image

מקצועות במספרים | Professions in numbers, איך נראה יום במשמר הכנסת? | מקצועות במספרים

‫הכירו את מעיין אלמליח. ‫בת 37 ממעלה אדומים.

‫מעיין היא קצינה במשמר הכנסת.

‫היא התחילה את שירותה ‫במשמר הגבול

‫ולפני כ-16 שנה הצטרפה ‫למשמר הכנסת בדרגת רב שומר.

‫אחר כך עלתה לדרגת מפקח ‫והיום היא בדרגת פקד.

‫במשמר הכנסת משרתים ‫206 לוחמים, מהם 30 נשים.

‫מעיין היא הקצינה המבצעית היחידה.

‫במשמר משרתים גם שבעה כלבים ‫ותפקידם לבדוק כלי רכב חשודים.

‫ביכולתם לגלות מגוון חומרי נפץ ‫ואמצעי לחימה.

‫משמר הכנסת מאייש ‫50 עמדות אבטחה.

‫מעיין ממונה על מערך האבטחה ‫החיצוני,

‫המעברים לכל האזור ‫שמחוץ למשכן הכנסת.

‫פינוי חברי כנסת מתוך המליאה ‫הוא לא חלק מתפקידה.

‫למעיין 12 זוגות מדים, ‫שני מעילים ושני זוגות נעליים.

‫היא זורקת לכביסה ‫זוג מדים בכל יום.

‫הציוד שמעיין נושאת איתה ‫כולל אקדח, מכל גז מדמיע,

‫מכשיר קשר ותבור,

‫שאותו היא מנקה פעם בחודש בפלנלית.

‫בנשקייה של המשמר ‫חמישה סוגים של כלי נשק:

‫אקדח גלוק, עוזי, ‫תבור במגוון צבעים,

‫רובה צלפים וגליל,

‫המשמש את המשמר לטקס המסורתי ‫בהר הרצל ביום העצמאות.

‫בכל שנה משתתפת מעיין ‫בשלושה אימוני מטווחים,

‫שני אימוני קרב מגע, ‫ארבעה אימוני לוט"ר

‫ומגוון אימונים נוספים.

‫את משמרות הבוקר ‫מתחילה מעיין בשעה שש וחצי.

‫מבקרים רשאים להיכנס לכנסת ‫מהשעה שמונה.

‫וזו גם השעה שבה חברי הכנסת מגיעים.

‫רובם, אגב, פותחים את חלון הרכב ‫ואומרים בוקר טוב.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

‫הכירו את מעיין אלמליח. ‫בת 37 ממעלה אדומים.

‫מעיין היא קצינה במשמר הכנסת.

‫היא התחילה את שירותה ‫במשמר הגבול

‫ולפני כ-16 שנה הצטרפה ‫למשמר הכנסת בדרגת רב שומר.

‫אחר כך עלתה לדרגת מפקח ‫והיום היא בדרגת פקד.

‫במשמר הכנסת משרתים ‫206 לוחמים, מהם 30 נשים.

‫מעיין היא הקצינה המבצעית היחידה.

‫במשמר משרתים גם שבעה כלבים ‫ותפקידם לבדוק כלי רכב חשודים.

‫ביכולתם לגלות מגוון חומרי נפץ ‫ואמצעי לחימה.

‫משמר הכנסת מאייש ‫50 עמדות אבטחה.

‫מעיין ממונה על מערך האבטחה ‫החיצוני,

‫המעברים לכל האזור ‫שמחוץ למשכן הכנסת.

‫פינוי חברי כנסת מתוך המליאה ‫הוא לא חלק מתפקידה.

‫למעיין 12 זוגות מדים, ‫שני מעילים ושני זוגות נעליים.

‫היא זורקת לכביסה ‫זוג מדים בכל יום.

‫הציוד שמעיין נושאת איתה ‫כולל אקדח, מכל גז מדמיע,

‫מכשיר קשר ותבור,

‫שאותו היא מנקה פעם בחודש בפלנלית.

‫בנשקייה של המשמר ‫חמישה סוגים של כלי נשק:

‫אקדח גלוק, עוזי, ‫תבור במגוון צבעים,

‫רובה צלפים וגליל,

‫המשמש את המשמר לטקס המסורתי ‫בהר הרצל ביום העצמאות.

‫בכל שנה משתתפת מעיין ‫בשלושה אימוני מטווחים,

‫שני אימוני קרב מגע, ‫ארבעה אימוני לוט"ר

‫ומגוון אימונים נוספים.

‫את משמרות הבוקר ‫מתחילה מעיין בשעה שש וחצי.

‫מבקרים רשאים להיכנס לכנסת ‫מהשעה שמונה.

‫וזו גם השעה שבה חברי הכנסת מגיעים.

‫רובם, אגב, פותחים את חלון הרכב ‫ואומרים בוקר טוב.


×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.