×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Bestemors bananer - Nivå 4

Bestemors bananer - Nivå 4

Bestemors bananer

Bestemors kjøkkenhage var full av durra, hirse og maniok. Men best av alt var bananene. Selv om bestemor hadde mange barnebarn, visste jeg i all hemmelighet at jeg var favoritten hennes. Hun inviterte meg ofte hjem til seg. Hun fortalte meg også små hemmeligheter. Men det var én hemmelighet hun ikke delte med meg: hvor hun modnet bananene.

En dag så jeg en stor stråkurv som stod plassert utenfor huset til bestemor. Da jeg spurte hva den var ment for, fikk jeg svaret: “Det er den magiske kurven min.” Ved siden av kurven var det flere bananblader som bestemor snudde fra tid til annen. Jeg var nysgjerrig: “Hva bruker du bladene til, bestemor?” spurte jeg. Det eneste svaret jeg fikk, var: “De er de magiske bladene mine.”

Det var så interessant å se på bestemor, bananene, bananbladene og den store stråkurven. Men bestemor sendte meg av gårde til mamma for et ærend. “Bestemor, vær så snill, la meg få se på mens du forbereder …” “Ikke vær så sta, jenta mi, gjør det du har blitt bedt om”, insisterte hun. Jeg sprang av gårde.

Da jeg kom tilbake, satt bestemor utenfor, men med verken kurven eller bananene. “Bestemor, hvor er kurven, hvor er bananene, og hvor …”

Men det eneste svaret jeg fikk, var: “De er på det magiske stedet mitt.” Det var så skuffende!

To dager senere ba bestemor meg om å hente stokken hennes fra soverommet. Så snart jeg åpnet døra, ble jeg møtt av den sterke lukten av modne bananer. I det innerste rommet var bestemors store magiske stråkurv. Den var godt gjemt av et gammelt teppe. Jeg løftet det og luktet på den vidunderlige duften.

Bestemors stemme skremte meg da hun ropte:

“Hva holder du på med?” “Skynd deg og ta med stokken.” Jeg skyndte meg ut med stokken hennes. “Hva er det du smiler for?” spurte bestemor. Spørsmålet hennes fikk meg til å innse at jeg fortsatt smilte over oppdagelsen av det magiske stedet hennes.

Neste dag, da bestemor kom for å besøke moren min, skyndte jeg meg av gårde til huset hennes for å sjekke bananene en gang til. Det var en klase veldig modne bananer der. Jeg tok én og gjemte den i kjolen min. Etter at jeg hadde dekket kurven, gikk jeg bak huset og spiste den fort. Det var den søteste bananen jeg noensinne hadde smakt.

Neste dag mens bestemor var i kjøkkenhagen og plukket grønnsaker, snek jeg meg inn og tittet på bananene.

Nesten alle var modne. Jeg kunne ikke la være å ta en klase med fire. I det jeg listet meg mot døra, hørte jeg bestemor hoste utenfor. Jeg rakk så vidt å gjemme bananene under kjolen og gikk forbi henne.

Neste dag var det markedsdag. Bestemor stod opp tidlig. Hun tok alltid med modne bananer og maniok for å selge på markedet. Jeg skyndte meg ikke for å besøke henne den dagen. Men jeg kunne ikke unnvike henne veldig lenge.

Senere den kvelden sendte mor, far og bestemor bud etter meg. Jeg visste hvorfor. Da jeg la meg til å sove den natten, visste jeg at jeg ikke kunne stjele igjen, ikke fra bestemor, ikke fra foreldrene mine, og definitivt ikke fra noen andre.


Bestemors bananer - Nivå 4 Omas Bananen – Stufe 4 Grandma's bananas - Level 4 Les bananes de grand-mère - Niveau 4 Oma's bananen - Niveau 4 Бабушкины бананы - Уровень 4.

