×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 18 – Kampen om tungtvannet (TV-serie)

18 – Kampen om tungtvannet (TV-serie)

I dag skal vi snakke om den norske serien «Kampen om tungtvannet» fra 2015.

Her hørte vi en patriotisk tale fra en universitetsprofessor som snakker til sine studenter. Han maner dem til å ta opp kampen mot den tyske okkupasjonen. «Mane til» betyr å oppfordre noen til noe. Utdraget er hentet fra den norske TV-serien fra 2015 som handler om et sabotasjeoppdrag i Norge fra Andre Verdenskrig. Sabotasjen går ut på å ødelegge tyskernes produksjon av tungtvann i Rjukan i Norge slik at man skulle hindre dem i fra å utvikle atomvåpen. TV-serien er basert på et faktisk sabotasjeoppdrag som skjedde februar 1943.

Jeg synes at dette er en av de beste norske seriene man finner. Serien er svært spennende! Det føles ut som om man lever i gjennom hendelsene med karakterene. Hva kommer til å skje hvis tyskerne klarer å utvikle en atombombe? Kommer de til å sprenge hele Europa? Hva vil skje med verden? Nei, de allierte må gjøre alt de kan for å stoppe dem for å unngå katastrofe. Et norsk lag får i oppdrag å sprenge produksjonen. I serien føles det ut som om hele Europas skjebne ligger i hendene på fire nordmenn. Skjebne vil si noe som er avgjørende for ens liv, «destiny» på engelsk. At skjebnen «ligger i hendene» på noen vil si at de har mulighet til å bestemme hva som kommer til å skje. Fire nordmenn står i mellom suksess og katastrofe, eller slik ser det hvert fall ut i serien. Og rundt hvert hjørne lurer fienden.

Serien er spennende, men også tankevekkende. Den tvinger oss til å reflektere over hva som kunne ha skjedd om ting hadde utviklet seg annerledes. Tyskerne var aldri i nærheten av å utvikle en atombombe, men det kunne ikke de allierte vite i sin samtid. Vi vet fra Manhattan Prosjektet at amerikanerne holdt på å utvikle sin egen atombombe med støtte fra Storbritannia. Man kan skjønne frykten til amerikanerne, britene og alle som ønsket å se at Tyskland skulle falle. Den virkelige operasjonen skjedde februar 1943, et tidspunkt da hele Frankrike, Polen, Balkan, store deler av Nord-Afrika, Danmark og Norge lå under tysk okkupasjon. De allierte holdt på å snu trenden i denne perioden, men de kunne ikke vite hvordan krigen kom til å ende. For mange i samtiden var nok dette den viktigste operasjonen under Andre Verdenskrig, selv om man i ettertiden har visst at tyskerne ikke hadde klart å lage en bombe før amerikanerne.

Serien er en bra måte å lære litt norsk på for de av dere som er interessert i å se en spennende serie, fylt med norsk patriotisme og følelser. Dessverre er serien bare på seks episoder, men det er seks svært gode episoder. At serien er så kort gjør det også veldig overkommelig å se den ferdig. Overkommelig vil si noe man kan greie å få til.

I norsk TV og film har Andre Verdenskrig vært et hett tema, altså et populært tema. «Kampen om tungtvannet» føyer seg til i rekken av patriotiske norske filmer fra Andre Verdenskrig som «Max Manus», «Ni liv» og «Den 12. mann». Et gjennomgående tema, altså et tema som går igjen, i disse filmene er å vise norsk motstand i møtet med tysk okkupasjon. Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, og forble okkupert til krigens slutt i 1945. Kanskje er det en trang til nasjonalisme og patriotisme som gjør at man igjen og igjen går tilbake til denne tematikken. Slik er det også lettere å forenkle handlingen til et narrativ om de gode mot de onde. Nordmennene kjemper med de gode, de Allierte, mot tyskerne, nazistene, de onde.

