×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 5 – Minnesota og Norge

5 – Minnesota og Norge

Hei! Velkommen til «Lær Norsk Nå!», en podcast for å lære norsk for viderekommende. I denne episoden skal vi snakke om den amerikanske staten Minnesotas noe unike forhold til Norge.

Minnesota er en amerikansk stat som ligger i det som kalles for Øvre-Midtvest, helt i nord i USA ved Great Lakes, eller de Store Innsjøene. Den grenser dirkete til Lake Superior som er den største innsjøen i Nord-Amerika.

Det som alltid har fascinert meg med amerikanske stater er hvor mange symboler og offisielle ting og tang de har. Ofte er flaggene overfylte med små detaljer og tekst, noe som gjerne ikke passer så godt i et flagg. Minnesota er intet unntak med motiv av en pløyende bonde, en indianer ridende på hest med natur og i bakgrunnen. Likevel er det mest fascinerende de ulike offisielle greiene som stater ofte påroper seg. Minnesotas offisielle fugl er islomen, en slags svarthodet and med hvitt bryst. Ellers fins det også en offisiell sommerfugl, fisk, blomst, mat og til og med drikkevare, som er melk. Som en utenforstående, en som ikke er fra verken USA eller Minnesota, virker dette litt voldsomt og, for å være ærlig, litt merkelig.

Det som fanget min oppmerksomhet var derimot det offisielle treet til Minnesota, rødfuruen, på engelsk: Norway Pine. Det har seg nemlig slik at Minnesota er en av de statene med flest norsk-amerikanere i hele USA ettersom store deler av nordmennene som flyttet til «det nye land» søkte bedre levekår i staten med melk som offisiell drikk. En nettside kalte the Twin Cities, Minneapolis og Saint Paul, det mest befolkede området i Minnesota, for den uoffisielle hovedstaten i norske Amerika. Nordmenn kom til Minnesota først og fremst mellom 1851 og 1920.

I 1850 var Norge overbefolket og det var lite land tilgjengelig. Flere og flere måtte nøye seg med en liten flekk med land, eller leie ut seg selv ved å jobbe for andre bønder. Levekårene ble enklere og enklere, og flere levde på randen av, altså på grensen til sult. Norge er et land dominert av skog, fjell og fjorder, noe som gjør at landet man kan drive jordbruk på er ganske lite. I tillegg er somrene korte og vintrene lange. Billettene til å reise til Amerika med båt ble også billigere og billigere.

Faktisk var også dette en faktor som spilte inn for hvorfor så mange nordmenn valgte å ta turen til USA. Norge har en lang kyst og derfor en stolt sjøfarende tradisjon. Handelsflåten til Norge i denne tiden var faktisk den tredje største i verden, bare bak Storbritannia og USA. Problemet var bare at største parten av disse båtene var enkle seilbåter av tre. Forbedringer i dampbåtteknologien gjorde det billigere å reise til USA, men den utkonkurrerte også Norges treflåte. Dette førte til at mange sjøfolk gikk konkurs eller mistet jobben sin, og mange av disse valgte å reise til USA for å prøve seg på den Amerikanske drømmen.

For, sammenlignet med Norge, må USA har fremstått som et land fullt av plass og muligheter. Mange var nok også tiltrukket av landets rikdom, USA var nok trolig et av de rikeste landene i verden på denne tiden, mye rikere enn Norge. Men det var også et land med uendelig store, ubebodde områder, åpent for nye innbyggere. Etter folketall var den norske utvandringen til USA den nest største i Europa, bare slått av Irland. Så mange som 800 000 nordmenn tok turen til USA mellom 1850 og 1920. Dette var enorme tall for et land som hadde ca. 2.5 million innbyggere i 1920.

Men hvorfor var det så mange som reiste til Minnesota? I 2009 var det så mange som 16.5% av folk fra Minnesota, ca. 800 000 mennesker, som hevdet de hadde et norsk opphav. En av de viktigste faktorene var nok Amerika-brevene: Nordmenn bosatt i USA som sendte brev hjem til familie og venner i Norge. De første nordmennene som flyttet til Minnesota skrøt av både klimaet og hvor mye ledig land det var, og de ønsket derfor at slektninger og venner også skulle ta turen. Slik kunne de som vurderte å reise fra Norge til USA være sikker på at de ikke ville være aleine i det nye landet. Flere norske samfunn begynte å vokse i den sørøstlige delen av staten som var et område med tilgang til rent vann, tre og noen mindre byer.

Den første generasjonen innvandrere i Minnesota tjente godt på de store avlingene med korn, og hadde derfor mulighet til å sende penger hjem slik at enda flere kunne ta turen til staten. Tilgangen til ledig land og et allerede voksende norskmiljø var nok derfor to viktige faktorer for at så mange nordmenn valgte å reise til akkurat Minnesota.

De som reiste var ofte fra små steder, gjerne litt isolerte. Kjønnsmessig var det omtrent likt, noe som betydde at det for det meste var familier som reiste som nok derfor hadde til hensikt å bosette seg fast i det nye landet. Flesteparten var unge som gjerne ikke hadde mulighet til å arve noe land i Norge.

Den såkalte «Homestead Act» fra 1862 ga familier 162 acres, som er tilsvarende 65.5 hektar eller mål som det gjerne blir kalt på norsk, for at familier skulle bosette seg og kultivere landet. For flere av dem som reiste til USA måtte de ha nøyd seg med å leie 2 acres i hjemlandet, må 162 gratis acres nesten ha framstått for godt til å være sant. Utbyggingen av jernbanen gjorde det også lettere å komme seg til staten. Dette gjorde at svært mange nordmenn reiste til Minnesota, mange reiste sammen fra samme landsby eller region, og bosatte seg også på samme sted i USA.

Norsk-amerikanere ble sveiset sammen av fellesspråk og felles religion, de fleste tilhørte den protestantisk-lutherske kirken som var statsreligionen i Norge. I tillegg var det flere nordmenn som ble kalt for svensker av andre amerikanere, noe som også bandt folk sammen i delt frustrasjon.

De aller fleste i den første og andre bølgen med norske innvandrere drev med jordbruk. Dette endret seg ved den tredje bølgen ettersom mesteparten av det beste landet i staten hadde blitt tatt innen 1880. I tillegg var dette en periode med vekst i Norge, og nordmenn var ikke lenger så fattige som de hadde vært. Likevel var USA rikere, og den tredjebølgen var oftest unge menn som ønsket å prøve lykken. De flyttet i større grad til byene for å søke arbeid. Mange klarte å tjene mye penger i St. Paul og Minneapolis på grunn av sine praktiske ferdigheter.

