×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 17 – Lese på norsk

17 – Lese på norsk

Hei og velkommen til en ny episode av «Lær Norsk Nå!». I denne episoden tenkte jeg vi kunne se på noen gode norske bøker å begynne å lese for dere som lærer norsk.

Først vil jeg snakke litt om hvorfor det er så viktig å lese det språket man lærer. Man sier gjerne at de som leser mye blir gode til å skrive, og dette gjelder også når man lærer et språk. Dersom man leser mye på språket man lærer, norsk, blir man også mye bedre i dette språket; Ordforrådet blir større, altså det totalet tallet på ordene du forstår; Grammatikk og syntaks blir internalisert – det er slik man virkelig lærer språket. Man forstår og kan bruke grammatikk uten å tenke gjennom utallige bøyinger; det er som om grammatikken kommer av seg selv, akkurat som når morsmålsbrukere snakker språket. Å lese mye er en veldig god måte å internalisere, virkelig lære, språket.

Men hvordan bør man lese på et språk man holder på å lære? Bør man sjekke opp og skrive ned alle ordene man ikke forstår? Skal man stoppe opp for hver grammatiske struktur man ikke husker? Og bør man oversette alt til sitt eget morsmål, fra norsk til for eksempel tysk? Mitt svar et nei, nei og atter nei. La oss gå i gjennom dem punkt for punkt.

Sjekke alle ordene man ikke forstår i en ordbok. Dette vil gjøre at du leser boken veldig sakte. Det kan være frustrerende å skulle sjekke opp hvert eneste ord du ikke har sett før, spesielt dersom du ikke har lest så mye norsk før, eller du leser om noe spesifikt med mange nye fagspesifikke ord. Det betyr ord som er knyttet til et spesielt område, for eksempel kan fagspesifikke ord for religion være munk, kirke, katedral, moske, ramadan, karma, biskop osv. Ofte er det ikke nødvendig å sjekke alle ordene man leser i en ordbok for å forstå hva det handler om. Ofte kan det faktisk bli vanskeligere å få med seg handlingen dersom man må sjekke hvert ord ettersom det da kan være lettere å glemme hva som nettopp har skjedd.

I stedet vil jeg anbefale å lese for å forstå ut ifra kontekst. For eksempel kan det være at jeg ikke kan ordet «biskop», men når jeg leser setningen: «Biskopen er lederen for kirka i sin region og er ansvarlig for prestene der.» Ut ifra denne informasjonen, leder, kirke, region og prest, kan jeg ut ifra konteksten forstå hva «biskop» betyr. Da slipper jeg å stoppe opp og kan gå videre i handlingen, noe som er mye kjekkere og mer effektivt. Ikke vær redd for å glemme det nye ordet – ved repetisjon og se ordet i kontekst flere ganger vil dere til slutt lære ordet automatisk. Dette er en mye gøyere måte å lese på, men også å lære ord og språket.

Skal man stoppe opp for hver grammatiske struktur man ikke forstår? Igjen, nei! Mange av de samme grunnene som for det første punktet, gjelder også for det andre. Når man begynner å lese et språk, kan det være lett å glemme hvilken verbtid et ord har, eller hvordan et uregelrett verb bøyes. Selv om man har lært grammatikken før, er det mye vanskeligere å huske alle reglene på likt når man leser dem og ser dem i vanskeligere konstruksjoner. I litteratur kan man også kanskje i større grad finne ord, strukturer og grammatikk som er sjeldnere å høre når folk snakker språket. Likevel bør man ikke sjekke opp hver eneste grammatiske struktur man ikke husker. Det er bedre å prøve å forstå det som er skrevet gjennom konteksten. Til nøds kan man sjekke opp strukturene dersom det er veldig viktig for handlingen, ellers er det bedre å gå videre. Igjen vil jeg repetere mitt mantra, repetisjon, repetisjon, repetisjon; det er slik man lærer!

Skal man oversette til morsmålet sitt når man leser? Tradisjonelt har oversettelse vært viktig i språklæring. Mange oppgaver i bøker for å lære språk handler om å oversette en setning fra språket man lærer, norsk, til sitt eget morsmål, for eksempel tyrkisk. Det kan være lett å ta med seg slike vaner når man skal begynne å lese autentiske, ekte norske bøker. Sannsynligvis er målet ditt med å lære norsk ikke å bli en oversetter fra norsk til ditt eget morsmål. Tolkere og oversettere har behov for dette, men jeg vil tro de færreste av dere kommer til å bruke norsk til dette. I stedet tror jeg dere lærer norsk for å kunne bruke det og forstå det; da vil dere heller internalisere språket. Altså virkelig lære de grammatiske strukturene, ordene og hvordan språket fungerer slik at dere slipper å bruke enorme krefter på hver eneste verbbøyning. Gjør det derfor til en vane å les norsk når dere leser. Det er kanskje vanskeligere i begynnelsen, men dere vil få mye mer ut av det etter hvert.

Alle disse tre punktene baserer seg på et prinsipp kalt mengdelesing. Tanken er at den beste måten å lære et språk på er å se og interagere mye med språket. Altså snakk mye norsk, les mye norsk, skriv norsk, og ikke minst hør norsk, for eksempel gjennom denne podcasten. Gjør det derfor til en vane å lese litt i en norsk bok hver eneste dag. Kanskje du ikke har tid til mer enn 20 minutter hver dag, men dersom du gjør det kontant hver eneste dag over en lenger tidsperiode, vil disse 20 minuttene blir til timer og dager. Til slutt vil du kunne norsk kjempegodt! Likevel er det viktig at det er gøy og motiverende å lese, og da bør man ikke stoppe opp for hvert eneste ord man ikke kan, eller for hver grammatiske konstruksjon. Det viktigste er å lese mye. For å få til dette må det man leser være motiverende og gøy.

Hva bør man lese? Dette avhenger av nivået man er på. Målet bør være å lese noe man er interessert i og tekster som er tilpasset sitt nivå slik at det verken er for vanskelig eller for lett. Dersom teksten er for lett, lærer man lite og det kan også være umotiverende og lite gøy. Slike tekster pleier ofte å være mindre interessante ettersom de kanskje bruker veldig lette ord noe som begrenser hva de kan skrive. På den andre siden bør ikke tekstene være for vanskelige heller. Da må man kanskje stoppe opp veldig ofte for å sjekke ord og strukturer, noe som kan være veldig frustrerende. Det er også lettere for at man mister tråden i hva det handler om, altså at man plutselig ikke lenger forstår hva handlingen er eller hvorfor noe skjer. Da blir det også vanskeligere å forstå resten av boken.

Målet bør derfor være å finne noe som man synes er motiverende og teksten bør være litt vanskelig, men ikke så vanskelig at man ikke forstår den, eller bruker alt for lang tid på å sjekke opp ord, uttrykk og grammatikk. Det er ikke gøy å sjekke opp annen hvert ord i hver setning! Noen generelle tips for å finne passende bøker er:

Velg en bok innenfor noe du allerede kan en del om. Selv er jeg veldig interessert i historie, og har derfor lest en del historiebøker. Da jeg skulle begynne å lese italiensk, et språk jeg holder på å lære, valgte jeg historiebøker om perioder jeg allerede kunne litt om. For eksempel leste jeg en bok på italiensk om den kalde krigen. Jeg kunne allerede mye om hendelsene bak den kalde krigen, hva som kom til å skje, personene, og fagspesifikke uttrykk. Dette gjorde det også lettere å forstå hva det handlet om ut ifra kontekst. Det er også et tema jeg er interessert, noe som gjør at jeg er mer motivert for å jobbe med teksten, altså for å prøve å forstå den. Dersom du har et fagfelt eller noe du er interessert i, kan det være lurt å begynne innenfor dette.

(Kanskje) begynn med fagbøker framfor skjønnlitteratur. Fagbøker er ofte skrevet med et mer informativt språk enn skjønnlitteratur. I skjønnlitteratur dukker det veldig ofte opp mer kunstneriske strukturer og språkbruk som kan være vanskeligere å forstå. Mange av ordene som brukes i skjønnlitteratur kan også være mindre vanlige å høre i hverdagsspråket, det språket man hører til vanlig i samtaler. I fagbøker vil gjerne språket være litt lettere å forstå, selv om det kan være greit å sette seg inn i noen av de vanligste faguttrykkene og fagspesifikke ordene på forhånd.

Dersom man kan litt om fagområdet på forhånd blir det også mye lettere å henge med i hva man leser i en fagbok. I skjønnlitteratur må man følge en handling, noe som kan være mye vanskeligere. Dersom man plutselig ikke forstår en del, et avsnitt eller lignende i en skjønnlitterær bok kan det være at man mister mye av handlingen. I en fagbok er dette ofte ikke så farlig.

Les en bok på norsk som du allerede har lest på ditt morsmål, eller les et sammendrag av handlingen på forhånd. Dette tredje punktet henger sammen med det første; kontekst og forkunnskap gjør det lettere å forstå hva man leser. Det kan derfor være lurt å begynne med en bok du allerede kan handlingen i ved at du har lest den på morsmålet ditt. I min oppvekst elsket jeg Harry Potter bøkene, og leste dem alle på norsk. Den første boken jeg leste på spansk var derfor den første Harry Potter boken: «Harry Potter y la piedra filosofal». Jeg kunne handlingen fra før, noe som gjorde det mye lettere å forstå språket, selv om jeg ikke kunne så mye spansk på det tidspunktet.

