×

LingQをより快適にするためCookieを使用しています。サイトの訪問により同意したと見なされます クッキーポリシー.


image

Hololive, 【アニメ】凶器持たせてみた

【アニメ 】凶器 持た せて みた

​​​ ​ む う ーーーーーー ​ ​​

​​​ ​ る し あ ちゃん が 物 凄い 集中 して る ​ ​​

​​​ ​ 私 達 が いる のに 針 に 夢中だ なんて !​ ​​

​​​ ​ お邪魔 し ましょう !​ ​​

​​​ ​ え ​ ​​

​​​ ​ ぽえ ~~~​ ​​

​​​ ​…​ ​​

​​​ ​ み ぇ ~~~​ ​​

​​​ ​ ぽぴ ~~~​ ​​

​​​ ​…​ ​​

​​​ ​ あー ! る し あ 先輩 の 後ろ に カエル が !​ ​​

​​​ ​ し ぇ ああ ああ ああ ああ !!​ ​​

​​​ ​ 天 音 かなた です …​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ かなた ん 、 ゴメン ね !​ ​​

​​​ ​ る し あちゃ ん カエル 嫌いな んだ ​ ​​

​​​ ​ と 、 と に か くるし あ は 今 集中 して る から 邪魔 し ないで !​ ​​

​​​ ​ 裁縫 始めた んです か ?​ ​​

​​​ ​ 裁縫 は し ない よ 、 ただ 糸 を 通す だけ ​ ​​

​​​ ​… 何の ため に ?​ ​​

​​​ ​ 繊細な 動き と 高い 集中 力 を 身 に 着け 、​ ​​

​​​ ​ る し あ は もっと 強い 女 に なる のです !​ ​​

​​​ ​ これ 以上 強く なら ないで ​ ​​

​​​ ​ ラミィ は 目 を 閉じて 通す こと が 出来 ます !​ ​​

​​​ ​ 何 だって !​ ​​

​​​ ​ こ ー やって !​ ​​

​​​ ​ あ ぱあ ああ ああ ああ ああ ああ !!​ ​​

​​​ ​ な に やって ん だい !​ ​​

​​​ ​ うえ ー ん 、 ちょっと 血 が 出ちゃ った ぁ ​ ​​

​​​ ​… オェッ ​ ​​

​​​ ​ 吸 血 鬼 な のに !?​ ​​

​​​ ​ しっか し ホント 難しい これ ​ ​​

​​​ ​ 針 を 通す 糸 の 気持ち に なる んだ よ !​ ​​

​​​ ​ ソ ・ レ ・ ダ !!​ ​​

​​​ ​ 何 だって !?​ ​​

​​​ ​ この 大きな 針 に 自分 を 通す んだ !​ ​​

​​​ ​ る し あ 自身 が … 糸 に なる !?​ ​​

​​​ ​ ラミィ と かなた 先輩 も お 手伝い し ます !​ ​​

​​​ ​ お 任せ !​ ​​

​​​ ​2 人 と も !​ ​​

​​​ ​ よっ しゃ 行く ぞ ぉ ーー !!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​100 点 ​ ​​

​​​ ​100 点 ​ ​​

​​​ ​100 点 ​ ​​

​​​ ​ 団子 3 兄弟 だ !​ ​​

​​​ ​ 姉妹 だ ろ …​ ​​

【アニメ 】凶器 持た せて みた あにめ|きょうき|もた|| [Animation] I let him hold the weapon. [我把武器给了他

​​​ ​ む う ーーーーーー ​ ​​ ||------ ​ ​ ​ ​Mmm...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Hmm...​ ​ ​

​​​ ​ る し あ ちゃん が 物 凄い 集中 して る ​ ​​ |||||ぶつ|すごい|しゅうちゅう|| ​ ​ ​ ​Rushia-chan's got that laser focus going.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Mira lo concentrada que está.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Rushia-chan keliatannya lagi konsen sekali.​ ​ ​

​​​ ​ 私 達 が いる のに 針 に 夢中だ なんて !​ ​​ わたくし|さとる||||はり||むちゅうだ| ​ ​ ​ ​How can she choose sewing over us?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Me irrita que no nos preste atención!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Dia lebih mikirin jarum itu dibanding kita ini!​ ​ ​

​​​ ​ お邪魔 し ましょう !​ ​​ おじゃま|| ​ ​ ​ ​Let's distract her!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Molestémosla!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ayo kita ganggu dia!!!​ ​ ​

​​​ ​ え ​ ​​ ​ ​ ​ ​What?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡¿Qué?!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Heh?​ ​ ​

