×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 20 – Norske folkeeventyr I: Askeladden som kappåt med trollet

20 – Norske folkeeventyr I: Askeladden som kappåt med trollet

Jeg vil bare minne dere på at dere kan finne hele teksten, altså transkripsjonen, til episoden på nettstedet til podcasten. Der finner dere også tekstene til de andre episodene. Jeg legger ved en link i deskripsjonen.

Hei! Nå skal vi snakke om norske folkeeventyr. Eventyr er fantasifulle fortellinger, ofte med snakkende dyr og overnaturlige vesener som troll og nisser. Fortellingene har faste stilmessige trekk, altså skrivemåter som går igjen i flere av fortellingene. For eksempel begynner alltid eventyr på norsk med «det var en gang…» og slutter med «snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.». Eventyr har ofte blitt gjenfortalt muntlig fra generasjon til generasjon, og ble senere skrevet ned. Dette har blitt kalt for folkeeventyr som tilhører den eldste diktningen som er kjent; de er langt eldre enn bøker. For eksempel kan man tenke på Homers «Iliaden» som er ekstremt gammel, og ble fortalt i muntlig form lenge det ble skrevet ned.

Så, bare se for dere at familien samles etter en lang dag med arbeid også forteller en av de eldre et eventyr. Barna følger spent med og memorerer vært ord slik at de kan fortelle dem til sine barn en gang i framtiden.

Du har sikkert hørt om Grimm brødrene i Tyskland som reiste rundt og samlet tyske folkeeventyr på 1800-tallet. Dette inspirerte Peter Christiansen Asbjørnsen og Moe til å reise rundt i Norge på midten av 1800-tallet, noe som resulterte i det kjente verket «Norske Folkeeventyr». I Norge i dag har alle hørt om Asbjørnsen og Moe – de er svært kjente. Jeg husket at mor og far leste flere av dem til meg da jeg var liten. I denne episoden tenkte jeg vi kunne fokuserer på den kjente karakteren «Askeladden» som går igjen i flere av dem. Jeg tenkte også vi kunne lese noen av dem sammen.

Men først litt om «Askeladden». Askeladden, også kjent som Espen Askeladden, er helten i flere av eventyrene. Eventyrene handler ofte om hvordan Per og Pål, de eldre brødrene til Askeladden, prøver og misslykker i noe. Etter at de har feilet prøver Askeladden og han er den eneste av dem som klarer det. Ofte blir Askeladden framstilt som litt naiv og liten, men også slu og god. Han seirer alltid til slutt og vinner gjerne kongsdatteren og halve kongeriket. Bildet av Askeladden er ofte som en idealtype av «gode norske verdier» som eventyrlyst (lyst til å gå på oppdagelsesferder), mot, hjelpsomhet (det å hjelpe andre) og idealisme.

Eventyret vi skal høre i denne episoden er Askeladden som kappåt med trollet. Å ete om kapp betyr å ha en spise konkurranse mellom hverandre. Eventyret begynner på klassisk vis med en problemstilling. Faren til Per, Pål og Espen Askeladden er gammel og har lite penger – han har også en økende gjeld. For å få betalt gjelden sender han sønnene sine til skogen for at de skal få tjent opp litt penger. Først går eldstebroren ut, Per, men i skogen møter han på et troll. Han springer da så kjapt tilbake som han klarer. Den neste sønnen, Pål, gjør akkurat det samme – han går til skogen, møter trollet, og springer så tilbake til faren.

Så er det tid for minstemann, den minste sønnen, Espen Askeladden. De to andre brødrene har ikke troen på at han kan klare det, men Askeladden setter ut uansett. Trollet kommer og truer Askeladden, men han er ikke redd. Askeladden tar fram noe ost som trollet tror er en stein. Når trollet ser at Askeladden knuser ost som ingenting blir han svært redd – tenk å møte på en gutt som er så sterk at han kan knuse en stein (egentlig ost) med bare hendene! Trollet blir så redd at det går med på å hjelpe Askeladden å hugge ned treene for ham.

Da det begynte å bli kveld, inviterte trollet Askeladden til kveldsmat hos seg der trollet bodde. Der får Askeladden servert grøt. Askeladden spør trollet om de skal kappete, altså ha en spise konkurranse. Det går trollet med på. Askeladden vet at han ikke kan vinne mot trollet, men han lurer et skreppe under klærne. En skreppe er en lærveske man bærer på ryggen som gjerne ble brukt før i tiden. Man kan tenke på det som en slags ryggsekk. Askeladden heller grøten ned i sekken, og når den begynner å bli full skjærer han et hull i sekken. Trollet er forskrekket av at Askeladden har skjært et hull i magen, men sier ingenting.

Plutselig stopper trollet – han er mett og klarer ikke å spise mer. Askeladden sier da til trollet at han bare må skjære et hull i magen slik at han får plass til mer mat. Trollet spør forskrekket om dette ikke gjør veldig vondt. Å nei, sier Askeladden, det går helt fint. Trollet skjærer hull i magen og dreper dermed seg selv. Askeladden klarte å lure trollet. Eventyret ender med at Askeladden tar alt gullet og sølvet til trollet slik at familien får betalt tilbake gjelden. Slik ender eventyret. La oss nå høre hele eventyret. Jeg kommer til å stoppe opp og forklare litt ord og uttrykk underveis. Likevel tror jeg at det blir lettere å forstå eventyret nå som dere har fått en liten oppsummering. La oss sette i gang.

Det var en gang en bonde som hadde tre sønner; han var gammel og skrøpelig og i små kår, og sønnene ville ikke gjøre noen ting. Til gården hørte en stor, god skog. Den ville faren at sønnene skulle hugge i slik at de fikk betalt noe av gjelda.

Langt om lenge fikk han sønnene til å gjøre arbeidet, og den eldste skulle ut og hugge først. Da han var kommet bort i skogen og hadde tatt til å hugge på en stor og skjeggete gran, kom det et stort og digert troll bort til ham. «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» sa trollet. Og da gutten hørte det, kastet han øksa og sprang hjem igjen det beste han kunne. Han kom rent andpusten hjem og fortalte det som hadde hendt ham; men faren sa han var et harehjerte; trollene hadde aldri skremt ham fra å hugge da han var ung, mente han.

