×

Utilizziamo i cookies per contribuire a migliorare LingQ. Visitando il sito, acconsenti alla nostra politica dei cookie.


image

Who is She?, 12 - Cinquecento euro

D'accordo ma sono un po' indaffarato.

Farebbe meglio a sbrigarsi.

Per favore, mi aspetti.

Ho davvero bisogno del suo aiuto.

Non posso passare tutta la giornata a rispondere alle sue domande.

Non mi importa di prendere una multa.

Voglio che lei mi aiuti.

Cosa farebbe se si trattasse di suo fratello?

Si troverebbe nella mia stessa situazione.

Bene, vada al punto.

Cosa vuole sapere?

Cosa farebbe se le dessi cento euro?

Mi aiuterebbe a scoprire qualcosa in più su mio fratello e sulla sua co-inquilina?

Vuole che mi metta a spiare suo fratello?

No, non lo farò.

Non è corretto nei confronti di suo fratello.

E se le dessi 500 euro, allora lo farebbe?

È una storia diversa.

Certamente non dovrei farlo, ma per 500 euro potrei essere disponibile.

Bene.

Ho capito con chi ho a che fare.

E con ciò, cosa intende dire?

Vuole o no che l'aiuti?

Sì, certo, voglio che mi aiuti.

D'accordo ma sono un po' indaffarato. حسنًا، لكني مشغول قليلاً. Gut, aber ich bin beschäftigt. OK, but I am busy. Está bien, pero estoy ocupado. D'accord mais je suis occupé. Oké, de egy kicsit elfoglalt vagyok. わかりましたが、少し忙しいです。 알았어하지만 좀 바빠. OK, maar ik heb het druk. Ok, men jeg er litt opptatt. Dobra, ale jestem trochę zajęty. Ok, mas estou um pouco ocupado. Хорошо, но я занят. V redu, ampak sem malo zaposlen. Okej men jag är lite upptagen. Tamam ama biraz meşgulüm. 好 的 , 可 我 很 忙 。

Farebbe meglio a sbrigarsi. من الأفضل له أن يسرع. Měl by si pospíšit. Du solltest dich beeilen. He had better hurry up. Mejor se apura. Vous devriez vous dépêcher. Jobb, ha sietsz. 急いでください。 서둘러야합니다. Haast je. Skynd deg. Lepiej się pospiesz. É melhor ir logo. Ты поторопись. Raje pohitite. Skynda dig bättre. Acele etsen iyi olur. 你 最好 快点 。

Per favore, mi aspetti. انتظرني رجاء. Počkejte na mě, prosím. Bitte warte. Please wait. Espere por favor. Attendez s'il vous plaît. Kérlek várj meg. お待ちください。 제발 날 기다려 줘. Wacht alsjeblieft. Vær så snill og vent på meg. Por favor espere. Пожалуйста, подожди. Prosim, počakaj me. Snälla, vänta på mig. Lütfen benim için bekle. 请 等等 我 。

Ho davvero bisogno del suo aiuto. أنا حقا بحاجة الى مساعدتكم. Ich brauche wirklich deine Hilfe. I really need you to help me. Yo realmente necesito su ayuda. J'ai vraiment besoin de votre aide. Nagyon szükségem van a segítségedre. 私は本当にあなたの助けが必要です。 당신의 도움이 필요해요. Ik heb je hulp echt nodig. Jeg trenger virkelig din hjelp. Ja naprawdę potrzebuję Twojej pomocy. Eu realmente preciso de sua ajuda. Мне действительно нужна твоя помощь. Res potrebujem vašo pomoč. Jag behöver verkligen att du hjälper mig. Gerçekten yardımına ihtiyacım var. 我 真 的 需要 你 的 帮助 。

