×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Norsk for Beginners, 2.3 – Odin, the King of the Gods

2.3 – Odin, the King of the Gods

Heihei!

Odin, gudenes konge Odin er en av de eldste gudene. Han blei til nesten i begynnelsen og er sønnen til guden Bor og jotunkvinna Bestla. Han var en av gudene som var med på å skape verden. Sammen med brødrene sine Vilje og Ve skapte han jorda og verden. I tillegg var han med på å skape de første menneskene i verden, Ask og Embla. Han er en av de viktigste gudene i norrøn mytologi.

Odin bodde i Vallhall. Fra høysetet sitt kan han se hele verden og alt som skjer der. Høysete er en slags trone der konger og høvdinger sitter. Soldater som døde i krig kom til Valhall, Odins hall. Odin tar imot de som dør i slag for å gjøre seg klar til Ragnarok, verdens undergang. I Valhall trener de døde soldatene hver dag ved å krige. Hver dag kriger de i Valhall. På kvelden samler de seg til å feste i storhallen til Odin med øl og god mat. Odin var en av de viktigste krigsgudene i norrøn mytologi. Han er spesielt guden for krigsstrategi.

Odin er gift med Frigg. Frigg er ei gudinne som er svært klok. Hun er en av de eneste gudene som kan måle seg med Odin sin kunnskap. Hun er en av de eneste gudene som nesten er like klok som Odin. Selv om Odin er gift, har han også barn med mange andre gudinner og jotner. For eksempel er Odin faren til Tor, men Frigg er ikke mora til Tor. Odin fikk Tor sammen med gudinna Jord. Odin var altså mye utro.

Odin var ikke bare gud for krig. Han var også gud for visdom og trolldom. For å bli visere og klokere, ofra han det ene øyet sitt for å drikke av kunnskapsbrønnen. Kunnskapsbrønnen ligger

ved rota av Yggdrasil, livets tre. Odin blei enøyd av dette, men han blei også den klokeste guden. I tillegg til klokskap var han trolldomsguden. Trolldom er magi og heksekunster. Han var også guden for runeskrift. Runer er bokstavene vikingene skreiv med. Ifølge en myte var det Odin som ga menneskene runene, og dermed mulighet til å skrive og lese.

Odin var en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. For vikingene var han en av de gudene man ofra mest til. Odin var den mektigste guden og han var guden for krig. Krigere ofra derfor ofte til Odin. I dag er det mange steder i Danmark, Norge og Sverige som har navn som er inspirert av Odin.

Vocabulary

Bli til – Was created

Å skape – To create

Høysete – The place in the hall at the end of the table where the lord sat

Høvding – Chief

Slag – Battle

Verdens undergang – The end of the world

Å feste – To feast

Øl – Beer

Krigsstrategi – Strategy of war

Gift med – Married to

Klok – Wise

Måle seg med – Measure up to

Kunnskap – Knowledge

En av de eneste – One of the only

Utro – Unfaithful

Trolldom – Sorcery

Å ofre – To sacrifice

Vis – Wise

Kunnskapsbrønn – Well of wisdom

Enøyd – One-eyed

Heksekunster – Witchcraft

Runeskrift – Runes

Mulighet – Possibility


2.3 – Odin, the King of the Gods 2.3 – Odin, der König der Götter 2.3 – Odin, the King of the Gods 2.3 – Odín, el Rey de los Dioses 2.3 – Odin, le roi des dieux 2.3 – Odyn, król bogów 2.3 - Odin, o Rei dos Deuses 2.3 – Один, царь богов 2.3 – Tanrıların Kralı Odin 2.3 – Одін, Цар Богів

Heihei!

Odin, gudenes konge Odin er en av de eldste gudene. Odin, the king of the gods Odin is one of the oldest gods. Han blei til nesten i begynnelsen og er sønnen til guden Bor og jotunkvinna Bestla. He was created almost in the beginning and is the son of the god Bor and the Jotun woman Bestla. Ele foi criado quase no início e é filho do deus Bor e da mulher Jotun Bestla. Він виник майже на початку і є сином бога Бора і жінки Йот Бестли. Han var en av gudene som var med på å skape verden. He was one of the gods who helped create the world. Ele foi um dos deuses que ajudaram a criar o mundo. Він був одним із богів, які допомогли створити світ. Sammen med brødrene sine Vilje og Ve skapte han jorda og verden. Together with his brothers Will and Woe, he created the earth and the world. I tillegg var han med på å skape de første menneskene i verden, Ask og Embla. In addition, he helped create the first humans in the world, Ash and Embla. Han er en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. He is one of the most important gods in Norse mythology.

Odin bodde i Vallhall. Odin lived in Vallhall. Fra høysetet sitt kan han se hele verden og alt som skjer der. From his throne he can see the whole world and everything that happens there. Høysete er en slags trone der konger og høvdinger sitter. The throne is a kind of throne where kings and chiefs sit. O trono é uma espécie de trono onde se sentam reis e chefes. Soldater som døde i krig kom til Valhall, Odins hall. Soldiers who died in war came to Valhall, Odin's hall. Soldados que morreram na guerra vieram para Valhall, o salão de Odin. Odin tar imot de som dør i slag for å gjøre seg klar til Ragnarok, verdens undergang. Odin receives those who die in battle to get ready for Ragnarok, the doom of the world. Odin recebe aqueles que morrem em batalha para se preparar para o Ragnarok, a perdição do mundo. Одін вітає тих, хто гине в битві, щоб підготуватися до Рагнароку, кінця світу. I Valhall trener de døde soldatene hver dag ved å krige. In Valhall, the dead soldiers train every day by fighting. Em Valhall, os soldados mortos treinam todos os dias lutando. Hver dag kriger de i Valhall. Jeden Tag kämpfen sie in Walhalla. Every day they fight in Valhall. Todos os dias eles lutam em Valhall. Кожен день вони воюють у Вальгаллі. På kvelden samler de seg til å feste i storhallen til Odin med øl og god mat. Am Abend treffen sie sich, um in Odins großer Halle bei Bier und gutem Essen zu feiern. In the evening, they gather to party in Odin's main hall with beer and good food. À noite, eles se reúnem para festejar no salão principal do Odin com cerveja e boa comida. Odin var en av de viktigste krigsgudene i norrøn mytologi. Odin was one of the most important war gods in Norse mythology. Odin era um dos deuses da guerra mais importantes da mitologia nórdica. Han er spesielt guden for krigsstrategi. He is especially the god of war strategy. Особливо він є богом військової стратегії.

