×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Honningguidens hevn - Nivå 4

Honningguidens hevn - Nivå 4

Honningguidens hevn

Dette er historien om Ngede, honningguiden, og en grådig ung mann ved navn Gingile. En dag mens Gingile var ute på jakt, kalte Ngede på ham.

Gingile fikk vann i munnen ved tanken på honning. Han stoppet og lyttet oppmerksomt, og lette til han så fuglen i grenene over hodet sitt.

“Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kvitret den lille fuglen idet den fløy til det neste treet, og det neste.

“Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kallet han, og stoppet innimellom for å forsikre seg om at Gingile fulgte etter.

Etter en halvtime nådde de et stort vilt fikentre.

Ngede hoppet rundt som en gal blant grenene.

Han slo seg ned på en gren og strakk hodet mot Gingile som om han sa: “Her er det! Kom nå!

Hvorfor bruker du så lang tid?” Gingile kunne ikke se noen bier fra under treet, men han stolte på Ngede.

Så Gingile la spydet sitt ned under treet og samlet noen tørre kvister og tente et lite bål. Da ilden brant godt, stakk han en lang, tørr kjepp inn i hjertet av bålet. Denne veden var kjent for å lage mye røyk mens den brant. Han begynte å klatre mens han holdt den kjølige enden av kjeppen mellom tennene.

Snart kunne han høre summingen til de travle biene. De kom inn og ut av et hulrom i trestammen – bolet deres. Da Gingile nådde bolet, dyttet han den rykende enden inn i hulrommet. Biene for ut, sinte og klare til angrep.

De fløy bort siden de ikke likte røyken – men ikke før de hadde gitt Gingile noen smertefulle stikk!

Da biene var ute, stakk Gingile hånden sin inn i bolet. Han tok ut håndfuller med tunge vokskaker som dryppet av deilig honning og var fulle av feite, hvite larver. Han la vokskakene forsiktig i veska han bar på skulderen og begynte å klatre ned fra treet.

Ngede så ivrig på alt Gingile gjorde. Han ventet på at han skulle legge igjen en tjukk vokskake som en takkegave til honningguiden. Ngede svinset fra gren til gren, nærmere og nærmere bakken. Til slutt nådde Gingile foten av treet.

Ngede satt på en stein nær gutten og ventet på belønningen sin.

Men Gingile slukket bålet, plukket opp spydet, begynte å gå hjem og overså fuglen. Ngede ropte sint: “SEI-er, SEI-er!” Gingile stoppet og stirret på den lille fuglen og lo høyt. “Du vil ha litt honning, du, lille venn? Ha! Men jeg gjorde alt arbeidet og fikk alle stikkene. Hvorfor skulle jeg dele noe av denne deilige honningen med deg?” Ngede var rasende! Dette var da ingen måte å behandle ham på! Men han skulle få sin hevn.

En dag flere uker senere hørte Gingile igjen kallet fra Ngede. Han husket den deilige honningen og fulgte ivrig etter fuglen nok en gang. Etter at den hadde ledet Gingile langs skogkanten, stoppet den for å hvile i et stort akasietre. “Å”, tenkte Gingile. “Bolet må være i dette treet.” Han tente raskt det lille bålet sitt og begynte å klatre med den rykende grenen mellom tennene. Ngede satt og ventet.

Gingile klatret, men lurte på hvorfor han ikke hørte den sedvanlige summingen. “Kanskje bolet er dypt inne i treet”, tenkte han for seg selv. Han dro seg opp etter en annen gren. Men i stedet for bolet, stirret han inn i øynene til en leopard!

Leopard var veldig sint fordi søvnen hennes ble så brått avbrutt. Hun knep igjen øynene og åpnet munnen for å vise de veldig lange og skarpe tennene sine.

Før Leopard kunne svinge labben etter Gingile, skyndte han seg ned fra treet. I hastverket bommet han på en gren og landet med et høyt brak på bakken og forstuet ankelen. Han hinket videre så fort han kunne. Heldigvis for ham var Leopard fortsatt for søvnig til å jage ham. Ngede, honningguiden, hadde fått sin hevn. Og Gingile hadde fått seg en lærepenge.

Og på den måten, når barna til Gingile hører fortellingen om Ngede, respekterer de den lille fuglen. Hver gang de sanker honning sørger de for å gi den største delen av vokskaka til honningguiden!