Et annet alternativ dersom du ønsker å lese en ny bok du ikke har lest før, er å lese et lite sammendrag av handlingen på forhånd før du begynner å lese. Dette vil gi deg et innblikk i hva som kommer til å skje og hva du leser, noe som gjør det lettere å henge med. Du må derimot være forberedt på at hele handlingen blir røpt på forhånd; du må altså godta spoilere. Mange av dere ønsker kanskje ikke at hele handlingen skal bli røpt på forhånd ettersom mye av spenningen da går bort. Du kan da heller bare leser deler av sammendraget slik at du hvert fall vet litt om hvordan boken begynner. Når du kommer videre i handlingen og blir bedre kjent med karakterene, blir det jo uansett lettere å følge med på hva som skjer.

Les bøker skrevet for ungdommer Ungdomsbøker er ofte en bra plass å begynne ettersom språket pleier å være litt lettere enn voksenbøker. Likevel kan handlingen ofte være svært spennende og temaene ganske dype. Slik kan ungdomsbøker være en god måte å tilpasse nivå i tillegg til å være interessante og kjekke. Barnebøker kan ofte være for lette, men de er også skrevet for en svært ung aldersgruppe. Dette gjør dem ofte mindre interessante og motiverende å lese for voksne. Om du forstår denne podcasten, er du uansett klar til å lese vanskeligere bøker enn barnebøker.

Les noe du har lyst til å lese! Det aller, aller viktigste punktet er dette femte. Uansett hva man gjør, bør man lese noe man synes er gøy og motiverende. Velg derfor bøker du har lyst til å lese. Det er da langt mer sannsynlig at du klarer å motivere deg selv til å lese. Dersom man gjør noe som er motiverende, er det langt lettere å komme seg i gjennom de vanskelige delene av boken.

Til slutt vil jeg komme med noen forslag til bøker av norske forfattere som kan være en god begynnelse for du som har nådd et middelshøyt nivå i norsk.

Den første boken jeg vil anbefale er bøkene i «Phenomena» serien av Ruben Eliassen. Dette er en fantasy serie på 7 bøker skrevet for barn og ungdom. Språket er dermed litt lettere, men det er fortsatt spennende bøker som jeg koste meg masse med i min oppvekst. Bøkene handler om Alk og Ilke, tvillinger, som ifølge en profeti har kreftene til å bekjempe den onde Tarkan som har tatt kontroll over verden. Bøkene er høy-fantasy med trollmenn, magi, overnaturlige vesener. Det er en klassisk fortelling om de gode mot de onde, der vi følger to «utvalgte». Selv om de kanskje ikke er de mest innovative bøkene i sjangeren, er det en god start for de av dere som ønsker å lese en norsk fantasyserie. Serien har vunnet flere barne- og ungdomspriser innen litteratur.

Den andre boken jeg vil anbefalere dere er «Kompani Orheim» skrevet av Tore Renberg. Det er en den andre boken i serien om hovedpersonens liv Jarle Klepp. Selv om det er andre boken i serien, er den kronologisk sett den første. Jarle Klepp serien går begynner med «Mannen som elsket Yngve» som handler om Jarles tid på videregående som ungdom. Ellers er det fem bøker om Jarle Klepp der vi avslutter i femte bok med Jarle som 40åring. Den andre boken, «Kompani Orheim», handler derimot om Jarle Klepps oppvekst fra barn til ungdom. Boken gir et spennende innblikk i en norsk by på 1980-tallet, Stavanger, gjennom øynene til en norsk ungdom. Boken tar for seg, altså handler om, ulike utfordringer ungdommer må håndtere: Den første forelskelsen, sex, nye venner, finne sin egen identitet osv. I tillegg har Jarle et vanskelig forhold til faren som er alkoholiker, noe som påvirket hans oppvekst og familien generelt. Boken er bra skrevet og språket er ganske lett og til tider muntlig. Jeg koste meg selv med denne boken.

Den tredje og siste boken jeg vil anbefale er «Sovjetistan» av Erika Fatland. Dette er en reiseskildring fra Sentral-Asia av forfatteren selv. Hun har reist til de tidligere Sovjetrepublikkene som slutter med –stan, som nå er suverene stater: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. Fatland blander historie, kultur og reisebeskrivelser i en vakker spennende bok om disse landene som mange av oss i Norge er mindre kjente med. Boken gir en god introduksjon til landene i tillegg til morsomme, rørende og absurde gjenfortellinger av forfatterens egen reise til landene. Hun møter kulturer som er svært forskjellige fra sin egen norske kultur, noe som byr på både utfordringer og muligheter til å lære.

Landene er svært forskjellige fra hverandre. Turkmenistan er rikt på naturressurser som olje og gass, men er samtidig dekket av sand og ørken. I tillegg er det et av de mest lukkede diktaturene i verden med en sterk kult rundt presidenten; alle må for eksempel lese boken skrevet av presidenten for å kunne ta billappen, sertifikatet. Tadsjikistan er et land med svært vakker natur og fjelltopper på over 7000 meter, men er også svært fattig – faktisk et av de fattigste landene i verden. De hadde derimot lenge verdens største flagg! Etter å ha lest boken sitter man igjen med en ny innsikt i disse landene, i tillegg til at det er svært gøy å følge ferden til Fatland. Hun er flink til å beskrive stedene hun ser, personene hun møter og sine egne tanker og opplevelser fra disse. Dette er en bok jeg kan anbefale på det sterkeste. Hun har også skrevet boken med den noe lange tittelen: «Grensen: En reise rundt Russland gjennom Nord-Korea, Kina, Mongolia, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Georgia, Ukraina, Hviterussland, Litauen, Polen, Latvia, Estland, Finland og Norge samt Nordøstpassasjen», en ny reiseskildring som kan være en god bok å lese etter å ha lest «Sovjetistan».

Takk for at du har hørt på denne episoden av «Lær Norsk Nå!». Teksten til episoden finner du på nettstedet til podcasten – jeg legger ved en link i deskripsjonen av episoden. Ellers vil jeg gjerne høre hva dere selv leser på norsk. Har dere noen tips selv til norske bøker eller bøker dere leste på norsk som dere likte? Kanskje noen som kan være nyttige for andre som også lærer norsk? Send meg gjerne en epost til «Laernorsknaa@gmail.com», epostadressen finner dere også i deskripsjonen. Takk og lykke til med lesingen!

17 – Lese på norsk 17 – Lesen Sie auf Norwegisch 17 – Read in Norwegian 17 – Leer en noruego 17 – Lire en norvégien 17 – Lees in het Noors 17 – Czytaj po norwesku 17 – Leia em norueguês 17 – Чтение на норвежском языке 17 – Читайте норвезькою 17 – 阅读挪威语

Hei og velkommen til en ny episode av «Lær Norsk Nå!». Hello and welcome to a new episode of "Learn Norwegian Now!". Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de "Lær Norsk Nå!". Привет и добро пожаловать на новый выпуск "Lær Norsk Nå!". I denne episoden tenkte jeg vi kunne se på noen gode norske bøker å begynne å lese for dere som lærer norsk. In this episode, I thought we could look at some good Norwegian books to start reading for you who are learning Norwegian. En este episodio pensé que podríamos ver algunos buenos libros de noruego para empezar a leer para aquellos de ustedes que están aprendiendo noruego. Šiame epizode pagalvojau, kad galėtume pažvelgti į keletą gerų norvegų knygų ir pradėti skaityti tiems, kurie mokosi norvegų kalbos.

Først vil jeg snakke litt om hvorfor det er så viktig å lese det språket man lærer. First I want to talk a little about why it is so important to read the language you learn. Primero, quiero hablar un poco sobre por qué es tan importante leer el idioma que estás aprendiendo. Сначала я хочу немного поговорить о том, почему так важно читать на изучаемом языке. Man sier gjerne at de som leser mye blir gode til å skrive, og dette gjelder også når man lærer et språk. It is often said that those who read a lot become good at writing, and this also applies when learning a language. Suele decirse que quien lee mucho se vuelve bueno escribiendo, y esto también se aplica a la hora de aprender un idioma. Dažnai sakoma, kad tie, kurie daug skaito, puikiai moka rašyti, tai galioja ir mokantis kalbos. Часто говорят, что тот, кто много читает, хорошо пишет, и это относится и к изучению языка. Dersom man leser mye på språket man lærer, norsk, blir man også mye bedre i dette språket; Ordforrådet blir større, altså det totalet tallet på ordene du forstår; Grammatikk og syntaks blir internalisert – det er slik man virkelig lærer språket. If you read a lot in the language you learn, Norwegian, you also become much better in this language; The vocabulary becomes larger, ie the total number of words you understand; Grammar and syntax are internalized - that's how you really learn the language. Si lees mucho en el idioma que estás aprendiendo, el noruego, también te vuelves mucho mejor en este idioma; El vocabulario se vuelve más grande, es decir, el número total de palabras que entiendes; La gramática y la sintaxis se internalizan: así es como realmente aprendes el idioma. Jei daug skaitote ta kalba, kurią mokate, norvegų, tai taip pat tampate daug geresnis šia kalba; Didėja žodynas, t. y. bendras jūsų suprantamų žodžių skaičius; Gramatika ir sintaksė yra internalizuotos – taip iš tikrųjų išmoksti kalbą. Если вы много читаете на изучаемом норвежском языке, вы также станете намного лучше говорить на этом языке; Увеличивается словарный запас, т. е. общее количество слов, которые вы понимаете; Грамматика и синтаксис усваиваются — именно так вы действительно изучаете язык. Man forstår og kan bruke grammatikk uten å tenke gjennom utallige bøyinger; det er som om grammatikken kommer av seg selv, akkurat som når morsmålsbrukere snakker språket. Man versteht und kann die Grammatik anwenden, ohne über unzählige Flexionen nachzudenken; es ist, als ob die Grammatik von selbst kommt, genauso wie wenn Benutzer der Muttersprache die Sprache sprechen. One understands and can use grammar without thinking through innumerable inflections; it is as if the grammar comes by itself, just as when native speakers speak the language. Žmogus supranta ir gali naudoti gramatiką negalvojant per daugybę linksnių; tarsi gramatika ateina savaime, kaip ir tada, kai kalba kalba gimtoji. Человек понимает и может использовать грамматику, не задумываясь о бесчисленных изменениях; грамматика дается естественным путем, как если бы на этом языке говорили носители языка. Å lese mye er en veldig god måte å internalisere, virkelig lære, språket. Viel zu lesen ist eine sehr gute Möglichkeit, die Sprache zu verinnerlichen, wirklich zu lernen. Reading a lot is a very good way to internalize, really learn, the language. Daug skaitymas yra labai geras būdas įsisavinti, iš tikrųjų išmokti kalbą. Много читать – это очень хороший способ усвоить и по-настоящему выучить язык.

