×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo psaní, Písemná zkouška, 14.02.2012

Reinhardovo psaní, Písemná zkouška, 14.02.2012

Písemná zkouška

Dneska žáci páté třídy obchodní střední školy měli zkoušku v angličtině na počítačích. Dříve se psaly zkoušky na papír, ale teď musejí alespoň jednou napsat test na počítačích, protože musejí napsat maturitu v angličtině taky na počítačích. To bylo něco jako přípravný test na maturitu. Ta zkouška trvala dvě hodiny. Maturita bude trvat pět hodin. Přestože zkouška byla kratší než maturita, žáci měli odpovědět na otázky spojené s tím, jak dobře rozuměli audiu, které poslouchali a měli napsat dva texty. Témata těch textů byly: problémy s potravinami v Africe a turistický ruch během recese. Obvykle žáci nemají mnoho problémů s tím jak porozuměli audiu, které předtím poslouchali, ale mnoho z nich pořád chybují v gramatice a několika slovech. Upřímně doufám, že žáci byli úspěšní, protože by je to mohlo motivovat v druhém semestru.


Reinhardovo psaní, Písemná zkouška, 14.02.2012

Písemná zkouška

Dneska žáci páté třídy obchodní střední školy měli zkoušku v angličtině na počítačích. Today, fifth grade business high school students have taken a computer-based exam in English. Dříve se psaly zkoušky na papír, ale teď musejí alespoň jednou napsat test na počítačích, protože musejí napsat maturitu v angličtině taky na počítačích. To bylo něco jako přípravný test na maturitu. It was like a preparatory test for graduation. Ta zkouška trvala dvě hodiny. Maturita bude trvat pět hodin. Graduation will last five hours. Přestože zkouška byla kratší než maturita, žáci měli odpovědět na otázky spojené s tím, jak dobře rozuměli audiu, které poslouchali a měli napsat dva texty. Although the exam was shorter than the GCSE, students had to answer questions about how well they understood the audio they were listening to and write two texts. Témata těch textů byly: problémy s potravinami v Africe a turistický ruch během recese. The themes of those texts were: food problems in Africa and tourism during the recession. Obvykle žáci nemají mnoho problémů s tím jak porozuměli audiu, které předtím poslouchali, ale mnoho z nich pořád chybují v gramatice a několika slovech. Upřímně doufám, že žáci byli úspěšní, protože by je to mohlo motivovat v druhém semestru. I sincerely hope that the students were successful because it could motivate them in the second semester.