image

Greek Vocabulary Lessons, 3 little but important Greek words!

3 little but important Greek words!

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Javi,

ο οποίος θέλει να μάθει πότε χρησιμοποιούμε το ''ότι'' και το ''πως'' και πότε το ''που''.

Καταρχάς, και οι τρεις αυτές λέξεις είναι σύνδεσμοι που ενώνουν προτάσεις και νοήματα μεταξύ τους.

Το ''ότι'' και το ''πως'', μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και έχουν την ίδια σημασία.

Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι, χρησιμοποιούνται πάντα μετά από ρήμα.

Για παράδειγμα: «Νόμιζα ότι/πως θα σας βρω εδώ»,

«Λέει ότι/πως κάνει γυμναστική κάθε μέρα»,

«Μας είπαν ότι/πως θα παντρευτούν»,

«Τους υποσχέθηκε ότι/πως θα έρθει»,

«Όλοι πίστευαν ότι/πως θα ξαναγύριζε»,

«Το ξέρω ότι/πως μ' αγαπάς»

«Φοβάται ότι/πως θα μείνει μόνη της»

Μερικές φορές όμως, ο σύνδεσμος ότι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χρονικός σύνδεσμος,

για να δείξει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν ταυτόχρονα με μια άλλη.

Σε αυτή την περίπτωση η λέξη «ότι», θα σημαίνει «μόλις».

Για παράδειγμα: «Πού είναι ο πατέρας σου; Ότι έφυγε.», δηλαδή μόλις έφυγε, πριν λίγο.

«Ότι ετοιμαζόμουν να σου τηλεφωνήσω, αλλά ήρθες»,

δηλαδή, μόλις ετοιμαζόμουν να σου τηλεφωνήσω, αλλά ήρθες.

Όσον αφορά τον σύνδεσμο «που», αυτός είναι αναφορικός και μπάινει μετά από ουσιαστικά.

Σε αυτή την περίπτωση, σημαίνει «αυτός ο οποίος, αυτή η οποία, αυτό το οποίο».

Καλύπτει και τα τρία γένη και δεν χρειάζεται να αλλάζει μορφή.

Αλλάζει μόνο η αντωνυμία πριν από τον σύνδεσμο και καταλαβαίνουμε αν αυτός αφορά αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο.

Για παράδειγμα: «Εκείνος που μιλάει είναι αδελφός μου», δηλαδή αυτός ο οποίος μιλάει είναι αδελφός μου.

«Αυτή που τηλεφώνησε, ήταν η φίλη μου η Μαρία», αυτή η οποία τηλεφώνησε.

«Η ταινία που είδαμε χθες ήταν καταπληκτική», δηλαδή, η ταινία η οποία είδαμε.

«Το παντελόνι που φοράς, είναι πολύ ωραίο», το παντελόνι το οποίο φοράς.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια, προτάσεις με αυτούς τους συνδέσμους.

Μέχρι την επόμενη φορά γεια σας..!!Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

3 little but important Greek words!

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Javi,

ο οποίος θέλει να μάθει πότε χρησιμοποιούμε το ''ότι'' και το ''πως'' και πότε το ''που''. who wants to know when we use '' ότι'' and '' πώς '' and when '' που ''.

Καταρχάς, και οι τρεις αυτές λέξεις είναι σύνδεσμοι που ενώνουν προτάσεις και νοήματα μεταξύ τους. First of all, all three words are connection words that connect sentences and meanings with each other.

Το ''ότι'' και το ''πως'', μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και έχουν την ίδια σημασία. The "ότι" and the "πως" can be used in exactly the same way and have the same meaning.

Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι, χρησιμοποιούνται πάντα μετά από ρήμα. These two connection words are always used after a verb.

Για παράδειγμα: «Νόμιζα ότι/πως θα σας βρω εδώ», For example: "I thought that I would find you here",

«Λέει ότι/πως κάνει γυμναστική κάθε μέρα», "He says that he exercises every day",

«Μας είπαν ότι/πως θα παντρευτούν», "We were told that they would get married",

«Τους υποσχέθηκε ότι/πως θα έρθει», "He promised them that he would come",

«Όλοι πίστευαν ότι/πως θα ξαναγύριζε», "Everyone believed that he would return",

«Το ξέρω ότι/πως μ' αγαπάς» "I know that you love me"

«Φοβάται ότι/πως θα μείνει μόνη της» "She is afraid that she will be left alone"

Μερικές φορές όμως, ο σύνδεσμος ότι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χρονικός σύνδεσμος, Sometimes, however, the connection word ''ότι'', can also be used as a time connection word,

για να δείξει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν ταυτόχρονα με μια άλλη. to show an act that took place in the past at the same time as another.

Σε αυτή την περίπτωση η λέξη «ότι», θα σημαίνει «μόλις». In this case, the word "ότι" will mean "μόλις".

Για παράδειγμα: «Πού είναι ο πατέρας σου; Ότι έφυγε.», δηλαδή μόλις έφυγε, πριν λίγο. For example: “Πού είναι ο πατέρας σου; Ότι έφυγε'' That is, he just left, a while ago.

«Ότι ετοιμαζόμουν να σου τηλεφωνήσω, αλλά ήρθες», "Ότι ετοιμαζόμουν να σου τηλεφωνήσω, αλλά ήρθες"

δηλαδή, μόλις ετοιμαζόμουν να σου τηλεφωνήσω, αλλά ήρθες. that is, I was just getting ready to call you, but you came.

Όσον αφορά τον σύνδεσμο «που», αυτός είναι αναφορικός και μπάινει μετά από ουσιαστικά. As for the connection word ''που'', it comes after nouns.

Σε αυτή την περίπτωση, σημαίνει «αυτός ο οποίος, αυτή η οποία, αυτό το οποίο». In this case, it means "the one who''

Καλύπτει και τα τρία γένη και δεν χρειάζεται να αλλάζει μορφή. It covers all three genders and does not need to change form.

Αλλάζει μόνο η αντωνυμία πριν από τον σύνδεσμο και καταλαβαίνουμε αν αυτός αφορά αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Only the pronoun before the link changes and we understand if it is masculine, feminine or neutral.

Για παράδειγμα: «Εκείνος που μιλάει είναι αδελφός μου», δηλαδή αυτός ο οποίος μιλάει είναι αδελφός μου. For example: "Εκείνος που μιλάει είναι αδελφός μου", that is, he who speaks is my brother.

«Αυτή που τηλεφώνησε, ήταν η φίλη μου η Μαρία», αυτή η οποία τηλεφώνησε. "Αυτή που τηλεφώνησε, ήταν η φίλη μου η Μαρία," the one who called.

«Η ταινία που είδαμε χθες ήταν καταπληκτική», δηλαδή, η ταινία η οποία είδαμε. "Η ταινία που είδαμε χθες ήταν καταπληκτική" that is, the movie which we saw.

«Το παντελόνι που φοράς, είναι πολύ ωραίο», το παντελόνι το οποίο φοράς. "Το παντελόνι που φοράς, είναι πολύ ωραίο", the pants which you are wearing.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια, προτάσεις με αυτούς τους συνδέσμους. So these are for today. Write us in the comments sentences with these words.

Μέχρι την επόμενη φορά γεια σας..!! Until next time bye.. !!

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.