Flere norske unge kvinner klarte å få seg jobb som hushjelp. Skandinaviske hushjelper var ofte sett på som mer prestisjefulle enn irske, noe som også gjorde det lett å få seg arbeid. Grunnen til dette kan nok være at irene i overveldende grad var katolikker, mens nordmennene delte en felles protestantisk tro med majoriteten. Innen 1905 var det 250 000 nordmenn bosatt i Minnesota.

De to første generasjonene holdt på norsk språk og kultur og giftet seg med andre nordmenn i miljøet. Dette endret seg da flere og flere bosatte seg i byene som Minneapolis, der de møtte andre kulturer i større grad. Slik var det flere som ble assimilert inn i den amerikanske kulturen. I tillegg økte motstanden mot flere immigranter tidlig på 1900-tallet. Den Norske Lutherske Kirke i USA, som flesteparten av nordmennene fra Minnesota tilhørte, bestemte seg derfor for å kutte ut «norske» fra navnet sitt. Senere minket tallet på gudstjenester (sermons) på norsk. Engelsk ble det dominerende språket både i kirken og blant norsk-amerikanerne generelt.

Færre og færre nordmenn reiste til USA fra 1920-tallet og oppover, og dermed fikk man ikke lenger en tilstrømming av folk som fortsatte hadde sterke bånd til opphavsland. De kommende generasjonene begynte derfor å først og fremst snakke engelsk. Barna deres igjen lærte seg aldri norsk, og dermed ble språket glemt. Likevel er det fortsatt i dag en god del fra Minnesota som identifiserer seg selv som norsk-amerikanere.

I dag kommer kanskje den skandinaviske påvirkningen tydeligst frem i navnet på fotballklubben i staten. Den heter nemlig Minnesota Vikings. Norman County er regionen med flest norsk-amerikanere, hele 57.5% av de 6.5 tusen innbyggerne er norsk-amerikanere.

Minnesota er likevel ikke den eneste staten i USA med mange norsk-amerikanere. Nordmenn reiste også til stater som Wisconsin, Illinois, Sout- og North-Dakota og Iowa.

Ettersom jeg kommer fra en liten bygd på Vestlandet ved kysten, vil jeg tro det er svært sannsynlig at jeg har noen fjerne slektninger i Minnesota. Jeg vet at noen i familien reiste til USA på 1900-tallet en gang, men jeg vet ikke hvor de bosatte seg. De aller fleste i Norge har familie i USA på grunn av at så mange reiste.

Takk for at du har hørt på denne episoden av «Lær norsk nå!». Hvis du har noen spørsmål, forslag eller et eller annet du har lyst til å si meg må du gjerne sende meg en mail. Mail-adressen finner du i deskripsjonen til denne episoden. Ellers håper jeg vi ses i neste episode. Ha det bra!

5 – Minnesota og Norge Minnesota und Norwegen|| 5 – Minnesota und Norwegen 5 – Minnesota and Norway 5 – Minnesota y Noruega 5 – Minnesota et Norvège 5 – Minnesota en Noorwegen 5 – Minnesota i Norwegia 5 – Minnesota e Noruega 5 – Миннесота и Норвегия 5 – Minnesota och Norge 5 – Minnesota ve Norveç 5 – Міннесота і Норвегія 5 - 明尼苏达州和挪威

Hei! Hi! Velkommen til «Lær Norsk Nå!», en podcast for å lære norsk for viderekommende. ||||||Podcast||||||Fortgeschrittene Lernende Willkommen bei „Lær Norsk Nå!“, einem Podcast zum Norwegisch lernen für Fortgeschrittene. Welcome to "Learn Norwegian Now!", A podcast for learning Norwegian for advanced students. Witamy w „Lær Norsk Nå!”, podcaście do nauki języka norweskiego dla zaawansowanych. Bem-vindo ao "Lær Norsk Nå!", um podcast para aprender norueguês para alunos avançados. İleri düzey öğrenciler için Norveççe öğrenmeye yönelik bir podcast olan "Lær Norsk Nå!"'ya hoş geldiniz. Ласкаво просимо до «Lær Norsk Nå!», подкасту для вивчення норвезької мови для досвідчених. 欢迎来到“Lær Norsk Nå!”,这是一个为高级学习者学习挪威语的播客。 I denne episoden skal vi snakke om den amerikanske staten Minnesotas noe unike forhold til Norge. |||||||||der Bundesstaat|Minnesotas||einzigartige||| In dieser Folge werden wir über die etwas einzigartige Beziehung des amerikanischen Bundesstaates Minnesota zu Norwegen sprechen. In this episode, we will talk about the American state of Minnesota's somewhat unique relationship with Norway. In questo episodio parleremo del rapporto alquanto unico dello stato americano del Minnesota con la Norvegia. W tym odcinku będziemy rozmawiać o dość wyjątkowych stosunkach amerykańskiego stanu Minnesota z Norwegią. Neste episódio, falaremos sobre a relação um tanto singular do estado americano de Minnesota com a Noruega. У цьому епізоді ми поговоримо про дещо унікальні стосунки американського штату Міннесота з Норвегією. 在本集中,我们将讨论美国明尼苏达州与挪威之间有些独特的关系。

Minnesota er en amerikansk stat som ligger i det som kalles for Øvre-Midtvest, helt i nord i USA ved Great Lakes, eller de Store Innsjøene. |||||||||||||Oberer Mittlerer Westen|||||||Großen|Große Seen||||Großen Seen Minnesota ist ein US-Bundesstaat im sogenannten oberen Mittleren Westen, im äußersten Norden der Vereinigten Staaten an den Großen Seen oder den Großen Seen. Minnesota is an American state located in what is called the Upper Midwest, in the far north of the United States by the Great Lakes, or the Great Lakes. Minnesota to amerykański stan położony na tak zwanym Górnym Środkowym Zachodzie, na dalekiej północy Stanów Zjednoczonych, nad Wielkimi Jeziorami. Minnesota é um estado americano localizado no chamado Upper Midwest, no extremo norte dos Estados Unidos, perto dos Grandes Lagos. Міннесота — американський штат, розташований на так званому Верхньому Середньому Заході, на крайній півночі Сполучених Штатів біля Великих озер. 明尼苏达州是美国的一个州,位于美国最北端的中西部地区,毗邻五大湖。 Den grenser dirkete til Lake Superior som er den største innsjøen i Nord-Amerika. ||direkt||See|Oberer See|||||der See||| Es grenzt direkt an den Lake Superior, den größten See Nordamerikas. It borders directly on Lake Superior, the largest lake in North America. Graniczy bezpośrednio z jeziorem Superior, które jest największym jeziorem w Ameryce Północnej. Faz fronteira diretamente com o Lago Superior, que é o maior lago da América do Norte. 它直接与北美最大的湖泊苏必利尔湖接壤。