​​​ ​ ぽえ ~~~​ ​​ ​ ​ ​ ​¡Ueeeh!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Baa!​ ​ ​

​​​ ​…​ ​​ ​ ​ ​ ​...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​...​ ​ ​

​​​ ​ み ぇ ~~~​ ​​ ​ ​ ​ ​¡Popiii!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Huwaa!!​ ​ ​

​​​ ​ ぽぴ ~~~​ ​​

​​​ ​…​ ​​ ​ ​ ​ ​...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​...​ ​ ​

​​​ ​ あー ! る し あ 先輩 の 後ろ に カエル が !​ ​​ ||||せんぱい||うしろ||かえる| ​ ​ ​ ​Frog behind you, Rushia-senpai!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Rushia-senpai! ¡Hay una rana detrás de ti!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Akh! Di belakang Rushia-senpai​ ​ ​ ​ ​ ​ada kodok loncat!​ ​ ​

​​​ ​ し ぇ ああ ああ ああ ああ !!​ ​​ ​ ​ ​ ​¡Hyaaah!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Hiaaaaa!!!​ ​ ​

​​​ ​ 天 音 かなた です …​ ​​ てん|おと|| ​ ​ ​ ​A-Actually, it's me, Amane Kanata...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​So-Solo soy yo...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​I-Ini cuma aku...​ ​ ​

​​​ ​ わ ああ ああ かなた ん 、 ゴメン ね !​ ​​ ​ ​ ​ ​I'm so sorry, Kanatan!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Aah! ¡Lo siento, Kanatan!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kanatan! Maaf gak sengaja!!!​ ​ ​

​​​ ​ る し あちゃ ん カエル 嫌いな んだ ​ ​​ ||||かえる|きらいな| ​ ​ ​ ​I didn't know frogs freaked her out...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Así que Rushia-chan le tiene miedo a las ranas...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ternyata Rushia-chan benci kodok, yah.​ ​ ​

​​​ ​ と 、 と に か くるし あ は 今 集中 して る から 邪魔 し ないで !​ ​​ |||||||いま|しゅうちゅう||||じゃま|| ​ ​ ​ ​A-Anyway, I'm trying to focus. Keep it down.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡E-En fin, necesito concentrarme, no molesten!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Aku lagi sibuk, tolong jangan diganggu dulu!​ ​ ​

​​​ ​ 裁縫 始めた んです か ?​ ​​ さいほう|はじめた|| ​ ​ ​ ​You've picked up sewing?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¿Estás aprendiendo a coser?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Lagi coba mulai menjahit?​ ​ ​

​​​ ​ 裁縫 は し ない よ 、 ただ 糸 を 通す だけ ​ ​​ さいほう||||||いと||とおす| ​ ​ ​ ​No sewing. Just threading the needle.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​No, solo quiero aprender a pasar el hilo por el agujerito.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Bukan, aku cuma mau coba​ ​ ​ ​ ​ ​masukin jarumnya aja.​ ​ ​

​​​ ​… 何の ため に ?​ ​​ なんの|| ​ ​ ​ ​But... why?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¿Para qué?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Buat apa?​ ​ ​

​​​ ​ 繊細な 動き と 高い 集中 力 を 身 に 着け 、​ ​​ せんさいな|うごき||たかい|しゅうちゅう|ちから||み||つけ ​ ​ ​ ​To attain heightened concentration and dexterity,​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Si aprendo a concentrarme y moverme con delicadeza,​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Aku ingin menjadi wanita yang lebih cantik,​ ​ ​

​​​ ​ る し あ は もっと 強い 女 に なる のです !​ ​​ |||||つよい|おんな||| ​ ​ ​ ​and become an all-powerful girl!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡me convertiré en una mujer aún más fuerte!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​dengan gerakan yang halus dan menawan!​ ​ ​

​​​ ​ これ 以上 強く なら ないで ​ ​​ |いじょう|つよく|| ​ ​ ​ ​I think you're broken enough already.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Más fuerte no, por favor.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kau boleh stop di situ.​ ​ ​

​​​ ​ ラミィ は 目 を 閉じて 通す こと が 出来 ます !​ ​​ ||め||とじて|とおす|||でき| ​ ​ ​ ​Heh, I can do it with my eyes closed.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Yo puedo pasar el hilo con los ojos cerrados!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kalau begitu aja,​ ​ ​ ​ ​ ​aku bisa kok sambil tutup mata!​ ​ ​

​​​ ​ 何 だって !​ ​​ なん| ​ ​ ​ ​Excuse me?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡¿En serio?!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Mana mungkin!​ ​ ​

