×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Intermediate Greek, Πληροφορίες σχετικά με διακοπές για Σκόπελο

Πληροφορίες σχετικά με διακοπές για Σκόπελο

Παίρνετε τηλέφωνο έναν ταξιδιωτικό πράκτορα σχετικά με τις διακοπές σας για ένα νησί, τη Σκόπελο. Θα ακούσετε γενικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες 0. Η Σκόπελος έχει δύο λιμάνια - της Γλώσσας και της Σκοπέλου. Για το ξενοδοχείο μας είναι πιο γρήγορα να κατέβετε στο λιμάνι της Γλώσσας. Προτιμότερο είναι ποιο λιμάνι σας εξυπηρετεί καλύτερα για να φτάσετε στο μέρος που θα μείνετε.

1. Εάν ταξιδεύετε από Αθήνα και εάν θέλετε να αποφύγετε την αναγκαστική παραλαβή του εισητηρίου σας από το κέντρο της Αθήνας - Πλατεία Κάνιγγος (γιατί δεν γίνεται κράτηση, εκτός αν παραλάβετε το εισητήριό σας την ίδια μέρα), εμείς θα προτείναμε να επικοινωνήσετε με το Πρακτορείο μας στον Αγίο Κωνσταντίνο.

2. Στο γραφείο θα μιλήσετε με τον κύριο Μπιλάλη 00302235031874.

3. Στο κεντρικό γραφείο μας μπορείτε να κάνετε κράτηση μόνο προσωπικά, να κλείσετε σίγουρα τη θέση σας (σε ιπτάμενο δελφίνι ή πλοίο) και να πάτε με το αυτοκίνητο σας κατευθείαν στον Άγιο Κωνσταντίνο για να ταξιδέψετε.

4.

Από Αθήνα: Λεωφορείο ή ταξί για την Πλατεία Κάνιγγος ( Alkyon Travel Ακαδημίας 97) - Ανταπόκριση με το ιπτάμενο δελφίνι ή το πλοίο στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.

5. Το ταξίδι με το δελφίνι από Αθήνα είναι 1 ώρα και 45 λεπτά για το λιμάνι της Γλώσσας και με το πλοίο 4,5 ώρες για το λιμάνι της Σκοπέλου.

6. Έχει και από Θεσσαλονίκη πλοίο για το λιμάνι της Σκοπέλου. Μεταξύ 15/06 - 15/09 ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στη Σκόπελο μέσω Θεσσαλονίκης, είναι με λεωφορείο ή ταξί μέχρι το λιμάνι και στη συνέχεια ιπτάμενο δελφίνι για τη Σκόπελο.

7. Από Κεντρική Ελλάδα, από Βόλο είναι μόνο 2,5 ώρες με ιπτάμενο δελφίνι και 4 ώρες με καράβι.

8. Μοναδική ευκαιρία για να απολαύσει κανείς το παιχνίδισμα των χρωμάτων και του φωτός, να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη φυσική του κατάσταση και φυσικά να νιώσει την ελευθερία που προσφέρει το πανέμορφο βουνό των Κενταύρων.

9. Το ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει διαδρομές μέσα στο πανέμορφο δάσος του Πηλίου, σε ορειβατικά μονοπάτια, ανάμεσα σε δέντρα και φυτά.

10. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση…Αθλητικά παπούτσια και… ΦΥΓΑΜΕ!!! !


Πληροφορίες σχετικά με διακοπές για Σκόπελο Informationen über Feiertage für Skopelos Information about holidays for Skopelos Información sobre las vacaciones en Skopelos Informations sur les vacances à Skopelos Informazioni sulle vacanze a Skopelos Skopelos için tatiller hakkında bilgi

Παίρνετε τηλέφωνο έναν ταξιδιωτικό πράκτορα σχετικά με τις διακοπές σας για ένα νησί, τη Σκόπελο. Sie bekommen ein Reisebüro in Ihrem Urlaub auf einer Insel, Skopelos. You are getting a travel agent on your holiday on an island, Skopelos. Vous avez choisi un agent de voyage pour vos vacances sur une île, Skopelos. Chiami un agente di viaggio per la tua vacanza su un'isola, Skopelos. Otrzymujesz telefon od biura podróży w sprawie wakacji na wyspie Skopelos. Du får ett samtal från en resebyrå om din semester på en ö, Skopelos. Θα ακούσετε γενικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες   0. Sie werden allgemeine, sehr nützliche Informationen hören 0. You will hear general very useful information 0. Vous entendrez des informations générales très utiles 0. Ascolterai informazioni generali molto utili 0. Du hör allmän användbar information 0. Η Σκόπελος έχει δύο λιμάνια - της Γλώσσας και της Σκοπέλου. Skopelos hat zwei Ports - Glossa und Skopelos. Skopelos has two ports - Glossa and Skopelos. Skopelos ha due porti: Glossa e Skopelos. Skopelos har två hamnar - Glossa och Skopelos. Για το ξενοδοχείο μας είναι πιο γρήγορα να κατέβετε στο λιμάνι της Γλώσσας. Für unser Hotel ist es schneller zum Hafen der Sprache zu gelangen. For our hotel it is faster to get to the port of the language. Pour notre hôtel, il est plus rapide de descendre au port de Glossa. För vårt hotell är det snabbare att gå av vid hamnen i Glossa. Προτιμότερο είναι ποιο λιμάνι σας εξυπηρετεί καλύτερα για να φτάσετε στο μέρος που θα μείνετε. Welcher Hafen ist am besten, um den Ort zu erreichen, an dem Sie sich aufhalten. Preferably, which port serves you best to reach the place you are staying. Il est préférable que le port vous serve le mieux pour vous rendre à votre lieu de séjour. È preferibile quale porto ti serve meglio per raggiungere il luogo in cui alloggerai. Det är att föredra vilken port som tjänar dig bäst för att komma till den plats där du ska bo.

