×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Νυχτερινή Παρακολούθηση, κεφάλαιο 3

κεφάλαιο 3

Η Παμ είχε εξηγήσει ότι ζούσε σε ένα παλιό εξοχικό, και ότι η κρεβατοκάμαρά της ήταν προς τα πίσω κοιτώντας τον κήπο.

Όταν η Ντέιζη έφτασε, πήγε στη πίσω μεριά του εξοχικού, σκαρφάλωσε πάνω από το χαμηλό φράκτη

και είδε ότι υπήρχε μια ετοιμόρροπη αποθήκη εργαλείων στην κάτω μεριά του κήπου.

"Εκεί είναι που θα κρυφτώ και θα περιμένω αυτό το τέρας.

Πως τολμά να προσπαθεί να βλάψει την αγαπητή Παμ," σκέφτηκε η Ντέιζη.

Μόλις μπήκε μέσα στην αποθήκη η Ντέιζη άκουσε κάτι σαν γλάστρα να πέφτει στο έδαφος έξω

και κουλουριάστηκε κάτω έτσι ώστε να μην φανεί μέσα από το μικρό βρώμικο παράθυρο.

Προφανώς ήταν μέρος συνάντησης για γάτες, επειδή άκουσε νιαουρίσματα.

"Βέβαια αν ο πρώην σύζυγος της Παμ θέλει να επαναλάβει την προηγούμενη πράξη του, καλύτερα να απαλλαχτώ από αυτές τις γάτες για να μην φοβηθεί και φύγει."

Άνοιξε την πόρτα της αποθήκης προσεκτικά και πέταξε ένα παλιό παπούτσι που είχε βρει μέσα στις γάτες, οι οποίες βιαστικά εξαφανίστηκαν.

Τώρα όλα ήταν ήσυχα πάλι.

Δύο ώρες αργότερα η Ντέιζη, πολύ δύσκαμπτη από την υγρασία και το κρύο, σηκώθηκε από την αρχαία ψάθινη καρέκλα που καθόταν.

"Δεν το αντέχω πολλή ώρα ακόμα" παραπονέθηκε στον εαυτό της.

Μετά νόμισε ότι άκουσε το θόρυβο από τις μπότες του Ουέλινγκτον να χτυπούν μέσα από το υγρό φύλλωμα.

Κάποιος σερνόταν προς το σπίτι.

Τα χέρια της Ντέιζη πονούσαν λόγω της επιβαλλόμενης απραξίας και παραλίγο να ρίξει την κάμερα.

Έβγαλε τα παπούτσια της και γλίστρησε έξω από την μις ανοιχτή πόρτα της αποθήκης.

Εκείνη ακριβώς την στιγμή ένα αυτοκίνητο πέρασε με τα φώτα του τελείως αναμμένα και η Ντέιζη μπορούσε να δει αρκετά καθαρά:

Ο άντρας της Παμ κατασκόπευε μέσα στο παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της.

Η Ντέιζη κατάφερε να δράσει γρήγορα και άναψε την κάμερα.

Τώρα μόνο ψιχάλιζε.

Ο σύζυγος της Παμ άρχισε να φωνάζει μέσα στο παράθυρο στην πρώην σύζυγό του και την απειλούσε.


κεφάλαιο 3

Η Παμ είχε εξηγήσει ότι ζούσε σε ένα παλιό εξοχικό, και ότι η κρεβατοκάμαρά της ήταν προς τα πίσω κοιτώντας τον κήπο. Pam hatte erklärt, dass sie in einem alten Häuschen wohnte und dass ihr Schlafzimmer nach hinten zum Garten hin lag. Pam had explained that she was living in an old cottage, and that her bedroom was back looking down at the garden.

Όταν η Ντέιζη έφτασε, πήγε στη πίσω μεριά του εξοχικού, σκαρφάλωσε πάνω από το χαμηλό φράκτη Als Daisy ankam, ging sie zur Rückseite des Hauses und kletterte über den niedrigen Zaun When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence Daisy geldiğinde kulübenin arkasına gitti, alçak çitin üzerine tırmandı

και είδε ότι υπήρχε μια ετοιμόρροπη αποθήκη εργαλείων στην κάτω μεριά του κήπου. und sah, dass unten im Garten ein Vorrat an Werkzeugen bereitstand. and saw that there was a dilapidated toolbox at the bottom of the garden.

"Εκεί είναι που θα κρυφτώ και θα περιμένω αυτό το τέρας. „Dort werde ich mich verstecken und auf dieses Monster warten. "There I will be hiding and waiting for this monster.

Πως τολμά να προσπαθεί να βλάψει την αγαπητή Παμ," σκέφτηκε η Ντέιζη. Wie kann er es wagen, der lieben Pam wehzutun«, dachte Daisy. How dare she try to hurt dear Pam, "Deisy thought.