Skrøpelig betyr noe som er i dårlig stand. At faren var skrøpelig betyr gjerne at han var svak og hadde litt dårlig helse. I tillegg står det at han var i små kår. Små kår betyr at han var fattig. Det står også at «til gården hørte en stor, god skog». Til vanlig forbinder nok dere «høre» med å oppfatte lyd, å høre en lyd. Her betyr det derimot at skogen var en del av gården – de hørte sammen. Skogen hørte til gården.

Da eldstesønnen skal hogge i et tre får vi vite at granen, en tretype, er skjeggete, altså har skjegg. Dette er en billedlig måte å beskrive en gammel gran med planteutvekster og lav. Det er ikke lenge Per får hugge før trollet kommer. Da sprang han hjem igjen det beste han kunne. Det beste han kunne betyr så kjapt at klarte. Når han kommer hjem, er det ingen nåde å få. Faren sier at han var et harehjerte. Harehjerte er en metafor – på norsk sier man gjerne at harer er feige. Å si at noen er et harehjerte betyr at de er feige.

Dagen etter skulle den andre sønnen avsted, og da gikk det like ens. Da han vel hadde hugget noen hugg i grana, kom trollet til ham med og sa: «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» Gutten torde snaut se på trollet, han kastet øksa og la på sprang likesom broren og vel så fort. Da han kom hjem igjen, ble faren sint, og sa at aldri hadde trollene skremt ham, da han var ung.

Pål hadde ikke bedre lykke da han skulle prøve seg. Det gikk like ens med ham. Like ens betyr på samme måte. Faktisk torde gutten snaut se på trollet. Snaut vil si at han nesten ikke torde det. Han la på sprang. Å legge på sprang er en måte å si at noen plutselig begynner å springe. For eksempel kan man si at en tyv legger på sprang når han blir oppdaget.

Tredje dagen ville Askeladden i veg.

«Ja, du!» sa de to eldste, «du skal vel klare det, du som aldri har vært utenfor stuedøra!»

Han svarte ikke større på det, Askeladden, men ba bare om å få dugelig med niste med seg. Moren hadde ingen ost, og så hengte hun på gryta for å lage litt til ham; det fikk han i skreppa, og la av gårde.

Svare ikke større på det betyr at Askeladden egentlig bare ignorerer det de andre brødrene sa til ham. Han vil bare ha dugelig, altså nok, men ofte med betydningen mye, niste med seg. Niste er mat man bringer med seg til et sted, for eksempel til arbeid eller skole. Skreppe er, som sagt, en lærsekk til å ha på ryggen. At noen legger av gårde vil si at de begynner å gå til et sted, gjerne på tur.

Da han hadde hugget en liten stund, kom trollet til ham og sa: «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!»

Men gutten var ikke sein; han sprang bort i skogen etter osten og krystet den så mysen skvatt. «Tier du ikke still», skrek han til trollet, «skal jeg klemme deg, som jeg klemmer vannet ut av denne hvite steinen!»

«Nei, kjære spar meg», sa trollet, «jeg skal hjelpe deg å hugge.»

Ja, på det vilkår svarte da gutten ham: Trollet var dyktig til å hugge, så de fikk hogget mange tylfter om dagen.

Askeladden krystet osten så mysen skvatt. Å kryste betyr å klemme eller presse hardt. Mysene er delen av melken som blir igjen når ostestoffet er utskilt. I oster før i tiden ville gjerne noe av dette henge igjen i osten og det er dette som skvetter til alle sider altså går i alle retninger. Dette får trollet til å hugge tre for Askeladden av redsel, og han får hugget flere tylfter om dagen. Tylfter er en mengde på tolv, men det er ikke et vanlig ord å høre i dagligtale.

Da det led mot kvelden, sa trollet: «Nå kan du følge med meg hjem, det er nærmere til meg enn til deg.»

Ja, gutten ble med, og da de kom hjem til trollet, skulle trollet gjøre opp varme på peisen, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta; men det sto to jernbøtter der, så store og tunge at han ikke orket å lee på dem engang.

Så sa gutten: «Det er ikke verdt å ta med disse fingerbølene; jeg går etter hele brønnen jeg.»

«Nei, kjære vene», sa trollet, «jeg kan ikke miste brønnen min; gjør du opp varme, så skal jeg gå etter vann.»

Grautgryta er bare et sammensatt ord av grøt, eller graut, og gryte, altså ei gryte med grøt. Jernbøttene til trollet er så tunge at Askeladden ikke order å lee på dem engang. Å lee på betyr å flytte bare bitte litt på. Så de er så tunge som om de skulle ha vært fjell som man ikke kan flytte på i det hele tatt. Likevel sier Askeladden at bøttene er som fingerbøl for ham. Et fingerbøl er et slags jerntapp som skal beskytte fingrene når man for eksempel syr slik at nålen ikke går inn i fingeren.

Da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en dugelig stor grautgryte.

«Det er det samme», sa gutten, «vil du som jeg, skal vi kappete.»

«Å ja!» svarte trollet; for det tenkte han alltid han skulle vinne.

Ja, de satte seg til bords; men gutten stjal seg til å ta skinnskreppa og knyte foran seg, og så øste han mer i skreppa enn han åt sjøl. Da skreppa var full, tok han opp tollekniven sin og rispet ei flenge i skreppa. Trollet så på ham, men sa ikke noe.

Da de hadde ett en god stund til, la trollet bort skjea. «Nei, nå orker jeg ikke mer», sa han.

«Du skal ete!» svarte gutten; «jeg er snaut halvmett enda, jeg. Gjør du som jeg gjorde, og skjær hull på magen, så eter du så mye du vil.»

«Men det gjør vel gruelig vondt?» spurte trollet.

«Å, ikke noe å tale om», svarte gutten.

Så gjorde trollet som gutten sa, og så kan en vel vite han satte livet til. Men gutten tok alt det sølv og gull som i berget fans, og gikk hjem med det. Med det kunne han alltids få betalt ned på gjelda.

Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute.

Så, det var Askeladden som kappåt med trollet. Det finnes mange andre lignende eventyr og det kan være en god øvelse å lese noen av dem. Slik kan dere øve på å lese norsk. Eventyrene er ofte skrevet på et ganske enkelt språk selv om noen ord og uttrykk kan være litt gammeldagse. I tillegg er ofte fortellingene ganske spennende og lette å forstå. De er også preget av repetisjon, for eksempel så vi i dette eventyret at både Per og Pål prøvde å hugge tre i skogen før Askeladden til slutt klarer det ved hjelp av sin sluhet.

