×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Velkommen til LearnNoW (Norwegian on the Web), 1.1 Phrases

1.1 Phrases

(Fraser - Lytt og gjenta)

1) Hei! Hva heter du?

Jeg heter Anna.

2) Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Italia.

3) Hvor bor du?

Jeg bor i Osloveien i Bergen.

4) Hvor gammel er du?

Jeg er 20 år gammel.

5) Snakker du norsk?

Jeg snakker bare litt norsk.

6) God morgen! Hvordan går det?

Det går bra.

7) Er det ledig her?

Ja, vær så god.

8) Hyggelig å hilse på deg!

Hyggelig å hilse på deg også!

9) Tusen takk!

Vær så god!


1.1 Phrases

(Fraser - Lytt og gjenta)

1) Hei! Hva heter du? What's your name?

Jeg heter Anna.

2) Hvor kommer du fra? 2) Where do you come from?

Jeg kommer fra Italia.

3) Hvor bor du? 3) Where do you live?

Jeg bor i Osloveien i Bergen. I live in Osloveien in Bergen.

4) Hvor gammel er du? 4) How old are you?

Jeg er 20 år gammel. I am 20 years old.

5) Snakker du norsk? 5) Do you speak Norwegian?

Jeg snakker bare litt norsk. I speak only a little Norwegian.

6) God morgen! 6) Good morning! Hvordan går det? How are you?

Det går bra. It goes well.

7) Er det ledig her? 7) Is it available here?

Ja, vær så god. Yes, Please.

8) Hyggelig å hilse på deg! 8) Nice to greet you!

Hyggelig å hilse på deg også! Nice to meet you too!

9) Tusen takk! 9) Thank you very much!

Vær så god! You're welcome!