«Kampen om tungtvannet» har også slike tendenser. Tendens betyr tilbøyelighet, altså en retning noe går mot. Serien har tendenser til en handling om de gode mot de onde, det går i en slik retning. Likevel problematiserer serien også dette ved å vise et tysk perspektiv i tillegg. Problematisere betyr at man diskuterer flere sider av saken og setter noe opp til diskusjon. Serien viser for eksempel perspektivet til Heisenberg, en av de største fysikerne i denne perioden. Han var sjefsarkitekten for det tyske atomvåpenprogrammet. I serien får vi inntrykk av at Heisenberg egentlig bare ønsker å tjene vitenskapen og føre menneskeheten framover; han ønsker å utvikle atomkraft til energiproduksjon slik at menneskeheten kan produsere så mye elektrisitet som mulig. Likevel kan han ikke skille militære og sivile mål for utviklingen av atomkraft, og slik ser det ut som han blir fanget av sine egne ambisjoner.

At serien også viser et tysk perspektiv gjør det lettere å ha empati med den andre siden. Dette er med på å gjøre serien mer interessant. Flere av de andre norske filmene om Andre Verdenskrig har gjerne et mer forenklet bilde av fienden. Ofte viser de bare norske helter som kjemper mot okkupasjonen. Perspektivet til den andre siden er på en måte glemt. Selv om «Kampen om tungtvannet» viser glimt fra den andre siden, altså viser litt fra det andre perspektivet, handler serien først og fremst om de alliertes oppdrag fra deres eget perspektiv.

Andre Verdenskrig er utvilsomt et tema som engasjerer mange i Norge – det er mange i Norge som er interessert i Krigen. Da serien først kom ut i Norge så over 1,2 millioner folk den første episoden, og dette tallet bare økte med de neste episodene. Dette var dermed en av de mest sette tv-seriene i Norge i 2015. Rettighetene til å vise serien ble også solgt til andre land som Storbritannia, Spania og Frankrike. I serien kan man høre norsk, dansk, tysk og engelsk, og det kan nok være greit med tekst om du ikke kan alle disse språkene.

TV-serien fikk svært gode anmeldelser i Norge og i resten av verden. «The Guardian», en britisk avis, ga serien en meget god annmeldelse og kalte den for en spennende og kompleks serie fra Andre Verdenskrig. Serien vant «Prix Italia», en italiensk TV-serie pris. Norske aviser ga også TV-serien gode anmeldelser. Det er altså ikke bare jeg som har kost meg med serien.

Likevel er det ikke alle som har vært like begeistret. Flere har kritisert serien får å ta historiske friheter, altså å endre på de historiske hendelsene. I første episode henretter tyskerne en gruppe allierte etter at de krasjet med noe seilfly. Dette skjedde aldri i virkeligheten og Thor Brynhildsen, tidligere sjef for Forsvarsmuseet, kalte det for en grov historieforfalskning. Produsenten for serien Jon Jacobsen innrømmet at dette ikke hadde skjedd i virkeligheten, men at serien ikke var ment til å være en dokumentar. Det hendte at tyskerne henrettet allierte som havarerte, krasjet med fly, men man kan spørre seg om det var rett å legge dette til i serien. Var det bare gjort for å få tyskerne til å virke verre enn de var?

Andre historiske unøyaktigheter er hint om Heisenberg som homofil. I serien blir han anklaget for homofili av tyske styresmakter. Det er sant at han ble anklaget, men sannsynligvis var han ikke homofil. Det er hvert fall ikke noen beviser for det. I tillegg var det flere viktige karakterer i serien som ikke fantes i virkeligheten. Den norske Hydro-direktøren i serien er for eksempel ikke en historisk person, men basert på flere direktører.

Julie Smith, den britiske etterretningsoffiseren, har heller aldri eksistert. Ingen kvinnelige offiserer var involvert i beslutningene rundt tungtvannsaksjonen, det var bare mannlige offiserer som tok avgjørelsene. Hun ble nok brakt inn for å få en kvinnelig aktør med i hendelsene med tanke på moderne seere. Likevel er det viktig å understreke at flere kvinner var sentrale under Andre Verdenskrig. Regissøren Per-Olav Sørensen sa at