Non posso passare tutta la giornata a rispondere alle sue domande. لا أستطيع قضاء اليوم كله في الإجابة على أسئلتك. Ich kann nicht den ganzen Tag mit dir verbringen, um deine Fragen zu beantworten. I cannot spend the whole day just answering your questions. Yo no puedo pasar todo el día respondiendo a sus preguntas. Je ne peux pas passer toute la journée simplement à répondre à vos questions. Nem tudok egész nap a kérdéseire válaszolni. 私はあなたの質問に一日中答えることができません。 단지 당신의 질문에 대한 대답으로 하루의 모든 시간을 쓸 수는 없어요. Ik kan niet de hele dag alleen maar jouw vragen beantwoorden. Jeg kan ikke bruke hele dagen på å svare på spørsmålene dine. Eu não posso passar o dia todo respondendo suas perguntas. Я не могу провести весь день, отвечая на твои вопросы. Ne morem cel dan odgovarjati na vaša vprašanja. Jag kan inte spendera hela dagen med att bara svara på dina frågor. Bütün günümü senin sorularına cevap vererek geçiremem. 我 不 能 这 一整天 只 呆 在 这儿 回答 你 的 问题 。

Non mi importa di prendere una multa. لا أمانع في الحصول على غرامة. Nevadí mi, že dostanu pokutu. Nun, dann ist es mir egal ob ich einen Strafzettel bekomme. I do not care if I get a parking ticket. No importa si me dan un tiquete. Je me fiche si j'ai une contravention. Nem bánom, hogy bírságot kapok. 罰金を科してもかまいません。 주차티켓은 신경 쓰지 않겠어요. Het maakt me niet uit of ik een bon krijg. Jeg har ikke noe imot å få en bot. Nie mam nic przeciwko karze grzywny. Eu não me importo de me multarem. Меня не волнует если я получу штраф. Ne moti me kazen. Jag bryr mig inte om jag får parkeringsböter. Para cezası almak umurumda değil. 我不介意罚款。

Voglio che lei mi aiuti. أريدك أن تساعدني. Ich möchte, dass du mir hilfst. I want you to help me. Yo quiero que usted me ayude. Je veux que vous m'aidiez. Azt akarom, hogy segíts nekem. 助けてほしい。 도와주세요. Ik wil dat je me helpt. Jeg vil at du skal hjelpe meg. Eu preciso da sua ajuda. Я хочу, чтобы ты помог мне. Želim, da mi pomaga. Jag vill att du hjälper mig. Bana yardım etmeni istiyorum. 我要你帮我。

Cosa farebbe se si trattasse di suo fratello? ماذا ستفعل لو كان أخوك؟ Co byste dělali, kdyby šlo o vašeho bratra? Was wäre, wenn es dein Bruder wäre? What if it were your brother? ¿Qué pasaría si fuese su hermano? Et si c'était votre frère ? Mit tenne, ha a testvére lenne? もしそれが彼の兄弟だったら、彼はどうしますか? 만약 당신이 오빠였다면? Wat als het jouw broer was? Hva ville han gjort hvis det var broren hans? E se fosse seu irmão? Что, если бы это был твой брат? Kaj bi naredil, če bi bil njegov brat? Tänk om det var din bror? Kardeşi olsa ne yapardı? 如果 是 你 哥哥 呢 ?

Si troverebbe nella mia stessa situazione. سيكون في نفس وضعي. Du wärst in der gleichen Situation wie ich. You would be in the same situation as me. Usted estaría en mi misma situación. Vous seriez dans la même situation que moi. Ő is ugyanabban a helyzetben lenne, mint én. 彼は私と同じ状況にあるでしょう。 저와 같은 상황이었다면 어떻게 하겠어요. Dan zou je in dezelfde situatie zijn als ik. Han ville være i samme situasjon som meg. Byłby w takiej samej sytuacji jak ja. Você estaria na mesma situação que eu. Ты был бы в моей ситуации. Bil bi v enaki situaciji kot jaz. Du skulle vara i samma situation som jag. Benimle aynı durumda olurdu. 你 也 会 这么 做 的 吧 。

Bene, vada al punto. حسنا، دعونا نصل إلى هذه النقطة. No, k věci. Gut, komm' auf den Punkt. Well, get to the point. Bueno, vaya al punto. Bien, venez-en au fait. Nos, térj a lényegre. さて、要点をつかんでください。 음, 요점을 짚어보지요. OK, kom ter zake. Vel, kom til poenget. Cóż, przejdź do rzeczy. Bom, vamos direto ao ponto. Хорошо, ближе к делу. No, preidi k bistvu. Nå, kom dit du vill. Neyse konuya gel. 好吧,说到重点。