Men hvordan bør man lese på et språk man holder på å lære? But how should one read in a language one is learning? Bet kaip reikėtų skaityti ta kalba, kurios mokomasi? Но как читать на языке, который изучаешь? Bør man sjekke opp og skrive ned alle ordene man ikke forstår? Sollte man alle Wörter, die man nicht versteht, nachschlagen und aufschreiben? Should one check up and write down all the words one does not understand? Стоит ли вам посмотреть и записать все слова, которые вы не понимаете? Skal man stoppe opp for hver grammatiske struktur man ikke husker? Sollte man für jede grammatikalische Struktur anhalten, an die man sich nicht erinnert? Should one stop for every grammatical structure one does not remember? Ar turite sustoti dėl kiekvienos gramatinės struktūros, kurios neprisimenate? Вам приходится останавливаться перед каждой грамматической структурой, которую вы не помните? Og bør man oversette alt til sitt eget morsmål, fra norsk til for eksempel tysk? And should you translate everything into your own mother tongue, from Norwegian to, for example, German? И нужно ли переводить все на свой родной язык, с норвежского на, например, немецкий? Mitt svar et nei, nei og atter nei. My answer is a no, no and no again. Mano atsakymas ne, ne ir dar kartą ne. Мой ответ: нет, нет и еще раз нет. La oss gå i gjennom dem punkt for punkt. Gehen wir sie Punkt für Punkt durch. Let's go through them point by point. Pereikime juos taškas po taško. Давайте пройдемся по ним по пунктам.

Sjekke alle ordene man ikke forstår i en ordbok. Überprüfen Sie alle Wörter, die Sie nicht verstehen, in einem Wörterbuch. Check all the words you do not understand in a dictionary. Žodyne patikrinkite visus nesuprantamus žodžius. Проверьте все слова, которые вы не понимаете, в словаре. Dette vil gjøre at du leser boken veldig sakte. This will make you read the book very slowly. Taip knygą skaitysite labai lėtai. Это заставит вас читать книгу очень медленно. Det kan være frustrerende å skulle sjekke opp hvert eneste ord du ikke har sett før, spesielt dersom du ikke har lest så mye norsk før, eller du leser om noe spesifikt med mange nye fagspesifikke ord. Es kann frustrierend sein, jedes einzelne Wort überprüfen zu müssen, das Sie vorher nicht gesehen haben, besonders wenn Sie noch nicht so viel Norwegisch gelesen haben oder wenn Sie über etwas Bestimmtes mit vielen neuen fachspezifischen Wörtern lesen. It can be frustrating to have to check every single word you have not seen before, especially if you have not read so much Norwegian before, or you are reading about something specific with many new subject-specific words. Gali būti nemalonu ieškoti kiekvieno žodžio, kurio anksčiau nematėte, ypač jei anksčiau mažai skaitėte norvegų kalba arba skaitote apie ką nors konkretaus ir daug naujų žodžių, susijusių su tema. Может быть неприятно искать каждое слово, которое вы раньше не видели, особенно если вы раньше мало читали по-норвежски или читаете о чем-то конкретном с большим количеством новых слов по конкретной теме. Det betyr ord som er knyttet til et spesielt område, for eksempel kan fagspesifikke ord for religion være munk, kirke, katedral, moske, ramadan, karma, biskop osv. It means words that are related to a particular area, for example, subject-specific words for religion can be monk, church, cathedral, mosque, Ramadan, karma, bishop, etc. Это означает, что слова связаны с определенной областью, например, слова, обозначающие религию по конкретной теме, могут быть монах, церковь, собор, мечеть, Рамадан, карма, епископ и т. д. Ofte er det ikke nødvendig å sjekke alle ordene man leser i en ordbok for å forstå hva det handler om. Often it is not necessary to check all the words you read in a dictionary to understand what it is about. Часто нет необходимости проверять все прочитанные слова в словаре, чтобы понять, о чем идет речь. Ofte kan det faktisk bli vanskeligere å få med seg handlingen dersom man må sjekke hvert ord ettersom det da kan være lettere å glemme hva som nettopp har skjedd. In fact, it can often be more difficult to catch the action if you have to check every word, as it can then be easier to forget what just happened. Dažnai iš tikrųjų gali būti sunkiau pagauti veiksmą, jei turite patikrinti kiekvieną žodį, nes tada gali būti lengviau pamiršti, kas ką tik įvyko. Часто бывает сложнее уловить действие, если вам приходится проверять каждое слово, так как тогда будет легче забыть, что только что произошло.

I stedet vil jeg anbefale å lese for å forstå ut ifra kontekst. Instead, I would recommend reading to understand from context. Вместо этого я бы рекомендовал читать, чтобы понять, исходя из контекста. For eksempel kan det være at jeg ikke kan ordet «biskop», men når jeg leser setningen: «Biskopen er lederen for kirka i sin region og er ansvarlig for prestene der.» Ut ifra denne informasjonen, leder, kirke, region og prest, kan jeg ut ifra konteksten forstå hva «biskop» betyr. For example, I may not know the word "bishop", but when I read the sentence: "The bishop is the leader of the church in his region and is responsible for the priests there." Based on this information, leader, church, region and priest, I can understand from the context what "bishop" means. Например, может быть, я не знаю слова «епископ», но когда я читаю предложение: «Епископ является руководителем церкви в своем регионе и отвечает там за священников». Основываясь на этой информации, лидере, церкви, регионе и священнике, я могу из контекста понять, что означает «епископ». Da slipper jeg å stoppe opp og kan gå videre i handlingen, noe som er mye kjekkere og mer effektivt. Dann muss ich nicht aufhören und kann im Geschehen weitermachen, was viel schöner und effizienter ist. Then I do not have to stop and can move on in the action, which is much nicer and more efficient. Entonces no tengo que detenerme y puedo continuar con la acción, que es mucho más agradable y más eficiente. Tada aš neturiu sustoti ir galiu tęsti veiksmą, kuris yra daug malonesnis ir efektyvesnis. Тогда мне не придется останавливаться, и я смогу продолжить действие, что гораздо приятнее и эффективнее. Ikke vær redd for å glemme det nye ordet – ved repetisjon og se ordet i kontekst flere ganger vil dere til slutt lære ordet automatisk. Scheuen Sie sich nicht, das neue Wort zu vergessen – indem Sie das Wort mehrmals wiederholen und im Kontext sehen, werden Sie das Wort schließlich automatisch lernen. Do not be afraid to forget the new word - by repeating and seeing the word in context several times, you will eventually learn the word automatically. No tenga miedo de olvidar la palabra nueva: al repetir y ver la palabra en contexto varias veces, finalmente aprenderá la palabra automáticamente. Nebijokite pamiršti naujo žodžio – kartodami ir kelis kartus matydami žodį kontekste, ilgainiui žodį išmoksite automatiškai. Не бойтесь забыть новое слово — повторив его и увидев слово в контексте несколько раз, вы в конечном итоге выучите его автоматически. Dette er en mye gøyere måte å lese på, men også å lære ord og språket. Das ist eine viel unterhaltsamere Art zu lesen, aber auch Wörter und Sprache zu lernen. This is a much more fun way to read, but also to learn words and language. Esta es una forma mucho más divertida de leer, pero también de aprender palabras y el idioma. Tai daug smagesnis būdas ne tik skaityti, bet ir mokytis žodžių bei kalbos. Это гораздо более увлекательный способ читать, а также учить слова и язык.