Det som alltid har fascinert meg med amerikanske stater er hvor mange symboler og offisielle ting og tang de har. ||||fasziniert||||||||||||||| Was mich an amerikanischen Staaten immer fasziniert hat, ist, wie viele Symbole und offizielle Dinge und Zangen sie haben. What has always fascinated me about American states is how many symbols and official things and tongs they have. Ciò che mi ha sempre affascinato degli stati americani è la quantità di simboli e simboli ufficiali che hanno. To, co zawsze fascynowało mnie w stanach amerykańskich, to ilość symboli i oficjalnych elementów, które posiadają. O que sempre me fascinou nos estados americanos é a quantidade de símbolos e adornos oficiais que eles possuem. 美国各州一直让我着迷的是它们有多少象征和官方标志。 Ofte er flaggene overfylte med små detaljer og tekst, noe som gjerne ikke passer så godt i et flagg. Die Flaggen sind oft mit kleinen Details und Text überfüllt, was oft nicht so gut in eine Flagge passt. The flags are often crowded with small details and text, which often does not fit so well in a flag. Muitas vezes as bandeiras estão repletas de pequenos detalhes e texto, que muitas vezes não cabem muito bem em uma bandeira. 通常,旗帜上挤满了小细节和文字,这些细节和文字通常不太适合旗帜。 Minnesota er intet unntak med motiv av en pløyende bonde, en indianer ridende på hest med natur og i bakgrunnen. ||kein|||Motiv|||pflügenden|Bauer|||||||||| Minnesota ist keine Ausnahme mit dem Motiv eines Pflugbauern, eines Inders, der auf einem Pferd mit der Natur und im Hintergrund reitet. Minnesota is no exception with the motif of a plowing farmer, an Indian riding a horse with nature and in the background. Il Minnesota non fa eccezione con i motivi di un contadino che ara, un indiano a cavallo con la natura e sullo sfondo. Minnesota não é exceção com motivos de um fazendeiro arando, um índio cavalgando com a natureza e ao fundo. 明尼苏达州也不例外,其主题是耕耘的农民、印第安人骑马与大自然和背景。 Likevel er det mest fascinerende de ulike offisielle greiene som stater ofte påroper seg. ||||||||offiziellen Dinge||Staaten||berufen auf sich| Das Faszinierendste sind jedoch die verschiedenen offiziellen Dinge, auf die sich Staaten oft berufen. Yet the most fascinating thing is the various official things that states often invoke. Tuttavia, la cosa più affascinante sono le varie cose ufficiali che gli Stati spesso invocano. Ainda assim, o mais fascinante são as várias coisas oficiais que os estados frequentemente invocam. 尽管如此,最令人着迷的还是各州经常引用的各种官方事物。 Minnesotas offisielle fugl er islomen, en slags svarthodet and med hvitt bryst. ||Vogel||Eistaucher||||Ente||| Minnesotas offizieller Vogel ist die Insel, eine Art schwarzköpfige Ente mit weißer Brust. Minnesota's official bird is the islomen, a species of black-headed duck with a white breast. L'uccello ufficiale del Minnesota è il germano reale, un tipo di anatra dalla testa nera con il petto bianco. O pássaro oficial de Minnesota é o pato-real, uma espécie de pato de cabeça preta e peito branco. 明尼苏达州的官方鸟类是绿头鸭,一种白胸黑头鸭。 Ellers fins det også en offisiell sommerfugl, fisk, blomst, mat og til og med drikkevare, som er melk. ||||||||Blume||||||Getränk||| Ansonsten gibt es auch einen offiziellen Schmetterling, Fisch, Blume, Essen und sogar Trinken, nämlich Milch. Otherwise, there is also an official butterfly, fish, flower, food and even drink, which is milk. Fora isso, tem também borboleta oficial, peixe, flor, comida e até uma bebida, que é o leite. 除此之外,还有官方的蝴蝶、鱼、花、食物甚至饮料,那就是牛奶。 Som en utenforstående, en som ikke er fra verken USA eller Minnesota, virker dette litt voldsomt og, for å være ærlig, litt merkelig. ||Außenstehender||||||weder|||||||überwältigend||||||| Als Außenseiter, der weder aus den USA noch aus Minnesota stammt, wirkt dies ein wenig gewalttätig und, um ehrlich zu sein, ein wenig seltsam. As an outsider, one who is not from either the United States or Minnesota, this seems a little violent and, to be honest, a little strange. Para alguém de fora, alguém que não é dos EUA nem de Minnesota, isso parece um pouco extremo e, para ser honesto, um pouco estranho. 作为一个局外人,既不是美国人,也不是明尼苏达州人,这似乎有点极端,说实话,有点奇怪。

Det som fanget min oppmerksomhet var derimot det offisielle treet til Minnesota, rødfuruen, på engelsk: Norway Pine. ||||Aufmerksamkeit|||||der Baum|||Rotfichte|||Norwegen-Kiefer|Norway-Kiefer Was meine Aufmerksamkeit jedoch auf sich zog, war der offizielle Baum von Minnesota, die rote Kiefer, auf Englisch: Norway Pine. What caught my attention, however, was the official tree of Minnesota, the red pine, in English: Norway Pine. O que me chamou a atenção, porém, foi a árvore oficial de Minnesota, o red pine, em inglês: Norway Pine. 然而,引起我注意的是明尼苏达州的官方树,红松,英文:Norway Pine。 Det har seg nemlig slik at Minnesota er en av de statene med flest norsk-amerikanere i hele USA ettersom store deler av nordmennene som flyttet til «det nye land» søkte bedre levekår i staten med melk som offisiell drikk. ||||||||||||||||||||||||||||||||Lebensbedingungen||||||| Es kommt also vor, dass Minnesota einer der Staaten mit den meisten Norwegisch-Amerikanern in den gesamten Vereinigten Staaten ist, da große Teile der Norweger, die in das "neue Land" gezogen sind, bessere Lebensbedingungen im Staat mit Milch als offiziellem Getränk suchten. It so happens that Minnesota is one of the states with the most Norwegian-Americans in the entire United States, as large parts of the Norwegians who moved to the "new country" sought better living conditions in the state with milk as the official drink. Acontece que Minnesota é um dos estados com mais noruegueses-americanos em todos os EUA, pois grande parte dos noruegueses que se mudaram para o “novo país” buscaram melhores condições de vida no estado tendo o leite como bebida oficial . 恰好,明尼苏达州是全美国挪威裔美国人最多的州之一,因为搬到“新国家”的挪威人中有很大一部分是为了在该州寻求更好的生活条件,以牛奶作为官方饮料。 En nettside kalte the Twin Cities, Minneapolis og Saint Paul, det mest befolkede området i Minnesota, for den uoffisielle hovedstaten i norske Amerika. |Website|||Zwillinge|Städte|Minneapolis|||Sankt Paul|||bevölkerte|||||||inoffizielle Hauptstadt||| Eine Website namens Twin Cities, Minneapolis und Saint Paul, die bevölkerungsreichste Gegend in Minnesota, der inoffiziellen Hauptstadt des norwegischen Amerikas. One website called the Twin Cities, Minneapolis and Saint Paul, the most populous area in Minnesota, the unofficial capital of Norwegian America. Um site chamado Twin Cities, Minneapolis e Saint Paul, a área mais populosa de Minnesota, a capital não oficial da América norueguesa. 一个名为双城、明尼阿波利斯和圣保罗的网站,这是明尼苏达州人口最多的地区,也是挪威美洲的非官方首都。 Nordmenn kom til Minnesota først og fremst mellom 1851 og 1920. ||||||vor allem|| Die Norweger kamen hauptsächlich zwischen 1851 und 1920 nach Minnesota. Norwegians came to Minnesota primarily between 1851 and 1920. Os noruegueses vieram para Minnesota principalmente entre 1851 e 1920. 挪威人主要在 1851 年至 1920 年间来到明尼苏达。

