Midgardsormen var en kjempestor slange og en jotun som holdt verden på plass. Tor kjemper mot jotner, så han prøvde å dra opp Midgardsormen på en fisketur. La oss se på denne myten.

Tor er forkledd som en gutt. Å forkle seg betyr å ta på seg klær og ting i ansiktet slik at folk ikke skal kjenne en igjen. Tor forkledde seg som en gutt slik at man ikke kunne se at det var Tor. Forkledd som en gutt reiste Tor til jotunen Hyme. Tor og Hyme drar på fisketur sammen. Siden Tor er forkledd, ser ikke Hyme at det er Tor. Hyme spør derfor Tor om han ikke er for svak og kommer til å bli kald; kanskje Tor ikke har lyst til å være med? Dette gjør at Tor blir veldig sint, og han blir med på fisketuren.

Tor og Hyme ror med en båt ut i vannet og begynner å fiske. Når Tor slipper ned agnet sitt med fiskestanga, så biter Midgardsormen på. Agn er det man bruker til å fiske med. Tor bruker et oksehode til å fiske med. Midgardsormen biter i oksehodet og Tor begynner å trekke opp Midgardsormen. Tor er sterk, men det er også Midgardsormen. Tor tar i med så mye kraft at han går igjennom båten og faller ned til bunnen av havet. Det blir altså hull i båten siden Tor drar så hardt. Tor klarer til slutt å dra hodet til Midgardsormen over vannet, men da blir Hyme, jotunen Tor er sammen med, så redd at han kutter av tauet. Etter at Hyme har kutta tauet, faller Midgardsormen ned igjen.

Tor blir veldig sint, men Hyme redda sannsynligvis verden. Tor kjemper for å opprettholde verdensordenen, men dersom han hadde drept Midgardsormen, kunne han ha ødelagt den. Midgardsormen holder verden på plass. Tor, han som passer på gudene og verden, holdt på å ødelegge alt.

Vocabulary

Torden – Thunder

Fruktbarhet – Fertility

Å opprettholde – To maintain

Å ri – To ride

Vogn – Wagon

Å trekke – To pull

Geit – Goat

Å bringe med seg – To bring something

Å så – To sow

Korn – Wheat

Å smi – To forge

Veddemål – Bet/wager

Å bomme – to miss (e.g. a throw)

Å sikte på – To aim at

Hals – Neck

Smykke – Necklace

Vold – Violence

Å løse – To solve

Rett og slett – Quite simply

Å holde på plass – To keep in place

Forkledd – Disguised

Å ha lyst til – To want to

Å ro – To row

Agn – Bait

Fiskestang – Fishing rod

Å trekke opp – To pull up

Å ta i – Make an effort/exert oneself

Til slutt – Finally

Å passe på – To protect

Holdt på å – Was about to

2.4 – Thor, God of Thunder 2.4 – Thor, Gott des Donners 2.4 – Thor, God of Thunder 2.4 – Thor, dios del trueno 2.4 – Thor, dieu du tonnerre 2.4 – Thor, bóg piorunów 2.4 – Thor, Deus do Trovão 2.4 – Тор, бог грома 2.4 – Thor, Yıldırım Tanrısı 2.4 – Тор, бог грому 2.4 – 雷神索爾

Heihei! ¡Oye, oye!