Skal man stoppe opp for hver grammatiske struktur man ikke forstår? Should one stop for every grammatical structure one does not understand? ¿Tienes que parar por cada estructura gramatical que no entiendes? Ar turite sustoti dėl kiekvienos nesuprantamos gramatinės struktūros? Вам приходится останавливаться перед каждой грамматической структурой, которую вы не понимаете? Igjen, nei! Again, no! ¡De nuevo, no! Опять нет! Mange av de samme grunnene som for det første punktet, gjelder også for det andre. Many of the same reasons as for the first point also apply to the second. Muchas de las mismas razones que para el primer punto también se aplican al segundo. Daugelis tų pačių priežasčių, kaip ir pirmame punkte, galioja ir antrajam. Многие из тех же причин, что и для первого пункта, применимы и ко второму. Når man begynner å lese et språk, kan det være lett å glemme hvilken verbtid et ord har, eller hvordan et uregelrett verb bøyes. When you start reading a language, it can be easy to forget what verb tense a word has, or how an irregular verb is inflected. Al comenzar a leer un idioma, puede ser fácil olvidar qué tiempo verbal tiene una palabra o cómo se conjuga un verbo irregular. Начав читать на языке, можно легко забыть, какое время глагола имеет слово или как спрягается неправильный глагол. Selv om man har lært grammatikken før, er det mye vanskeligere å huske alle reglene på likt når man leser dem og ser dem i vanskeligere konstruksjoner. Even if you have learned the grammar before, it is much harder to remember all the rules at once when you read them and see them in more difficult constructions. Incluso si has aprendido la gramática antes, es mucho más difícil recordar todas las reglas por igual cuando las lees y las ves en construcciones más difíciles. Net jei gramatiką esi išmokęs anksčiau, jas skaitant ir matant sunkesnėse konstrukcijose, daug sunkiau vienodai prisiminti visas taisykles. Даже если вы уже выучили грамматику раньше, гораздо сложнее запомнить все правила одинаково, когда вы их читаете и видите в более сложных конструкциях. I litteratur kan man også kanskje i større grad finne ord, strukturer og grammatikk som er sjeldnere å høre når folk snakker språket. In literature, one can also to a greater extent find words, structures and grammar that are rarer to hear when people speak the language. En la literatura, quizás también se pueden encontrar en mayor medida palabras, estructuras y gramática que se escuchan con menos frecuencia cuando las personas hablan el idioma. Literatūroje taip pat galbūt daugiau galima rasti žodžių, struktūrų ir gramatikos, kurie rečiau girdimi žmonėms kalbant. В литературе также, возможно, в большей степени можно найти слова, конструкции и грамматику, которые реже слышатся, когда люди говорят на этом языке. Likevel bør man ikke sjekke opp hver eneste grammatiske struktur man ikke husker. Still, one should not check up on every single grammatical structure one does not remember. Sin embargo, uno no debe revisar cada estructura gramatical que no recuerda. Тем не менее, не следует проверять каждую грамматическую конструкцию, которую вы не помните. Det er bedre å prøve å forstå det som er skrevet gjennom konteksten. It is better to try to understand what is written through the context. Es mejor tratar de entender lo que está escrito a través del contexto. Geriau pabandyti suprasti, kas parašyta per kontekstą. Лучше попытаться понять написанное через контекст. Til nøds kan man sjekke opp strukturene dersom det er veldig viktig for handlingen, ellers er det bedre å gå videre. If necessary, you can check the structures if it is very important for the action, otherwise it is better to move on. Si es necesario, puede verificar las estructuras si es muy importante para la acción, de lo contrario, es mejor seguir adelante. Jei reikia, galite patikrinti konstrukcijas, jei tai labai svarbu veiksmui, kitaip geriau judėti toliau. При необходимости можно проверить конструкции, если это очень важно для действия, в противном случае лучше двигаться дальше. Igjen vil jeg repetere mitt mantra, repetisjon, repetisjon, repetisjon; det er slik man lærer! Wieder werde ich mein Mantra wiederholen, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung; so lernt man! Again I will repeat my mantra, repetition, repetition, repetition; that's how you learn! Nuevamente repetiré mi mantra, repetición, repetición, repetición; asi se aprende! Я снова повторю свою мантру, повторение, повторение, повторение; вот так ты учишься!

Skal man oversette til morsmålet sitt når man leser? Soll man beim Lesen in die Muttersprache übersetzen? Should one translate into one's mother tongue when reading? ¿Se debe traducir a la lengua materna al leer? Нужно ли при чтении переводить на родной язык? Tradisjonelt har oversettelse vært viktig i språklæring. Traditionell war die Übersetzung beim Sprachenlernen wichtig. Traditionally, translation has been important in language learning. Tradicionalmente, la traducción ha sido importante en el aprendizaje de idiomas. Традиционно перевод играл важную роль в изучении языка. Mange oppgaver i bøker for å lære språk handler om å oversette en setning fra språket man lærer, norsk, til sitt eget morsmål, for eksempel tyrkisk. Bei den Aufgaben in Sprachlernbüchern geht es darum, einen Satz aus der Lernsprache Norwegisch in die eigene Muttersprache, zum Beispiel Türkisch, zu übersetzen. Many tasks in language learning books involve translating a sentence from the language you are learning, Norwegian, to your own native language, for example, Turkish. Las tareas de Mane en los libros para aprender idiomas consisten en traducir una oración del idioma que estás aprendiendo, el noruego, a tu propia lengua materna, por ejemplo, el turco. Mane užduotys knygose, skirtose mokytis kalbų, yra apie sakinio vertimą iš kalbos, kurią mokaisi, norvegų, į gimtąją kalbą, pavyzdžiui, turkų. Множество задач в книгах по изучению языков заключаются в переводе предложения с языка, который вы изучаете, норвежского, на ваш родной язык, например, турецкий. Det kan være lett å ta med seg slike vaner når man skal begynne å lese autentiske, ekte norske bøker. It can be easy to bring such habits when starting to read authentic, genuine Norwegian books. Puede ser fácil adquirir esos hábitos cuando comienzas a leer libros noruegos auténticos y reales. Pradėjus skaityti autentiškas, tikra norvegiškas knygas, gali būti lengva įgyti tokius įpročius. Такие привычки можно легко приобрести, когда вы начнете читать настоящие норвежские книги. Sannsynligvis er målet ditt med å lære norsk ikke å bli en oversetter fra norsk til ditt eget morsmål. Wahrscheinlich besteht Ihr Ziel beim Norwegischlernen nicht darin, ein Übersetzer aus dem Norwegischen in Ihre eigene Muttersprache zu werden. Most likely, your goal in learning Norwegian is not to become a translator from Norwegian to your own native language. Su objetivo al aprender noruego probablemente no sea convertirse en traductor del noruego a su propia lengua materna. Ваша цель в изучении норвежского языка, вероятно, не в том, чтобы стать переводчиком с норвежского языка на свой родной язык. Tolkere og oversettere har behov for dette, men jeg vil tro de færreste av dere kommer til å bruke norsk til dette. Interpreters and translators need this, but I think few of you will use Norwegian for this. Los intérpretes y traductores lo necesitan, pero creo que muy pocos de ustedes usarán el noruego para esto. Vertėjams ir vertėjams to reikia, bet manau, kad tik nedaugelis iš jūsų tam naudos norvegų kalbą. Это необходимо устным и письменным переводчикам, но я думаю, что очень немногие из вас будут использовать для этого норвежский язык. I stedet tror jeg dere lærer norsk for å kunne bruke det og forstå det; da vil dere heller internalisere språket. Instead, I think you learn Norwegian to be able to use it and understand it; then you would rather internalize the language. En cambio, creo que aprendes noruego para poder usarlo y entenderlo; entonces preferirías interiorizar el lenguaje. Вместо этого, я думаю, вы учите норвежский язык, чтобы иметь возможность его использовать и понимать; тогда вы бы предпочли усвоить язык. Altså virkelig lære de grammatiske strukturene, ordene og hvordan språket fungerer slik at dere slipper å bruke enorme krefter på hver eneste verbbøyning. So really learn the grammatical structures, words and how the language works so that you do not have to use enormous forces on every single verb inflection. En otras palabras, aprende realmente las estructuras gramaticales, las palabras y cómo funciona el idioma para que no tengas que gastar mucho esfuerzo en cada conjugación de verbos. Другими словами, действительно выучите грамматические структуры, слова и принципы работы языка, чтобы вам не приходилось тратить огромные усилия на каждое спряжение глаголов. Gjør det derfor til en vane å les norsk når dere leser. Therefore, make it a habit to read Norwegian when you read. Por lo tanto, acostúmbrese a leer noruego cuando lea. Det er kanskje vanskeligere i begynnelsen, men dere vil få mye mer ut av det etter hvert. It may be harder at first, but you will get a lot more out of it eventually. Puede ser más difícil al principio, pero obtendrá mucho más de él a medida que pasa el tiempo.

