×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo kočky

Reinhardovo kočky

Naše kočky

Máme jednu kočku a jednoho kocoura.

Oba dva jsou černí. Kocour je z útulku pro zvířata a kočka je z nemocnice, kde pracuje moje manželka. Je jim asi osm a dvanáct let, nevíme to přesně. Oba dva jsou velmi mírní, ale často si chtějí hrát. Obvykle zůstávají v domě, ale někdy leží na stole na zahradě, kde se opalují.


Reinhardovo kočky

Naše kočky

Máme jednu kočku a jednoho kocoura. We have one cat and one cat.

Oba dva jsou černí. Both are black. Kocour je z útulku pro zvířata a kočka je z nemocnice, kde pracuje moje manželka. The cat is from the animal shelter and the cat is from the hospital where my wife works. Je jim asi osm a dvanáct let, nevíme to přesně. They're about eight and twelve years old, we don't know exactly. Oba dva jsou velmi mírní, ale často si chtějí hrát. Both are very gentle, but often want to play. Obvykle zůstávají v domě, ale někdy leží na stole na zahradě, kde se opalují. They usually stay in the house, but sometimes lie on a table in the garden where they sunbathe.