image

Science - כאן | מדע, כאן | מדע - מי היה הזוכה הראשון בפרס נובל?

כאן | מדע - מי היה הזוכה הראשון בפרס נובל?

פרס נובל הראשון אי פעם

ניתן לווילהלם רנטגן ב-1901

על גילויין של קרניים חדשות ומסתוריות

התקופה: סוף המאה ה-19

ערב עידן חדש של תגליות מדעיות

מופעי קסמים החלו לשעמם

בעוד חשמל ומגנט היו לאטרקציה בינלאומית

לרבות קרניים קתודיות

למרות שהמדענים לא ידעו עליהן הרבה

חוץ מזה שהן זוהרות

ושניתן להסיטן באמצעות מגנטים

ווילהלם רנטגן הסתקרן מאד מהקרניים האלה

היום אנו יודעים שקרניים קתודיות

הן אלקטרונים שנשאבים מקתודה

בעלת מטען חשמלי שלילי אל אנודה

שלה מטען חיובי

רנטגן החליט לחקור לעומק

הוא כיבה את האורות וכיסה את המכשיר בקופסה אטומה

אבל מה זה

איכשהו משהו חדר את הקופסה החתומה

והאיר לוח פלורסנטי מאחורה

ווילהלם היה מבולבל

הוא הבין שהוא גילה סוג חדש של קרניים שיכולות לעבור דרך מוצקים

והוא ידע שאלה לא קרניים קתודיות

מכיוון שמגנטים לא השפיעו עליהן

אז הוא קרא להן קרני X

ווילהלם ואשתו אנה החלו להתנסות עם עצמים שונים

כדי לראות מה יכול לחסום את הקרניים האלה

שיכולות לחדור חפצים אטומים

הם גילו שלא רק מתכות יכולות לחסום קרני X

אלא גם עצמות

רנטגן ידע שהוא עלה על משהו גדול

אבל מהן בכלל קרני x

מה שלא ידעו אז הוא שקרני אור

הן זרם של חלקיקים שנקראים פוטונים

כשהאלקטרונים המהירים פוגעים בזכוכית ונעצרים

האנרגיה הקינטית שלהם הופכת לאור

והם משחררים פוטונים

הצבע של פוטונים תלוי באנרגיה שלהם

בפוטונים כחולים לדוגמא, יש פי 2 אנרגיה מבאדומים

אבל אם מגדילים את המתח וגורמים לאלקטרונים להיות מהירים הרבה יותר

הם משחררים פוטונים של קרני איקס

שהם פי עשרת אלפים יותר אנרגטיים מאור רגיל

הם חודרים בקלות כמעט דרך כל דבר

וגם דרך הגוף

אבל לא דרך העצמות

קרני רנטגן לא רק נתנו לנו דרך חדשה ומצילת חיים

להסתכל לתוך הגוף האנושי

מבלי שצריך לפתוח אותו בסכין

הם נתנו לעולם המדעי עיניים חדשות וחדות

פוטונים של קרני x מאפשרים לבחון עצמים

שהם קטנים אלפי מונים ממה שניתן לראות באור נראה

וזה הוביל לסדרה של תגליות מדעיות מסעירות

מגילוי המבנה האטומי של קריסטלים ועד לגילוי ה-DNA

תודה לך

ווילהלם רנטגןWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

כאן | מדע - מי היה הזוכה הראשון בפרס נובל?

פרס נובל הראשון אי פעם The first Nobel Prize ever

ניתן לווילהלם רנטגן ב-1901 William X-ray was given in 1901

על גילויין של קרניים חדשות ומסתוריות On the revelation of new and mysterious rays

התקופה: סוף המאה ה-19 Period: Late 19th century

ערב עידן חדש של תגליות מדעיות The eve of a new era of scientific discoveries

מופעי קסמים החלו לשעמם Magic shows began to get boring

בעוד חשמל ומגנט היו לאטרקציה בינלאומית While electricity and magnet were an international attraction

לרבות קרניים קתודיות Including cathodic rays

למרות שהמדענים לא ידעו עליהן הרבה Although scientists did not know much about them