I 1850 var Norge overbefolket og det var lite land tilgjengelig. |||überbevölkert||||||verfügbar Im Jahr 1850 war Norwegen übervölkert und es gab wenig Land zur Verfügung. In 1850, Norway was overpopulated and there was little land available. Em 1850, a Noruega estava superpovoada e havia poucas terras disponíveis. 1850 年,挪威人口过剩,可用土地很少。 Flere og flere måtte nøye seg med en liten flekk med land, eller leie ut seg selv ved å jobbe for andre bønder. ||||zufrieden sein mit|||||||||mieten|||||||||Bauern Immer mehr Menschen mussten sich mit einem kleinen Stück Land zufrieden geben oder sich selbst vermieten, indem sie für andere Landwirte arbeiteten. More and more people had to settle for a small spot of land, or rent out themselves by working for other farmers. Cada vez mais pessoas tiveram de se contentar com um pequeno pedaço de terra ou arrendar-se trabalhando para outros agricultores. 越来越多的人不得不靠一小块土地勉强度日,或者通过为其他农民工作来出租自己。 Levekårene ble enklere og enklere, og flere levde på randen av, altså på grensen til sult. Die Lebensbedingungen||||||||||||||| Die Lebensbedingungen wurden einfacher und einfacher, und mehr Menschen lebten am Rande des Aussterbens, dh am Rande des Hungers. Living conditions became simpler and easier, and more people lived on the brink of extinction, ie on the verge of starvation. Le condizioni di vita divennero più facili e semplici e molti vissero sull’orlo della fame. As condições de vida tornaram-se mais fáceis e simples, e muitos viviam à beira, isto é, à beira da fome. 生活条件变得越来越简单,许多人生活在饥饿的边缘。 Norge er et land dominert av skog, fjell og fjorder, noe som gjør at landet man kan drive jordbruk på er ganske lite. ||||||||||||||||||Landwirtschaft betreiben|||| Norwegen ist ein Land, das von Wäldern, Bergen und Fjorden dominiert wird, was bedeutet, dass das Land, in dem Sie Landwirtschaft betreiben können, recht klein ist. Norway is a country dominated by forests, mountains and fjords, which means that the country where you can farm is quite small. A Noruega é um país dominado por florestas, montanhas e fiordes, o que significa que a terra que pode ser cultivada é bastante pequena. 挪威是一个以森林、山脉和峡湾为主的国家,这意味着可耕种的土地相当小。 I tillegg er somrene korte og vintrene lange. |||die Sommer|||die Winter| Außerdem sind die Sommer kurz und die Winter lang. In addition, summers are short and winters long. Além disso, os verões são curtos e os invernos longos. 此外,夏季短,冬季长。 Billettene til å reise til Amerika med båt ble også billigere og billigere. Tickets to travel to America by boat also became cheaper and cheaper. As passagens para viajar de barco para a América também ficaram cada vez mais baratas. 乘船去美国的船票也越来越便宜。

Faktisk var også dette en faktor som spilte inn for hvorfor så mange nordmenn valgte å ta turen til USA. In fact, this was also a factor that played a role in why so many Norwegians chose to go to the United States. Na verdade, este também foi um dos motivos pelos quais tantos noruegueses optaram por viajar para os EUA. 事实上,这也是许多挪威人选择去美国旅游的一个因素。 Norge har en lang kyst og derfor en stolt sjøfarende tradisjon. ||||||||stolze|seefahrende| Norway has a long coast and therefore a proud seafaring tradition. A Noruega tem uma longa costa e, portanto, uma orgulhosa tradição marítima. 挪威拥有漫长的海岸,因此拥有自豪的航海传统。 Handelsflåten til Norge i denne tiden var faktisk den tredje største i verden, bare bak Storbritannia og USA. The merchant fleet to Norway at this time was in fact the third largest in the world, just behind the United Kingdom and the United States. A frota mercante para a Noruega nesta época era na verdade a terceira maior do mundo, atrás apenas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. 此时前往挪威的商船队实际上是世界第三大商船队,仅次于英国和美国。 Problemet var bare at største parten av disse båtene var enkle seilbåter av tre. |||||||||||Segelboote|| Das einzige Problem war, dass die meisten dieser Boote einfache hölzerne Segelboote waren. The only problem was that most of these boats were simple wooden sailboats. L'unico problema era che la maggior parte di queste barche erano semplici barche a vela in legno. O único problema era que a maioria desses barcos eram simples veleiros de madeira. 唯一的问题是,这些船大多是简单的木制帆船。 Forbedringer i dampbåtteknologien gjorde det billigere å reise til USA, men den utkonkurrerte også Norges treflåte. Verbesserungen||Dampfschifftechnologie||||||||||verdrängte|||Holzflotte Verbesserungen in der Dampfschifftechnologie machten es billiger, in die USA zu reisen, übertrafen aber auch Norwegens Holzflotte. Improvements in steamboat technology made it cheaper to travel to the United States, but it also outperformed Norway's wooden fleet. As melhorias na tecnologia dos barcos a vapor tornaram mais baratas as viagens para os Estados Unidos, mas também superaram a frota de madeira da Noruega. 汽船技术的进步使得前往美国旅行变得更加便宜,但它也击败了挪威的木制船队。 Dette førte til at mange sjøfolk gikk konkurs eller mistet jobben sin, og mange av disse valgte å reise til USA for å prøve seg på den Amerikanske drømmen. |||||Seeleute||Insolvenz anmelden||||||||||||||||||||| Infolgedessen gingen viele Seeleute bankrott oder verloren ihre Arbeit, und viele von ihnen reisten in die Vereinigten Staaten, um sich am amerikanischen Traum zu versuchen. As a result, many sailors went bankrupt or lost their jobs, and many of them chose to travel to the United States to try their hand at the American Dream. Isso levou muitos marinheiros à falência ou à perda de seus empregos, e muitos deles optaram por viajar para os Estados Unidos para tentar a sorte no sonho americano.