«Vi kunne ikke lage en serie uten å vise at kvinner også gjorde en innsats under andre verdenskrig. Det fantes noen ytterst få kvinnelige kapteiner i England under den andre verdenskrig. Vi brukte disse, samt en kvinne som jobbet i engelsk etterretning nært Tronstad, og sydde dem sammen til vår Julie Smith»

Svært mye av handlingen er derimot basert på virkelige hendelser og personer. Det er ganske imponerende det de norske sabotørene fikk til i Rjukan vinteren 1943. Rjukan er en liten industriby med litt over 3000 innbyggere som ligger godt nede i en dal med høye fjell rundt seg. Byen ble opprettet mellom 1905 og 1916 da Norsk Hydro, en av de største norske bedriftene på den tiden, bygget et stort kraftverk der ved et fossefall på 100 meter. Da det ble bygget var det det største kraftverket i verden. Det var dette kraftverket som ble brukt til å produsere tungtvann og som ble sprengt av de allierte februar 1943.

For å komme seg til kraftverket må man klarte opp en bratt fjellhylle. Rjukan ligger også inn i landet og er dermed svært kaldt og snørikt om vinteren. Sabotørene måtte dermed komme seg til kraftverket i snø og is, sannsynligvis i flere minusgrader, opp et fjell uten å bli sett. Dersom de ble sett ville de bli skutt og drept. Sabotørene satte altså livet på spill da de prøvde og lyktes i å sprenge kraftverket. Jeg husker selv at jeg var i Rjukan på sommeren og så opp på kraftverket fra byen. Det så vanskelig nok ut å gjøre det på sommerstid, og nesten utenkelig på vinterstid.

Rjukan er for øvrig et sted med veldig mye fin natur rundt seg. Dersom du en dag reiser til Norge vil jeg anbefale deg å ta turen slik at du kan se kraftverket der «Kampen om tungtvannet» skjedde, i tillegg til å se mye vakker norsk natur. Et av de mest kjente fjellene i Norge, Gaustatoppen, ligger for eksempel rett ved. Ta turen om du har mulighet!

Har du sett serien? Eller kanskje du har sett andre serier og filmer fra Andre Verdenskrig? Send meg gjerne en epost til Laernorsknaa@gmail.com og fortell meg om noen av dine egne tips til hva som finnes av TV-serier og filmer fra denne perioden. Ellers vil jeg bare ønske dere en riktig god dag videre. Ha det bra!

18 – Kampen om tungtvannet (TV-serie) 18 – Der Kampf um schweres Wasser (TV-Serie) 18 – The battle for heavy water (TV series) 18 – La batalla por el agua pesada (serie de televisión) 18 – La bataille de l’eau lourde (série TV) 18 – Bitwa o ciężką wodę (serial) 18 – A batalha pela água pesada (série de TV) 18 – Битва за тяжелую воду (сериал) 18 – Ağır su savaşı (TV Dizisi) 18 – Битва за важку воду (серіал) 18 – 重水之战(电视剧)

I dag skal vi snakke om den norske serien «Kampen om tungtvannet» fra 2015. Today we will talk about the Norwegian series "Kampen om tungtvannet" from 2015.

Her hørte vi en patriotisk tale fra en universitetsprofessor som snakker til sine studenter. Hier hörten wir eine patriotische Rede eines Universitätsprofessors, der zu seinen Studenten sprach. Here we heard a patriotic speech from a university professor talking to his students. Han maner dem til å ta opp kampen mot den tyske okkupasjonen. Er fordert sie auf, den Kampf gegen die deutsche Besatzung aufzunehmen. He urges them to take up the fight against the German occupation. «Mane til» betyr å oppfordre noen til noe. „Mane til“ bedeutet, jemanden dazu zu ermutigen, etwas zu tun. "Mane til" means to encourage someone to do something. Utdraget er hentet fra den norske TV-serien fra 2015 som handler om et sabotasjeoppdrag i Norge fra Andre Verdenskrig. Der Ausschnitt stammt aus der norwegischen Fernsehserie aus dem Jahr 2015, in der es um einen Sabotageeinsatz in Norwegen aus dem Zweiten Weltkrieg geht. The excerpt is taken from the Norwegian TV series from 2015 which is about a sabotage mission in Norway from World War II. Sabotasjen går ut på å ødelegge tyskernes produksjon av tungtvann i Rjukan i Norge slik at man skulle hindre dem i fra å utvikle atomvåpen. The sabotage is aimed at destroying the Germans' production of heavy water in Rjukan in Norway so that they would be prevented from developing nuclear weapons. TV-serien er basert på et faktisk sabotasjeoppdrag som skjedde februar 1943. The TV series is based on an actual sabotage mission that took place in February 1943.