חוץ מזה שהן זוהרות Besides they are glowing

ושניתן להסיטן באמצעות מגנטים And can be sifted through magnets

ווילהלם רנטגן הסתקרן מאד מהקרניים האלה Wilhelm X was very intrigued by these rays

היום אנו יודעים שקרניים קתודיות Today we know cathode rays

הן אלקטרונים שנשאבים מקתודה Are electrons drawn from a cathode

בעלת מטען חשמלי שלילי אל אנודה Has a negative electrical charge to the anode

שלה מטען חיובי Its a positive charge

רנטגן החליט לחקור לעומק X-ray decided to investigate in depth

הוא כיבה את האורות וכיסה את המכשיר בקופסה אטומה He turned off the lights and covered the device with an airtight box

אבל מה זה But what is this

איכשהו משהו חדר את הקופסה החתומה Somehow something penetrated the sealed box

והאיר לוח פלורסנטי מאחורה And illuminated a fluorescent panel at the back

ווילהלם היה מבולבל Wilhelm was confused

הוא הבין שהוא גילה סוג חדש של קרניים שיכולות לעבור דרך מוצקים He realized he had discovered a new kind of rays that could pass through solids

והוא ידע שאלה לא קרניים קתודיות And he knew it was not cathodic rays

מכיוון שמגנטים לא השפיעו עליהן Because magnets did not affect them

אז הוא קרא להן קרני X So he called them X-rays

ווילהלם ואשתו אנה החלו להתנסות עם עצמים שונים Wilhelm and his wife Anna began experimenting with different objects

כדי לראות מה יכול לחסום את הקרניים האלה

שיכולות לחדור חפצים אטומים That can penetrate opaque objects

הם גילו שלא רק מתכות יכולות לחסום קרני X They discovered that not only metals can block X-rays

אלא גם עצמות But also bones

רנטגן ידע שהוא עלה על משהו גדול X-ray knew he had come up with something big

אבל מהן בכלל קרני x But what are x-rays in general?

מה שלא ידעו אז הוא שקרני אור What they did not know then was the rays of light

הן זרם של חלקיקים שנקראים פוטונים They are a stream of particles called photons

כשהאלקטרונים המהירים פוגעים בזכוכית ונעצרים When the fast electrons hit the glass and stop

האנרגיה הקינטית שלהם הופכת לאור Their kinetic energy becomes light

והם משחררים פוטונים And they release photons

הצבע של פוטונים תלוי באנרגיה שלהם The color of photons depends on their energy

בפוטונים כחולים לדוגמא, יש פי 2 אנרגיה מבאדומים Blue photons, for example, have twice the energy of reds

אבל אם מגדילים את המתח וגורמים לאלקטרונים להיות מהירים הרבה יותר But if you increase the voltage and make the electrons much faster

הם משחררים פוטונים של קרני איקס They release photons of X-rays

שהם פי עשרת אלפים יותר אנרגטיים מאור רגיל Which are ten thousand times more energetic than ordinary light

הם חודרים בקלות כמעט דרך כל דבר They penetrate easily through almost anything

וגם דרך הגוף And also through the body

אבל לא דרך העצמות

קרני רנטגן לא רק נתנו לנו דרך חדשה ומצילת חיים X-rays not only gave us a new and life-saving way

להסתכל לתוך הגוף האנושי Look into the human body

מבלי שצריך לפתוח אותו בסכין Without having to open it with a knife

הם נתנו לעולם המדעי עיניים חדשות וחדות They gave the scientific world new and sharp eyes

פוטונים של קרני x מאפשרים לבחון עצמים Photons of x-rays make it possible to examine objects

שהם קטנים אלפי מונים ממה שניתן לראות באור נראה That they are thousands of times smaller than what can be seen in visible light

וזה הוביל לסדרה של תגליות מדעיות מסעירות And this led to a series of exciting scientific discoveries

מגילוי המבנה האטומי של קריסטלים ועד לגילוי ה-DNA From the discovery of the atomic structure of crystals to the discovery of DNA

תודה לך Thank you

ווילהלם רנטגן Wilhelm X-ray

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.