Bestemors bananer Grandma's bananas Bananas da vovó

Bestemors kjøkkenhage var full av durra, hirse og maniok. Grandma's kitchen garden was full of sorghum, millet and cassava. Men best av alt var bananene. But best of all were the bananas. Selv om bestemor hadde mange barnebarn, visste jeg i all hemmelighet at jeg var favoritten hennes. Although Grandma had many grandchildren, I secretly knew that I was her favorite. Хотя у бабушки было много внуков, я втайне знал, что я ее любимец. Hun inviterte meg ofte hjem til seg. She often invited me to her home. Hun fortalte meg også små hemmeligheter. She also told me little secrets. Men det var én hemmelighet hun ikke delte med meg: hvor hun modnet bananene. But there was one secret she did not share with me: where she ripened the bananas. Но был один секрет, которым она со мной не поделилась: где она созревала бананы.

En dag så jeg en stor stråkurv som stod plassert utenfor huset til bestemor. One day I saw a large straw basket placed outside Grandma's house. 有一天,我看到奶奶家门外立着一个大草篮。 Da jeg spurte hva den var ment for, fikk jeg svaret: “Det er den magiske kurven min.” Ved siden av kurven var det flere bananblader som bestemor snudde fra tid til annen. When I asked what it was meant for, I got the answer: "It's my magic basket." Next to the basket, there were several banana leaves that Grandma turned from time to time. 当我问它的用途时,我得到的答案是:“这是我的魔法篮子。”篮子旁边放着几片芭蕉叶,奶奶时不时地翻过来。 Jeg var nysgjerrig: “Hva bruker du bladene til, bestemor?” spurte jeg. I was curious: "What do you use the leaves for, Grandma?" I asked. Det eneste svaret jeg fikk, var: “De er de magiske bladene mine.” The only answer I got was, "They are my magical leaves." Единственный ответ, который я получил, был: «Это мои волшебные листья».

Det var så interessant å se på bestemor, bananene, bananbladene og den store stråkurven. It was so interesting to look at Grandma, the bananas, the banana leaves and the big straw basket. Men bestemor sendte meg av gårde til mamma for et ærend. But Grandma sent me to my mom for an errand. Но бабушка отправила меня к маме с поручением. 但奶奶派我去妈妈家办事。 “Bestemor, vær så snill, la meg få se på mens du forbereder …” “Ikke vær så sta, jenta mi, gjør det du har blitt bedt om”, insisterte hun. "Grandma, please, let me look at you as you prepare ..." "Don't be so stubborn, my girl, do what you have been asked for," she insisted. «Бабушка, пожалуйста, позволь мне посмотреть, пока ты готовишься…» «Не будь такой упрямой, девочка моя, сделай то, что тебя попросили», — настаивала она. “奶奶,请让我看着你准备……” “别这么固执,我的女孩,按要求做吧,”她坚持道。 Jeg sprang av gårde. I ran away. Я убежал.

Da jeg kom tilbake, satt bestemor utenfor, men med verken kurven eller bananene. When I returned, Grandma sat outside, but with neither the basket nor the bananas. Когда я вернулся, бабушка сидела снаружи, но ни корзины, ни бананов у нее не было. “Bestemor, hvor er kurven, hvor er bananene, og hvor …” "Grandma, where is the basket, where are the bananas, and where ..."

Men det eneste svaret jeg fikk, var: “De er på det magiske stedet mitt.” Det var så skuffende! But the only answer I got was, "They're in my magic place." It was so disappointing! Но единственный ответ, который я получила, был: «Они в моем волшебном месте». Это было так разочаровывающе!