Jeg synes at dette er en av de beste norske seriene man finner. Ich denke, das ist eine der besten norwegischen Serien, die man finden kann. I think this is one of the best Norwegian series you can find. Serien er svært spennende! Die Serie ist sehr spannend! The series is very exciting! Det føles ut som om man lever i gjennom hendelsene med karakterene. Es fühlt sich an, als würde man die Ereignisse mit den Charakteren durchleben. It feels like you live through the events with the characters. Такое ощущение, что ты переживаешь события вместе с персонажами. Hva kommer til å skje hvis tyskerne klarer å utvikle en atombombe? Was passiert, wenn es den Deutschen gelingt, eine Atombombe zu entwickeln? What will happen if the Germans manage to develop an atomic bomb? Kommer de til å sprenge hele Europa? Werden sie ganz Europa in die Luft jagen? Are they going to blow up the whole of Europe? Hva vil skje med verden? Was wird mit der Welt passieren? What will happen to the world? Nei, de allierte må gjøre alt de kan for å stoppe dem for å unngå katastrofe. Nein, die Alliierten müssen alles tun, um sie daran zu hindern, eine Katastrophe zu vermeiden. No, the Allies must do everything they can to stop them from avoiding disaster. Et norsk lag får i oppdrag å sprenge produksjonen. Ein norwegisches Team wird beauftragt, die Produktion zu sprengen. A Norwegian team is commissioned to blow up production. I serien føles det ut som om hele Europas skjebne ligger i hendene på fire nordmenn. In der Serie fühlt es sich an, als läge das Schicksal ganz Europas in den Händen von vier Norwegern. In the series, it feels as if the fate of the whole of Europe is in the hands of four Norwegians. Skjebne vil si noe som er avgjørende for ens liv, «destiny» på engelsk. Schicksal bedeutet etwas, das für das eigene Leben entscheidend ist, „Schicksal“ auf Englisch. Fate means something that is crucial to one's life, "destiny" in English. At skjebnen «ligger i hendene» på noen vil si at de har mulighet til å bestemme hva som kommer til å skje. Dass das Schicksal "in den Händen von jemandem liegt", bedeutet, dass er die Möglichkeit hat, zu entscheiden, was passieren wird. That fate "lies in the hands" of someone means that they have the opportunity to decide what will happen. Fire nordmenn står i mellom suksess og katastrofe, eller slik ser det hvert fall ut i serien. Vier Norweger liegen zwischen Erfolg und Desaster, so scheint es zumindest in der Serie. Four Norwegians are in between success and disaster, or so it seems at least in the series. Og rundt hvert hjørne lurer fienden. Und hinter jeder Ecke lauert der Feind. And around every corner the enemy lurks. И за каждым углом прячется враг.