1. 1. 1. 1. Εάν ταξιδεύετε από Αθήνα και εάν θέλετε να αποφύγετε την αναγκαστική παραλαβή του εισητηρίου σας από το κέντρο της Αθήνας - Πλατεία Κάνιγγος (γιατί δεν γίνεται κράτηση, εκτός αν παραλάβετε το εισητήριό σας την ίδια μέρα), εμείς θα προτείναμε να επικοινωνήσετε με το Πρακτορείο μας στον Αγίο Κωνσταντίνο. Wenn Sie aus Athen anreisen und den erzwungenen Erhalt Ihres Tickets vom Zentrum von Athen - Kanigos-Platz vermeiden möchten (da Sie nicht gebucht werden, es sei denn, Sie erhalten Ihr Ticket noch am selben Tag), empfehlen wir Ihnen, sich an unsere Agentur zu wenden Agios Konstantinos. If you are traveling from Athens and if you want to avoid having to collect your ticket from the center of Athens - Kanigos Square (because you will not be booked unless you receive your ticket the same day), we would suggest contacting our agency Agios Konstantinos. Si vous voyagez d’Athènes et que vous souhaitez éviter d’avoir votre billet du centre d’Athènes - Place Kanigos (car il n’ya pas de réservation à moins que vous ne receviez votre billet le jour même), nous vous recommandons de contacter notre agence à Saint Constantin. Om du reser från Aten och om du vill undvika tvångshämtning av din biljett från centrala Aten - Kaningos torg (eftersom den inte är bokad, såvida du inte får din biljett samma dag), föreslår vi att du kontaktar vår Byrå vid Saint Constantine.

2. 2 2. Στο γραφείο θα μιλήσετε με τον κύριο Μπιλάλη 00302235031874. Im Büro sprechen Sie mit Herrn Bilalis 00302235031874. At the office you will talk to Mr. Billalis 00302235031874. Au bureau, vous allez parler à M. Billalis 00302235031874.

3. Στο κεντρικό γραφείο μας μπορείτε να κάνετε κράτηση μόνο προσωπικά, να κλείσετε σίγουρα τη θέση σας (σε ιπτάμενο δελφίνι ή πλοίο) και να πάτε με το αυτοκίνητο σας κατευθείαν στον Άγιο Κωνσταντίνο για να ταξιδέψετε. In unserem Hauptbüro können Sie nur persönlich buchen, Ihren Platz sicher buchen (auf einem fliegenden Delphin oder Schiff) und mit dem Auto direkt nach Agios Konstantinos fahren, um zu reisen. In our central office you can only book personally, definitely book your seat (on a flying dolphin or ship) and drive directly to Agios Konstantinos to travel. À notre siège social, vous pouvez uniquement réserver en personne, définitivement réserver votre place (sur un ferry ou un dauphin volant) et vous rendre à Agios Konstantinos en voiture. Presso il nostro ufficio principale puoi prenotare solo di persona, prenotare il tuo posto di sicuro (su un delfino volante o una nave) e andare in auto direttamente ad Agios Konstantinos per viaggiare. På vårt huvudkontor kan du bara boka personligen, boka din plats säkert (på en flygande delfin eller ett fartyg) och åka direkt till Agios Konstantinos för att resa.

4. 4 4.

Από Αθήνα: Λεωφορείο ή ταξί για την Πλατεία Κάνιγγος ( Alkyon Travel Ακαδημίας 97) - Ανταπόκριση με το ιπτάμενο δελφίνι ή το πλοίο στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Von Athen: Bus oder Taxi zur Algion Travel Academy 97 - Antwort auf den fliegenden Delphin oder Boot zum Hafen von Agios Konstantinos. From Athens: Bus or taxi to Algion Travel Academy 97 - Response to the flying dolphin or boat to the port of Agios Konstantinos. Da Atene: autobus o taxi per Piazza Kaningos (97 Alkyon Travel Academy) - Risposta con il delfino volante o la nave al porto di Agios Konstantinos.