Odin er gift med Frigg. Odin is married to Frigg. Frigg er ei gudinne som er svært klok. Frigg is a goddess who is very wise. Hun er en av de eneste gudene som kan måle seg med Odin sin kunnskap. She is one of the only gods who can compare with Odin's knowledge. Ela é um dos únicos deuses que podem se comparar com o conhecimento de Odin. Вона — один із небагатьох богів, який може зрівнятися зі знаннями Одіна. Hun er en av de eneste gudene som nesten er like klok som Odin. She is one of the only gods who is almost as wise as Odin. Ela é um dos únicos deuses que é quase tão sábio quanto Odin. Selv om Odin er gift, har han også barn med mange andre gudinner og jotner. Although Odin is married, he also has children with many other goddesses and Jotners. For eksempel er Odin faren til Tor, men Frigg er ikke mora til Tor. For example, Odin is Tor's father, but Frigg is not Tor's mother. Odin fikk Tor sammen med gudinna Jord. Odin got Tor together with the goddess Jord. У Одіна був Тор разом із богинею Землею. Odin var altså mye utro. Odin was very unfaithful. Odin foi muito infiel.

Odin var ikke bare gud for krig. Odin was not just a god of war. Han var også gud for visdom og trolldom. He was also the god of wisdom and sorcery. Ele também era o deus da sabedoria e feitiçaria. For å bli visere og klokere, ofra han det ene øyet sitt for å drikke av kunnskapsbrønnen. To become wiser and wiser, he sacrificed one eye to drink from the well of knowledge. Para se tornar cada vez mais sábio, ele sacrificou um olho para beber do poço do conhecimento. Щоб стати мудрішим і мудрішим, він пожертвував одним своїм оком, щоб напитися з криниці знань. Kunnskapsbrønnen ligger The well of knowledge lies O poço do conhecimento está

ved rota av Yggdrasil, livets tre. at the root of Yggdrasil, the tree of life. na raiz de Yggdrasil, a árvore da vida. Odin blei enøyd av dette, men han blei også den klokeste guden. Odin was one-eyed by this, but he also became the wisest god. Odin era caolho por isso, mas ele também se tornou o deus mais sábio. I tillegg til klokskap var han trolldomsguden. In addition to wisdom, he was the god of magic. Além da sabedoria, ele era o deus da magia. Trolldom er magi og heksekunster. Sorcery is magic and witchcraft. Feitiçaria é magia e feitiçaria. Han var også guden for runeskrift. He was also the god of runic writing. Ele também era o deus da escrita rúnica. Runer er bokstavene vikingene skreiv med. Runes are the letters the Vikings wrote with. Runas são as letras com as quais os vikings escreviam. Ifølge en myte var det Odin som ga menneskene runene, og dermed mulighet til å skrive og lese. According to a myth, it was Odin who gave people the runes, and thus the opportunity to write and read. De acordo com um mito, foi Odin quem deu às pessoas as runas e, portanto, a oportunidade de escrever e ler. Згідно з одним з міфів, саме Одін дав людям руни, а отже, здатність писати й читати.

Odin var en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. Odin was one of the most important gods in Norse mythology. Odin era um dos deuses mais importantes da mitologia nórdica. For vikingene var han en av de gudene man ofra mest til. To the Vikings, he was one of the gods most sacrificed to. Para os vikings, ele era um dos deuses mais sacrificados. Для вікінгів він був одним із богів, якому приносили найбільше жертв. Odin var den mektigste guden og han var guden for krig. Odin was the most powerful god and he was the god of war. Krigere ofra derfor ofte til Odin. Warriors therefore often sacrifice to Odin. Guerreiros, portanto, muitas vezes sacrificam a Odin. Тому воїни часто приносили жертви Одіну. I dag er det mange steder i Danmark, Norge og Sverige som har navn som er inspirert av Odin. Today, there are many places in Denmark, Norway and Sweden that have names inspired by Odin. Hoje, existem muitos lugares na Dinamarca, Noruega e Suécia que têm nomes inspirados em Odin.

Vocabulary

Bli til – Was created Become - Was created

Å skape – To create To create - To create

Høysete – The place in the hall at the end of the table where the lord sat

Høvding – Chief

Slag – Battle

Verdens undergang – The end of the world

Å feste – To feast

Øl – Beer

Krigsstrategi – Strategy of war

Gift med – Married to

Klok – Wise

Måle seg med – Measure up to

Kunnskap – Knowledge

En av de eneste – One of the only

Utro – Unfaithful

Trolldom – Sorcery

Å ofre – To sacrifice

Vis – Wise Vis - Wise

Kunnskapsbrønn – Well of wisdom

Enøyd – One-eyed

Heksekunster – Witchcraft

Runeskrift – Runes

Mulighet – Possibility