Tor, tordenguden Tor er en av æsene sammen med for eksempel Odin. Thor, the god of thunder Tor is one of the Aces along with, for example, Odin. Thor, el dios del trueno Tor es uno de los Ases junto con, por ejemplo, Odín. Thor, bóg piorunów Tor, jest jednym z Asów, obok np. Odyna. Thor, o deus do trovão Tor é um dos Ases junto com, por exemplo, Odin. Han er guden for torden, styrke og fruktbarhet. He is the god of thunder, strength and fertility. Es el dios del trueno, la fuerza y la fertilidad. Jest bogiem piorunów, siły i płodności. Ele é o deus do trovão, da força e da fertilidade. Han er en av de viktigste gudene ettersom han opprettholder verdensordenen. He is one of the most important gods as he maintains the world order. Es uno de los dioses más importantes ya que mantiene el orden mundial. Jest jednym z najważniejszych bogów, ponieważ utrzymuje porządek świata. Ele é um dos deuses mais importantes porque mantém a ordem mundial. Tor beskytter de andre gudene fra kaoskreftene. Thor protects the other gods from the forces of chaos. Thor protege a los otros dioses de las fuerzas del caos. Thor chroni innych bogów przed siłami chaosu. Thor protege os outros deuses das forças do caos. Jotner og andre ødeleggende krefter prøver å ødelegge gudene. Jotner and other destructive forces try to destroy the gods. Jotners y otras fuerzas destructivas intentan destruir a los dioses. Jotnerowie i inne niszczycielskie siły próbują zniszczyć bogów. Jotners e outras forças destrutivas tentam destruir os deuses. Tor kjemper mot jotnene og beskytter gudene. Thor fights the Jotnes and protects the gods. Thor lucha contra las jotas y protege a los dioses. Thor combat les jots et protège les dieux. Thor walczy z jotami i chroni bogów. Thor luta contra os jots e protege os deuses. Det finnes mange myter om Tor der han kjemper mot jotner. There are many myths about Tor where he fights Jotner. Hay muchos mitos sobre Thor en los que lucha contra los jotners. Il existe de nombreux mythes sur Thor dans lesquels il combat les Jotners. Istnieje wiele mitów na temat Thora, w którym walczy z jotnerami. Existem muitos mitos sobre Thor onde ele luta contra jots. 有许多关于托尔的神话,其中他与乔特纳作战。 Dette er også grunnen til at Tor ikke liker Loke. This is also the reason why Tor does not like Loki. Esta es también la razón por la que a Tor no le gusta Loki. Jest to również powód, dla którego Tor nie lubi Lokiego. Esta também é a razão pela qual Tor não gosta de Loki. Loke er en jotun og Tor liker ikke jotner. Loki is a jotun and Tor doesn't like jotuns. Loki es un jotun y a Tor no le gustan los jotun. Loki jest jotunem, a Tor nie lubi jotunów. Loki é um jotun e Tor não gosta de jotuns. Tor hater Loke. Thor hates Loki. Thor odia a Loki. Thor nienawidzi Lokiego. Thor odeia Loki.