5. 5. Το ταξίδι με το δελφίνι από Αθήνα είναι 1 ώρα και 45 λεπτά για το λιμάνι της Γλώσσας και με το πλοίο 4,5 ώρες για το λιμάνι της Σκοπέλου. Die Fahrt mit dem Delphin von Athen dauert 1 Stunde und 45 Minuten zum Hafen von Glossa und mit dem Boot 4,5 Stunden zum Hafen von Skopelos. The trip with the dolphin from Athens is 1 hour and 45 minutes to the port of Glossa and by boat 4,5 hours to the port of Skopelos. Il viaggio in delfino da Atene è di 1 ora e 45 minuti per il porto di Glossa e in barca 4,5 ore per il porto di Skopelos. Resan med delfiner från Aten är 1 timme och 45 minuter till hamnen i Glossa och med båt 4,5 timmar till hamnen i Skopelos.

6. Έχει και από Θεσσαλονίκη πλοίο για το λιμάνι της Σκοπέλου. Es gibt auch eine Fähre von Thessaloniki zum Hafen von Skopelos. He also has a ship from Thessaloniki for the port of Skopelos. Ha anche un traghetto da Salonicco al porto di Skopelos. Det har också en färja från Thessaloniki till hamnen i Skopelos. Μεταξύ 15/06 - 15/09 ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στη Σκόπελο μέσω Θεσσαλονίκης, είναι με λεωφορείο ή ταξί μέχρι το λιμάνι και στη συνέχεια ιπτάμενο δελφίνι για τη Σκόπελο. Zwischen 15/06 und 15/09 ist Skopelos über Thessaloniki am besten mit dem Bus oder Taxi zum Hafen und dann mit einem fliegenden Delphin nach Skopelos zu erreichen. Between 15/06 - 15/09 the best way to get to Skopelos via Thessaloniki is by bus or taxi to the port and then flying dolphin to Skopelos. Tra il 15/06 e il 15/09 il modo migliore per arrivare a Skopelos via Salonicco, è in autobus o taxi fino al porto e poi un delfino volante a Skopelos. Mellan 15/06 - 15/09 är det bästa sättet att ta sig till Skopelos via Thessaloniki med buss eller taxi till hamnen och sedan en flygande delfin till Skopelos.

7. 7. 7. Από Κεντρική Ελλάδα, από Βόλο είναι μόνο 2,5 ώρες με ιπτάμενο δελφίνι και 4 ώρες με καράβι. Von Mittelgriechenland, von Volos sind es nur 2,5 Flugstunden mit Delphin und 4 Stunden mit dem Boot. From Central Greece, from Volos it is only 2.5 hours by flying dolphin and 4 hours by boat. Dalla Grecia centrale, da Volos dista solo 2,5 ore di delfino in volo e 4 ore di barca.

8. 8. 8. Μοναδική ευκαιρία για να απολαύσει κανείς το παιχνίδισμα των χρωμάτων και του φωτός, να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τη φυσική του κατάσταση και φυσικά να νιώσει την ελευθερία που προσφέρει το πανέμορφο βουνό των Κενταύρων. Einzigartige Gelegenheit, das Spiel der Farben und des Lichts zu genießen, die körperliche Verfassung auf einem hohen Niveau zu halten und natürlich die Freiheit des wunderschönen Berges der Kentauren zu spüren. A unique opportunity to enjoy the play of colors and light, maintain high levels of physical fitness and of course feel the freedom of the beautiful mountain of the Centaurs. Une occasion unique de profiter du jeu des couleurs et de la lumière, de maintenir un haut niveau de condition physique et bien sûr de ressentir la liberté offerte par la magnifique montagne des Centaures. Un'opportunità unica per godere del gioco di colori e luci, per mantenere alti livelli di condizione fisica e, naturalmente, per sentire la libertà offerta dalla bellissima montagna dei Centauri.

9. 9. Το ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει διαδρομές μέσα στο πανέμορφο δάσος του Πηλίου, σε ορειβατικά μονοπάτια, ανάμεσα σε δέντρα και φυτά. Das Reisebüro organisiert Routen im schönen Wald des Pelion, auf Bergwegen, zwischen Bäumen und Pflanzen. The travel agency organizes routes in the beautiful forest of Mount Pelion, on mountain trails, among trees and plants. L'agenzia di viaggi organizza itinerari nella bellissima foresta del Pelio, su sentieri di montagna, tra alberi e piante.

10. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση…Αθλητικά παπούτσια και… ΦΥΓΑΜΕ!!! Alles was du brauchst ist gute Laune τικά Turnschuhe und… LET'S GO !!! All you need is good mood ... Sports Shoes and ... FYGAME !!! Tutto ciò di cui hai bisogno è il buon umore τικά Sneakers e… ANDIAMO !!! !