Honningguidens hevn - Nivå 4 Die Rache des Honigführers – Level 4 The honey guide's revenge - Level 4 La venganza del guía de la miel - Nivel 4 La vengeance du guide du miel - Niveau 4 De wraak van de honinggids - Niveau 4 Месть медового гида - Уровень 4 Помста медового гіда - 4 рівень

Honningguidens hevn The revenge of the honey guide 蜂蜜巫师的复仇

Dette er historien om Ngede, honningguiden, og en grådig ung mann ved navn Gingile. This is the story of Ngede, the honey guide, and a greedy young man named Gingile. 这是蜂蜜向导恩格德和贪婪的年轻人金吉勒的故事。 En dag mens Gingile var ute på jakt, kalte Ngede på ham. One day while Gingile was out hunting, Nge called him. 有一天,金吉尔外出打猎时,恩格德打电话给他。

Gingile fikk vann i munnen ved tanken på Gingile got water in his mouth at the thought of 想到这里,金格尔就流口水了 honning. honey. Han stoppet og lyttet oppmerksomt, og lette til han så fuglen i grenene over hodet sitt. He stopped and listened attentively, watching as he saw the bird in the branches above his head. 他停下来,聚精会神地听着,直到看到头顶树枝上的那只鸟。

“Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kvitret den lille fuglen idet den fløy til det neste treet, og det neste. "Chitik, chitik, chitik," the little bird chirped as it flew to the next tree, and the next. “小鸡,滴答,滴答,”小鸟叽叽喳喳地飞向下一棵树,然后又飞到下一棵树。

“Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kallet han, og stoppet innimellom for å forsikre seg om at Gingile fulgte etter. "Chitik, chitik, chitik," he called, stopping occasionally to make sure Gingile followed. “叽叽,叽叽,叽叽”,他喊道,时不时停下来确保金吉尔跟在后面。

Etter en halvtime nådde de et stort vilt fikentre. After half an hour they reached a large wild fig tree.

Ngede hoppet rundt som en gal blant grenene. Nge jumped around like crazy among the branches. 恩格德像个疯子一样在树枝间跳来跳去。

Han slo seg ned på en gren og strakk hodet mot Gingile som om han sa: “Her er det! He settled on a branch and stretched his head towards Gingile as if to say, "Here it is! 他坐在一根树枝上,把头伸向金吉勒,仿佛在说:“就是这里了! Kom nå! Come now!

Hvorfor bruker du så lang tid?” Gingile kunne ikke se noen bier fra under treet, men han stolte på Ngede. Why do you spend so long? " Gingile couldn't see any bees from under the tree, but he relied on Nge.

Så Gingile la spydet sitt ned under treet og samlet noen tørre kvister og tente et lite bål. So Gingile put his spear under the tree and gathered some dry twigs and lit a small fire. 于是金吉勒把他的长矛放在树下,收集了一些干树枝,点了一堆小火。 Da ilden brant godt, stakk han en lang, tørr kjepp inn i hjertet av bålet. When the fire burned well, he stuck a long, dry stick into the heart of the fire. Denne veden var kjent for å lage mye røyk mens den brant. This wood was known to make a lot of smoke while it was burning. Han begynte å klatre mens han holdt den kjølige enden av kjeppen mellom tennene. He began to climb while holding the cool end of the stick between his teeth.

Snart kunne han høre summingen til de travle biene. Soon he could hear the hum of the busy bees. De kom inn og ut av et hulrom i trestammen – bolet deres. They came in and out of a cavity in the tree trunk - their nest. Da Gingile nådde bolet, dyttet han den rykende enden inn i hulrommet. When Gingile reached the body, he pushed the smoking end into the cavity. Biene for ut, sinte og klare til angrep. The bees are out, angry and ready for attack. 蜜蜂们愤怒地冲了出来,准备发起攻击。

De fløy bort siden de ikke likte røyken – men ikke før de hadde gitt Gingile noen smertefulle stikk! They flew away since they did not like the smoke - but not until they had given Gingile some painful stings! 它们飞走了,因为它们不喜欢烟雾——但在被金吉勒蜇了几下之后,它们就飞走了!

Da biene var ute, stakk Gingile hånden sin inn i bolet. When the bees were out, Gingile stuck his hand into the nest. Han tok ut håndfuller med tunge vokskaker som dryppet av deilig honning og var fulle av feite, hvite larver. He took out handfuls of heavy wax cakes dripping with delicious honey and were full of fat, white larvae. 他拿出一把厚重的蜡饼,上面滴着美味的蜂蜜,里面全是肥硕的白色幼虫。 Han la vokskakene forsiktig i veska han bar på skulderen og begynte å klatre ned fra treet. He carefully placed the wax cakes in the bag he carried on his shoulder and began to climb down from the tree.