Tor er guden for torden og vær. Thor is the god of thunder and weather. Thor es el dios del trueno y el clima. Thor jest bogiem piorunów i pogody. Thor é o deus do trovão e do tempo. Тор — бог грому і негоди. Når Tor rir over himmelen på en vogn trukket av to geiter, bringer han med seg været. When Tor rides across the sky on a chariot pulled by two goats, he brings the weather with him. Cuando Thor cabalga por el cielo en un carro tirado por dos cabras, trae consigo el clima. Lorsque Thor traverse le ciel sur un char tiré par deux chèvres, il apporte la météo avec lui. Kiedy Thor przemierza niebo na rydwanie zaprzężonym w dwie kozy, zabiera ze sobą pogodę. Quando Thor atravessa o céu em uma carruagem puxada por duas cabras, ele traz consigo o clima. Коли Тор їде по небу на колісниці, запряженій двома козлами, він привозить із собою погоду. 当托尔乘坐两只山羊拉的战车穿越天空时,他带来了天气。 Ei geit er det dyret som ligner veldig mye på en sau, bare med horn. A goat is the animal that is very similar to a sheep, only with horns. Una cabra es el animal que se parece mucho a una oveja, solo que con cuernos. Koza to zwierzę bardzo podobne do owcy, tylko z rogami. Cabra é o animal que se parece muito com uma ovelha, só que com chifres. 山羊是一种看起来很像绵羊的动物,只是有角。 Tordenvær kommer når Tor rir over himmelen på vogna si og slår med hammeren. Thunderstorms come when Tor rides across the sky on his chariot and strikes with the hammer. Las tormentas eléctricas se producen cuando Thor cabalga por el cielo en su carro y golpea con su martillo. Les orages surviennent lorsque Thor traverse le ciel sur son char et frappe avec son marteau. Burze przychodzą, gdy Thor jeździ po niebie na swoim rydwanie i uderza młotem. As tempestades acontecem quando Thor atravessa o céu em sua carruagem e ataca com seu martelo. 当雷神托尔驾着他的战车穿越天空并用他的战锤进行攻击时,雷暴就会来临。 Torden er lyden av hammeren til Tor. Thunder is the sound of Thor's hammer. El trueno es el sonido del martillo de Thor. Le tonnerre est le son du marteau de Thor. Grzmot to dźwięk młota Thora. O trovão é o som do martelo de Thor. 雷霆是托尔之锤的声音。 Ettersom Tor styrte været, var han også en viktig fruktbarhetsgud. As Tor controlled the weather, he was also an important fertility god. Comme Thor contrôlait la météo, il était également un dieu important de la fertilité. Ponieważ Thor kontrolował pogodę, był także ważnym bogiem płodności. Como Thor controlava o clima, ele também era um importante deus da fertilidade. Оскільки Тор контролював погоду, він також був важливим богом родючості. 由于托尔控制着天气,他也是一位重要的生育之神。 For at planter skal vokse, er det viktig med regn. For plants to grow, rain is important. Deszcz jest niezbędny do wzrostu roślin. A chuva é essencial para o crescimento das plantas. Regn gjør at det bonden sår av planter og korn vokser. Rain causes the farmer to sow the seeds of plants and grains growing. La pluie fait pousser les plantes et les céréales que l'agriculteur sème. Deszcz powoduje, że to, co rolnik sieje, rośnie, a rośliny i zboża rosną. A chuva faz crescer o que o agricultor semeia de plantas e grãos. Дощ спричиняє зростання рослин і зерна, які фермер сіє. Nesten alle i vikingalderen var bønder og regn var svært viktig for dem. Almost everyone in the Viking Age was a farmer and rain was very important to them. À l’époque viking, presque tout le monde était agriculteur et la pluie était très importante pour eux. Prawie wszyscy w epoce Wikingów byli rolnikami i deszcz był dla nich bardzo ważny. Quase todos na Era Viking eram agricultores e a chuva era muito importante para eles. 维京时代几乎每个人都是农民,雨水对他们来说非常重要。 Tor var derfor en viktig fruktbarhetsgud. Thor was therefore an important god of fertility. Thor był zatem ważnym bogiem płodności. Thor era, portanto, um importante deus da fertilidade.