For, sammenlignet med Norge, må USA har fremstått som et land fullt av plass og muligheter. |||||||erschienen|||||||| Denn im Vergleich zu Norwegen müssen die Vereinigten Staaten ein Land voller Raum und Möglichkeiten geworden sein. Because, compared to Norway, the United States must have emerged as a country full of space and opportunities. Perché, rispetto alla Norvegia, gli Usa dovevano apparire come un Paese pieno di spazi e di opportunità. Porque, comparados com a Noruega, os EUA devem ter aparecido como um país cheio de espaço e oportunidades. 因为,与挪威相比,美国一定是一个充满空间和机遇的国家。 Mange var nok også tiltrukket av landets rikdom, USA var nok trolig et av de rikeste landene i verden på denne tiden, mye rikere enn Norge. ||||angezogen von||||||||||||||||||||| Viele waren wahrscheinlich auch vom Reichtum des Landes angezogen, die Vereinigten Staaten waren zu dieser Zeit wahrscheinlich eines der reichsten Länder der Welt, viel reicher als Norwegen. Many were probably also attracted to the country's wealth, the United States was probably one of the richest countries in the world at this time, much richer than Norway. Molti probabilmente erano attratti anche dalla ricchezza del paese, all'epoca gli Stati Uniti erano probabilmente uno dei paesi più ricchi del mondo, molto più ricchi della Norvegia. Muitos provavelmente também foram atraídos pela riqueza do país, os EUA eram provavelmente um dos países mais ricos do mundo nesta época, muito mais ricos que a Noruega. 许多人可能也被这个国家的财富所吸引,美国可能是当时世界上最富有的国家之一,比挪威富裕得多。 Men det var også et land med uendelig store, ubebodde områder, åpent for nye innbyggere. |||||||unendlich große||unbewohnte|||||neue Einwohner But it was also a land of infinitely large, uninhabited areas, open to new inhabitants. Mas era também uma terra de áreas infinitamente grandes e desabitadas, abertas a novos habitantes. 但这也是一片无限大的无人居住区的土地,向新居民开放。 Etter folketall var den norske utvandringen til USA den nest største i Europa, bare slått av Irland. |Bevölkerungszahl||||||||zweitgrößte||||||| Nach Bevölkerungszahl war die norwegische Auswanderung in die USA die zweitgrößte in Europa und wurde nur von Irland geschlagen. By population, Norwegian emigration to the United States was the second largest in Europe, beaten only by Ireland. In termini di popolazione, l’emigrazione norvegese negli Stati Uniti è stata la seconda più grande in Europa, preceduta solo dall’Irlanda. Em termos de população, a emigração norueguesa para os EUA foi a segunda maior da Europa, apenas superada pela Irlanda. 就人口而言,挪威移民到美国的人数位居欧洲第二,仅次于爱尔兰。 Så mange som 800 000 nordmenn tok turen til USA mellom 1850 og 1920. Zwischen 1850 und 1920 reisten 800.000 Norweger in die USA. As many as 800,000 Norwegians traveled to the United States between 1850 and 1920. Cerca de 800 mil noruegueses viajaram para os Estados Unidos entre 1850 e 1920. Dette var enorme tall for et land som hadde ca. Dies waren riesige Zahlen für ein Land mit rd. These were huge numbers for a country that had approx. Estes eram números enormes para um país que tinha aprox. 对于一个拥有约 200 万人口的国家来说,这是一个巨大的数字。 2.5 million innbyggere i 1920. 2.5 million inhabitants in 1920. 2,5 milhões de habitantes em 1920.

Men hvorfor var det så mange som reiste til Minnesota? But why were so many traveling to Minnesota? Mas por que tantas pessoas viajaram para Minnesota? I 2009 var det så mange som 16.5% av folk fra Minnesota, ca. In 2009, there were as many as 16.5% of people from Minnesota, approx. Em 2009, havia até 16,5% de pessoas de Minnesota, aprox. 2009 年,来自明尼苏达州的人口高达 16.5%,约 16.5%。 800 000 mennesker, som hevdet de hadde et norsk opphav. |||||||norwegische Herkunft 800,000 people, who claimed they had a Norwegian origin. 800.000 pessoas, que alegaram ter origem norueguesa. 80万人声称自己有挪威血统。 En av de viktigste faktorene var nok Amerika-brevene: Nordmenn bosatt i USA som sendte brev hjem til familie og venner i Norge. ||||||||||ansässig|||||||||||| Einer der wichtigsten Faktoren waren wahrscheinlich die amerikanischen Briefe: In den USA lebende Norweger, die Briefe an Familie und Freunde in Norwegen nach Hause schickten. One of the most important factors was probably the American letters: Norwegians living in the USA who sent letters home to family and friends in Norway. Uno dei fattori più importanti furono probabilmente le lettere dall'America: norvegesi che vivevano negli Stati Uniti che inviavano lettere a parenti e amici in Norvegia. Um dos fatores mais importantes foram provavelmente as cartas americanas: noruegueses que viviam nos EUA enviavam cartas para familiares e amigos na Noruega. 最重要的因素之一可能是美国信件:居住在美国的挪威人给挪威的家人和朋友写信。 De første nordmennene som flyttet til Minnesota skrøt av både klimaet og hvor mye ledig land det var, og de ønsket derfor at slektninger og venner også skulle ta turen. |||||||priesen|||||||||||||||||||||| Die ersten Norweger, die nach Minnesota zogen, rühmten sich sowohl des Klimas als auch der Menge an freiem Land und wollten daher, dass auch Verwandte und Freunde die Reise antreten. The first Norwegians who moved to Minnesota boasted about both the climate and how much free land there was, and they therefore wanted relatives and friends to take the trip as well. I primi norvegesi che si trasferirono nel Minnesota si vantavano sia del clima che di quanta terra libera ci fosse, e quindi volevano che anche parenti e amici facessero il viaggio. Os primeiros noruegueses que se mudaram para Minnesota gabavam-se tanto do clima como da quantidade de terras livres que existiam e, portanto, queriam que parentes e amigos também fizessem a viagem. 第一批搬到明尼苏达的挪威人吹嘘这里的气候和有多少空闲土地,因此他们希望亲戚和朋友也能一起旅行。 Slik kunne de som vurderte å reise fra Norge til USA være sikker på at de ikke ville være aleine i det nye landet. ||||in Betracht zogen||||||||||||||||||| Auf diese Weise könnten diejenigen, die eine Reise von Norwegen in die USA in Betracht ziehen, sicher sein, dass sie im neuen Land nicht allein sein würden. In this way, those who considered traveling from Norway to the USA could be sure that they would not be alone in the new country. In questo modo, coloro che pensavano di viaggiare dalla Norvegia agli Stati Uniti potevano essere sicuri che non sarebbero stati soli nel nuovo paese. Desta forma, quem pensasse em viajar da Noruega para os EUA poderia ter a certeza de que não estaria sozinho no novo país. 这样,那些考虑从挪威前往美国旅行的人就可以确信,他们在这个新国家不会孤单。 Flere norske samfunn begynte å vokse i den sørøstlige delen av staten som var et område med tilgang til rent vann, tre og noen mindre byer. ||Gemeinschaften||||||südöstlichen|||||||||Zugang zu|||||||| Im südöstlichen Teil des Bundesstaates, einem Gebiet mit Zugang zu sauberem Wasser, Holz und einigen kleineren Städten, begannen mehrere norwegische Gemeinden zu wachsen. Several Norwegian communities began to grow in the southeastern part of the state, which was an area with access to clean water, wood and some smaller towns. Várias comunidades norueguesas começaram a crescer na parte sudeste do estado, que era uma área com acesso a água potável, madeira e algumas cidades menores. 几个挪威社区开始在该州东南部发展,该地区拥有清洁水源、木材和一些较小的城镇。