To dager senere ba bestemor meg om å hente stokken hennes fra soverommet. Two days later my grandmother asked me to get her cane from the bedroom. Два дня спустя бабушка попросила меня принести из спальни ее трость. Så snart jeg åpnet døra, ble jeg møtt av den sterke lukten av modne bananer. As soon as I opened the door, I was greeted by the strong smell of ripe bananas. Как только я открыл дверь, меня встретил сильный запах спелых бананов. I det innerste rommet var bestemors store magiske stråkurv. In the inner room was Grandma's big magic straw basket. В самой дальней комнате стояла большая бабушкина волшебная соломенная корзина. 最里面的房间里放着奶奶的神奇大草篮。 Den var godt gjemt av et gammelt teppe. It was well hidden by an old blanket. Его хорошо спрятал старый ковер. 它被旧地毯很好地隐藏起来。 Jeg løftet det og luktet på den vidunderlige duften. I lifted it and smelled the wonderful scent. Я подняла его и почувствовала чудесный аромат. 我举起它,闻到了美妙的香味。

Bestemors stemme skremte meg da hun ropte: Grandma's voice scared me when she shouted:

“Hva holder du på med?” “Skynd deg og ta med stokken.” Jeg skyndte meg ut med stokken hennes. "What are you doing?" "Hurry and bring the stick." I hurried out with her stick. “Hva er det du smiler for?” spurte bestemor. "What are you smiling at?" Grandma asked. Spørsmålet hennes fikk meg til å innse at jeg fortsatt smilte over oppdagelsen av det magiske stedet hennes. Her question made me realize that I was still smiling at the discovery of her magical place. 她的问题让我意识到,我还在为发现她神奇的地方而微笑。

Neste dag, da bestemor kom for å besøke moren min, skyndte jeg meg av gårde til huset hennes for å sjekke bananene en gang til. The next day, when Grandma came to visit my mother, I hurried to her house to check the bananas again. Det var en klase veldig modne bananer der. There was a bunch of very ripe bananas there. Jeg tok én og gjemte den i kjolen min. I took one and hid it in my dress. Etter at jeg hadde dekket kurven, gikk jeg bak huset og spiste den fort. After covering the basket, I went behind the house and ate it fast. 我盖上篮子后,就到屋后快速地吃了起来。 Det var den søteste bananen jeg noensinne hadde smakt. It was the sweetest banana I had ever tasted.

Neste dag mens bestemor var i kjøkkenhagen og plukket grønnsaker, snek jeg meg inn og tittet på The next day while Grandma was in the kitchen garden picking vegetables, I snuck in and watched bananene.

Nesten alle var modne. Almost everyone was mature. Jeg kunne ikke la være å ta en klase med fire. I couldn't help but take a bunch of four. 我忍不住要了四份。 I det jeg listet meg mot døra, hørte jeg bestemor hoste utenfor. As I leaned toward the door, I heard Grandma coughing outside. 刚走到门口,就听见外婆在外面咳嗽。 Jeg rakk så vidt å gjemme bananene under kjolen og gikk forbi henne. I barely managed to hide the bananas under her dress and walked past her. 我勉强把香蕉藏在裙子下面,从她身边走过。

Neste dag var det markedsdag. The next day was market day. Bestemor stod opp tidlig. Grandma got up early. Hun tok alltid med modne bananer og maniok for å selge på markedet. She always brought ripe bananas and cassava to sell on the market. 她总是把成熟的香蕉和木薯带到市场上出售。 Jeg skyndte meg ikke for å besøke henne den dagen. I didn't rush to visit her that day. 那天我没有急着去看她。 Men jeg kunne ikke unnvike henne veldig lenge. But I couldn't avoid her for very long. 但我无法长时间回避她。

Senere den kvelden sendte mor, far og bestemor bud etter meg. Later that night, Mom, Dad and Grandma sent me messages. 那天晚上晚些时候,母亲、父亲和祖母派人来找我。 Jeg visste hvorfor. I knew why. Da jeg la meg til å sove den natten, visste jeg at jeg ikke kunne stjele igjen, ikke fra bestemor, ikke fra foreldrene mine, og definitivt ikke fra noen andre. When I put myself to sleep that night, I knew I couldn't steal again, not from grandma, not from my parents, and definitely not from anyone else. 那天晚上我睡觉时,我知道我不能再偷东西了,不能偷奶奶的东西,不能偷父母的东西,更不能偷别人的东西。