Cosa vuole sapere? ماذا يريد أن يعرف؟ Wonach suchst du? What do you want to know? ¿Qué es lo que usted quiere saber? Que voulez-vous savoir ? Mit akarsz tudni? 何を知りたいですか? 당신은 무엇을 알고 싶은 거죠? Wat wil je weten? Hva vil du vite? O que você quer saber? Что ты хочешь знать? Kaj želiš vedeti? Vad vill du veta? Ne bilmek istiyorsun? 说到底 , 你 到底 想 知道 什么 呢 ?

Cosa farebbe se le dessi cento euro? ماذا ستفعل لو أعطيتك مائة يورو؟ Co bys dělal, kdybych ti dal sto eur? Was wäre, wenn ich dir 100 Euro gäbe? What if I gave you one hundred dollars? ¿Qué pasaría si yo le diera cien dólares? Et si je vous donnais 100 Euros ? Mit tennél, ha adnék neked száz eurót? もし私があなたに百ユーロを与えたらどうしますか? 만약 내가 당신에게 100달러를 준다면요? Wat als ik je honderd euro gaf? Hva ville du gjort hvis jeg ga deg hundre euro? Co byś zrobił, gdybym dał ci sto euro? E se eu te der cem dólares? Что ты хочешь знать? Kaj bi naredil, če bi ti dal sto evrov? Tänk om jag gav dig 100 dollar? Sana yüz euro versem ne yapardın? 我 给 你 一百块 钱 怎么样 ?

Mi aiuterebbe a scoprire qualcosa in più su mio fratello e sulla sua co-inquilina? هل يمكنك مساعدتي في معرفة المزيد عن أخي وزميله في السكن؟ Pomohl byste mi zjistit více informací o mém bratrovi a jeho spolunájemníkovi? Würdest du mir helfen mehr herauszufinden, was mein Bruder und seine Wohnungsgenossin machen? Would you help me find out more about what my brother and his roommate are doing? ¿Usted me ayudaría a averiguar más acerca de lo que mi hermano y su compañera de cuarto están haciendo? M'aideriez-vous à en savoir plus sur ce que mon frère et sa colocataire font ? Segítene nekem többet megtudni a bátyámról és bérlőtársáról? 私の兄と彼の共同テナントについてもっと知るのを手伝ってくれませんか? 당신은 나에게 나의 오빠와 그의 룸메이트에 대해 더 많은 것을 나에게 알려주겠어요? Zou je me dan willen helpen om uit te vinden wat mijn broer en zijn huisgenoot doen? Vil du hjelpe meg med å finne ut mer om min bror og hans leietaker? Pomożesz mi dowiedzieć się więcej o moim bracie i jego współlokatorze? Você me ajudaria a descobrir mais sobre o que meu irmão e sua companheira de quarto estão fazendo? Ты поможешь мне побольше узнать, что мой брат и его квартирантка делают? Bi mi pomagal izvedeti več o bratu in njegovem sostanovalcu? Skulle du då hjälpa mig att ta reda på vad min bror och hans rumskompis håller på med? Kardeşim ve ortak kiracısı hakkında daha fazla bilgi edinmeme yardım eder misin? 你 可以 帮 我 弄 清楚 我 哥哥 和 那个 室友 正在 做 什么 吗 ?

Vuole che mi metta a spiare suo fratello? هل تريدني أن أتجسس على أخيك؟ Chceš, abych špehoval tvého bratra? Du möchtest, dass ich deinen Bruder ausspioniere? You want me to spy on your brother? ¿Usted quiere que yo espíe a su hermano? Vous voulez que j'espionne votre frère ? Azt akarod, hogy kémkedjek a testvéred után? あなたは私にあなたの兄弟をスパイして欲しいですか? 당신은 나보고 스파이를 하라는 건가요? Wil je dat ik je broer spioneer? Vil du at jeg skal spionere på broren din? Chcesz, żebym szpiegował twojego brata? Você quer que eu espie seu irmão? Ты хочешь, чтоб я следил за твоим братом? Hočeš, da vohunim za tvojim bratom? Du vill att jag ska spionera på din bror? Kardeşini gözetlememi ister misin? 你 让 我 跟踪 你 哥哥 ?