​​​ ​ こ ー やって !​ ​​ |-| ​ ​ ​ ​stab​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Zas!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Lihatlah!​ ​ ​

​​​ ​ あ ぱあ ああ ああ ああ ああ ああ !!​ ​​ ​ ​ ​ ​¡AAAH!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Suaakiittttt!!!​ ​ ​

​​​ ​ な に やって ん だい !​ ​​ ​ ​ ​ ​What is ​wrong with you?!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡¿Pero qué haces?!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ngapain sih dia ini?!​ ​ ​

​​​ ​ うえ ー ん 、 ちょっと 血 が 出ちゃ った ぁ ​ ​​ |-|||ち||でちゃ|| ​ ​ ​ ​Wah, it's bleeding a little.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Ay, sí me salió sangre!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Duhh... jadi berdarah deh.​ ​ ​

​​​ ​… オェッ ​ ​​ ​ ​ ​ ​Aren't you a vampire?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Puaj!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Vampir kok takut darah?​ ​ ​

​​​ ​ 吸 血 鬼 な のに !?​ ​​ す|ち|おに||

​​​ ​ しっか し ホント 難しい これ ​ ​​ ||ほんと|むずかしい| ​ ​ ​ ​But man, this is hard.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​En serio que esto es difícil.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ini ternyata memang susah banget.​ ​ ​

​​​ ​ 針 を 通す 糸 の 気持ち に なる んだ よ !​ ​​ はり||とおす|いと||きもち|||| ​ ​ ​ ​You gotta put yourself in the thread's shoes.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Debes ser uno con el hilo.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kita harus mencoba​ ​ ​ ​ ​ ​mengerti perasaan benangnya!​ ​ ​

​​​ ​ ソ ・ レ ・ ダ !!​ ​​ そ|| ​ ​ ​ ​Pre-ci-sely!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Así es!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ide. Yang. Bagus.​ ​ ​

​​​ ​ 何 だって !?​ ​​ なん| ​ ​ ​ ​Excuse me?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡¿Pero qué?!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Maksudnya?!​ ​ ​

​​​ ​ この 大きな 針 に 自分 を 通す んだ !​ ​​ |おおきな|はり||じぶん||とおす| ​ ​ ​ ​Thread yourself through this supersized needle.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Ahora, intenta pasar por este agujero!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Coba masukin diri sendiri​ ​ ​ ​ ​ ​ke dalam lubangnya.​ ​ ​

​​​ ​ る し あ 自身 が … 糸 に なる !?​ ​​ |||じしん||いと|| ​ ​ ​ ​You want me to become thread incarnate?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¿Yo... debo volverme el hilo?​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Menjadikan diriku... sebagai benang?​ ​ ​

​​​ ​ ラミィ と かなた 先輩 も お 手伝い し ます !​ ​​ |||せんぱい|||てつだい|| ​ ​ ​ ​We'll help you out, too.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Nosotras te ayudaremos!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kita berdua akan membantumu!​ ​ ​

​​​ ​ お 任せ !​ ​​ |まかせ ​ ​ ​ ​Yeah, we've got you.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Exacto!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Jangan khawatir!​ ​ ​

​​​ ​2 人 と も !​ ​​ じん|| ​ ​ ​ ​You guys...​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Chicas!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Kalian...​ ​ ​

​​​ ​ よっ しゃ 行く ぞ ぉ ーー !!​ ​​ ||いく|||-- ​ ​ ​ ​Aight, let's do this!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Allá vamos!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Ayo kita lakukan!!!​ ​ ​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​ ​ ​ ​ ​Hi-yah!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡AAAH!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Hiaaaaa!!!​ ​ ​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​ ​ ​ ​ ​Hi-yah!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​100 Puntos​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Hiaaaaa!!!​ ​ ​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​ わ ああ ああ ああ ああ ああ ああ !!!​ ​​

​​​ ​100 点 ​ ​​ てん

​​​ ​100 点 ​ ​​ てん ​ ​ ​ ​100/100​ ​ ​ ​ ​ ​ ​100 Puntos​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Nilai 100​ ​ ​

​​​ ​100 点 ​ ​​ てん

​​​ ​ 団子 3 兄弟 だ !​ ​​ だんご|きょうだい| ​ ​ ​ ​You look thrice as threadening!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Como los tres chiflados!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Jadi seperti kue lapis!​ ​ ​

​​​ ​ 姉妹 だ ろ …​ ​​ しまい|| ​ ​ ​ ​That was needless.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​¡Chifladas!​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Memangnya kita makanan?​ ​ ​