Serien er spennende, men også tankevekkende. |||||thought-provoking Die Serie ist spannend, aber auch zum Nachdenken anregend. The series is exciting, but also thought-provoking. Den tvinger oss til å reflektere over hva som kunne ha skjedd om ting hadde utviklet seg annerledes. It forces us to reflect on what could have happened if things had developed differently. Tyskerne var aldri i nærheten av å utvikle en atombombe, men det kunne ikke de allierte vite i sin samtid. |||||||||||||||||||own time The Germans were never close to developing an atomic bomb, but the Allies did not know it in their day. Vi vet fra Manhattan Prosjektet at amerikanerne holdt på å utvikle sin egen atombombe med støtte fra Storbritannia. |||||||were developing|||||||||| We know from the Manhattan Project that the Americans were developing their own atomic bomb with the support of Britain. Мы знаем из Манхэттенского проекта, что американцы разрабатывали собственную атомную бомбу при поддержке Великобритании. Man kan skjønne frykten til amerikanerne, britene og alle som ønsket å se at Tyskland skulle falle. One can understand the fear of the Americans, the British and everyone who wanted to see Germany fall. Можно понять страх американцев, британцев и всех, кто хотел увидеть падение Германии. Den virkelige operasjonen skjedde februar 1943, et tidspunkt da hele Frankrike, Polen, Balkan, store deler av Nord-Afrika, Danmark og Norge lå under tysk okkupasjon. |real|||||||||||||||||||"was under"||| The real operation took place in February 1943, a time when the whole of France, Poland, the Balkans, large parts of North Africa, Denmark and Norway were under German occupation. Настоящая операция произошла в феврале 1943 года, когда вся Франция, Польша, Балканы, большая часть Северной Африки, Дания и Норвегия находились под немецкой оккупацией. De allierte holdt på å snu trenden i denne perioden, men de kunne ikke vite hvordan krigen kom til å ende. The Allies were reversing the trend during this period, but they did not know how the war would end. В этот период союзники изменили тенденцию вспять, но они не знали, чем закончится война. For mange i samtiden var nok dette den viktigste operasjonen under Andre Verdenskrig, selv om man i ettertiden har visst at tyskerne ikke hadde klart å lage en bombe før amerikanerne. |||the present time||||||||||||||in hindsight||||||||||||| For many at the time, this was probably the most important operation during World War II, even though it has since been known that the Germans had not managed to make a bomb before the Americans.

Serien er en bra måte å lære litt norsk på for de av dere som er interessert i å se en spennende serie, fylt med norsk patriotisme og følelser. The series is a good way to learn a little Norwegian for those of you who are interested in watching an exciting series, filled with Norwegian patriotism and emotions. Dessverre er serien bare på seks episoder, men det er seks svært gode episoder. Unfortunately, the series is only six episodes, but there are six very good episodes. At serien er så kort gjør det også veldig overkommelig å se den ferdig. The fact that the series is so short also makes it very affordable to see it finished. Overkommelig vil si noe man kan greie å få til. Affordable means something you can do.

I norsk TV og film har Andre Verdenskrig vært et hett tema, altså et populært tema. ||||||||||hot topic||||| In Norwegian TV and film, World War II has been a hot topic, ie a popular topic. «Kampen om tungtvannet» føyer seg til i rekken av patriotiske norske filmer fra Andre Verdenskrig som «Max Manus», «Ni liv» og «Den 12. mann». "Kampen om tungtvannet" joins the ranks of patriotic Norwegian films from World War II such as "Max Manus", "Ni liv" and "Den 12. mann". Et gjennomgående tema, altså et tema som går igjen, i disse filmene er å vise norsk motstand i møtet med tysk okkupasjon. A recurring theme, ie a recurring theme in these films, is to show Norwegian resistance in the face of German occupation. Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, og forble okkupert til krigens slutt i 1945. Norway was occupied by Germany on April 9, 1940, and remained occupied until the end of the war in 1945. Kanskje er det en trang til nasjonalisme og patriotisme som gjør at man igjen og igjen går tilbake til denne tematikken. Perhaps it is a desire for nationalism and patriotism that makes one return again and again to this theme. Slik er det også lettere å forenkle handlingen til et narrativ om de gode mot de onde. This also makes it easier to simplify the action of a narrative about the good versus the bad. Nordmennene kjemper med de gode, de Allierte, mot tyskerne, nazistene, de onde. The Norwegians fight with the good, the Allies, against the Germans, the Nazis, the bad.