Et av de viktigste symbolene knytta til Tor er hammeren hans Mjølner. One of the most important symbols associated with Tor is his hammer Mjølner. Jednym z najważniejszych symboli związanych z Thorem jest jego młot Mjølner. Um dos símbolos mais importantes associados a Thor é o seu martelo Mjølner. Одним із найважливіших символів, пов’язаних із Тором, є його молот Мьолнер. Mjølner blei smidd av to dverger; det var to dverger som laga Mjølner til Tor som en del av et veddemål. Mjølner was forged by two dwarves; there were two dwarves who made Mjølner for Tor as part of a bet. Mjølner został wykuty przez dwóch krasnoludów; było dwóch krasnoludów, którzy w ramach zakładu stworzyli Mjølner dla Thora. Mjølner foi forjado por dois anões; houve dois anões que fizeram Mjølner para Thor como parte de uma aposta. Мйолнер був викуваний двома гномами; було два гноми, які зробили Mjølner для Тора як частину парі. Mjølner 是由两个矮人铸造的;作为赌注的一部分,有两个矮人为托尔制造了米约尔纳。 Dette er et av de beste våpnene i norrøn religion. This is one of the best weapons in Norse religion. Jest to jedna z najlepszych broni w religii nordyckiej. Esta é uma das melhores armas da religião nórdica. Tor brukte hammeren til å beskytte de andre gudene fra kaoskreftene. Thor used the hammer to protect the other gods from the forces of chaos. Thor usou o martelo para proteger os outros deuses das forças do caos. Når Tor kasta Mjølner, kunne han ikke bomme. When Tor threw Mjølner, he could not miss. Kiedy Tor rzucił Mjølnera, nie mógł chybić. Quando Tor jogou Mjølner, ele não poderia errar. Коли Тор кинув Мьолнера, він не міг промахнутися. 当托尔扔出米约尔纳时,他不会失手。 Han traff alt han sikta på med hammeren. He hit everything he aimed at with the hammer. Ele acertou tudo que apontou com o martelo. 他用锤子击中了他瞄准的一切。 I tillegg kommer hammeren alltid tilbake til Tor når han kaster den, akkurat som en bumerang. In addition, the hammer always returns to Tor when he throws it, just like a boomerang. Ponadto młotek zawsze wraca do Tora, kiedy nim rzuca, zupełnie jak bumerang. Além disso, o martelo sempre retorna ao Tor quando ele o lança, como um bumerangue. 此外,当托尔扔出锤子时,锤子总是会返回到他身上,就像回旋镖一样。 For å holde Mjølner, har Tor to hansker av jern på seg. To hold Mjølner, Tor is wearing two iron gloves. Para segurar Mjølner, Tor usa duas luvas de ferro. 为了抓住缪尔纳,托尔戴着两只铁手套。 I tillegg har han et belte rundt magen som heter Megingjord. In addition, he has a belt around his stomach called Megingjord. Além disso, ele tem um cinto em volta do estômago chamado Megingjord. 此外,他的腹部还有一条名为“Megingjord”的腰带。 Beltet Megingjord gjør han enda sterkere. The Megingjord belt makes him even stronger. Ele deixa o cinturão Megingjord ainda mais forte. 他使 Megingjord 腰带变得更加坚固。

Det var vanlig for folk i vikingtida å henge en hammer rundt halsen som et smykke. It was common for people in Viking times to hang a hammer around their neck as a piece of jewelry. Era comum as pessoas da Era Viking pendurarem um martelo no pescoço como uma joia. В епоху вікінгів люди вішали молоток на шию як ювелірну прикрасу. Mange hadde smykker med Tors hammer, Mjølner. Many had jewelry with Thor's hammer, Mjølner. Muitos tinham joias com o martelo de Thor, Mjølner. У багатьох були прикраси з молотом Тора, Мьолнером. Dette ligner veldig på hvordan korset blir brukt i kristendommen. This is very similar to how the cross is used in Christianity. Ceci est très similaire à la façon dont la croix est utilisée dans le christianisme. Isto é muito semelhante ao modo como a cruz é usada no Cristianismo. 这与基督教中十字架的使用方式非常相似。 Mange kristne henger et kors rundt halsen. Many Christians hang a cross around their necks. De nombreux chrétiens portent une croix autour de leur cou. Muitos cristãos penduram uma cruz no pescoço. I vikingtida var det mange som gjorde det samme med Tors hammer. In der Wikingerzeit machten viele Menschen dasselbe mit Thors Hammer. In Viking times, many people did the same with Thor's hammer. À l’époque viking, de nombreuses personnes faisaient la même chose avec le marteau de Thor. Na Era Viking, muitas pessoas fizeram o mesmo com o martelo de Thor. 在维京时代,很多人也用雷神之锤做同样的事情。

