×

Nous utilisons des cookies pour rendre LingQ meilleur. En visitant le site vous acceptez nos Politique des cookies.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 33 Werk vinden in Nederland

Les 33 Werk vinden in Nederland

Wat zijn de mogelijkheden om hier werk te vinden? Is dat moeilijk? Dat hangt ervan af. Je opleiding, leeftijd en ervaring zijn uiterst belangrijk. Er is weinig werk voor wie geen vak beheerst. Dat soort werk verdwijnt vrijwel geheel. Werkgevers stellen hoge eisen. Dus met een goede opleiding zijn er geen moeilijkheden te verwachten? Dat hangt af van je beroep. In de dienstverlening is de situatie gunstig. In de horeca, de zorg en de automatisering is grote behoefte aan personeel. Ook in de kenniseconomie is dat het geval. Merkwaardig dat migranten met een hoge opleiding daar zo moeilijk werk vinden!

Leeftijd en ervaring zijn ook van belang, zeg je. Besef je wat je zegt? Jong zijn en ervaring hebben, dat lijkt me een onmogelijke combinatie. Niet als je alles optelt: een stage tijdens je studie, niet betaald werk voor je oom, vakantiewerk. Alles wat je ooit gedaan hebt, kan van belang zijn voor je toekomst. Dus ook stages en niet betaald werk. Vind je makkelijk vast werk? Of is het werk voornamelijk tijdelijk? In het begin krijg je voornamelijk tijdelijk werk. Vaak in deeltijd.

Je hoopt dat je gauw een vaste baan krijgt. Maar werkgevers nemen liever geen vaste werknemers aan. Die kunnen ze moeilijk ontslaan. Dat moeten ze aan de rechter vragen. De rechter beslist, niet de baas. Als je werkloos bent of ontslagen, krijg je een uitkering, neem ik aan? Ja, daar heb je recht op. Men eist wel dat je actief werk zoekt. En eventueel moet je werk aannemen dat niet bij je opleiding past. Het is overigens niet prettig om van een uitkering te leven. Je hebt geen band met de maatschappij, en je inkomen is te laag. Althans, volgens sommigen. Anderen vinden dat de uitkeringen te hoog zijn. Daar is discussie over. Heb jij eigenlijk al werkervaring? Wat voor werk doe je, of heb je gedaan?


Les 33 Werk vinden in Nederland Lektion 33 Arbeitssuche in den Niederlanden Lesson 33 Finding work in the Netherlands Урок 33 Поиск работы в Нидерландах

Wat zijn de mogelijkheden om hier werk te vinden? Is dat moeilijk? Dat hangt ervan af. It depends. Je opleiding, leeftijd en ervaring zijn uiterst belangrijk. Er is weinig werk voor wie geen vak beheerst. Es gibt wenig Arbeit für diejenigen, die keinen Beruf beherrschen. There is little work for those who do not master a trade. Dat soort werk verdwijnt vrijwel geheel. Diese Art von Arbeit ist praktisch vom Aussterben bedroht. Werkgevers stellen hoge eisen. Die Arbeitgeber stellen hohe Anforderungen. Dus met een goede opleiding zijn er geen moeilijkheden te verwachten? Dat hangt af van je beroep. In de dienstverlening is de situatie gunstig. In services, the situation is favorable. In de horeca, de zorg en de automatisering is grote behoefte aan personeel. Ook in de kenniseconomie is dat het geval. Dies ist auch in der wissensbasierten Wirtschaft der Fall. Merkwaardig dat migranten met een hoge opleiding daar zo moeilijk werk vinden! Seltsam, dass es für Migranten mit hoher Bildung so schwierig ist, dort Arbeit zu finden! Strange that migrants with high education find it so difficult to find work there!

Leeftijd en ervaring zijn ook van belang, zeg je. Besef je wat je zegt? Ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Do you realize what you are saying? Jong zijn en ervaring hebben, dat lijkt me een onmogelijke combinatie. Being young and having experience, that seems like an impossible combination. Niet als je alles optelt: een stage tijdens je studie, niet betaald werk voor je oom, vakantiewerk. Not if you add everything up: an internship during your studies, unpaid work for your uncle, holiday work. Alles wat je ooit gedaan hebt, kan van belang zijn voor je toekomst. Everything you've ever done can matter for your future. Dus ook stages en niet betaald werk. Vind je makkelijk vast werk? Do you find steady work easily? Of is het werk voornamelijk tijdelijk? Or is the work mainly temporary? In het begin krijg je voornamelijk tijdelijk werk. Vaak in deeltijd. Oft in Teilzeit.

Je hoopt dat je gauw een vaste baan krijgt. You hope you get a steady job soon. Maar werkgevers nemen liever geen vaste werknemers aan. But employers prefer not to hire permanent employees. Die kunnen ze moeilijk ontslaan. They can hardly fire them. Dat moeten ze aan de rechter vragen. Sie sollten den Richter fragen. They have to ask the court. De rechter beslist, niet de baas. Der Richter entscheidet, nicht der Chef. The judge decides, not the boss. Als je werkloos bent of ontslagen, krijg je een uitkering, neem ik aan? Wenn Sie arbeitslos sind oder entlassen wurden, erhalten Sie doch sicher Sozialleistungen? If you're unemployed or laid off, you get benefits, I assume? Ja, daar heb je recht op. Yes, you are entitled to that. Men eist wel dat je actief werk zoekt. Die eine verlangt, dass Sie sich aktiv um Arbeit bemühen. You are required to actively look for work. En eventueel moet je werk aannemen dat niet bij je opleiding past. You may also have to take on work that does not match your education. Het is overigens niet prettig om van een uitkering te leven. Übrigens ist es nicht angenehm, von Sozialleistungen zu leben. Incidentally, it is not pleasant to live on benefits. Je hebt geen band met de maatschappij, en je inkomen is te laag. Sie haben keinen Anschluss an die Gesellschaft, und Ihr Einkommen ist zu gering. You have no connection with society, and your income is too low. Althans, volgens sommigen. At least, according to some. Anderen vinden dat de uitkeringen te hoog zijn. Andere halten die Leistungen für zu hoch. Others think the benefits are too high. Daar is discussie over. Heb jij eigenlijk al werkervaring? Do you already have work experience? Wat voor werk doe je, of heb je gedaan? What kind of work do you do, or have you done?