×

Usamos cookies para ayudar a mejorar LingQ. Al visitar este sitio, aceptas nuestras politicas de cookie.


image

Latin Odyssey, Circe

Circe

On another island, Odysseus has sent a search party to find inhabitants. One of their number, Eurylochus, returns to tell what happened.

Eurylochus revenit et nuntiavit: “per silvam ambulabamus. subito domum magnam invenimus. aliquis in domo cantabat. ubi vocavimus, dea e domo venit et statim vocavit nos intrare. omnes comites cum dea intraverunt. ego autem periculum prosensi, itaque foris manebam. nunc omnes mortui sunt, nam nemo revenit e domo.

statim Ulixes gladium et arcum sustulit et rogavit, “Euryloche, ubi est via? necesse est mihi comites invenire et servare.” Eurylochus respondit: “te necabit! noli discedere!” Ulixes non Eurylochum audivit sed per silvam discessit. mox Mercurium deum invenit. Mercurius Ulixem salutavit: “salve, Ulixes, ubi iter facis? ubi erras? cupisne comites tuos servare? difficile erit! sed audi: recipe hoc - est herba quae te servabit ex periculo. nam dea artes magicas agit. haec artes comites tuos superaverunt. sed tu artes deae superabis hac cum herba. ubi te mutare in suem petit, deam oppugna. tum auxilium dabit tibi.”


Circe Passes

On another island, Odysseus has sent a search party to find inhabitants. On another island, Odysseus has sent a search party to find inhabitants. One of their number, Eurylochus, returns to tell what happened.

Eurylochus revenit et nuntiavit: “per silvam ambulabamus. Secure and reported back: "walking through the forest. Zabezpieczone i zgłoszone z powrotem: „spacer po lesie. subito domum magnam invenimus. a sudden, a great house, we have found. nagle, wielki dom, znaleźliśmy. repente, uma grande casa, nós encontramos. aliquis in domo cantabat. Someone in the house singing. Ktoś w domu śpiewa. ubi vocavimus, dea e domo venit et statim vocavit nos intrare. where we called the, out of the house, came, and he called out to us to enter into the goddess. gdzie zawołaliśmy, przyszedł z domu i zawołał do nas, abyśmy weszli do bogini. omnes comites cum dea intraverunt. went, and entered with the goddess of all the earls. poszedł i wszedł z boginią wszystkich hrabiów. ego autem periculum prosensi, itaque foris manebam. I am, however, the danger of Prosense, I was, therefore, in the streets of. Jestem jednak zagrożeniem ze strony Prosense, dlatego byłem na ulicach. nunc omnes mortui sunt, nam nemo revenit e domo. but now, all the men are dead, for no one comes back out of the house. ale teraz wszyscy ludzie nie żyją, bo nikt nie wychodzi z domu.

statim Ulixes gladium et arcum sustulit et rogavit, “Euryloche, ubi est via? Ulysses picked up the knife and bow and asked, "Eurylochus, where is the road? Ulisses podniósł nóż i łuk i zapytał: „Eurylochu, gdzie jest droga? necesse est mihi comites invenire et servare.” Eurylochus respondit: “te necabit! My companions need to find and keep. " Eurylochos replied: "I'll kill you! Moi towarzysze muszą znaleźć i zatrzymać. " Eurylochos odpowiedział: „Zabiję cię! noli discedere!” Ulixes non Eurylochum audivit sed per silvam discessit. Do not leave! " Ulysses has not yet heard Eurylochum left through the wood. Nie zostawiaj! " Ulisses nie słyszał jeszcze, jak Eurylochum wyszedł z lasu. mox Mercurium deum invenit. Mercury is just a god results. Merkury jest po prostu bogiem. Mercurius Ulixem salutavit: “salve, Ulixes, ubi iter facis? Mercury Ulysses greeting: "Hello, Ulysses, where the way you do? ubi erras? When you're wrong? cupisne comites tuos servare? cupisne the companions of your on certain things? cupisne twoich towarzyszy w pewnych sprawach? difficile erit! It will be difficult! To będzie trudne! sed audi: recipe hoc - est herba quae te servabit ex periculo. But note: the recipient - is a plant which will save you from danger. Ale uwaga: odbiorca - to roślina, która uchroni Cię przed niebezpieczeństwem. nam dea artes magicas agit. because she does magic skills. ponieważ posiada umiejętności magiczne. haec artes comites tuos superaverunt. These skills than your companions. Te umiejętności niż twoi towarzysze. sed tu artes deae superabis hac cum herba. But you will overcome this goddess of arts and grass. Ale pokonasz tę boginię sztuki i trawy. ubi te mutare in suem petit, deam oppugna. When you change a pig in a hurry, goddess attack. Kiedy w pośpiechu zmieniasz świnię, atak bogini. tum auxilium dabit tibi.” as well as help to give you. " a także pomóc ci dać. "