Om dere ønsker å lese flere eventyr bør dere sjekke ut nettstedet «Folkeeventyr.no». Jeg legger ved en link i deskripsjonen av episoden. Her finner dere en rekke av de mest kjente norske folkeeventyrene organisert på en veldig fin og ryddig måte – selv kan jeg anbefale eventyrene om Askeladden.

Hva syntes dere om «Askeladden som kappåt med trollet»? Var det gøy? Var det greit å forstå? Har dere noen egne folkeeventyr der dere kommer fra? Send meg gjerne en epost til «Laernorsknaa@gmail.com». Jeg legger ved eposten i deskrepsjonen til denne epsioden. Ikke vær redd for å ta kontakt om dere lurer på noe eller har noen andre kommentarer til denne episoden eller podcasten generelt. Ellers vil jeg bare ønske dere en fantastisk dag videre. Snipp, snapp snute, så var podcast episoden ute.

20 – Norske folkeeventyr I: Askeladden som kappåt med trollet 20 - Norwegian folk tales I: Askeladden as a race against the troll 20 – Contos folclóricos noruegueses I: Cinderela que correu contra o troll

Jeg vil bare minne dere på at dere kan finne hele teksten, altså transkripsjonen, til episoden på nettstedet til podcasten. I just want to remind you that you can find the full text, that is, the transcript, of the episode on the podcast's website. Só quero lembrar que você encontra o texto completo, ou seja, a transcrição, do episódio no site do podcast. Der finner dere også tekstene til de andre episodene. There you will also find the texts for the other episodes. Lá você também encontrará os textos dos demais episódios. Jeg legger ved en link i deskripsjonen. I am attaching a link in the description.

Hei! Olá! Nå skal vi snakke om norske folkeeventyr. Agora falaremos sobre contos folclóricos noruegueses. Eventyr er fantasifulle fortellinger, ofte med snakkende dyr og overnaturlige vesener som troll og nisser. Fairy tales are imaginative stories, often with talking animals and supernatural beings such as goblins and goblins. Os contos de fadas são histórias imaginativas, muitas vezes com animais falantes e seres sobrenaturais, como duendes e duendes. Fortellingene har faste stilmessige trekk, altså skrivemåter som går igjen i flere av fortellingene. The stories have fixed stylistic features, ie writing styles that are repeated in several of the stories. As histórias possuem características estilísticas fixas, ou seja, formas de escrita que se repetem em várias das histórias. For eksempel begynner alltid eventyr på norsk med «det var en gang…» og slutter med «snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.». For example, fairy tales always begin in Norwegian with "there was a time…" and end with "snip, snap, snout, then the fairy tale was out.". Por exemplo, os contos de fadas em norueguês sempre começam com “houve um tempo...” e terminam com “snip, snap, focinho, então a aventura acabou”. Eventyr har ofte blitt gjenfortalt muntlig fra generasjon til generasjon, og ble senere skrevet ned. Fairy tales have often been retold orally from generation to generation, and were later written down. Os contos de fadas muitas vezes foram recontados oralmente de geração em geração e posteriormente escritos. Dette har blitt kalt for folkeeventyr som tilhører den eldste diktningen som er kjent; de er langt eldre enn bøker. This has been called a folktale belonging to the oldest poetry known; they are far older than books. Isso foi chamado de conto popular pertencente à poesia mais antiga conhecida; eles são muito mais antigos que os livros. For eksempel kan man tenke på Homers «Iliaden» som er ekstremt gammel, og ble fortalt i muntlig form lenge det ble skrevet ned. For example, one can think of Homer's "Iliad" which is extremely old, and was told orally as long as it was written down. Por exemplo, podemos pensar na “Ilíada” de Homero, que é extremamente antiga e foi contada oralmente enquanto foi escrita.

Så, bare se for dere at familien samles etter en lang dag med arbeid også forteller en av de eldre et eventyr. So, just imagine that the family gathers after a long day of work also tells one of the elders an adventure. Então, imagine só a família reunida depois de um longo dia de trabalho contando também um conto de fadas para um dos idosos. Barna følger spent med og memorerer vært ord slik at de kan fortelle dem til sine barn en gang i framtiden. The children follow with excitement and memorize our words so that they can tell them to their children sometime in the future. As crianças acompanham com entusiasmo e memorizam as palavras para que possam contá-las aos filhos em algum momento no futuro.

Du har sikkert hørt om Grimm brødrene i Tyskland som reiste rundt og samlet tyske folkeeventyr på 1800-tallet. You have probably heard of the Grimm brothers in Germany who traveled around and collected German folk tales in the 19th century. Você provavelmente já ouviu falar dos irmãos Grimm na Alemanha, que viajaram e coletaram contos folclóricos alemães no século XIX. Dette inspirerte Peter Christiansen Asbjørnsen og Moe til å reise rundt i Norge på midten av 1800-tallet, noe som resulterte i det kjente verket «Norske Folkeeventyr». This inspired Peter Christiansen Asbjørnsen and Moe to travel around Norway in the middle of the 19th century, which resulted in the famous work «Norwegian Folktales». Isto inspirou Peter Christiansen Asbjørnsen e Moe a viajar pela Noruega em meados do século XIX, o que resultou na conhecida obra "Norske Folkeeventyr". I Norge i dag har alle hørt om Asbjørnsen og Moe – de er svært kjente. In Norway today, everyone has heard of Asbjørnsen and Moe - they are very famous. Hoje, na Noruega, todos já ouviram falar de Asbjørnsen e Moe – eles são muito conhecidos. Jeg husket at mor og far leste flere av dem til meg da jeg var liten. I remembered that my mother and father read several of them to me when I was little. Lembrei-me de minha mãe e meu pai lendo vários deles para mim quando eu era pequeno. I denne episoden tenkte jeg vi kunne fokuserer på den kjente karakteren «Askeladden» som går igjen i flere av dem. In this episode, I thought we could focus on the famous character "Askeladden" which is repeated in several of them. Neste episódio, pensei que poderíamos focar na conhecida personagem “Cinderela”, que se repete em vários deles. Jeg tenkte også vi kunne lese noen av dem sammen. I also thought we could read some of them together. Também pensei que poderíamos ler alguns deles juntos.

