×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Hádanky (Riddles), Král a šašek

Král a šašek

V jednom království žije král a jeho dvorní šašek.

Král však šaška nenávidí a šašek nenávidí krále. Tak se jednoho dne dne rozhodnou, že se otráví. V celém království existuje 12 flakónků jedu. Všechny flakóny jsou zamčeny v komnatě v zámku. Jedy jsou očíslovány čísly od 1 do 12 a se vzrůstajícím číslem roste i síla jedu. Ten, kdo jed vypije, zemře. Každý silnější jed však neutralizuje všechny slabší - jed číslo 12 neutralizuje všechny jedy, jed číslo 11 všechny kromě jedu číslo 12 atd. Král jde do komnaty a vezme si jedy číslo 2, 4, 6, 8, 10 a 12. Pak jde do komnaty šašek a vezme si zbylé jedy. Oba se sejdou v trůním sále, kde každý naplní jeden pohár a podá druhému. Každý svůj pohár okamžitě vypije a pak naplní pohár podruhé, ale pro sebe - a v naději, že se zachrání, ho vypije. Jak to šašek udělal, že se dožil druhého dne, ale král zemřel?

Odpověď: Král si nechá jed číslo 12, aby s ním neutralizoval jakýkoliv jed, který mu šašek podá. Šaškovi tedy nalije do poháru druhý nejsilněšjí jed, který má, tedy jed číslo 10. Jelikož šašek to předpokládá, musí si nechat jed číslo 11, aby králův jed číslo 10 neutralizoval. V tom případě přežije. Šašek také ví, že král po vypití jeho poháru vypije jed číslo 12, proto dá králi do poháru obyčejnou vodu ? král vypije vodu a vzápětí se sám otráví jedem číslo 12.


Král a šašek The King and the Jester

V jednom království žije král a jeho dvorní šašek. In one kingdom the king and his court jester lives.

Král však šaška nenávidí a šašek nenávidí krále. But the king hates the jester and the jester hates the king. Tak se jednoho dne dne rozhodnou, že se otráví. So one day they decide to poison. V celém království existuje 12 flakónků jedu. There are 12 vials of poison throughout the kingdom. Všechny flakóny jsou zamčeny v komnatě v zámku. All the vials are locked in a chamber in the castle. Jedy jsou očíslovány čísly od 1 do 12 a se vzrůstajícím číslem roste i síla jedu. Poisons are numbered from 1 to 12, and as the number increases, so does the strength of the poison. Ten, kdo jed vypije, zemře. Whoever drinks the poison dies. Každý silnější jed však neutralizuje všechny slabší - jed číslo 12 neutralizuje všechny jedy, jed číslo 11 všechny kromě jedu číslo 12 atd. However, each stronger poison neutralizes all weaker ones - poison number 12 neutralizes all poisons, poison number 11 all but poison number 12, etc. Král jde do komnaty a vezme si jedy číslo 2, 4, 6, 8, 10 a 12. The king goes to the chamber and takes poisons number 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Pak jde do komnaty šašek a vezme si zbylé jedy. Then he goes to the jester's chamber and takes the remaining poisons. Oba se sejdou v trůním sále, kde každý naplní jeden pohár a podá druhému. The two meet in the throne room, where each fills a cup and hands it to the other. Každý svůj pohár okamžitě vypije a pak naplní pohár podruhé, ale pro sebe - a v naději, že se zachrání, ho vypije. They each drink their cup immediately and then fill the cup a second time, but for themselves - and in the hope of saving themselves, they drink it. Jak to šašek udělal, že se dožil druhého dne, ale král zemřel? How did the jester live to see the next day, but the king died?

Odpověď: Král si nechá jed číslo 12, aby s ním neutralizoval jakýkoliv jed, který mu šašek podá. Answer: The king keeps poison number 12 to neutralize any poison the jester gives him. Šaškovi tedy nalije do poháru druhý nejsilněšjí jed, který má, tedy jed číslo 10. So he pours the second strongest poison he has, poison number 10, into the Jester's cup. Jelikož šašek to předpokládá, musí si nechat jed číslo 11, aby králův jed číslo 10 neutralizoval. As the jester assumes this, he must keep poison number 11 to neutralize the king's poison number 10. V tom případě přežije. In that case, he will survive. Šašek také ví, že král po vypití jeho poháru vypije jed číslo 12, proto dá králi do poháru obyčejnou vodu ? The jester also knows that the king will drink poison number 12 after drinking his cup, so he gives the king ordinary water in the cup? král vypije vodu a vzápětí se sám otráví jedem číslo 12. the king drinks the water and immediately poisons himself with poison number 12.