Alle disse tre punktene baserer seg på et prinsipp kalt mengdelesing. Alle diese drei Punkte basieren auf einem Prinzip namens Massenlesen. All these three points are based on a principle called mass reading. Estos tres puntos se basan en un principio llamado lectura de cantidad. Tanken er at den beste måten å lære et språk på er å se og interagere mye med språket. Die Idee ist, dass der beste Weg, eine Sprache zu lernen, darin besteht, viel mit der Sprache zu sehen und zu interagieren. The idea is that the best way to learn a language is to see and interact a lot with the language. La idea es que la mejor manera de aprender un idioma es ver e interactuar mucho con el idioma. Altså snakk mye norsk, les mye norsk, skriv norsk, og ikke minst hør norsk, for eksempel gjennom denne podcasten. Sprechen Sie also viel Norwegisch, lesen Sie viel Norwegisch, schreiben Sie Norwegisch und hören Sie nicht zuletzt Norwegisch, zum Beispiel durch diesen Podcast. So speak a lot of Norwegian, read a lot of Norwegian, write Norwegian, and not least hear Norwegian, for example through this podcast. Habla mucho noruego, lee mucho noruego, escribe noruego y, sobre todo, escucha noruego, por ejemplo, a través de este podcast. Gjør det derfor til en vane å lese litt i en norsk bok hver eneste dag. Machen Sie es sich daher zur Gewohnheit, jeden Tag ein wenig in einem norwegischen Buch zu lesen. Therefore, make it a habit to read a little in a Norwegian book every single day. Por lo tanto, acostúmbrese a leer un poco de un libro noruego todos los días. Kanskje du ikke har tid til mer enn 20 minutter hver dag, men dersom du gjør det kontant hver eneste dag over en lenger tidsperiode, vil disse 20 minuttene blir til timer og dager. Sie haben vielleicht nicht mehr als 20 Minuten pro Tag Zeit, aber wenn Sie es über einen längeren Zeitraum jeden Tag in bar tun, werden diese 20 Minuten zu Stunden und Tagen. You may not have time for more than 20 minutes each day, but if you do it in cash every single day over a longer period of time, those 20 minutes will become hours and days. Tal vez no tenga tiempo para más de 20 minutos todos los días, pero si lo hace en efectivo todos los días durante un período de tiempo más largo, estos 20 minutos se convertirán en horas y días. Til slutt vil du kunne norsk kjempegodt! Endlich werden Sie Norwegisch sehr gut kennen! Finally, you will know Norwegian very well! ¡Al final, sabrás muy bien el noruego! Likevel er det viktig at det er gøy og motiverende å lese, og da bør man ikke stoppe opp for hvert eneste ord man ikke kan, eller for hver grammatiske konstruksjon. Trotzdem ist es wichtig, dass es Spaß macht und motiviert zu lesen, und dann sollte man nicht bei jedem unbekannten Wort oder bei jedem grammatikalischen Aufbau aufhören. Nevertheless, it is important that it is fun and motivating to read, and then you should not stop for every word you do not know, or for every grammatical construction. Sin embargo, es importante que la lectura sea divertida y motivadora, y luego no debes detenerte por cada palabra que no conoces, o por cada construcción gramatical. Det viktigste er å lese mye. Das Wichtigste ist, viel zu lesen. The most important thing is to read a lot. Lo más importante es leer mucho. For å få til dette må det man leser være motiverende og gøy. Dazu muss das Gelesene motivierend sein und Spaß machen. To achieve this, what you read must be motivating and fun. Para lograrlo, lo que lees debe ser motivador y divertido.

Hva bør man lese? What should one read? ¿Qué se debe leer? Dette avhenger av nivået man er på. Dies hängt von der Ebene ab, auf der Sie sich befinden. This depends on the level you are at. Esto depende del nivel en el que te encuentres. Målet bør være å lese noe man er interessert i og tekster som er tilpasset sitt nivå slik at det verken er for vanskelig eller for lett. Das Ziel sollte sein, etwas zu lesen, das Sie interessiert, und Texte, die an Ihr Niveau angepasst sind, damit es weder zu schwierig noch zu einfach ist. The goal should be to read something you are interested in and texts that are adapted to your level so that it is neither too difficult nor too easy. El objetivo debe ser leer algo que te interese y textos que se adapten a tu nivel para que no sea ni demasiado difícil ni demasiado fácil. Dersom teksten er for lett, lærer man lite og det kan også være umotiverende og lite gøy. Wenn der Text zu leicht ist, lernt man wenig und es kann auch unmotivierend sein und keinen Spaß machen. If the text is too light, you learn little and it can also be unmotivating and little fun. Si el texto es demasiado fácil, aprendes poco y también puede ser poco motivador y poco divertido. Slike tekster pleier ofte å være mindre interessante ettersom de kanskje bruker veldig lette ord noe som begrenser hva de kan skrive. Solche Texte sind oft weniger interessant, da sie sehr leichte Wörter verwenden können, was ihre Schreibfähigkeit einschränkt. Such texts are often less interesting as they may use very light words which limit what they can write. Dichos textos a menudo tienden a ser menos interesantes ya que pueden usar palabras muy fáciles, lo que limita lo que pueden escribir. På den andre siden bør ikke tekstene være for vanskelige heller. Andererseits sollten die Texte auch nicht zu schwierig sein. On the other hand, the lyrics should not be too difficult either. Por otro lado, los textos tampoco deberían ser demasiado difíciles. Da må man kanskje stoppe opp veldig ofte for å sjekke ord og strukturer, noe som kan være veldig frustrerende. Dann müssen Sie möglicherweise sehr oft anhalten, um Wörter und Strukturen zu überprüfen, was sehr frustrierend sein kann. Then you may have to stop very often to check words and structures, which can be very frustrating. Luego, es posible que deba detenerse muy a menudo para verificar palabras y estructuras, lo que puede ser muy frustrante. Det er også lettere for at man mister tråden i hva det handler om, altså at man plutselig ikke lenger forstår hva handlingen er eller hvorfor noe skjer. Es fällt Ihnen auch leichter, den Überblick zu verlieren, dh Sie verstehen plötzlich nicht mehr, worum es geht oder warum etwas passiert. It is also easier for you to lose track of what it is about, ie that you suddenly no longer understand what the action is or why something is happening. También es más fácil para ti perder la noción de lo que se trata, lo que significa que de repente ya no entiendes cuál es la acción o por qué está sucediendo algo. Da blir det også vanskeligere å forstå resten av boken. Dann wird es auch schwieriger, den Rest des Buches zu verstehen. Then it also becomes more difficult to understand the rest of the book. Entonces también se vuelve más difícil entender el resto del libro.

Målet bør derfor være å finne noe som man synes er motiverende og teksten bør være litt vanskelig, men ikke så vanskelig at man ikke forstår den, eller bruker alt for lang tid på å sjekke opp ord, uttrykk og grammatikk. Das Ziel sollte daher sein, etwas zu finden, das Sie für motivierend halten, und der Text sollte ein wenig schwierig sein, aber nicht so schwierig, dass Sie ihn nicht verstehen oder zu viel Zeit damit verbringen, Wörter, Ausdrücke und Grammatik zu überprüfen. The goal should therefore be to find something that you find motivating and the text should be a little difficult, but not so difficult that you do not understand it, or spend too much time checking words, expressions and grammar. Por lo tanto, el objetivo debe ser encontrar algo que te motive y el texto debe ser un poco difícil, pero no tanto como para que no lo entiendas o pases demasiado tiempo revisando palabras, expresiones y gramática. Det er ikke gøy å sjekke opp annen hvert ord i hver setning! Es macht keinen Spaß, jedes zweite Wort in jedem Satz zu überprüfen! It's not fun to check every other word in every sentence! ¡No es divertido revisar cada palabra en cada oración! Noen generelle tips for å finne passende bøker er: Einige allgemeine Tipps zum Finden geeigneter Bücher sind: Some general tips for finding suitable books are: Algunos consejos generales para encontrar libros adecuados son:

Velg en bok innenfor noe du allerede kan en del om. Wählen Sie ein Buch aus einem Bereich, über den Sie bereits viel wissen. Choose a book within something you already know a lot about. Elige un libro dentro de algo de lo que ya sepas mucho. Selv er jeg veldig interessert i historie, og har derfor lest en del historiebøker. Ich selbst interessiere mich sehr für Geschichte und habe daher einige Geschichtsbücher gelesen. I myself am very interested in history, and have therefore read a number of history books. Yo mismo estoy muy interesado en la historia y, por lo tanto, he leído bastantes libros de historia. Da jeg skulle begynne å lese italiensk, et språk jeg holder på å lære, valgte jeg historiebøker om perioder jeg allerede kunne litt om. Als ich gerade anfangen wollte, Italienisch zu lesen, eine Sprache, die ich lernte, wählte ich Geschichtsbücher über Epochen, über die ich bereits ein wenig Bescheid wusste. When I started reading Italian, a language I was learning, I chose history books about periods I already knew a little about. Cuando estaba por comenzar a leer italiano, un idioma que estoy en proceso de aprender, elegí libros de historia sobre períodos que ya conocía un poco. For eksempel leste jeg en bok på italiensk om den kalde krigen. Ich habe zum Beispiel ein Buch auf Italienisch über den Kalten Krieg gelesen. For example, I read a book in Italian about the Cold War. Por ejemplo, leí un libro en italiano sobre la Guerra Fría. Jeg kunne allerede mye om hendelsene bak den kalde krigen, hva som kom til å skje, personene, og fagspesifikke uttrykk. Ich wusste schon viel über die Ereignisse hinter dem Kalten Krieg, was passieren würde, die Menschen und Fachausdrücke. I already knew a lot about the events behind the Cold War, what was going to happen, the people, and subject-specific expressions. Ya sabía mucho sobre los eventos detrás de la Guerra Fría, lo que iba a pasar, las personas y las expresiones específicas del tema. Dette gjorde det også lettere å forstå hva det handlet om ut ifra kontekst. Das machte es auch einfacher zu verstehen, worum es im Kontext ging. This also made it easier to understand what it was all about in context. Esto también hizo que fuera más fácil entender de qué se trataba según el contexto. Det er også et tema jeg er interessert, noe som gjør at jeg er mer motivert for å jobbe med teksten, altså for å prøve å forstå den. Es ist auch ein Thema, das mich interessiert, was mich motiviert, mit dem Text zu arbeiten, dh zu versuchen, ihn zu verstehen. It is also a topic I am interested in, which makes me more motivated to work with the text, ie to try to understand it. También es un tema que me interesa, lo que me motiva más para trabajar con el texto, es decir, para tratar de entenderlo. Dersom du har et fagfelt eller noe du er interessert i, kan det være lurt å begynne innenfor dette. If you have a field or something you are interested in, you may want to start within this. Si tienes un campo profesional o algo que te interese, puede ser una buena idea empezar dentro de este.