Men først litt om «Askeladden». Mas primeiro um pouco sobre "Askeladden". Askeladden, også kjent som Espen Askeladden, er helten i flere av eventyrene. Askeladden, also known as Espen Askeladden, is the hero of several fairy tales. Askeladden, também conhecido como Espen Askeladden, é o herói de vários contos de fadas. Eventyrene handler ofte om hvordan Per og Pål, de eldre brødrene til Askeladden, prøver og misslykker i noe. The fairy tales are often about how Per and Pål, the older brothers of Askeladden, try and fail in something. Os contos de fadas geralmente falam sobre como Per e Pål, os irmãos mais velhos de Askeladden, tentam e falham em alguma coisa. Etter at de har feilet prøver Askeladden og han er den eneste av dem som klarer det. After they have failed, Askeladden tries and he is the only one of them who succeeds. Depois que eles falharam, Askeladden tenta e ele é o único que consegue. Ofte blir Askeladden framstilt som litt naiv og liten, men også slu og god. Askeladden is often portrayed as a little naive and small, but also cunning and good. Ashkeladn é frequentemente retratado como um pouco ingênuo e pequeno, mas também astuto e bom. Han seirer alltid til slutt og vinner gjerne kongsdatteren og halve kongeriket. He always wins in the end and is happy to win the king's daughter and half the kingdom. Ele sempre vence no final e ganha de bom grado a filha do rei e metade do reino. Bildet av Askeladden er ofte som en idealtype av «gode norske verdier» som eventyrlyst (lyst til å gå på oppdagelsesferder), mot, hjelpsomhet (det å hjelpe andre) og idealisme. The image of Askeladden is often an ideal type of "good Norwegian values" such as a desire for adventure (desire to go on voyages of discovery), courage, helpfulness (helping others) and idealism. A imagem de Askeladden é frequentemente vista como um tipo ideal de "bons valores noruegueses", como aventura (desejo de participar de expedições), coragem, ajuda (ajudar os outros) e idealismo.

Eventyret vi skal høre i denne episoden er Askeladden som kappåt med trollet. The fairy tale we will hear in this episode is Askeladden as a race against the troll. O conto de fadas que ouviremos neste episódio é Ashkeladden que correu contra o troll. Å ete om kapp betyr å ha en spise konkurranse mellom hverandre. Eating in competition means having an eating competition between each other. Competição alimentar significa ter uma competição alimentar entre si. Eventyret begynner på klassisk vis med en problemstilling. The adventure begins in a classic way with a problem. A aventura começa de forma clássica com um problema. Faren til Per, Pål og Espen Askeladden er gammel og har lite penger – han har også en økende gjeld. The father of Per, Pål and Espen Askeladden is old and has little money - he also has an increasing debt. O pai de Per, Pål e Espen Askeladden é velho e tem pouco dinheiro - ele também tem uma dívida crescente. For å få betalt gjelden sender han sønnene sine til skogen for at de skal få tjent opp litt penger. To get the debt paid, he sends his sons to the forest so that they can earn some money. Para saldar a dívida, ele manda os filhos para a floresta para ganhar algum dinheiro. Først går eldstebroren ut, Per, men i skogen møter han på et troll. First the eldest brother goes out, Per, but in the forest he meets a troll. Primeiro, o irmão mais velho, Per, sai, mas na floresta encontra um troll. Han springer da så kjapt tilbake som han klarer. He then runs back as fast as he can. Ele então corre de volta o mais rápido que pode. Den neste sønnen, Pål, gjør akkurat det samme – han går til skogen, møter trollet, og springer så tilbake til faren. The next son, Pål, does exactly the same thing - he goes to the forest, meets the troll, and then runs back to his father. O próximo filho, Pål, faz exatamente o mesmo – ele vai para a floresta, encontra o troll e depois corre de volta para o pai.

Så er det tid for minstemann, den minste sønnen, Espen Askeladden. Then it's time for the youngest, the youngest son, Espen Askeladden. Então chegou a vez do homem mais novo, o filho mais novo, Espen Askeladden. De to andre brødrene har ikke troen på at han kan klare det, men Askeladden setter ut uansett. The other two brothers do not believe he can do it, but Askeladden puts out anyway. Os outros dois irmãos não acreditam que ele consiga fazer isso, mas Askeladden parte mesmo assim. Trollet kommer og truer Askeladden, men han er ikke redd. The troll comes and threatens Askeladden, but he is not afraid. O troll chega e ameaça Cinderela, mas não tem medo. Askeladden tar fram noe ost som trollet tror er en stein. Askeladden brings out some cheese that the troll thinks is a stone. Cinderela tira um pedaço de queijo que o troll pensa ser uma pedra. Når trollet ser at Askeladden knuser ost som ingenting blir han svært redd – tenk å møte på en gutt som er så sterk at han kan knuse en stein (egentlig ost) med bare hendene! When the troll sees that Askeladden crushes cheese like nothing, he becomes very scared - think of meeting a boy who is so strong that he can crush a stone (actually cheese) with just his hands! Quando o troll vê que a Cinderela esmaga queijo como se nada, ele fica muito assustado - imagine conhecer um garoto que é tão forte que consegue esmagar uma pedra (na verdade, queijo) com as próprias mãos! Trollet blir så redd at det går med på å hjelpe Askeladden å hugge ned treene for ham. The troll gets so scared that he agrees to help Askeladden cut down the trees for him. O troll fica tão assustado que concorda em ajudar Cinderela a cortar as árvores para ele.

Da det begynte å bli kveld, inviterte trollet Askeladden til kveldsmat hos seg der trollet bodde. When it began to get dark, the troll invited Askeladden to supper with him where the troll lived. Quando a noite começou a cair, o troll convidou Ashkeladden para jantar em sua casa onde o troll morava. Der får Askeladden servert grøt. Askeladden is served porridge. Lá, Askeladden é servido mingau. Askeladden spør trollet om de skal kappete, altså ha en spise konkurranse. Askeladden asks the troll if they should cut, ie have an eating competition. Ashkeladden pergunta ao troll se eles vão lutar, ou seja, fazer uma competição de alimentação. Det går trollet med på. The troll agrees. O troll concorda. Askeladden vet at han ikke kan vinne mot trollet, men han lurer et skreppe under klærne. Askeladden knows that he can not win against the troll, but he lurks a scratch under his clothes. Ashkeladden sabe que não pode vencer o troll, mas esconde um arranhão sob as roupas. En skreppe er en lærveske man bærer på ryggen som gjerne ble brukt før i tiden. A skreppe is a leather bag you carry on your back that was often used in the past. Um skreppe é uma bolsa de couro usada nas costas que era muito usada no passado. Man kan tenke på det som en slags ryggsekk. You can think of it as a kind of backpack. Você pode pensar nisso como uma espécie de mochila. Askeladden heller grøten ned i sekken, og når den begynner å bli full skjærer han et hull i sekken. The ashtray pours the porridge into the sack, and when it starts to get full, he cuts a hole in the sack. Cinderela coloca o mingau no saco e, quando começa a encher, ele faz um buraco no saco. Trollet er forskrekket av at Askeladden har skjært et hull i magen, men sier ingenting. The troll is terrified that Askeladden has cut a hole in his stomach, but says nothing. O troll fica horrorizado porque Ashkeladden fez um buraco em seu estômago, mas não diz nada.