«Kampen om tungtvannet» har også slike tendenser. The "battle for heavy water" also has such tendencies. Tendens betyr tilbøyelighet, altså en retning noe går mot. Tendency means inclination, ie a direction something is going towards. Serien har tendenser til en handling om de gode mot de onde, det går i en slik retning. The series has tendencies to an action about the good against the bad, it goes in such a direction. Likevel problematiserer serien også dette ved å vise et tysk perspektiv i tillegg. Nevertheless, the series also problematizes this by showing a German perspective as well. Problematisere betyr at man diskuterer flere sider av saken og setter noe opp til diskusjon. Problematising means discussing different aspects of the issue and putting something up for discussion. Serien viser for eksempel perspektivet til Heisenberg, en av de største fysikerne i denne perioden. For example, the series shows the perspective of Heisenberg, one of the greatest physicists of this period. Han var sjefsarkitekten for det tyske atomvåpenprogrammet. He was the chief architect of the German nuclear weapons program. I serien får vi inntrykk av at Heisenberg egentlig bare ønsker å tjene vitenskapen og føre menneskeheten framover; han ønsker å utvikle atomkraft til energiproduksjon slik at menneskeheten kan produsere så mye elektrisitet som mulig. In the series, we get the impression that Heisenberg really only wants to serve science and lead humanity forward; he wants to develop nuclear power for energy production so that humanity can produce as much electricity as possible. Likevel kan han ikke skille militære og sivile mål for utviklingen av atomkraft, og slik ser det ut som han blir fanget av sine egne ambisjoner. Nevertheless, he cannot distinguish between military and civilian targets for the development of nuclear power, and so it seems that he is caught up in his own ambitions.

At serien også viser et tysk perspektiv gjør det lettere å ha empati med den andre siden. That the series also shows a German perspective makes it easier to have empathy with the other side. Dette er med på å gjøre serien mer interessant. This helps to make the series more interesting. Flere av de andre norske filmene om Andre Verdenskrig har gjerne et mer forenklet bilde av fienden. Several of the other Norwegian films about World War II tend to have a more simplified picture of the enemy. Некоторые из других норвежских фильмов о Второй мировой войне, как правило, имеют более упрощенную картину врага. Ofte viser de bare norske helter som kjemper mot okkupasjonen. Often they only show Norwegian heroes fighting against the occupation. Perspektivet til den andre siden er på en måte glemt. The perspective of the other side is in a way forgotten. Selv om «Kampen om tungtvannet» viser glimt fra den andre siden, altså viser litt fra det andre perspektivet, handler serien først og fremst om de alliertes oppdrag fra deres eget perspektiv. Although "Kampen om tungtvannet" shows glimpses from the other side, ie shows a bit from the other perspective, the series is primarily about the Allies' mission from their own perspective.

Andre Verdenskrig er utvilsomt et tema som engasjerer mange i Norge – det er mange i Norge som er interessert i Krigen. World War II is undoubtedly a topic that engages many in Norway - there are many in Norway who are interested in the War. Вторая мировая война, несомненно, является темой, которая волнует многих в Норвегии - многие в Норвегии заинтересованы в войне. Da serien først kom ut i Norge så over 1,2 millioner folk den første episoden, og dette tallet bare økte med de neste episodene. When the series first came out in Norway, over 1.2 million people watched the first episode, and this number only increased with the next episodes. Когда сериал впервые вышел в Норвегии, первую серию посмотрели более 1,2 миллиона человек, а со следующими эпизодами это число только увеличилось. Dette var dermed en av de mest sette tv-seriene i Norge i 2015. This was thus one of the most watched TV series in Norway in 2015. Rettighetene til å vise serien ble også solgt til andre land som Storbritannia, Spania og Frankrike. The rights to show the series were also sold to other countries such as the United Kingdom, Spain and France. I serien kan man høre norsk, dansk, tysk og engelsk, og det kan nok være greit med tekst om du ikke kan alle disse språkene. In the series you can hear Norwegian, Danish, German and English, and it can probably be fine with text if you do not know all these languages.

TV-serien fikk svært gode anmeldelser i Norge og i resten av verden. The TV series received very good reviews in Norway and in the rest of the world. «The Guardian», en britisk avis, ga serien en meget god annmeldelse og kalte den for en spennende og kompleks serie fra Andre Verdenskrig. "The Guardian", a British newspaper, gave the series a very good review and called it an exciting and complex series from World War II. Британская газета "Гардиан" дала серию очень хорошую рецензию и назвала его захватывающим и сложным сериалом времен Второй мировой войны. Serien vant «Prix Italia», en italiensk TV-serie pris. The series won the "Prix Italia", an Italian TV series award. Norske aviser ga også TV-serien gode anmeldelser. Norwegian newspapers also gave the TV series good reviews. Det er altså ikke bare jeg som har kost meg med serien. So it's not just me who has enjoyed the series.