Den første generasjonen innvandrere i Minnesota tjente godt på de store avlingene med korn, og hadde derfor mulighet til å sende penger hjem slik at enda flere kunne ta turen til staten. Die erste Generation von Einwanderern in Minnesota profitierte gut von den großen Getreideernten und hatte daher die Möglichkeit, Geld nach Hause zu schicken, damit noch mehr Menschen in den Staat reisen konnten. The first generation of immigrants in Minnesota profited well from the large crops of grain, and therefore had the opportunity to send money home so that even more could take the trip to the state. A primeira geração de imigrantes de Minnesota lucrou com as grandes colheitas de grãos e, portanto, teve a oportunidade de enviar dinheiro para casa para que ainda mais pessoas pudessem viajar para o estado. 明尼苏达州的第一代移民从大丰收的谷物中获利,因此有机会寄钱回家,以便更多的人可以前往该州。 Tilgangen til ledig land og et allerede voksende norskmiljø var nok derfor to viktige faktorer for at så mange nordmenn valgte å reise til akkurat Minnesota. Der Zugang zu leerstehendem Land und ein bereits wachsendes norwegisches Umfeld waren wahrscheinlich zwei wichtige Faktoren, warum sich so viele Norweger für eine Reise nach Minnesota entschieden haben. The access to vacant land and an already growing Norwegian environment were probably therefore two important factors why so many Norwegians chose to travel to Minnesota. O acesso a terrenos baldios e uma comunidade norueguesa já crescente foram, portanto, provavelmente dois factores importantes que explicaram por que tantos noruegueses optaram por viajar para Minnesota em particular. 因此,获得免费土地和不断发展的挪威社区可能是许多挪威人特别选择前往明尼苏达州旅行的两个重要因素。

De som reiste var ofte fra små steder, gjerne litt isolerte. Diejenigen, die reisten, kamen oft aus kleinen Orten, oft etwas isoliert. Those who traveled were often from small places, often a little isolated. Aqueles que viajavam muitas vezes eram de lugares pequenos, muitas vezes um pouco isolados. 那些旅行的人通常来自小地方,而且往往有点偏僻。 Kjønnsmessig var det omtrent likt, noe som betydde at det for det meste var familier som reiste som nok derfor hadde til hensikt å bosette seg fast i det nye landet. In Bezug auf das Geschlecht war es ungefähr dasselbe, was bedeutete, dass hauptsächlich Familien reisten, die wahrscheinlich beabsichtigten, sich dauerhaft im neuen Land niederzulassen. Gender-wise, it was about the same, which meant that it was mostly families who traveled who probably therefore intended to settle permanently in the new country. In termini di genere era più o meno lo stesso, il che significa che a viaggiare erano soprattutto le famiglie, che quindi probabilmente intendevano stabilirsi definitivamente nel nuovo Paese. Em termos de género, era praticamente a mesma coisa, o que significava que eram maioritariamente famílias que viajavam, que provavelmente pretendiam estabelecer-se definitivamente no novo país. Flesteparten var unge som gjerne ikke hadde mulighet til å arve noe land i Norge. Die meisten waren junge Leute, die oft keine Gelegenheit hatten, Land in Norwegen zu erben. Most were young people who often did not have the opportunity to inherit any land in Norway. A maioria eram jovens que muitas vezes não tiveram a oportunidade de herdar qualquer terra na Noruega.

Den såkalte «Homestead Act» fra 1862 ga familier 162 acres, som er tilsvarende 65.5 hektar eller mål som det gjerne blir kalt på norsk, for at familier skulle bosette seg og kultivere landet. The so-called "Homestead Act" from 1862 gave families 162 acres, which is equivalent to 65.5 hectares or acres as it is often called in Norwegian, for families to settle and cultivate the land. A chamada "Lei de Homestead" de 1862 deu às famílias 162 acres, o que equivale a 65,5 hectares ou medidas, como é frequentemente chamado em norueguês, para as famílias se estabelecerem e cultivarem a terra. For flere av dem som reiste til USA måtte de ha nøyd seg med å leie 2 acres i hjemlandet, må 162 gratis acres nesten ha framstått for godt til å være sant. Für einige von denen, die in die Vereinigten Staaten gereist sind, müssen sie sich damit zufrieden gegeben haben, 2 Morgen in ihrem Heimatland zu mieten, 162 freie Morgen müssen fast zu schön gewesen sein, um wahr zu sein. For several of those who traveled to the United States, they must have contented themselves with renting 2 acres in their home country, 162 free acres must have almost seemed too good to be true. Para muitos daqueles que foram para os Estados Unidos, tiveram que se contentar em alugar 2 acres em seu país de origem, 162 acres gratuitos devem ter parecido bons demais para ser verdade. Utbyggingen av jernbanen gjorde det også lettere å komme seg til staten. Die Entwicklung der Eisenbahn erleichterte auch den Zugang zum Staat. The development of the railway also made it easier to get to the state. O desenvolvimento da ferrovia também facilitou o acesso ao estado. Dette gjorde at svært mange nordmenn reiste til Minnesota, mange reiste sammen fra samme landsby eller region, og bosatte seg også på samme sted i USA. Dies bedeutete, dass sehr viele Norweger nach Minnesota reisten, viele zusammen aus demselben Dorf oder derselben Region reisten und sich auch am selben Ort in den Vereinigten Staaten niederließen. This meant that very many Norwegians traveled to Minnesota, many traveled together from the same village or region, and also settled in the same place in the United States. Isto significou que muitos noruegueses viajaram para Minnesota, muitos viajaram juntos da mesma aldeia ou região e também se estabeleceram no mesmo local nos EUA.