Plutselig stopper trollet – han er mett og klarer ikke å spise mer. Suddenly the troll stops - he is full and can not eat anymore. De repente, o troll para - ele está satisfeito e não consegue mais comer. Askeladden sier da til trollet at han bare må skjære et hull i magen slik at han får plass til mer mat. Askeladden then tells the troll that he only has to cut a hole in his stomach so that he has room for more food. Ashkeladden então diz ao troll que ele só precisa fazer um buraco no estômago para ter espaço para mais comida. Trollet spør forskrekket om dette ikke gjør veldig vondt. The troll asks in horror if this does not hurt very much. Horrorizado, o troll pergunta se isso não dói muito. Å nei, sier Askeladden, det går helt fint. Oh no, says Askeladden, it's going just fine. Trollet skjærer hull i magen og dreper dermed seg selv. The troll cuts holes in his stomach and thus kills himself. O troll abre um buraco no estômago e assim se mata. Askeladden klarte å lure trollet. Askeladden managed to trick the troll. Cinderela conseguiu enganar o troll. Eventyret ender med at Askeladden tar alt gullet og sølvet til trollet slik at familien får betalt tilbake gjelden. The adventure ends with Askeladden taking all the gold and silver to the troll so that the family can repay the debt. A aventura termina com Askeladden levando todo o ouro e prata do troll para que a família pague a dívida. Slik ender eventyret. This is how the adventure ends. É assim que a aventura termina. La oss nå høre hele eventyret. Now let's hear the whole story. Agora vamos ouvir toda a aventura. Jeg kommer til å stoppe opp og forklare litt ord og uttrykk underveis. I'll stop and explain a few words and phrases along the way. Vou parar e explicar algumas palavras e expressões ao longo do caminho. Likevel tror jeg at det blir lettere å forstå eventyret nå som dere har fått en liten oppsummering. Nevertheless, I think it will be easier to understand the adventure now that you have received a small summary. No entanto, penso que será mais fácil compreender a aventura agora que recebeu um pequeno resumo. La oss sette i gang. Let's get started. Vamos começar.

Det var en gang en bonde som hadde tre sønner; han var gammel og skrøpelig og i små kår, og sønnene ville ikke gjøre noen ting. There was once a farmer who had three sons; he was old and frail and in small conditions, and the sons would not do anything. Era uma vez um fazendeiro que tinha três filhos; ele estava velho, frágil e em más condições, e os filhos não queriam fazer nada. Til gården hørte en stor, god skog. To the farm belonged a large, good forest. Uma grande e boa floresta pertencia à fazenda. Den ville faren at sønnene skulle hugge i slik at de fikk betalt noe av gjelda. It wanted the father to have the sons cut in so that they could pay some of the debt. O pai queria que os filhos contribuíssem para que pudessem pagar parte da dívida.

Langt om lenge fikk han sønnene til å gjøre arbeidet, og den eldste skulle ut og hugge først. Eventually he got the sons to do the work, and the eldest was to go out and cut first. Finalmente ele mandava os filhos fazerem o trabalho, e o mais velho saía e cortava primeiro. Da han var kommet bort i skogen og hadde tatt til å hugge på en stor og skjeggete gran, kom det et stort og digert troll bort til ham. When he had come to the forest and had begun to cut down a large and bearded spruce, a large and huge troll came up to him. Quando ele chegou à floresta e começou a cortar um abeto grande e barbudo, um grande e enorme troll veio até ele. «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» sa trollet. "If you cut in my forest, I will kill you!" said the troll. "Se você cortar minha floresta, eu mato você!" disse o troll. Og da gutten hørte det, kastet han øksa og sprang hjem igjen det beste han kunne. And when the boy heard it, he threw the ax and ran home again the best he could. E quando o menino ouviu isso, largou o machado e correu de volta para casa o melhor que pôde. Han kom rent andpusten hjem og fortalte det som hadde hendt ham; men faren sa han var et harehjerte; trollene hadde aldri skremt ham fra å hugge da han var ung, mente han. He came home breathless and told what had happened to him; but the father said he was a hare heart; the trolls had never scared him from chopping when he was young, he thought. Ele voltou para casa sem fôlego e contou o que havia acontecido com ele; mas o pai disse que ele tinha coração de lebre; os trolls nunca o assustaram de cortar quando ele era jovem, ele pensou.

Skrøpelig betyr noe som er i dårlig stand. Fragile means something that is in poor condition. Frágil significa algo que está em mau estado. At faren var skrøpelig betyr gjerne at han var svak og hadde litt dårlig helse. The fact that his father was frail often means that he was weak and in poor health. O fato de o pai ser frágil geralmente significa que ele estava fraco e com a saúde um tanto debilitada. I tillegg står det at han var i små kår. In addition, it says that he was in small conditions. Além disso, diz que ele estava em más condições. Små kår betyr at han var fattig. Small conditions mean that he was poor. Pequenos meios significam que ele era pobre. Det står også at «til gården hørte en stor, god skog». It also says that «to the farm belonged a large, good forest». Diz também que “uma floresta grande e boa pertencia à fazenda”. Til vanlig forbinder nok dere «høre» med å oppfatte lyd, å høre en lyd. Usually you associate "hearing" with perceiving sound, hearing a sound. Normalmente, você provavelmente associa “audição” à percepção do som, à audição de um som. Her betyr det derimot at skogen var en del av gården – de hørte sammen. Here, on the other hand, it means that the forest was part of the farm - they belonged together. Aqui, porém, significa que a floresta fazia parte da fazenda – eles pertenciam um ao outro. Skogen hørte til gården. The forest belonged to the farm. A floresta pertencia à fazenda.