(Kanskje) begynn med fagbøker framfor skjønnlitteratur. Beginnen Sie (vielleicht) eher mit Lehrbüchern als mit Belletristik. (Maybe) start with non-fiction rather than fiction. (Quizás) comience con no ficción en lugar de ficción. Fagbøker er ofte skrevet med et mer informativt språk enn skjønnlitteratur. Lehrbücher sind oft in einer informativeren Sprache geschrieben als Belletristik. Textbooks are often written in a more informative language than fiction. Los libros de no ficción a menudo se escriben en un lenguaje más informativo que la ficción. I skjønnlitteratur dukker det veldig ofte opp mer kunstneriske strukturer og språkbruk som kan være vanskeligere å forstå. In der Belletristik tauchen oft mehr künstlerische Strukturen und Sprachgebrauch auf, die möglicherweise schwieriger zu verstehen sind. In fiction, more artistic structures and language use very often appear, which can be more difficult to understand. En la ficción aparecen con mucha frecuencia estructuras más artísticas y usos del lenguaje, que pueden ser más difíciles de entender. Mange av ordene som brukes i skjønnlitteratur kan også være mindre vanlige å høre i hverdagsspråket, det språket man hører til vanlig i samtaler. Viele der in Belletristik verwendeten Wörter sind in der Alltagssprache, der Sprache, die man normalerweise in Gesprächen hört, möglicherweise auch weniger verbreitet. Many of the words used in fiction may also be less common to hear in everyday language, the language one usually hears in conversations. Muchas de las palabras utilizadas en la ficción también pueden ser menos comunes de escuchar en el lenguaje cotidiano, el lenguaje que normalmente escuchas en una conversación. I fagbøker vil gjerne språket være litt lettere å forstå, selv om det kan være greit å sette seg inn i noen av de vanligste faguttrykkene og fagspesifikke ordene på forhånd. In subject books, the language would like to be a little easier to understand, although it may be a good idea to familiarize yourself with some of the most common subject expressions and subject-specific words in advance. En los libros de materias, el idioma sería un poco más fácil de entender, aunque puede ser bueno familiarizarse con algunos de los términos de materias más comunes y palabras específicas de materias de antemano.

Dersom man kan litt om fagområdet på forhånd blir det også mye lettere å henge med i hva man leser i en fagbok. Wenn Sie sich im Vorfeld ein wenig über das Themengebiet auskennen, wird es auch viel einfacher sein, mit dem Schritt zu halten, was Sie in einem Lehrbuch lesen. If you know a little about the subject area in advance, it will also be much easier to keep up with what you read in a textbook. Si sabe un poco sobre el tema de antemano, también será mucho más fácil mantenerse al día con lo que lee en un libro de temas. I skjønnlitteratur må man følge en handling, noe som kan være mye vanskeligere. In der Fiktion muss man einer Handlung folgen, was viel schwieriger sein kann. In fiction, one has to follow an action, which can be much more difficult. En la ficción, tienes que seguir una trama, lo que puede ser mucho más difícil. Dersom man plutselig ikke forstår en del, et avsnitt eller lignende i en skjønnlitterær bok kan det være at man mister mye av handlingen. Wenn Sie plötzlich einen Teil, einen Absatz oder ähnliches in einem Belletristikbuch nicht verstehen, verlieren Sie möglicherweise viel von der Handlung. If you suddenly do not understand a part, a paragraph or the like in a fiction book, you may lose much of the plot. Si de repente no entiende una parte, un párrafo o similar en un libro de ficción, puede perder gran parte de la acción. I en fagbok er dette ofte ikke så farlig. In einem Lehrbuch ist das oft nicht so gefährlich. In a textbook, this is often not so dangerous. En un libro comercial, esto a menudo no es tan peligroso.

Les en bok på norsk som du allerede har lest på ditt morsmål, eller les et sammendrag av handlingen på forhånd. Lesen Sie ein Buch auf Norwegisch, das Sie bereits in Ihrer Muttersprache gelesen haben, oder lesen Sie vorher eine Zusammenfassung der Aktion. Read a book in Norwegian that you have already read in your mother tongue, or read a summary of the action beforehand. Lea un libro en noruego que ya haya leído en su lengua materna, o lea un resumen de la trama de antemano. Dette tredje punktet henger sammen med det første; kontekst og forkunnskap gjør det lettere å forstå hva man leser. Dieser dritte Punkt hängt mit dem ersten zusammen; Kontext und Vorwissen erleichtern das Verstehen des Gelesenen. This third point is related to the first; context and prior knowledge make it easier to understand what one is reading. Este tercer punto está conectado con el primero; El contexto y los conocimientos previos facilitan la comprensión de lo que se lee. Det kan derfor være lurt å begynne med en bok du allerede kan handlingen i ved at du har lest den på morsmålet ditt. Vielleicht möchten Sie daher mit einem Buch beginnen, dessen Handlung Sie bereits kennen, indem Sie es in Ihrer Muttersprache lesen. You may therefore want to start with a book you already know the plot of by reading it in your native language. Por lo tanto, puede ser una buena idea comenzar con un libro en el que ya conoces la trama por haberlo leído en tu lengua materna. I min oppvekst elsket jeg Harry Potter bøkene, og leste dem alle på norsk. Als ich aufwuchs, liebte ich die Harry-Potter-Bücher und las sie alle auf Norwegisch. Growing up, I loved the Harry Potter books, and read them all in Norwegian. Al crecer, me encantaban los libros de Harry Potter y los leía todos en noruego. Den første boken jeg leste på spansk var derfor den første Harry Potter boken: «Harry Potter y la piedra filosofal». The first book I read in Spanish was therefore the first Harry Potter book: "Harry Potter y la piedra filosofal". El primer libro que leí en español fue por tanto el primer libro de Harry Potter: "Harry Potter y la piedra filosofal". Jeg kunne handlingen fra før, noe som gjorde det mye lettere å forstå språket, selv om jeg ikke kunne så mye spansk på det tidspunktet. I knew the action before, which made it much easier to understand the language, even though I did not know much Spanish at the time. Ya conocía la trama, lo que facilitó mucho la comprensión del idioma, aunque en ese momento no sabía mucho español.

Et annet alternativ dersom du ønsker å lese en ny bok du ikke har lest før, er å lese et lite sammendrag av handlingen på forhånd før du begynner å lese. Another option if you want to read a new book you have not read before, is to read a small summary of the action before you start reading. Otra opción si quieres leer un libro nuevo que no has leído antes es leer un pequeño resumen de la trama antes de empezar a leer. Dette vil gi deg et innblikk i hva som kommer til å skje og hva du leser, noe som gjør det lettere å henge med. Dies gibt Ihnen einen Einblick in das, was passieren wird und was Sie lesen, was es einfacher macht, auf dem Laufenden zu bleiben. This will give you an insight into what is going to happen and what you are reading, making it easier to keep up. Esto le dará una idea de lo que va a suceder y lo que está leyendo, lo que hace que sea más fácil mantenerse al día. Du må derimot være forberedt på at hele handlingen blir røpt på forhånd; du må altså godta spoilere. Sie müssen jedoch darauf vorbereitet sein, dass die gesamte Aktion im Voraus enthüllt wird; Sie müssen also Spoiler akzeptieren. You must, however, be prepared for the whole action to be revealed in advance; so you have to accept spoilers. Sin embargo, debe estar preparado para que se revele toda la trama de antemano; Así que hay que aceptar spoilers. Mange av dere ønsker kanskje ikke at hele handlingen skal bli røpt på forhånd ettersom mye av spenningen da går bort. Viele von Ihnen möchten vielleicht nicht, dass die ganze Aktion im Voraus enthüllt wird, da dann ein Großteil der Aufregung verfliegt. Many of you may not want the whole action to be revealed in advance as much of the excitement then goes away. Es posible que muchos de ustedes no quieran que se revele toda la trama por adelantado, ya que entonces se pierde gran parte de la emoción. Du kan da heller bare leser deler av sammendraget slik at du hvert fall vet litt om hvordan boken begynner. Sie können dann nur Teile der Zusammenfassung lesen, damit Sie zumindest ein wenig wissen, wie das Buch beginnt. You can then only read parts of the summary so that you at least know a little about how the book begins. A continuación, puede simplemente leer partes del resumen para que al menos sepa un poco sobre cómo comienza el libro. Når du kommer videre i handlingen og blir bedre kjent med karakterene, blir det jo uansett lettere å følge med på hva som skjer. Wenn Sie in der Handlung weitermachen und sich mit den Charakteren besser vertraut machen, wird es einfacher, dem Geschehen zu folgen. When you move on in the action and become better acquainted with the characters, it becomes easier to follow what is happening. Cuando avanzas en la trama y conoces mejor a los personajes, se vuelve más fácil seguir lo que está sucediendo de todos modos.