Μόλις μπήκε μέσα στην αποθήκη η Ντέιζη άκουσε κάτι σαν γλάστρα να πέφτει στο έδαφος έξω Sobald sie den Lagerraum betrat, hörte Daisy draußen etwas wie einen Topf zu Boden fallen Once she got into the warehouse, Daisy heard something like a flower pot fall into the ground outside

και κουλουριάστηκε κάτω έτσι ώστε να μην φανεί μέσα από το μικρό βρώμικο παράθυρο. und rollte sich zusammen, so dass man ihn nicht durch das kleine schmutzige Fenster sehen konnte. and was curled down so that it did not look through the small dirty window.

Προφανώς ήταν μέρος συνάντησης για γάτες, επειδή άκουσε νιαουρίσματα. Anscheinend war es Teil eines Katzentreffens, denn er hörte Miauen. Apparently it was part of a meeting for cats, because she heard some cries.

"Βέβαια αν ο πρώην σύζυγος της Παμ θέλει να επαναλάβει την προηγούμενη πράξη του, καλύτερα να απαλλαχτώ από αυτές τις γάτες για να μην φοβηθεί και φύγει." „Natürlich, wenn Pams Ex-Mann es noch einmal tun will, werde ich besser diese Katzen los, damit er keine Angst bekommt und wegläuft.“ "Of course if Mom's ex-husband wants to repeat his previous act, I better get rid of these cats so he will not be afraid and gone."

Άνοιξε την πόρτα της αποθήκης προσεκτικά και πέταξε ένα παλιό παπούτσι που είχε βρει μέσα στις γάτες, οι οποίες βιαστικά εξαφανίστηκαν. Vorsichtig öffnete er die Lagerraumtür und warf einen alten Schuh, den er gefunden hatte, in die Katzen, die eilig verschwanden. He opened the door of the warehouse carefully and threw an old shoe he had found inside the cats, which had rushed out.

Τώρα όλα ήταν ήσυχα πάλι. Jetzt war wieder alles ruhig. Now everything was quiet again.

Δύο ώρες αργότερα η Ντέιζη, πολύ δύσκαμπτη από την υγρασία και το κρύο, σηκώθηκε από την αρχαία ψάθινη καρέκλα που καθόταν. Zwei Stunden später erhob sich Daisy, sehr steif von Feuchtigkeit und Kälte, von dem alten Korbstuhl, auf dem sie gesessen hatte. Two hours later, Daisy, very stiff from humidity and cold, stood up from the ancient wicker chair that sat.

"Δεν το αντέχω πολλή ώρα ακόμα" παραπονέθηκε στον εαυτό της. „Ich halte es nicht mehr lange aus“, beschwerte sie sich. "I can not take it a long time yet" she complained to herself.

Μετά νόμισε ότι άκουσε το θόρυβο από τις μπότες του Ουέλινγκτον να χτυπούν μέσα από το υγρό φύλλωμα. Dann glaubte er, das Geräusch von Gummistiefeln zu hören, die durch das feuchte Laub klapperten. Then he thought he heard the noise from Wellington boots knocking through the wet foliage.

Κάποιος σερνόταν προς το σπίτι. Jemand kroch auf das Haus zu. Someone was going home.

Τα χέρια της Ντέιζη πονούσαν λόγω της επιβαλλόμενης απραξίας και παραλίγο να ρίξει την κάμερα. Daisys Hände schmerzten von der erzwungenen Untätigkeit und sie ließ fast die Kamera fallen. Daisy hands hurt because of the inaction and almost dropped the camera. Daisy eller hareketsizlik yüzünden incindi ve neredeyse kamerayı düşürdü.

Έβγαλε τα παπούτσια της και γλίστρησε έξω από την μις ανοιχτή πόρτα της αποθήκης. Sie zog ihre Schuhe aus und schlüpfte durch die halboffene Lagerhaustür hinaus. She took off her shoes and slid out of the open-door warehouse door.

Εκείνη ακριβώς την στιγμή ένα αυτοκίνητο πέρασε με τα φώτα του τελείως αναμμένα και η Ντέιζη μπορούσε να δει αρκετά καθαρά: Genau in diesem Moment fuhr ein Auto mit eingeschalteten Scheinwerfern vorbei und Daisy konnte ganz genau sehen: At that very moment a car passed with its lights fully lit and Daisy could see quite clearly:

Ο άντρας της Παμ κατασκόπευε μέσα στο παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της. Pams Ehemann spionierte durch ihr Schlafzimmerfenster. Pam's husband spied into the window of her bedroom.

Η Ντέιζη κατάφερε να δράσει γρήγορα και άναψε την κάμερα. Daisy schaffte es schnell zu handeln und schaltete die Kamera ein. Daisy managed to act quickly and turned on the camera.

Τώρα μόνο ψιχάλιζε. Jetzt zuckte er nur noch zusammen. Now she was just steaming.

Ο σύζυγος της Παμ άρχισε να φωνάζει μέσα στο παράθυρο στην πρώην σύζυγό του και την απειλούσε. Pams Ehemann fing an, seine Ex-Frau durch das Fenster anzuschreien und sie zu bedrohen. Pam's husband started shouting in the window to his ex-husband and threatened her.