Da eldstesønnen skal hogge i et tre får vi vite at granen, en tretype, er skjeggete, altså har skjegg. When the eldest son is going to cut down a tree, we learn that the spruce, a type of tree, is bearded, ie has a beard. Quando o filho mais velho vai cortar uma árvore, ficamos sabendo que o abeto, uma espécie de árvore, é barbudo, ou seja, tem barba. Dette er en billedlig måte å beskrive en gammel gran med planteutvekster og lav. This is a gentle way to describe an old spruce with plant growths and lichens. Esta é uma forma figurativa de descrever um velho abeto com crescimentos de plantas e líquenes. Det er ikke lenge Per får hugge før trollet kommer. It is not long before Per gets to chop before the troll arrives. Não demora muito para que Per consiga cortar antes que o troll chegue. Da sprang han hjem igjen det beste han kunne. Then he ran back home as best he could. Então ele correu de volta para casa o melhor que pôde. Det beste han kunne betyr så kjapt at klarte. The best he could mean so quickly that he managed. O melhor que ele poderia significar o mais rápido que pudesse. Når han kommer hjem, er det ingen nåde å få. When he comes home, there is no mercy. Quando ele chega em casa, não há piedade. Faren sier at han var et harehjerte. O pai diz que ele era um coração de lebre. Harehjerte er en metafor – på norsk sier man gjerne at harer er feige. Hare's heart is a metaphor - in Norwegian it is often said that hares are cowards. O coração de lebre é uma metáfora - em norueguês costuma-se dizer que as lebres são covardes. Å si at noen er et harehjerte betyr at de er feige. Dizer que alguém tem coração de lebre significa que é um covarde.

Dagen etter skulle den andre sønnen avsted, og da gikk det like ens. The next day the other son was leaving, and then things went the same way. No dia seguinte o outro filho estava indo embora, e então foi a mesma coisa. Da han vel hadde hugget noen hugg i grana, kom trollet til ham med og sa: «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» Gutten torde snaut se på trollet, han kastet øksa og la på sprang likesom broren og vel så fort. When he had cut some trees in the spruce, the troll came to him and said: "If you cut in my forest, I will kill you!" The boy hardly dared look at the troll, he threw the ax and started running like his brother and just as fast. Depois de fazer alguns cortes no abeto, o troll veio até ele e disse: "Se você cortar minha floresta, eu mato você!" O menino mal se atreveu a olhar para o troll, jogou o machado e correu como o irmão e provavelmente com a mesma rapidez. Da han kom hjem igjen, ble faren sint, og sa at aldri hadde trollene skremt ham, da han var ung. Quando voltou para casa, seu pai ficou zangado e disse que os trolls nunca o assustaram quando ele era jovem.

Pål hadde ikke bedre lykke da han skulle prøve seg. Pål had no better luck when he had to try. Pål não teve melhor sorte quando teve que tentar. Det gikk like ens med ham. It was the same with him. Foi o mesmo com ele. Like ens betyr på samme måte. Igual significa da mesma maneira. Faktisk torde gutten snaut se på trollet. In fact, the boy barely dared look at the troll. Na verdade, o menino mal ousou olhar para o troll. Snaut vil si at han nesten ikke torde det. Snaut would say that he almost didn't dare. Snaut diria que quase não ousou. Han la på sprang. He took off running. Ele saiu correndo. Å legge på sprang er en måte å si at noen plutselig begynner å springe. Jumping is one way of saying that someone suddenly starts running. Saltar é uma forma de dizer que alguém de repente começa a correr. For eksempel kan man si at en tyv legger på sprang når han blir oppdaget. For example, you can say that a thief runs away when he is discovered. Por exemplo, você pode dizer que um ladrão foge quando é descoberto.

Tredje dagen ville Askeladden i veg. On the third day, Askeladden wanted to leave. No terceiro dia, Ashkeladden quis ir.

«Ja, du!» sa de to eldste, «du skal vel klare det, du som aldri har vært utenfor stuedøra!» "Yes you!" said the two elders, "you must do it, you who have never been outside the living room door!" "Sim você!" disseram os dois mais velhos: "Tenho certeza que você vai conseguir, você que nunca saiu da porta da sala!"

Han svarte ikke større på det, Askeladden, men ba bare om å få dugelig med niste med seg. He did not respond much to that, Askeladden, but only asked to have a good lunch with him. Ele não respondeu muito a isso, Askeladden, apenas pediu para trazer um almoço decente com ele. Moren hadde ingen ost, og så hengte hun på gryta for å lage litt til ham; det fikk han i skreppa, og la av gårde. The mother had no cheese, and so she hung it on the pot to make some for him; he got it in the trash, and set off. A mãe não tinha queijo e então pendurou na panela para fazer um pouco para ele; ele colocou isso no bolso e partiu.

Svare ikke større på det betyr at Askeladden egentlig bare ignorerer det de andre brødrene sa til ham. Not answering bigger means that Askeladden really just ignores what the other brothers said to him. Não responder isso significa que Askeladden está apenas ignorando o que os outros irmãos disseram a ele. Han vil bare ha dugelig, altså nok, men ofte med betydningen mye, niste med seg. He just wants to be able, that is, enough, but often with a lot of meaning, to have lunch with him. Ele só quer almoçar com ele decentemente, ou seja, o suficiente, mas muitas vezes com muito significado. Niste er mat man bringer med seg til et sted, for eksempel til arbeid eller skole. Niste é comida que você leva para um lugar, por exemplo, para o trabalho ou escola. Skreppe er, som sagt, en lærsekk til å ha på ryggen. Skreppe is, as I said, a leather bag to wear on your back. Skreppe é, como eu disse, uma bolsa de couro para usar nas costas. At noen legger av gårde vil si at de begynner å gå til et sted, gjerne på tur. That someone leaves means that they start going to a place, preferably on a trip. O fato de alguém partir significa que ele começa a ir a algum lugar, de preferência em viagem.

Da han hadde hugget en liten stund, kom trollet til ham og sa: «Dersom du hugger i min skog, skal jeg drepe deg!» When he had been chopping for a little while, the troll came to him and said: "If you chop in my forest, I will kill you!" Depois de já estar cortando há algum tempo, o troll veio até ele e disse: "Se você cortar na minha floresta, eu mato você!"