No, non lo farò. لا لن أفعل ذلك. Nein, das werde ich nicht tun. No, I will not do that. No, yo no haría eso. Non, je ne ferais pas ça. Nem, nem fogom megtenni. いいえ、しません。 아니요. Dat kan ik niet doen. Nei, jeg vil ikke gjøre det. Nie, nie zrobię tego. Eu não vou fazer isso. Нет, я этого делать не буду. Ne, tega ne bom naredil. Nej, det gör jag inte. Hayır, yapmayacağım. 不 , 我 不 会 那样 做 的 。

Non è corretto nei confronti di suo fratello. هذا ليس عادلاً لأخيه. Není to fér vůči jeho bratrovi. Das ist nicht fair deinem Bruder gegenüber. It is not fair to your brother. No es justo para su hermano. Ce n'est pas correct envers votre frère. Ez nem fair a testvérével szemben. それは彼の兄にとって公平ではありません。 동생에게는 불공평합니다. Dat is niet eerlijk tegenover je broer. Det er ikke rettferdig for broren hans. To nie fair w stosunku do jego brata. Não é justo com seu irmão. Это не честно по отношению к твоему брату. To ni pošteno do njegovega brata. Det är inte rättvist mot din bror. Kardeşine haksızlık. 这 对 你 哥哥 不 公平 。

E se le dessi 500 euro, allora lo farebbe? وإذا أعطيتها 500 يورو فهل ستفعل ذلك؟ Was ist, wenn ich dir 500 Euro gäbe, würdest du das dann tun? What if I give you 500 dollars, would you do it then? Y si le doy 500 dólares, ¿Usted lo haría entonces? Et si je vous donne 500 Euros, le feriez-vous alors ? És ha adnék neki 500 eurót, akkor megtenné? そして、私が彼女に500ユーロを与えたら、彼女はそれをしますか? 그럼, 만약 500달러는 어떠신가요? En als ik je honderd, nee vijfhonderd euro geef, zou je het dan doen? Og hvis jeg ga henne 500 euro, ville hun da gjøre det? A gdybym dał ci 500 euro, zrobiłbyś to? E se eu te der 500 doláres, você faria? Что, если я дам тебе пятьсот доларов, согласишься тогда? In če ti dam 500 evrov, bi potem to naredil? Tänk om jag gav dig 500 dollar, skulle du göra det då? Ve ona 500 avro versem, o zaman yapar mı? 如果我给她500欧元,她会这样做吗?

È una storia diversa. إنها قصة مختلفة. Das ist eine dumme Geschichte. That is a different story. Esa es una diferente historia. C'est différent. Ez egy másik történet. それは別の話です。 그런 애기가 좀 달라지네요. Dat is een ander verhaal. Det er en annen historie. To inna historia. Aí é outra história. Это другое дело. To je druga zgodba. Det är en annan sak. Bu farklı bir hikaye. 这是一个不同的故事。