Selv om Tor var veldig sterk, var han ikke veldig klok. Although Tor was very strong, he was not very wise. Même si Tor était très fort, il n’était pas très sage. Embora Tor fosse muito forte, ele não era muito sábio. Tor brukte ofte styrke og vold for å løse problemer. Thor often used force and violence to solve problems. Tor utilisait souvent la force et la violence pour résoudre les problèmes. Tor frequentemente usava força e violência para resolver problemas. Han var ikke god til å løse problemer med hodet sitt. He was not good at solving problems with his head. Ele não era bom em resolver problemas com a cabeça. Tor var rett og slett ikke særlig smart. Thor was simply not very smart. Tor n’était tout simplement pas très intelligent. Tor simplesmente não era muito inteligente. Тор просто не дуже розумний. Tor 根本就不是很聪明。 En myte som viser det godt er da Tor prøvde å dra opp Midgardsormen på en fisketur. A myth that shows it well is when Tor tried to pull up the Midgardsormen on a fishing trip. Un mythe qui le montre bien est celui où Thor a tenté de remonter le serpent de Midgard lors d'un voyage de pêche. Um mito que mostra bem isso é quando Thor tentou puxar a Serpente de Midgard em uma pescaria. 一个很好地说明了这一点的神话是托尔在一次钓鱼之旅中试图拉上米德加德巨蛇。 Midgardsormen var en kjempestor slange og en jotun som holdt verden på plass. Die Midgardschlange war eine riesige Schlange und ein Jotun, der die Welt an Ort und Stelle hielt. The Midgard serpent was a huge snake and a jotun that held the world in place. Le Serpent de Midgard était un énorme serpent et un Jotun qui maintenait le monde en place. A Serpente de Midgard era uma enorme cobra e um jotun que mantinha o mundo no lugar. Tor kjemper mot jotner, så han prøvde å dra opp Midgardsormen på en fisketur. Thor kämpft gegen Jotners, also versuchte er, die Midgardschlange auf einem Angelausflug hochzuziehen. Thor fights jotners, so he tried to drag up the Midgard Serpent on a fishing trip. Thor combat les Jotners, alors il a essayé d'entraîner le Serpent de Midgard lors d'un voyage de pêche. Thor luta contra jotners, então ele tentou arrastar a Serpente de Midgard em uma pescaria. La oss se på denne myten. Let's look at this myth. Regardons ce mythe. Vejamos esse mito. Давайте подивимося на цей міф.

Tor er forkledd som en gutt. Thor is disguised as a boy. Tor est déguisé en garçon. Tor está disfarçado de menino. 托尔伪装成男孩。 Å forkle seg betyr å ta på seg klær og ting i ansiktet slik at folk ikke skal kjenne en igjen. To dress up means to put on clothes and things on the face so that people will not recognize one. Se déguiser signifie mettre des vêtements et des objets sur votre visage pour que les gens ne vous reconnaissent pas. Disfarçar-se significa colocar roupas e coisas no rosto para que as pessoas não o reconheçam. Замаскуватися - це означає надіти одяг і речі на обличчя, щоб люди вас не впізнали. 伪装自己就是把衣服和东西放在脸上,这样人们就认不出你了。 Tor forkledde seg som en gutt slik at man ikke kunne se at det var Tor. Tor disguised himself as a boy so that you could not see that it was Tor. Tor se disfarçou de menino para que você não pudesse ver que era Tor. Тор переодягнувся хлопчиком, щоб ви не побачили, що це Тор. Forkledd som en gutt reiste Tor til jotunen Hyme. Disguised as a boy, Tor traveled to Jotunen Hyme. Disfarçado de menino, Thor viajou até o jotun Hyme. 托尔乔装成男孩,前往佐敦海姆。 Tor og Hyme drar på fisketur sammen. Tor and Hyme go fishing together. Tor e Hyme vão pescar juntos. 托尔和海姆一起去钓鱼。 Siden Tor er forkledd, ser ikke Hyme at det er Tor. Since Tor is disguised, Hyme does not see that it is Tor. Puisque Tor est déguisé, Hyme ne voit pas qu'il s'agit de Tor. Como Tor está disfarçado, Hyme não vê que é Tor. Hyme spør derfor Tor om han ikke er for svak og kommer til å bli kald; kanskje Tor ikke har lyst til å være med? Hyme fragt Tor daher, ob er nicht zu schwach sei und ihm kalt werde; Vielleicht möchte Tor nicht mitmachen? Hyme therefore asks Tor if he is not too weak and will get cold; maybe Tor does not want to join? Hyme demande donc à Tor s'il n'est pas trop faible et ne va pas avoir froid ; peut-être que Tor ne veut pas rejoindre ? Hyme, portanto, pergunta a Tor se ele não está muito fraco e vai ficar com frio; talvez Tor não queira entrar? Тому Хайм запитує Тора, чи він не надто слабкий і збирається охолонути; можливо Tor не хоче приєднатися? 海姆因此询问托尔是否太虚弱并且会感冒。也许 Tor 不想加入? Dette gjør at Tor blir veldig sint, og han blir med på fisketuren. Das macht Tor sehr wütend und schließt sich dem Angelausflug an. This makes Tor very angry, and he joins the fishing trip. Isso deixa Tor muito irritado e ele se junta à pescaria. Це дуже злить Тора, і він приєднується до риболовлі. 这让托尔非常生气,他加入了钓鱼之旅。

