×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 35 Bedankt voor het wachten!

Les 35 Bedankt voor het wachten!

Welkom bij de belastingtelefoon. Wilt u snel geholpen worden? Houd dan uw gegevens bij de hand. U hoort nu een keuzemenu. Kies 1 als u een vraag hebt over uw aanslag; kies 2 als u een vraag hebt over toeslagen; kies 3 als u een andere vraag hebt. Een bijzondere ervaring, zo'n gesprek! Een computerstem vertelt je wat je moet doen. Druk je verkeerd, dan moet je nogmaals door het menu. De belastingen bel je gratis, maar met andere nummers moet je vlug zijn. Elke minuut kost geld! Als je gekozen hebt, hoor je dikwijls: Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft. Of: Het is op dit moment erg druk. Probeert u het later nog eens. Ongelooflijk!

Wie in Nederland komt wonen, moet veel regelen. Allerlei formulieren invullen en gesprekken voeren. Met een heleboel instellingen. Voor je verblijfsvergunning moet je bij de gemeente zijn. Daar registreer je je. Soms kunnen ze je daar helpen met je woning. Voorlopig kun je met je eigen rijbewijs rijden, maar je kunt beter zo vlug mogelijk een Nederlands papiertje regelen. Dat doe je alweer bij de gemeente. Natuurlijk moet je een huisarts zoeken. En je moet een verzekering tegen ziektekosten sluiten. Als je kinderen hebt, ga je gauw een geschikte school zoeken.

Voor alles wat je werk betreft, moet je naar het CWI. Het Centrum voor Werk en Inkomen. Je baas regelt daar je vergunning. Hier kun je ook terecht als je werk zoekt. En je uitkering moeten ze daar ook regelen. Een andere organisatie vergelijkt je diploma's met Nederlandse diploma's. Via de gemeente komen je gegevens terecht bij de belastingdienst. Je ontvangt dan je burgerservicenummer. Dezelfde dienst zorgt voor eventuele toeslagen. Als je weinig verdient, krijg je gedeeltes van je verzekeringspremie terug. Of van je huur. Dat noemen we toeslagen. Bedankt voor het wachten! Waarmee kan ik u van dienst zijn? Hèhè, eindelijk een echte stem. Maar waarvoor belde ik ook al weer?


Les 35 Bedankt voor het wachten! Lektion 35 Danke fürs Warten! Lesson 35 Thank you for waiting! Урок 35 Спасибо, что подождали!

Welkom bij de belastingtelefoon. Willkommen beim Steuertelefon. Добро пожаловать в телефон налоговой. Wilt u snel geholpen worden? Would you like to be helped quickly? Хотите, чтобы вам быстро помогли? Houd dan uw gegevens bij de hand. If so, have your information handy. Тогда держите свои данные под рукой. U hoort nu een keuzemenu. Теперь вы услышите меню выбора. Kies 1 als u een vraag hebt over uw aanslag; kies 2 als u een vraag hebt over toeslagen; kies 3 als u een andere vraag hebt. Wählen Sie 1, wenn Sie eine Frage zu Ihrer Beurteilung haben; wählen Sie 2, wenn Sie eine Frage zu Leistungen haben; wählen Sie 3, wenn Sie eine andere Frage haben. Choose 1 if you have a question about your assessment; choose 2 if you have a question about benefits; choose 3 if you have any other question. Выберите 1, если у вас есть вопросы по поводу вашей оценки; выберите 2, если у вас есть вопрос о доплатах; выберите 3, если у вас есть другой вопрос. Een bijzondere ervaring, zo'n gesprek! Ein besonderes Erlebnis, ein solches Gespräch! A special experience, such a conversation! Особый опыт, такой разговор! Een computerstem vertelt je wat je moet doen. Компьютерный голос говорит вам, что делать. Druk je verkeerd, dan moet je nogmaals door het menu. If you press wrong, you have to go through the menu again. Если вы нажмете неправильно, вам придется пройти через меню снова. De belastingen bel je gratis, maar met andere nummers moet je vlug zijn. You call taxes for free, but with other numbers you have to be quick. Вы звоните в налоговые органы бесплатно, но вам нужно поторопиться с другими номерами. Elke minuut kost geld! Als je gekozen hebt, hoor je dikwijls: Al onze medewerkers zijn in gesprek. When you've dialed, you often hear: All of our staff are busy. Выбирая, часто слышишь: Все наши сотрудники заняты. Een ogenblik geduld, alstublieft. Of: Het is op dit moment erg druk. Probeert u het later nog eens. Ongelooflijk!

Wie in Nederland komt wonen, moet veel regelen. Those who come to live in the Netherlands have a lot to arrange. Любой, кто приезжает жить в Нидерланды, должен многое устроить. Allerlei formulieren invullen en gesprekken voeren. Заполнение всевозможных форм и проведение собеседований. Met een heleboel instellingen. С большим количеством настроек. Voor je verblijfsvergunning moet je bij de gemeente zijn. Вам нужно обратиться в муниципалитет за видом на жительство. Daar registreer je je. Soms kunnen ze je daar helpen met je woning. Sometimes they can help you with your home there. Voorlopig kun je met je eigen rijbewijs rijden, maar je kunt beter zo vlug mogelijk een Nederlands papiertje regelen. Im Moment können Sie noch mit Ihrem eigenen Führerschein fahren, aber Sie sollten so schnell wie möglich einen niederländischen Ausweis beantragen. For now, you can drive with your own license, but you better get a Dutch paper as soon as possible. Пока можно водить с собственными водительскими правами, но лучше как можно быстрее оформить голландскую бумагу. Dat doe je alweer bij de gemeente. You already do that again at the municipality. Natuurlijk moet je een huisarts zoeken. En je moet een verzekering tegen ziektekosten sluiten. And you need health insurance. Als je kinderen hebt, ga je gauw een geschikte school zoeken.

Voor alles wat je werk betreft, moet je naar het CWI. For everything about your job, you have to go to the CWI. Вы должны обращаться в КРИ по всем вопросам, касающимся вашей работы. Het Centrum voor Werk en Inkomen. Je baas regelt daar je vergunning. Hier kun je ook terecht als je werk zoekt. This is also the place to go if you are looking for work. Вы также можете пойти сюда, если вы ищете работу. En je uitkering moeten ze daar ook regelen. И они также должны оформить ваши льготы там. Een andere organisatie vergelijkt je diploma's met Nederlandse diploma's. Another organization compares your diplomas with Dutch diplomas. Другая организация сравнивает ваши дипломы с голландскими дипломами. Via de gemeente komen je gegevens terecht bij de belastingdienst. Über die Gemeinde gelangen Ihre Angaben zu den Steuerbehörden. Ваши данные будут переданы в налоговые органы через муниципалитет. Je ontvangt dan je burgerservicenummer. После этого вы получите свой номер службы гражданина. Dezelfde dienst zorgt voor eventuele toeslagen. Als je weinig verdient, krijg je gedeeltes van je verzekeringspremie terug. If you earn little, you get portions of your insurance premium back. Если вы зарабатываете мало, вам вернут часть страхового взноса. Of van je huur. Dat noemen we toeslagen. Мы называем это надбавками. Bedankt voor het wachten! Waarmee kan ik u van dienst zijn? What can I be of service to you? Hèhè, eindelijk een echte stem. Эй, наконец-то настоящий голос. Maar waarvoor belde ik ook al weer? Aber was habe ich da wieder gefordert? But what was I calling for again? Но почему я снова позвонил?