Les bøker skrevet for ungdommer Ungdomsbøker er ofte en bra plass å begynne ettersom språket pleier å være litt lettere enn voksenbøker. Lesen Sie Bücher, die für Jugendliche geschrieben wurden Jugendbücher sind oft ein guter Ausgangspunkt, da die Sprache tendenziell etwas einfacher ist als Bücher für Erwachsene. Read books written for young people Youth books are often a good place to start as the language tends to be a little easier than adult books. Lee libros escritos para jóvenes Los libros para jóvenes suelen ser un buen lugar para comenzar, ya que el lenguaje tiende a ser un poco más fácil que los libros para adultos. Likevel kan handlingen ofte være svært spennende og temaene ganske dype. Trotzdem kann die Handlung oft sehr spannend und die Themen ziemlich tiefgründig sein. Nevertheless, the plot can often be very exciting and the themes quite deep. Sin embargo, la acción a menudo puede ser muy emocionante y los temas bastante profundos. Slik kan ungdomsbøker være en god måte å tilpasse nivå i tillegg til å være interessante og kjekke. Auf diese Weise können Jugendbücher nicht nur interessant und gut aussehend, sondern auch eine gute Möglichkeit sein, das Niveau anzupassen. In this way, youth books can be a good way to adapt level in addition to being interesting and handsome. De esta forma, los libros para jóvenes pueden ser una buena manera de adaptar el nivel además de ser interesantes y atractivos. Barnebøker kan ofte være for lette, men de er også skrevet for en svært ung aldersgruppe. Kinderbücher können oft zu leicht sein, aber sie sind auch für eine sehr junge Altersgruppe geschrieben. Children's books can often be too light, but they are also written for a very young age group. Los libros para niños a menudo pueden ser demasiado ligeros, pero también están escritos para un grupo de edad muy joven. Dette gjør dem ofte mindre interessante og motiverende å lese for voksne. Dies macht sie für Erwachsene oft weniger interessant und motivierend zum Lesen. This often makes them less interesting and motivating for adults to read. Esto a menudo los hace menos interesantes y motivadores para leer para adultos. Om du forstår denne podcasten, er du uansett klar til å lese vanskeligere bøker enn barnebøker. Wenn Sie diesen Podcast verstehen, sind Sie bereit, schwierigere Bücher als Kinderbücher zu lesen. If you understand this podcast, you are ready to read more difficult books than children's books. Si entiendes este podcast, estás listo para leer libros más difíciles que los libros para niños de todos modos.

Les noe du har lyst til å lese! Lesen Sie etwas, das Sie lesen möchten! Read something you want to read! ¡Lee algo que quieras leer! Det aller, aller viktigste punktet er dette femte. Der sehr, sehr wichtige Punkt ist diese Quinte. The very, very important point is this fifth. El punto muy, muy importante es este quinto. Uansett hva man gjør, bør man lese noe man synes er gøy og motiverende. Egal, was du tust, du solltest etwas lesen, von dem du denkst, dass es Spaß macht und motiviert. No matter what you do, you should read something you think is fun and motivating. Hagas lo que hagas, debes leer algo que te resulte divertido y motivador. Velg derfor bøker du har lyst til å lese. Therefore, choose books you want to read. Por lo tanto, elija los libros que desea leer. Det er da langt mer sannsynlig at du klarer å motivere deg selv til å lese. It is then far more likely that you will be able to motivate yourself to read. Entonces es mucho más probable que pueda motivarse para leer. Dersom man gjør noe som er motiverende, er det langt lettere å komme seg i gjennom de vanskelige delene av boken. Wenn Sie etwas motivierendes tun, ist es viel einfacher, die schwierigen Teile des Buches zu überstehen. If you do something that is motivating, it is far easier to get through the difficult parts of the book. Si hace algo que lo motiva, es mucho más fácil superar las partes difíciles del libro.

Til slutt vil jeg komme med noen forslag til bøker av norske forfattere som kan være en god begynnelse for du som har nådd et middelshøyt nivå i norsk. Abschließend werde ich einige Vorschläge für Bücher von norwegischen Autoren machen, die ein guter Anfang für Sie sein können, die ein mittleres Norwegisch-Niveau erreicht haben. Finally, I will come up with some suggestions for books by Norwegian authors that can be a good start for you who have reached a medium level in Norwegian. Por último, me gustaría hacerle algunas sugerencias de libros de autores noruegos que pueden ser un buen comienzo para usted que ha alcanzado un nivel intermedio de noruego.

Den første boken jeg vil anbefale er bøkene i «Phenomena» serien av Ruben Eliassen. Das erste Buch, das ich empfehlen würde, sind die Bücher der Reihe „Phänomene“ von Ruben Eliassen. The first book I would recommend is the books in the "Phenomena" series by Ruben Eliassen. El primer libro que recomendaría son los libros de la serie "Fenómenos" de Ruben Eliassen. Dette er en fantasy serie på 7 bøker skrevet for barn og ungdom. Dies ist eine Fantasy-Reihe von 7 Büchern, die für Kinder und Jugendliche geschrieben wurden. This is a fantasy series of 7 books written for children and young people. Esta es una serie de fantasía de 7 libros escritos para niños y jóvenes. Språket er dermed litt lettere, men det er fortsatt spennende bøker som jeg koste meg masse med i min oppvekst. Die Sprache ist dadurch etwas einfacher, aber es gibt immer noch spannende Bücher, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, mit denen ich aufgewachsen bin. The language is thus a little easier, but there are still exciting books that I spent a lot of time growing up with. Por lo tanto, el idioma es un poco más fácil, pero todavía hay libros emocionantes que disfruté mucho cuando era niño. Bøkene handler om Alk og Ilke, tvillinger, som ifølge en profeti har kreftene til å bekjempe den onde Tarkan som har tatt kontroll over verden. Die Bücher handeln von Alk und Ilke, Zwillingen, die einer Prophezeiung zufolge die Macht haben, gegen den bösen Tarkan zu kämpfen, der die Kontrolle über die Welt übernommen hat. The books are about Alk and Ilke, twins, who according to a prophecy have the powers to fight the evil Tarkan who has taken control of the world. Los libros tratan sobre Alk e Ilke, gemelos, quienes según una profecía tienen el poder de luchar contra el malvado Tarkan que ha tomado el control del mundo. Bøkene er høy-fantasy med trollmenn, magi, overnaturlige vesener. The books are high-fantasy with wizards, magic, supernatural beings. Los libros son de alta fantasía con magos, magia, seres sobrenaturales. Det er en klassisk fortelling om de gode mot de onde, der vi følger to «utvalgte». It is a classic story about the good versus the bad, where we follow two "chosen ones". Es una historia clásica sobre los buenos contra los malos, donde seguimos a dos "elegidos". Selv om de kanskje ikke er de mest innovative bøkene i sjangeren, er det en god start for de av dere som ønsker å lese en norsk fantasyserie. Obwohl sie vielleicht nicht die innovativsten Bücher des Genres sind, ist es ein guter Anfang für diejenigen unter Ihnen, die eine norwegische Fantasy-Serie lesen möchten. Although they may not be the most innovative books in the genre, it is a good start for those of you who want to read a Norwegian fantasy series. Aunque puede que no sean los libros más innovadores del género, es un buen comienzo para los que queráis leer una serie de fantasía noruega. Serien har vunnet flere barne- og ungdomspriser innen litteratur. The series has won several children's and youth awards in literature. La serie ha ganado varios premios de literatura infantil y juvenil.