Tor og Hyme ror med en båt ut i vannet og begynner å fiske. Tor and Hyme row a boat into the water and start fishing. Tor et Hyme rament un bateau dans l'eau et commencent à pêcher. Tor e Hyme remam um barco até a água e começam a pescar. Тор і Хайм спускаються на човні у воду і починають рибалити. Når Tor slipper ned agnet sitt med fiskestanga, så biter Midgardsormen på. Als Thor seinen Köder mit der Angelrute fallen lässt, beißt die Midgardschlange. When Tor drops his bait with the fishing rod, the Midgard snake bites. Lorsque Thor lâche son appât avec la canne à pêche, le Serpent Midgard mord. Quando Thor solta a isca com a vara de pescar, a Serpente de Midgard morde. 当托尔用鱼竿丢下鱼饵时,米德加德巨蛇咬了一口。 Agn er det man bruker til å fiske med. Bait is what you use to fish with. L'appât est ce avec lequel vous utilisez pour pêcher. Isca é o que você usa para pescar. 鱼饵就是你钓鱼时所用的东西。 Tor bruker et oksehode til å fiske med. Thor uses a bull's head to fish with. Tor utilise une tête de taureau pour pêcher. Tor usa uma cabeça de touro para pescar. Midgardsormen biter i oksehodet og Tor begynner å trekke opp Midgardsormen. The Midgard serpent bites the bull's head and Tor begins to pull up the Midgard serpent. A Serpente Midgard morde a cabeça do touro e Thor começa a puxar a Serpente Midgard. Tor er sterk, men det er også Midgardsormen. Thor is strong, but so is the Midgard Serpent. Thor est fort, tout comme le Serpent de Midgard. Thor é forte, mas a Serpente de Midgard também. Tor tar i med så mye kraft at han går igjennom båten og faller ned til bunnen av havet. Tor takes in so much force that he goes through the boat and falls to the bottom of the sea. Tor utilise tellement de force qu'il traverse le bateau et tombe au fond de la mer. Tor usa tanta força que atravessa o barco e cai no fundo do mar. Тор використовує таку силу, що проходить через човен і падає на дно моря. 托尔用力过大,以至于他穿过了船并跌入海底。 Det blir altså hull i båten siden Tor drar så hardt. So there will be holes in the boat since Tor pulls so hard. Il y aura donc un trou dans le bateau puisque Tor tire très fort. Haverá, portanto, um buraco no barco, já que Tor está puxando com muita força. Tor klarer til slutt å dra hodet til Midgardsormen over vannet, men da blir Hyme, jotunen Tor er sammen med, så redd at han kutter av tauet. Tor finally manages to pull the head of the Midgard serpent across the water, but then Hyme, the jotun Tor is with, becomes so scared that he cuts off the rope. Tor parvient finalement à traîner la tête du Serpent Midgard au-dessus de l'eau, mais Hyme, le jotun avec lequel Tor est avec, devient si effrayé qu'il coupe la corde. Tor finalmente consegue arrastar a cabeça da Serpente de Midgard sobre a água, mas então Hyme, o jotun com quem Tor está, fica tão assustado que corta a corda. Нарешті Тору вдається перетягнути голову Мідгардського Змія над водою, але тоді Хайм, йотун, з яким перебуває Тор, стає настільки наляканим, що перерізає мотузку. 托尔最终成功地将米德加德巨蛇的头拖到水面上,但托尔身边的角顿人海姆却因为害怕而割断了绳子。 Etter at Hyme har kutta tauet, faller Midgardsormen ned igjen. After Hyme has cut the rope, the Midgard serpent falls down again. Depois que Hyme corta a corda, a Serpente de Midgard cai novamente. 海姆割断绳子后,米德加德巨蛇重新落下。