Norsk-amerikanere ble sveiset sammen av fellesspråk og felles religion, de fleste tilhørte den protestantisk-lutherske kirken som var statsreligionen i Norge. Norwegisch-Amerikaner wurden durch eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Religion zusammengeschweißt. Die meisten von ihnen gehörten der protestantisch-lutherischen Kirche an, die die Staatsreligion in Norwegen war. Norwegian-Americans were welded together by a common language and a common religion, most belonged to the Protestant-Lutheran church which was the state religion in Norway. I norvegesi-americani erano uniti da una lingua e da una religione comuni, la maggior parte apparteneva alla chiesa protestante-luterana che era la religione di stato in Norvegia. Os noruegueses-americanos foram unidos por uma língua e religião comuns, a maioria deles pertencia à igreja protestante-luterana, que era a religião oficial na Noruega. I tillegg var det flere nordmenn som ble kalt for svensker av andre amerikanere, noe som også bandt folk sammen i delt frustrasjon. Darüber hinaus gab es mehrere Norweger, die von anderen Amerikanern Schweden genannt wurden, was auch die Menschen in gemeinsamer Frustration zusammenbrachte. In addition, there were several Norwegians who were called Swedes by other Americans, which also bound people together in shared frustration. Inoltre, diversi norvegesi furono chiamati svedesi da altri americani, il che unì anche le persone in una frustrazione condivisa. Além disso, vários noruegueses foram chamados de suecos por outros americanos, o que também uniu as pessoas numa frustração partilhada.

De aller fleste i den første og andre bølgen med norske innvandrere drev med jordbruk. Die überwiegende Mehrheit in der ersten und zweiten Welle norwegischer Einwanderer war in der Landwirtschaft tätig. The vast majority in the first and second wave of Norwegian immigrants engaged in agriculture. A grande maioria da primeira e segunda ondas de imigrantes noruegueses trabalhou na agricultura. Dette endret seg ved den tredje bølgen ettersom mesteparten av det beste landet i staten hadde blitt tatt innen 1880. Dies änderte sich in der dritten Welle, da der größte Teil des besten Landes des Staates bis 1880 eingenommen worden war. This changed in the third wave as most of the best land in the state had been taken by 1880. Isso mudou com a terceira onda, já que a maior parte das melhores terras do estado havia sido ocupada em 1880. I tillegg var dette en periode med vekst i Norge, og nordmenn var ikke lenger så fattige som de hadde vært. Darüber hinaus war dies eine Wachstumsphase in Norwegen, und die Norweger waren nicht mehr so arm wie zuvor. In addition, this was a period of growth in Norway, and Norwegians were no longer as poor as they had been. Além disso, este foi um período de crescimento na Noruega e os noruegueses já não eram tão pobres como antes. Likevel var USA rikere, og den tredjebølgen var oftest unge menn som ønsket å prøve lykken. Trotzdem waren die Vereinigten Staaten reicher, und die dritte Welle waren meistens junge Männer, die ihr Glück versuchen wollten. Yet the United States was richer, and the third wave was most often young men who wanted to try their luck. Tuttavia, gli Stati Uniti erano più ricchi e la terza ondata era composta principalmente da giovani che volevano tentare la fortuna. Ainda assim, os EUA eram mais ricos e a terceira vaga era composta maioritariamente por homens jovens que queriam tentar a sorte. De flyttet i større grad til byene for å søke arbeid. Sie zogen in größerem Umfang in die Städte, um Arbeit zu suchen. They moved to a greater extent to the cities to look for work. Eles se mudaram principalmente para as cidades em busca de trabalho. Mange klarte å tjene mye penger i St. Viele haben es geschafft, in St. viel Geld zu verdienen. Many managed to make a lot of money in St. Muitos conseguiram ganhar muito dinheiro em St. Paul og Minneapolis på grunn av sine praktiske ferdigheter. Paul und Minneapolis wegen ihrer praktischen Fähigkeiten. Paul and Minneapolis because of their practical skills. Paul e Minneapolis por causa de suas habilidades práticas.

Flere norske unge kvinner klarte å få seg jobb som hushjelp. Several Norwegian young women managed to get a job as a domestic worker. Várias jovens norueguesas conseguiram um emprego como trabalhadoras domésticas. Skandinaviske hushjelper var ofte sett på som mer prestisjefulle enn irske, noe som også gjorde det lett å få seg arbeid. Skandinavische Dienstmädchen wurden oft als angesehener angesehen als irische, was es auch einfach machte, einen Job zu finden. Scandinavian maids were often seen as more prestigious than Irish, which also made it easy to get a job. As empregadas domésticas escandinavas eram frequentemente vistas como mais prestigiosas do que as irlandesas, o que também facilitava a obtenção de trabalho. Grunnen til dette kan nok være at irene i overveldende grad var katolikker, mens nordmennene delte en felles protestantisk tro med majoriteten. Der Grund dafür könnte sein, dass die Iren überwiegend Katholiken waren, während die Norweger mit der Mehrheit einen gemeinsamen protestantischen Glauben teilten. The reason for this may be that the Irish were overwhelmingly Catholics, while the Norwegians shared a common Protestant faith with the majority. A razão para isto provavelmente poderia ser que os irlandeses eram esmagadoramente católicos, enquanto os noruegueses partilhavam uma fé protestante comum com a maioria. Innen 1905 var det 250 000 nordmenn bosatt i Minnesota. By 1905, there were 250,000 Norwegians living in Minnesota. Em 1905, havia 250 mil noruegueses vivendo em Minnesota.