Den andre boken jeg vil anbefalere dere er «Kompani Orheim» skrevet av Tore Renberg. The other book I would recommend to you is "Kompani Orheim" written by Tore Renberg. El segundo libro que les recomendaría es "Kompanie Orheim" escrito por Tore Renberg. Det er en den andre boken i serien om hovedpersonens liv Jarle Klepp. It is the second book in the series about the protagonist's life Jarle Klepp. Es el segundo libro de la serie sobre la vida del personaje principal Jarle Klepp. Selv om det er andre boken i serien, er den kronologisk sett den første. Although it is the second book in the series, it is chronologically the first. Aunque es el segundo libro de la serie, es cronológicamente el primero. Jarle Klepp serien går begynner med «Mannen som elsket Yngve» som handler om Jarles tid på videregående som ungdom. The Jarle Klepp series begins with "The man who loved Yngve" which is about Jarle's time in high school as a youth. La serie de Jarle Klepp comienza con "El hombre que amaba a Yngve", que trata sobre la época de Jarle en la escuela secundaria cuando era joven. Ellers er det fem bøker om Jarle Klepp der vi avslutter i femte bok med Jarle som 40åring. Otherwise, there are five books about Jarle Klepp where we end in the fifth book with Jarle as a 40-year-old. De lo contrario, hay cinco libros sobre Jarle Klepp, donde terminamos en el quinto libro con Jarle a los 40 años. Den andre boken, «Kompani Orheim», handler derimot om Jarle Klepps oppvekst fra barn til ungdom. The second book, «Kompani Orheim», on the other hand, is about Jarle Klepp's upbringing from children to young people. El segundo libro, "Kompani Orheim", por otro lado, trata sobre la crianza de Jarle Klepp de niño a joven. Boken gir et spennende innblikk i en norsk by på 1980-tallet, Stavanger, gjennom øynene til en norsk ungdom. The book provides an exciting insight into a Norwegian city in the 1980s, Stavanger, through the eyes of a Norwegian youth. El libro ofrece una visión emocionante de una ciudad noruega en la década de 1980, Stavanger, a través de los ojos de un joven noruego. Boken tar for seg, altså handler om, ulike utfordringer ungdommer må håndtere: Den første forelskelsen, sex, nye venner, finne sin egen identitet osv. The book addresses, ie is about, different challenges young people have to deal with: The first love, sex, new friends, finding their own identity, etc. El libro trata, es decir, trata sobre diversos desafíos a los que se enfrentan los jóvenes: el primer enamoramiento, el sexo, los nuevos amigos, la búsqueda de su propia identidad, etc. I tillegg har Jarle et vanskelig forhold til faren som er alkoholiker, noe som påvirket hans oppvekst og familien generelt. In addition, Jarle has a difficult relationship with his father who is an alcoholic, which affected his upbringing and the family in general. Además, Jarle tiene una relación difícil con su padre, quien es alcohólico, lo que afectó su crianza y la familia en general. Boken er bra skrevet og språket er ganske lett og til tider muntlig. Das Buch ist gut geschrieben und die Sprache ist recht einfach und manchmal mündlich. The book is well written and the language is quite easy and at times oral. El libro está bien escrito y el lenguaje es bastante fácil ya veces coloquial. Jeg koste meg selv med denne boken. Ich habe mich mit diesem Buch gekostet. I cost myself with this book. Me divertí con este libro.

Den tredje og siste boken jeg vil anbefale er «Sovjetistan» av Erika Fatland. Das dritte und letzte Buch, das ich empfehlen würde, ist „Sowjetunion“ von Erika Fatland. The third and final book I would recommend is "Soviet Union" by Erika Fatland. El tercer y último libro que recomendaría es "Sovietistan" de Erika Fatland. Dette er en reiseskildring fra Sentral-Asia av forfatteren selv. This is a travelogue from Central Asia by the author himself. Este es un diario de viaje de Asia Central por el propio autor. Hun har reist til de tidligere Sovjetrepublikkene som slutter med –stan, som nå er suverene stater: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. She has traveled to the former Soviet republics that end with the city, which are now sovereign states: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Ha viajado a las antiguas repúblicas soviéticas terminadas en -stan, que ahora son estados soberanos: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Fatland blander historie, kultur og reisebeskrivelser i en vakker spennende bok om disse landene som mange av oss i Norge er mindre kjente med. Fatland mixes history, culture and travel descriptions in a beautiful exciting book about these countries that many of us in Norway are less familiar with. Fatland mezcla historia, cultura y relatos de viajes en un hermoso y emocionante libro sobre estos países con los que muchos de nosotros en Noruega estamos menos familiarizados. Boken gir en god introduksjon til landene i tillegg til morsomme, rørende og absurde gjenfortellinger av forfatterens egen reise til landene. The book gives a good introduction to the countries in addition to funny, touching and absurd retellings of the author's own journey to the countries. El libro proporciona una buena introducción a los países además de relatos divertidos, conmovedores y absurdos del propio viaje del autor a los países. Hun møter kulturer som er svært forskjellige fra sin egen norske kultur, noe som byr på både utfordringer og muligheter til å lære. She encounters cultures that are very different from her own Norwegian culture, which offers both challenges and opportunities to learn. Se encuentra con culturas que son muy diferentes de su propia cultura noruega, que ofrece desafíos y oportunidades para aprender.

Landene er svært forskjellige fra hverandre. The countries are very different from each other. Los países son muy diferentes entre sí. Turkmenistan er rikt på naturressurser som olje og gass, men er samtidig dekket av sand og ørken. Turkmenistan is rich in natural resources such as oil and gas, but is also covered by sand and desert. Turkmenistán es rico en recursos naturales como el petróleo y el gas, pero también está cubierto de arena y desierto. I tillegg er det et av de mest lukkede diktaturene i verden med en sterk kult rundt presidenten; alle må for eksempel lese boken skrevet av presidenten for å kunne ta billappen, sertifikatet. Zusätzlich ist es eine der weltweit geschlossensten Diktaturen mit einer starken Kult um den Präsidenten; zum Beispiel muss jeder das vom Präsidenten verfasste Buch lesen, um seinen Führerschein zu bekommen. In addition, it is one of the most closed dictatorships in the world with a strong cult around the president; For example, everyone must read the book written by the president in order to take the car label, the certificate. Además, es una de las dictaduras más cerradas del mundo con un fuerte culto en torno al presidente; todos deben, por ejemplo, leer el libro escrito por el presidente para obtener la calcomanía del automóvil, el certificado. Tadsjikistan er et land med svært vakker natur og fjelltopper på over 7000 meter, men er også svært fattig – faktisk et av de fattigste landene i verden. Tadschikistan ist ein Land mit einer sehr schönen Natur und Berggipfeln von über 7000 Metern, aber es ist auch sehr arm - tatsächlich eines der ärmsten Länder der Welt. Tajikistan is a country with very beautiful nature and mountain peaks of over 7000 meters, but is also very poor - in fact one of the poorest countries in the world. Tayikistán es un país con una naturaleza muy hermosa y picos montañosos de más de 7.000 metros, pero también es muy pobre, de hecho, uno de los países más pobres del mundo. De hadde derimot lenge verdens største flagg! Sie hatten jedoch lange Zeit die größte Flagge der Welt! However, they had the world's biggest flag for a long time! Sin embargo, ¡tuvieron la bandera más grande del mundo durante mucho tiempo! Etter å ha lest boken sitter man igjen med en ny innsikt i disse landene, i tillegg til at det er svært gøy å følge ferden til Fatland. After reading the book, you are left with a new insight into these countries, in addition to the fact that it is very fun to follow the journey to Fatland. Después de leer el libro, te quedas con una nueva visión de estos países, además del hecho de que es muy divertido seguir el viaje a Fatland. Hun er flink til å beskrive stedene hun ser, personene hun møter og sine egne tanker og opplevelser fra disse. She is good at describing the places she sees, the people she meets and her own thoughts and experiences from these. Es buena para describir los lugares que ve, las personas que conoce y sus propios pensamientos y experiencias a partir de ellos. Dette er en bok jeg kan anbefale på det sterkeste. This is a book I can highly recommend. Este es un libro que puedo recomendar enfáticamente. Hun har også skrevet boken med den noe lange tittelen: «Grensen: En reise rundt Russland gjennom Nord-Korea, Kina, Mongolia, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Georgia, Ukraina, Hviterussland, Litauen, Polen, Latvia, Estland, Finland og Norge samt Nordøstpassasjen», en ny reiseskildring som kan være en god bok å lese etter å ha lest «Sovjetistan». She has also written the book with the somewhat long title: «The border: A journey around Russia through North Korea, China, Mongolia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Poland, Latvia, Estonia, Finland and Norway and the Northeast Passage », A new travelogue that can be a good book to read after reading« Sovietistan ». También ha escrito el libro con el título bastante largo: "La frontera: Un viaje por Rusia a través de Corea del Norte, China, Mongolia, Kazajstán, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Letonia, Estonia, Finlandia y Noruega como así como el Paso del Nordeste», un nuevo diario de viaje que puede ser un buen libro para leer después de leer «Sovietistan».

Takk for at du har hørt på denne episoden av «Lær Norsk Nå!». Gracias por escuchar este episodio de "Lær Norsk Nå!". Teksten til episoden finner du på nettstedet til podcasten – jeg legger ved en link i deskripsjonen av episoden. The text of the episode can be found on the podcast's website - I'll attach a link to the description of the episode. El texto del episodio se puede encontrar en el sitio web del podcast. Adjunto un enlace en la descripción del episodio. Ellers vil jeg gjerne høre hva dere selv leser på norsk. Otherwise, I would like to hear what you yourself read in Norwegian. De lo contrario, me gustaría escuchar lo que usted mismo lee en noruego. Har dere noen tips selv til norske bøker eller bøker dere leste på norsk som dere likte? Do you have any tips yourself for Norwegian books or books you read in Norwegian that you liked? ¿Tienes algún consejo sobre libros en noruego o libros que hayas leído en noruego que te hayan gustado? Kanskje noen som kan være nyttige for andre som også lærer norsk? Maybe someone who can be useful for others who also learn Norwegian? ¿Quizás alguno que pueda ser útil para otros que también están aprendiendo noruego? Может быть, кто-то, кто может быть полезен другим, которые также изучают норвежский язык? Send meg gjerne en epost til «Laernorsknaa@gmail.com», epostadressen finner dere også i deskripsjonen. Feel free to send me an email to «Laernorsknaa@gmail.com», the email address can also be found in the description. No dude en enviarme un correo electrónico a "Laernorsknaa@gmail.com", la dirección de correo electrónico también se puede encontrar en la descripción. Не стесняйтесь, присылайте мне электронное письмо на «Laernorsknaa@gmail.com», адрес электронной почты также можно найти в описании. Takk og lykke til med lesingen! Thanks and good luck with the reading! Gracias y feliz lectura!