×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Hádanky (Riddles), Kdo je kdo?

Kdo je kdo?

Pan Kuchař, pan Řezník, pan Hajný a pan Pekař pracují jako kuchař, řezník, hajný a pekař.

Nikdo z nich nemá jméno shodné se svým zaměstnáním. Tady jsou čtyři tvrzení: 1. Pan Kuchař je pekař. 2. Pan Hajný je kuchař. 3. Pan Řezník není pekař. 4. Pan Pekař není řezník. Podle těchto tvrzení by řezníkem musel být pan Řezník, ale to není pravda. Tři ze čtyř tvrzení nejsou pravdivá. Kdo pracuje jako hajný?

Odpověď: Pan Kuchař pracuje jako hajný.


Kdo je kdo? Who is who?

Pan Kuchař, pan Řezník, pan Hajný a pan Pekař pracují jako kuchař, řezník, hajný a pekař. Mr. Cook, Mr. Butcher, Mr. Gamer and Mr. Baker work as cook, butcher, gamekeeper and baker.

Nikdo z nich nemá jméno shodné se svým zaměstnáním. None of them has the same name as their job. Tady jsou čtyři tvrzení: 1\\. Here are four statements: 1\\\\. Pan Kuchař je pekař. Mr. Cook is a baker. 2\\. 2\\\\. Pan Hajný je kuchař. Mr. Hajný is a cook. 3\\. 3\\\\. Pan Řezník není pekař. Mr. Butcher is not a baker. 4\\. 4\\\\. Pan Pekař není řezník. Mr. Baker is not a butcher. Podle těchto tvrzení by řezníkem musel být pan Řezník, ale to není pravda. According to these claims, the butcher would have to be Mr. Butcher, but that is not true. Tři ze čtyř tvrzení nejsou pravdivá. Three of the four statements are not true. Kdo pracuje jako hajný? Who works as a gamekeeper?

Odpověď: Pan Kuchař pracuje jako hajný. Answer: Mr. Cook works as a gamekeeper.