Men gutten var ikke sein; han sprang bort i skogen etter osten og krystet den så mysen skvatt. But the boy was not late; he ran into the woods for the cheese and crushed it so the whey splashed. Mas o menino não se atrasou; ele correu para a floresta atrás do queijo e arranhou-o, fazendo com que o soro espirrasse. «Tier du ikke still», skrek han til trollet, «skal jeg klemme deg, som jeg klemmer vannet ut av denne hvite steinen!» "Do you not keep quiet," he shouted to the troll, "I will hug you, as I squeeze the water out of this white stone!" "Se você não ficar quieto", ele gritou para o troll, "eu vou espremer você, como eu espremo a água desta pedra branca!"

«Nei, kjære spar meg», sa trollet, «jeg skal hjelpe deg å hugge.» "No, my dear, save me," said the troll, "I will help you chop." "Não, querido, me poupe", disse o troll, "eu vou ajudá-lo a cortar."

Ja, på det vilkår svarte da gutten ham: Trollet var dyktig til å hugge, så de fikk hogget mange tylfter om dagen. Yes, on that condition the boy then answered him: The troll was good at chopping, so they had to chop many tufts a day. Sim, nessa condição, o menino respondeu: O troll era hábil em cortar, então eles cortavam muitas dezenas por dia.

Askeladden krystet osten så mysen skvatt. The ash ladle crumbled the cheese so the whey splashed. Cinderela mastigou o queijo e o soro espirrou. Å kryste betyr å klemme eller presse hardt. Crushing means squeezing or pushing hard. Apertar significa apertar ou pressionar com força. Mysene er delen av melken som blir igjen når ostestoffet er utskilt. The whey is the part of the milk that is left when the cheese substance is excreted. O soro é a parte do leite que resta após a secreção da substância do queijo. I oster før i tiden ville gjerne noe av dette henge igjen i osten og det er dette som skvetter til alle sider altså går i alle retninger. In cheeses in the past, some of this would like to be left in the cheese and it is this that splashes to all sides, ie goes in all directions. Nos queijos do passado, parte disto muitas vezes permanecia no queijo e é isto que salpica para todos os lados, ou seja, vai em todas as direcções. Dette får trollet til å hugge tre for Askeladden av redsel, og han får hugget flere tylfter om dagen. This causes the troll to cut wood for Askeladden out of fear, and he gets to cut several dozen a day. Isso faz com que o troll corte lenha para Cinderela por medo, e ele corta dezenas por dia. Tylfter er en mengde på tolv, men det er ikke et vanlig ord å høre i dagligtale. Tylfter is a crowd of twelve, but it is not a common word to hear in everyday speech. Thilfter é uma quantidade de doze, mas não é uma palavra comum de se ouvir na fala cotidiana.

Da det led mot kvelden, sa trollet: «Nå kan du følge med meg hjem, det er nærmere til meg enn til deg.» As the evening wore on, the troll said, "Now you can come home with me, it's closer to me than to you." À medida que a noite se aproximava, o troll disse: "Agora você pode voltar para casa comigo, é mais perto de mim do que de você."

Ja, gutten ble med, og da de kom hjem til trollet, skulle trollet gjøre opp varme på peisen, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta; men det sto to jernbøtter der, så store og tunge at han ikke orket å lee på dem engang. Yes, the boy joined in, and when they came home to the troll, the troll was to make heat on the fireplace, while the boy was to go for water to the porridge pot; but there were two buckets of iron there, so large and heavy that he could not even bear to laugh at them. Sim, o menino foi junto, e quando chegaram na casa do troll, o troll deveria acender a lareira, enquanto o menino ia buscar água para a panela de mingau; mas havia ali dois baldes de ferro, tão grandes e pesados que ele nem conseguia levantá-los.

Så sa gutten: «Det er ikke verdt å ta med disse fingerbølene; jeg går etter hele brønnen jeg.» Then the boy said, "It's not worth taking these thimbles; I go after the whole well I. " Então disse o menino: “Não vale a pena trazer esses dedais; Vou atrás do poço todo.”

«Nei, kjære vene», sa trollet, «jeg kan ikke miste brønnen min; gjør du opp varme, så skal jeg gå etter vann.» "No, dear vein," said the troll, "I can not lose my well; If you make it hot, I'll go for water. ” “Não, querido amigo”, disse o troll, “não posso perder meu poço; se você ligar o aquecedor, vou buscar água."

Grautgryta er bare et sammensatt ord av grøt, eller graut, og gryte, altså ei gryte med grøt. The porridge stew is just a compound word of porridge, or porridge, and stew, ie a stew with porridge. Grautgryta é apenas uma palavra composta de grøt, ou argamassa, e gryte, ou seja, uma panela de mingau. Jernbøttene til trollet er så tunge at Askeladden ikke order å lee på dem engang. The iron buckets of the troll are so heavy that Askeladden does not even order to laugh at them. Os baldes de ferro do troll são tão pesados que Ashkeladden nem manda deitar sobre eles. Å lee på betyr å flytte bare bitte litt på. To laugh at means to move just a little bit on. Rir significa mover-se só um pouquinho. Så de er så tunge som om de skulle ha vært fjell som man ikke kan flytte på i det hele tatt. So they are as heavy as if they were mountains that you can not move on at all. Então eles são tão pesados como se fossem montanhas que você não consegue mover. Likevel sier Askeladden at bøttene er som fingerbøl for ham. Still, Askeladden says that the buckets are like a thimble to him. Mesmo assim, Askeladden diz que os baldes são como um dedal para ele. Et fingerbøl er et slags jerntapp som skal beskytte fingrene når man for eksempel syr slik at nålen ikke går inn i fingeren. A thimble is a kind of iron pin that is supposed to protect the fingers when sewing, for example, so that the needle does not go into the finger. O dedal é um tipo de alfinete de ferro que supostamente protege os dedos ao, por exemplo, costurar para que a agulha não entre no dedo.

Da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en dugelig stor grautgryte. When he returned with the water, they boiled a large pot of porridge. Quando ele voltou com a água, eles prepararam uma panela de mingau de bom tamanho.

«Det er det samme», sa gutten, «vil du som jeg, skal vi kappete.» "It's the same," said the boy, "if you want me to, we will cut." "É tudo a mesma coisa", disse o menino, "se você quiser como eu, vamos dar uma carona."

«Å ja!» svarte trollet; for det tenkte han alltid han skulle vinne. "Oh yes!" the black troll; for he always thought he would win. "Oh sim!" respondeu o troll; porque ele sempre pensou que iria vencer.