Certamente non dovrei farlo, ma per 500 euro potrei essere disponibile. بالتأكيد لا ينبغي لي أن أفعل ذلك، لكن مقابل 500 يورو قد أكون متاحًا. Eigentlich sollte ich es nicht tun, aber für 500 Euro, da würde ich doch bereit sein, es zu machen. Of course, I really should not do it, but for 500 dollars, I might be willing to do it. Desde luego, yo realmente no debería hacerlo, pero por 500 dólares yo podría estar dispuesto a hacerlo. Bien sûr, je ne devrais pas le faire mais pour 500 Euros, je pourrais être prêt à le faire. Ezt biztosan nem kellene, de 500 euróért elérhető lehetnék. 私は確かにそれをするべきではありませんが、500ユーロで私は利用できる可能性があります。 하지 말아야 할 일인지도 모르겠지만, 500달러에는 하고 싶어지네요. Ik zou het natuurlijk niet moeten doen, maar voor 500 euro wil ik het wel doen. Jeg burde absolutt ikke gjøre det, men for 500 euro kunne jeg være tilgjengelig. Z pewnością nie powinienem tego robić, ale za 500 euro mógłbym być dostępny. Claro que eu não deveria fazer isso, mas por 500 doláres eu poderia fazer. Конечно, я не должен этого делать, но за пятьсот доларов я, может быть, соглашусь. Seveda ne bi smel, a za 500 evrov bi bil lahko na voljo. Naturligtvis borde jag inte göra det, men för 500 dollar kan jag tänka mig det. Bunu kesinlikle yapmamalıyım ama 500 avroya müsait olabilirim. 我当然不应该那样做,但是只要500欧元,我就可以提供服务。

Bene. Gut! Good. Bien. Bon. 上手。 잘. Goed! Boa. Хорошо. No. Bra. İyi. 出色地。

Ho capito con chi ho a che fare. لقد فهمت مع من كنت أتعامل. Uvědomil jsem si, s kým mám tu čest. Ich weiß jetzt, was für eine Art von Mensch du bist. Now I know the kind of person I am dealing with. Ahora yo sé la clase de persona con la que estoy tratando. Maintenant je sais le genre de personne avec qui je fais affaire. Megértem, kivel van dolgom. 私は自分が誰と取引しているのか理解しています。 나는 내가 누구를 상대하고 있는지 이해합니다. Nu ken ik de persoon waar ik mee van doen heb. Jeg forstår hvem jeg har med å gjøre. Rozumiem z kim mam do czynienia. Agora eu sei o tipo de pessoa que estou lidando. Теперь я знаю с кем я имею дело. Razumem, s kom imam opravka. Nu vet jag vem jag har att göra med. Kiminle uğraştığımı anlıyorum. 现在 我 知道 我 正在 和 什么样 的 人 打交道 了 。

E con ciò, cosa intende dire? وبهذا ماذا يقصد؟ Was meinst du damit? What do you mean by that? ¿Qué quiere usted decir con eso? Qu'entendez-vous par là ? És ez alatt mit értesz? そしてそれによって、あなたはどういう意味ですか? 무슨 의미이지요? Wat bedoel je daar mee? Og med det, hva mener du? A co on przez to rozumie? O que você quer dizer com isso? Что ты имеешь в виду под этим? In kaj s tem misli? Vad menar du med det? Ve bununla ne demek istiyorsun? 你 是 什么 意思 ?

Vuole o no che l'aiuti? Willst du meine Hilfe oder nicht? Do you want my help or not? ¿Usted todavía quiere mi ayuda o no? Voulez-vous mon aide, oui ou non ? Akarod, hogy segítsek vagy ne? あなたは私があなたを助けて欲しいですか? 정말 나의 도움이 필요하긴 한건가요? Wil je dat ik je help of niet? Vil du at jeg skal hjelpe deg eller ikke? Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Você quer minha ajuda ou não? Ты хочешь моей помощи или нет? Hočeš, da ti pomagam ali ne? Vill du ha min hjälp eller inte? Sana yardım etmemi istiyor musun istemiyor musun? 你 要 我 帮忙 , 还是 不要 ?

Sì, certo, voglio che mi aiuti. Ja, ich will deine Hilfe. Yes, I want your help. Si, yo quiero su ayuda. Oui, je veux votre aide. Igen, persze, szeretném, ha segítenél nekem. はい、確かに、私はあなたが私を助けて欲しいです。 네, 당신의 도움이 필요해요. Ja, ik wil dat je me helpt. Ja, visst, jeg vil at du skal hjelpe meg. Sim, eu quero sua ajuda. Да,я хочу твоей помощи. Ja, seveda želim, da mi pomagaš. Ja, jag vill ha din hjälp. Evet, elbette, bana yardım etmeni istiyorum. 要 , 我 需要 你 的 帮助 。