×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo první psaní v tomto roce

Reinhardovo první psaní v tomto roce

První psaní v tomto roce

Ahoj Jardo,

Doufám, že se máš hezky.

Chci něco napsat, protože nasledující týden mám první český rozhovor s tebou. Poslední týden jsem chtěl plánovat, abych se učil jazyky rovnoměrně a zaměřil se na jeden z nich každý týden. Na začátku jsem se zaměřil na ruštinu, ale současně jsem přečetl několik českých textů. Kromě rozhovoru v ruštině jsem měl taky rozhovor ve francouzštině a osobní rozhovor v angličtině. Nic jsem nenapsal, protože jsem byl hodně zaměstnaný. Dostali jsme novou kuchyni a byla taky práce na zahradě. Ovšem měl jsem i rozhovory, v nichž jsem byl tutorem. Tento týden jsem se chtěl zabývat čínštinou, ale dosud jsem se zabýval nejvíce ruštinou a češtinou.

Možná napíšu něco v čínštině později a budu poslouchat něco v češtině a čínštině, abych si zlepšil porozumění z poslechu v těchto jazycích. Nasledující týden se pokusím mluvit trochu česky.

Doufám, že budu schopný vyjádřit nějak svoje myšlenky. Ale nezáleží na tom, jestli řeknu něco smysluplného či ne.. Hezký pozdrav z Rakouska.

Reinhard


Reinhardovo první psaní v tomto roce

První psaní v tomto roce First writing this year

Ahoj Jardo,

Doufám, že se máš hezky.

Chci něco napsat, protože nasledující týden mám první český rozhovor s tebou. Poslední týden jsem chtěl plánovat, abych se učil jazyky rovnoměrně a zaměřil se na jeden z nich každý týden. Last week, I wanted to plan to learn languages evenly and focus on one of them every week. Na začátku jsem se zaměřil na ruštinu, ale současně jsem přečetl několik českých textů. Kromě rozhovoru v ruštině jsem měl taky rozhovor ve francouzštině a osobní rozhovor v angličtině. In addition to the interview in Russian, I also had an interview in French and a personal interview in English. Nic jsem nenapsal, protože jsem byl hodně zaměstnaný. I didn't write anything because I was very busy. Dostali jsme novou kuchyni a byla taky práce na zahradě. Ovšem měl jsem i rozhovory, v nichž jsem byl tutorem. However, I also had interviews in which I was a tutor. Tento týden jsem se chtěl zabývat čínštinou, ale dosud jsem se zabýval nejvíce ruštinou a češtinou.

Možná napíšu něco v čínštině později a budu poslouchat něco v češtině a čínštině, abych si zlepšil porozumění z poslechu v těchto jazycích. Nasledující týden se pokusím mluvit trochu česky.

Doufám, že budu schopný vyjádřit nějak svoje myšlenky. Ale nezáleží na tom, jestli řeknu něco smysluplného či ne.. But it doesn't matter if I say something meaningful or not. Hezký pozdrav z Rakouska.

Reinhard