Likevel er det ikke alle som har vært like begeistret. Yet not everyone has been as enthusiastic. Flere har kritisert serien får å ta historiske friheter, altså å endre på de historiske hendelsene. Several have criticized the series being allowed to take historical liberties, that is, to change the historical events. I første episode henretter tyskerne en gruppe allierte etter at de krasjet med noe seilfly. In the first episode, the Germans execute a group of allies after they crash with a glider. В первом эпизоде немцы расстреливают группу союзников после того, как они разбились с планером. Dette skjedde aldri i virkeligheten og Thor Brynhildsen, tidligere sjef for Forsvarsmuseet, kalte det for en grov historieforfalskning. This never happened in reality and Thor Brynhildsen, former head of the Defense Museum, called it a gross falsification of history. Produsenten for serien Jon Jacobsen innrømmet at dette ikke hadde skjedd i virkeligheten, men at serien ikke var ment til å være en dokumentar. The producer of the series Jon Jacobsen admitted that this had not happened in reality, but that the series was not meant to be a documentary. Det hendte at tyskerne henrettet allierte som havarerte, krasjet med fly, men man kan spørre seg om det var rett å legge dette til i serien. It happened that the Germans executed allies that crashed, crashed with planes, but one may wonder if it was right to add this to the series. Случалось, что немцы казнили союзников, которые разбились, разбились с самолетами, но можно задаться вопросом, правильно ли было добавить это в серию. Var det bare gjort for å få tyskerne til å virke verre enn de var? Was it just done to make the Germans seem worse than they were?

Andre historiske unøyaktigheter er hint om Heisenberg som homofil. Other historical inaccuracies are hints about Heisenberg as gay. I serien blir han anklaget for homofili av tyske styresmakter. In the series, he is accused of homosexuality by German authorities. Det er sant at han ble anklaget, men sannsynligvis var han ikke homofil. It is true that he was accused, but he was probably not gay. Det er hvert fall ikke noen beviser for det. At least there is no evidence for that. По крайней мере, этому нет никаких доказательств. I tillegg var det flere viktige karakterer i serien som ikke fantes i virkeligheten. In addition, there were several important characters in the series that did not exist in reality. Den norske Hydro-direktøren i serien er for eksempel ikke en historisk person, men basert på flere direktører. The Norwegian Hydro director in the series, for example, is not a historical person, but based on several directors.

Julie Smith, den britiske etterretningsoffiseren, har heller aldri eksistert. Julie Smith, the British intelligence officer, has also never existed. Офицер британской разведки Джули Смит тоже никогда не существовала. Ingen kvinnelige offiserer var involvert i beslutningene rundt tungtvannsaksjonen, det var bare mannlige offiserer som tok avgjørelsene. No female officers were involved in the decisions regarding the heavy water operation, only male officers made the decisions. Hun ble nok brakt inn for å få en kvinnelig aktør med i hendelsene med tanke på moderne seere. She was probably brought in to get a female actor in the events with modern viewers in mind. Likevel er det viktig å understreke at flere kvinner var sentrale under Andre Verdenskrig. Nevertheless, it is important to emphasize that more women were central during World War II. Regissøren Per-Olav Sørensen sa at Director Per-Olav Sørensen said that

«Vi kunne ikke lage en serie uten å vise at kvinner også gjorde en innsats under andre verdenskrig. "We could not make a series without showing that women also made an effort during World War II. Det fantes noen ytterst få kvinnelige kapteiner i England under den andre verdenskrig. There were very few female captains in England during World War II. Во время Второй мировой войны в Англии было очень мало женщин-капитанов. Vi brukte disse, samt en kvinne som jobbet i engelsk etterretning nært Tronstad, og sydde dem sammen til vår Julie Smith» We used these, as well as a woman who worked in English intelligence near Tronstad, and sewed them together for our Julie Smith »

