×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Jak jsem se rozhodl studovat češtinu, Voice 1

Jak jsem se rozhodl studovat češtinu, Voice 1

Rozhodl jsem se studovat češtinu náhodou. V září loňského roku jsem jel na čtyři dny do Prahy navštívit přítele, který tam žil, a byl jsem fascinován tímto jazykem...

Po mnoha letech strávených v Japonsku to bylo poprvé, co jsem navštívil jednu Evropskou zemi, jejíž jazyk byl pro mě naprosto nepochopitelný... Stále si pamatuji, kdy jsem se podíval na vývěsní štíty a menu v restauracích a nemohl jsem pochopit nic! Proto jsem se rozhodl studovat češtinu a ted‘ to začíná být vzrušující. Začal jsem se učit nedávno, ale jednoho dne bych se chtěl naučit mluvit dobře a doufejme, že budu moci opět navštívit Českou republiku.


Jak jsem se rozhodl studovat češtinu, Voice 1 How I decided to study Czech, Voice 1

Rozhodl jsem se studovat češtinu náhodou. I decided to study Czech by accident. V září loňského roku jsem jel na čtyři dny do Prahy navštívit přítele, který tam žil, a byl jsem fascinován tímto jazykem... In September last year, I went to Prague for four days to visit a friend who lived there, and I was fascinated by this language ...

Po mnoha letech strávených v Japonsku to bylo poprvé, co jsem navštívil jednu Evropskou zemi, jejíž jazyk byl pro mě naprosto nepochopitelný... Stále si pamatuji, kdy jsem se podíval na vývěsní štíty a menu v restauracích a nemohl jsem pochopit nic! After many years in Japan, this was the first time I visited a European country whose language was completely incomprehensible to me ... I still remember looking at signboards and menus in restaurants and I couldn't understand anything! Proto jsem se rozhodl studovat češtinu a ted‘ to začíná být vzrušující. That's why I decided to study Czech and now it's getting exciting. Začal jsem se učit nedávno, ale jednoho dne bych se chtěl naučit mluvit dobře a doufejme, že budu moci opět navštívit Českou republiku. I started learning recently, but one day I would like to learn to speak well and hopefully I will be able to visit the Czech Republic again.