×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Pro začátečníky (For beginners), Zvyknout si na něco (To get used to something)

Zvyknout si na něco (To get used to something)

Lisa je Američanka, ale žije ve Velké Británii.

Když poprvé řídila auto ve VB, usoudila, že je to velmi těžké, protože musela řídit po levé straně, ne po pravé. Řízení po levé straně bylo pro ní divné a těžké, protože NEBYLA ZVYKLÁ JEZDIT PO LEVÉ STRANĚ. Pak si nějakou dobu NA TO ZVYKALA.

Po několika cvičeních se pro ní ježdění po levé straně stalo méně divné, takže SI ZVYKLA JEZDIT PO LEVÉ STRANĚ.


Zvyknout si na něco (To get used to something)

Lisa je Američanka, ale žije ve Velké Británii.

Když poprvé řídila auto ve VB, usoudila, že je to velmi těžké, protože musela řídit po levé straně, ne po pravé. When she first drove a car in the UK, she decided it was very hard because she had to drive on the left side, not the right side. Řízení po levé straně bylo pro ní divné a těžké, protože NEBYLA ZVYKLÁ JEZDIT PO LEVÉ STRANĚ. Driving on her left was strange and difficult for her because she was not accustomed to driving on the left. Pak si nějakou dobu NA TO ZVYKALA. Then you got used to it for a while.

Po několika cvičeních se pro ní ježdění po levé straně stalo méně divné, takže SI ZVYKLA JEZDIT PO LEVÉ STRANĚ. After a few exercises, riding on her left side became less strange to her, so she got used to driving on her left.