Ja, de satte seg til bords; men gutten stjal seg til å ta skinnskreppa og knyte foran seg, og så øste han mer i skreppa enn han åt sjøl. Yes, they sat down at the table; but the boy stole himself to take the leather crepe and tie in front of him, and then he poured more into the crepe than he ate himself. Sim, eles se sentaram à mesa; mas o menino saiu furtivamente para pegar a cesta de couro e amarrá-la na frente dele, e então derramou mais na cesta do que comeu. Da skreppa var full, tok han opp tollekniven sin og rispet ei flenge i skreppa. When the skreppa was full, he picked up his customs knife and scratched a slit in the skreppa. Quando o pote ficou cheio, ele pegou a faca da alfândega e fez um corte no pote. Trollet så på ham, men sa ikke noe. The troll looked at him but said nothing. O troll olhou para ele, mas não disse nada.

Da de hadde ett en god stund til, la trollet bort skjea. When they had one more time, the troll let go of the spoon. Depois de já estarem juntos há um bom tempo, o troll guardou a colher. «Nei, nå orker jeg ikke mer», sa han. "No, now I can no longer bear it," he said. “Não, agora não aguento mais”, disse ele.

«Du skal ete!» svarte gutten; «jeg er snaut halvmett enda, jeg. "You must eat!" replied the boy; 'I'm barely half full yet, me. "Você deve comer!" respondeu o menino; "Ainda não estou cheio, eu. Gjør du som jeg gjorde, og skjær hull på magen, så eter du så mye du vil.» If you do as I did, and cut holes in your stomach, you will eat as much as you want. " Se você fizer como eu fiz e abrir um buraco no estômago, poderá comer o quanto quiser."

«Men det gjør vel gruelig vondt?» spurte trollet. "But it hurts terribly, doesn't it?" asked the troll. "Mas dói terrivelmente, não é?" perguntou o troll.

«Å, ikke noe å tale om», svarte gutten. "Oh, nothing to talk about," replied the boy. “Ah, não há nada para falar”, respondeu o menino.

Så gjorde trollet som gutten sa, og så kan en vel vite han satte livet til. Then the troll did as the boy said, and then one can well know he put his life on. Então o troll fez o que o menino disse, e então podemos saber que ele arriscou a vida. Men gutten tok alt det sølv og gull som i berget fans, og gikk hjem med det. But the boy took all the silver and gold that in the rock fans, and went home with it. Mas o menino pegou toda a prata e todo o ouro que havia na rocha e foi para casa com eles. Med det kunne han alltids få betalt ned på gjelda. With that, he could always get paid down on the debt. Com isso, ele sempre poderia pagar a dívida.

Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute. Snap, snap, snout, then the adventure is out. Snap, snap, focinheira e a aventura acabou.

Så, det var Askeladden som kappåt med trollet. So, it was Askeladden who raced with the troll. Então, foi Cinderela quem correu contra o troll. Det finnes mange andre lignende eventyr og det kan være en god øvelse å lese noen av dem. There are many other similar adventures and it can be a good exercise to read some of them. Existem muitos outros contos de fadas semelhantes e pode ser um bom exercício ler alguns deles. Slik kan dere øve på å lese norsk. This is how you can practice reading Norwegian. É assim que você pode praticar a leitura em norueguês. Eventyrene er ofte skrevet på et ganske enkelt språk selv om noen ord og uttrykk kan være litt gammeldagse. The adventures are often written in fairly simple language, although some words and expressions may be a little old-fashioned. As aventuras são frequentemente escritas em linguagem bastante simples, embora algumas palavras e expressões possam ser um pouco antiquadas. I tillegg er ofte fortellingene ganske spennende og lette å forstå. In addition, the stories are often quite exciting and easy to understand. Além disso, as histórias costumam ser bastante emocionantes e fáceis de entender. De er også preget av repetisjon, for eksempel så vi i dette eventyret at både Per og Pål prøvde å hugge tre i skogen før Askeladden til slutt klarer det ved hjelp av sin sluhet. They are also characterized by repetition, for example we saw in this fairy tale that both Per and Pål tried to cut wood in the forest before Askeladden finally manages it with the help of his cunning. Eles também são caracterizados pela repetição, por exemplo, vimos nesta aventura que tanto Per quanto Pål tentaram cortar lenha na floresta antes que Askeladden finalmente conseguisse com sua astúcia.

Om dere ønsker å lese flere eventyr bør dere sjekke ut nettstedet «Folkeeventyr.no». If you want to read more fairy tales, you should check out the website «Folkeeventyr.no». Se você quiser ler mais contos de fadas, dê uma olhada no site "Folkeeventyr.no". Jeg legger ved en link i deskripsjonen av episoden. Estou anexando um link na descrição do episódio. Her finner dere en rekke av de mest kjente norske folkeeventyrene organisert på en veldig fin og ryddig måte – selv kan jeg anbefale eventyrene om Askeladden. Here you will find a number of the most famous Norwegian folk tales organized in a very nice and orderly way - I can personally recommend the tales about Askeladden. Aqui você encontrará alguns dos mais famosos contos folclóricos noruegueses organizados de uma forma muito agradável e ordenada - posso recomendar pessoalmente os contos sobre Askeladden.

Hva syntes dere om «Askeladden som kappåt med trollet»? What did you think of "Askeladden as a race against the troll"? O que você achou de “Cinderela que correu contra o troll”? Var det gøy? Was it fun? Foi divertido? Var det greit å forstå? Was it okay to understand? Foi bom entender? Har dere noen egne folkeeventyr der dere kommer fra? Do you have any folk tales of your own where you come from? Você tem algum conto popular de sua origem? Send meg gjerne en epost til «Laernorsknaa@gmail.com». Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para "Laernorsknaa@gmail.com". Jeg legger ved eposten i deskrepsjonen til denne epsioden. I attach the email in the description of this episode. Estou anexando o e-mail na descrição deste episódio. Ikke vær redd for å ta kontakt om dere lurer på noe eller har noen andre kommentarer til denne episoden eller podcasten generelt. Do not be afraid to get in touch if you have any questions or have any other comments on this episode or the podcast in general. Não tenha medo de entrar em contato se tiver alguma dúvida ou outro comentário sobre este episódio ou sobre o podcast em geral. Ellers vil jeg bare ønske dere en fantastisk dag videre. Otherwise, I just want to wish you a wonderful day ahead. Caso contrário, só quero desejar-lhe um dia maravilhoso pela frente. Snipp, snapp snute, så var podcast episoden ute. Snap, snap focinho, então o episódio do podcast foi lançado.