Svært mye av handlingen er derimot basert på virkelige hendelser og personer. However, much of the action is based on real events and people. Det er ganske imponerende det de norske sabotørene fikk til i Rjukan vinteren 1943. It is quite impressive what the Norwegian saboteurs achieved in Rjukan in the winter of 1943. То, что норвежские диверсанты добились в Рьюкане зимой 1943 года, впечатляет. Rjukan er en liten industriby med litt over 3000 innbyggere som ligger godt nede i en dal med høye fjell rundt seg. Rjukan is a small industrial town with a little over 3000 inhabitants which is located well down in a valley with high mountains around it. Byen ble opprettet mellom 1905 og 1916 da Norsk Hydro, en av de største norske bedriftene på den tiden, bygget et stort kraftverk der ved et fossefall på 100 meter. The city was established between 1905 and 1916 when Norsk Hydro, one of the largest Norwegian companies at the time, built a large power plant there at a waterfall of 100 meters. Da det ble bygget var det det største kraftverket i verden. When it was built, it was the largest power plant in the world. Det var dette kraftverket som ble brukt til å produsere tungtvann og som ble sprengt av de allierte februar 1943. It was this power plant that was used to produce heavy water and that was blown up by the Allies in February 1943.

For å komme seg til kraftverket må man klarte opp en bratt fjellhylle. To get to the power plant, you have to clear a steep mountain ledge. Чтобы добраться до электростанции, вам нужно преодолеть крутой уступ горы. Rjukan ligger også inn i landet og er dermed svært kaldt og snørikt om vinteren. Rjukan is also inland and is thus very cold and snowy in winter. Sabotørene måtte dermed komme seg til kraftverket i snø og is, sannsynligvis i flere minusgrader, opp et fjell uten å bli sett. The saboteurs thus had to get to the power plant in snow and ice, probably in several degrees below zero, up a mountain without being seen. Таким образом, диверсантам приходилось добираться до электростанции по снегу и льду, вероятно, при нескольких градусах ниже нуля, в гору незаметно. Dersom de ble sett ville de bli skutt og drept. If they were seen, they would be shot and killed. Sabotørene satte altså livet på spill da de prøvde og lyktes i å sprenge kraftverket. The saboteurs thus risked their lives when they tried and succeeded in blowing up the power plant. Таким образом, диверсанты рисковали жизнью, пытаясь взорвать электростанцию, и им это удалось. Jeg husker selv at jeg var i Rjukan på sommeren og så opp på kraftverket fra byen. I remember myself that I was in Rjukan in the summer and looked up at the power plant from the city. Det så vanskelig nok ut å gjøre det på sommerstid, og nesten utenkelig på vinterstid. It looked difficult enough to do it in the summer, and almost unthinkable in the winter.

Rjukan er for øvrig et sted med veldig mye fin natur rundt seg. Rjukan is by the way a place with a lot of beautiful nature around it. Dersom du en dag reiser til Norge vil jeg anbefale deg å ta turen slik at du kan se kraftverket der «Kampen om tungtvannet» skjedde, i tillegg til å se mye vakker norsk natur. If you travel to Norway one day, I would recommend you take the trip so that you can see the power plant where the "Battle of the heavy water" took place, in addition to seeing a lot of beautiful Norwegian nature. Et av de mest kjente fjellene i Norge, Gaustatoppen, ligger for eksempel rett ved. One of the most famous mountains in Norway, Gaustatoppen, is located right next door. Ta turen om du har mulighet! Take the trip if you have the opportunity!

Har du sett serien? Have you seen the series? Eller kanskje du har sett andre serier og filmer fra Andre Verdenskrig? Or maybe you have seen other series and movies from World War II? Send meg gjerne en epost til Laernorsknaa@gmail.com og fortell meg om noen av dine egne tips til hva som finnes av TV-serier og filmer fra denne perioden. Feel free to send me an email to Laernorsknaa@gmail.com and tell me about some of your own tips for what is available from TV series and movies from this period. Ellers vil jeg bare ønske dere en riktig god dag videre. Otherwise, I just want to wish you a really good day ahead. Ha det bra!