De to første generasjonene holdt på norsk språk og kultur og giftet seg med andre nordmenn i miljøet. The first two generations kept to the Norwegian language and culture and married other Norwegians in the environment. As duas primeiras gerações mantiveram a língua e a cultura norueguesas e casaram-se com outros noruegueses do ambiente. Dette endret seg da flere og flere bosatte seg i byene som Minneapolis, der de møtte andre kulturer i større grad. Dies änderte sich, als sich immer mehr Menschen in Städten wie Minneapolis niederließen, wo sie in größerem Maße anderen Kulturen begegneten. This changed as more and more people settled in cities like Minneapolis, where they encountered other cultures to a greater extent. Isso mudou quando mais e mais pessoas se estabeleceram em cidades como Minneapolis, onde encontraram mais outras culturas. Slik var det flere som ble assimilert inn i den amerikanske kulturen. Auf diese Weise wurden mehr Menschen in die amerikanische Kultur aufgenommen. In this way, more people were assimilated into American culture. Foi assim que mais pessoas foram assimiladas pela cultura americana. I tillegg økte motstanden mot flere immigranter tidlig på 1900-tallet. Darüber hinaus nahm die Opposition gegen mehr Einwanderer zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu. In addition, opposition to more immigrants increased in the early 20th century. Além disso, a oposição a mais imigrantes aumentou no início do século XX. Den Norske Lutherske Kirke i USA, som flesteparten av nordmennene fra Minnesota tilhørte, bestemte seg derfor for å kutte ut «norske» fra navnet sitt. Die norwegisch-lutherische Kirche in den Vereinigten Staaten, zu der die meisten Norweger aus Minnesota gehörten, beschloss daher, "Norwegisch" aus ihrem Namen herauszuschneiden. The Norwegian Lutheran Church in the United States, to which most of the Norwegians from Minnesota belonged, therefore decided to cut out "Norwegian" from its name. La Chiesa luterana norvegese negli Stati Uniti, alla quale apparteneva la maggior parte dei norvegesi del Minnesota, ha quindi deciso di eliminare la parola "norvegese" dal suo nome. A Igreja Luterana Norueguesa nos EUA, à qual pertencia a maioria dos noruegueses de Minnesota, decidiu, portanto, cortar “Norueguês” de seu nome. Senere minket tallet på gudstjenester (sermons) på norsk. Später nahm die Anzahl der Gottesdienste (Predigten) auf Norwegisch ab. Later, the number of services (sermons) in Norwegian decreased. Mais tarde, o número de serviços (sermões) em norueguês diminuiu. Engelsk ble det dominerende språket både i kirken og blant norsk-amerikanerne generelt. Englisch wurde die dominierende Sprache sowohl in der Kirche als auch unter den Norwegisch-Amerikanern im Allgemeinen. English became the dominant language both in the church and among Norwegian-Americans in general. O inglês tornou-se a língua dominante tanto na igreja quanto entre os noruegueses-americanos em geral.

Færre og færre nordmenn reiste til USA fra 1920-tallet og oppover, og dermed fikk man ikke lenger en tilstrømming av folk som fortsatte hadde sterke bånd til opphavsland. Ab den 1920er Jahren reisten immer weniger Norweger in die USA, und so gab es keinen Zustrom von Menschen mehr, die weiterhin enge Beziehungen zu ihrem Herkunftsland hatten. Fewer and fewer Norwegians traveled to the United States from the 1920s onwards, and thus there was no longer an influx of people who continued to have strong ties to their country of origin. A partire dagli anni '20 sempre meno norvegesi si recarono negli Stati Uniti e quindi non vi fu più un afflusso di persone che continuavano ad avere forti legami con il loro paese d'origine. Cada vez menos noruegueses viajaram para os EUA a partir da década de 1920 e, portanto, deixou de haver um afluxo de pessoas que continuavam a ter fortes laços com o seu país de origem. De kommende generasjonene begynte derfor å først og fremst snakke engelsk. The coming generations therefore began to speak English first and foremost. As gerações seguintes começaram, portanto, a falar principalmente inglês. Barna deres igjen lærte seg aldri norsk, og dermed ble språket glemt. Ihre Kinder lernten nie wieder Norwegisch und so wurde die Sprache vergessen. Their children again never learned Norwegian, and thus the language was forgotten. Os seus filhos nunca mais aprenderam norueguês e, portanto, a língua foi esquecida. Likevel er det fortsatt i dag en god del fra Minnesota som identifiserer seg selv som norsk-amerikanere. Nevertheless, there are still a good number from Minnesota today who identify themselves as Norwegian-Americans. No entanto, ainda hoje há um bom número de Minnesota que se identificam como noruegueses-americanos.

I dag kommer kanskje den skandinaviske påvirkningen tydeligst frem i navnet på fotballklubben i staten. Today, perhaps the Scandinavian influence is most evident in the name of the football club in the state. Oggi, l'influenza scandinava è forse più evidente nel nome della squadra di calcio dello stato. Hoje, a influência escandinava talvez seja mais evidente no nome do clube de futebol do estado. Den heter nemlig Minnesota Vikings. Es heißt Minnesota Vikings. It's called the Minnesota Vikings. É chamado de Minnesota Vikings. Norman County er regionen med flest norsk-amerikanere, hele 57.5% av de 6.5 tusen innbyggerne er norsk-amerikanere. Norman County ist die Region mit den meisten Norwegisch-Amerikanern. 57,5% der 6,5 Tausend Einwohner sind Norwegisch-Amerikaner. Norman County is the region with the most Norwegian-Americans, as many as 57.5% of the 6.5 thousand inhabitants are Norwegian-Americans. O condado de Norman é a região com mais noruegueses-americanos, 57,5% dos 6,5 mil habitantes são noruegueses-americanos.

Minnesota er likevel ikke den eneste staten i USA med mange norsk-amerikanere. Minnesota is still not the only state in the United States with many Norwegian-Americans. No entanto, Minnesota não é o único estado dos EUA com muitos noruegueses-americanos. Nordmenn reiste også til stater som Wisconsin, Illinois, Sout- og North-Dakota og Iowa. Norwegians also traveled to states such as Wisconsin, Illinois, South and North Dakota and Iowa. Os noruegueses também viajaram para estados como Wisconsin, Illinois, Dakota do Sul e do Norte e Iowa.

Ettersom jeg kommer fra en liten bygd på Vestlandet ved kysten, vil jeg tro det er svært sannsynlig at jeg har noen fjerne slektninger i Minnesota. Since I come from a small village in Western Norway by the coast, I think it is very likely that I have some distant relatives in Minnesota. Como venho de uma pequena aldeia costeira no oeste da Noruega, acho muito provável que tenha alguns parentes distantes em Minnesota. Jeg vet at noen i familien reiste til USA på 1900-tallet en gang, men jeg vet ikke hvor de bosatte seg. Ich weiß, dass jemand aus der Familie im 20. Jahrhundert einmal in die USA gereist ist, aber ich weiß nicht, wo er sich niedergelassen hat. I know someone in the family traveled to the United States in the 20th century once, but I do not know where they settled. Sei que alguém da família foi para os EUA em 1900, mas não sei onde se estabeleceram. De aller fleste i Norge har familie i USA på grunn av at så mange reiste. Die überwiegende Mehrheit in Norwegen hat eine Familie in den Vereinigten Staaten, weil so viele gereist sind. The vast majority in Norway have family in the United States because so many traveled. A grande maioria das pessoas na Noruega tem família nos EUA porque muitos viajaram.

Takk for at du har hørt på denne episoden av «Lær norsk nå!». Thank you for listening to this episode of "Learn Norwegian now!". Obrigado por ouvir este episódio de "Aprenda Norueguês agora!". Hvis du har noen spørsmål, forslag eller et eller annet du har lyst til å si meg må du gjerne sende meg en mail. If you have any questions, suggestions or anything you would like to tell me, feel free to send me an email. Mail-adressen finner du i deskripsjonen til denne episoden. The email address can be found in the description of this episode. Ellers håper jeg vi ses i neste episode. Otherwise, I hope to see you in the next episode. Caso contrário, espero vê-lo no próximo episódio. Ha det bra! Good bye! Adeus!