Tor blir veldig sint, men Hyme redda sannsynligvis verden. Thor gets very angry, but Hyme probably saved the world. Thor est très en colère, mais Hyme a probablement sauvé le monde. Thor fica muito bravo, mas Hyme provavelmente salvou o mundo. Тор дуже злиться, але Хайм, ймовірно, врятував світ. 托尔非常生气,但海姆可能拯救了世界。 Tor kjemper for å opprettholde verdensordenen, men dersom han hadde drept Midgardsormen, kunne han ha ødelagt den. Thor fights to maintain world order, but if he had killed the Midgard Serpent, he could have destroyed it. Thor se bat pour maintenir l'ordre mondial, mais s'il avait tué le Serpent de Midgard, il aurait pu le détruire. Thor luta para manter a ordem mundial, mas se ele tivesse matado a Serpente de Midgard, poderia tê-la destruído. Тор бореться за збереження світового порядку, але якби він убив Мідгардського змія, він міг би його знищити. 托尔为维持世界秩序而战,但如果他杀死了米德加德巨蛇,他就可以摧毁它。 Midgardsormen holder verden på plass. The Midgard serpent holds the world in place. Le Serpent Midgard maintient le monde en place. A Serpente Midgard mantém o mundo no lugar. Tor, han som passer på gudene og verden, holdt på å ødelegge alt. Thor, the one who takes care of the gods and the world, was about to destroy everything. Thor, celui qui veille sur les dieux et le monde, était sur le point de tout détruire. Thor, aquele que zela pelos deuses e pelo mundo, estava prestes a destruir tudo. Тор, той, хто стежить за богами та світом, збирався знищити все. 托尔,守护众神和世界的神,即将毁灭一切。

Vocabulary

Torden – Thunder

Fruktbarhet – Fertility

Å opprettholde – To maintain

Å ri – To ride

Vogn – Wagon

Å trekke – To pull

Geit – Goat

Å bringe med seg – To bring something

Å så – To sow To sow – To sow 播种——播种

Korn – Wheat

Å smi – To forge

Veddemål – Bet/wager

Å bomme – to miss (e.g. a throw)

Å sikte på – To aim at Aiming at - To aim at

Hals – Neck

Smykke – Necklace Jewelry - Necklace

Vold – Violence

Å løse – To solve

Rett og slett – Quite simply Quite simply - Quite simply

Å holde på plass – To keep in place

Forkledd – Disguised

Å ha lyst til – To want to To want to - To want to

Å ro – To row Å 行 - 至行

Agn – Bait Bait - Bait

Fiskestang – Fishing rod Fishing rod - Fishing rod

Å trekke opp – To pull up

Å ta i – Make an effort/exert oneself To take in - Make an effort / exert oneself

Til slutt – Finally

Å passe på – To protect

Holdt på å – Was about to Held on to - Was about to