Ngede så ivrig på alt Gingile gjorde. Nge eagerly looked at everything Gingile did. Han ventet på at han skulle legge igjen en tjukk vokskake som en takkegave til honningguiden. He waited for him to leave a thick wax cake as a thank-you gift to the honey guide. 他正在等他留下一块厚厚的蜡饼,作为给蜜导游的感谢礼物。 Ngede svinset fra gren til gren, nærmere og nærmere bakken. Ngede the pig from branch to branch, closer and closer to the ground. 恩吉德从一根树枝跳到另一根树枝,距离地面越来越近。 Til slutt nådde Gingile foten av treet. Finally, Gingile reached the foot of the tree.

Ngede satt på en stein nær gutten og ventet på Ngede sat on a rock near the boy and waited belønningen sin. its reward.

Men Gingile slukket bålet, plukket opp spydet, begynte å gå hjem og overså fuglen. But Gingile extinguished the fire, picked up the spear, began to go home and overlooked the bird. 但金吉尔扑灭了火,拿起长矛,开始走回家,俯瞰着那只鸟。 Ngede ropte sint: “SEI-er, SEI-er!” Gingile stoppet og stirret på Nge shouted angrily: "SEIs, SEIs!" Gingile stopped and stared den lille fuglen og lo høyt. the little bird and laughed out loud. “Du vil ha litt honning, du, lille venn? “You want some honey, you little friend? Ha! Men jeg gjorde alt arbeidet og fikk alle stikkene. But I did all the work and got all the sticks. 但我做了所有的工作,缝了所有的针。 Hvorfor skulle jeg dele noe av denne deilige honningen med deg?” Ngede var rasende! Why should I share some of this delicious honey with you? ” Ngede was furious! 我为什么要和你分享这么美味的蜂蜜呢?”恩格德愤怒了! Dette var da ingen måte å behandle ham på! This was then no way to treat him! 这根本就不是对待他的方法啊! Men han skulle få sin hevn. But he was to get his revenge.

En dag flere uker senere hørte Gingile igjen kallet fra Ngede. One day several weeks later, Gingile heard the call from Ngede again. Han husket den deilige honningen og fulgte ivrig etter fuglen nok en gang. He remembered the delicious honey and eagerly followed the bird once more. 他想起了美味的蜂蜜,又热切地跟着那只鸟。 Etter at den hadde ledet Gingile langs skogkanten, stoppet den for å hvile i et stort akasietre. After guiding Gingile along the forest edge, it stopped to rest in a large acacia tree. “Å”, tenkte Gingile. "Oh," thought Gingile. “Bolet må være i dette treet.” Han tente raskt det lille bålet sitt og begynte å klatre med den rykende grenen mellom tennene. "The body must be in this tree." He quickly lit his small fire and began to climb with the smoking branch between his teeth. Ngede satt og ventet. Ngede sat and waited.

Gingile klatret, men lurte på hvorfor han ikke hørte den sedvanlige summingen. Gingile climbed, but wondered why he did not hear the usual hum. “Kanskje bolet er dypt inne i treet”, tenkte han for seg selv. "Maybe the body is deep inside the tree," he thought to himself. Han dro seg opp etter en annen gren. He pulled up to another branch. Men i stedet for bolet, stirret han inn i øynene til en leopard! But instead of the body, he stared into the eyes of a leopard!

Leopard var veldig sint fordi søvnen hennes ble så brått avbrutt. Leopard was very angry because her sleep was so abruptly interrupted. Hun knep igjen øynene og åpnet munnen for å vise de veldig lange og skarpe tennene sine. She closed her eyes and opened her mouth to show her very long and sharp teeth. 她闭上眼睛,张开嘴,露出又长又锋利的牙齿。

Før Leopard kunne svinge labben etter Gingile, skyndte han seg ned fra treet. Before Leopard could swing the paw after Gingile, he hurried down from the tree. I hastverket bommet han på en gren og landet med et høyt brak på bakken og forstuet ankelen. In a hurry he missed a branch and landed with a high crash on the ground and sprained his ankle. 在匆忙中,他错过了一根树枝,重重地摔在地上,扭伤了脚踝。 Han hinket videre så fort han kunne. He limped on as fast as he could. Heldigvis for ham var Leopard fortsatt for søvnig til å jage ham. Fortunately for him, Leopard was still too sleepy to chase him. Ngede, honningguiden, hadde fått sin hevn. Ngede, the honey guide, had his revenge. Og Gingile hadde fått seg en lærepenge. And Gingile had learned a lesson.

Og på den måten, når barna til Gingile hører fortellingen om Ngede, respekterer de den lille fuglen. And in that way, when Gingile's children hear the story of Ngede, they respect the little bird. Hver gang de sanker honning sørger de for å gi den største delen av vokskaka til honningguiden! Every time they collect honey, they make sure to give the largest part of the honeycomb to the honey guide! 每次采蜜的时候,他们都会把最大的蜡饼交给采蜜向导!