×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Shraga Bishgada, שרגא בישגדא עונה 6: המצאת הגלגל

שרגא בישגדא עונה 6: המצאת הגלגל

‎יש כמה דברים‎"‎ ‎,‎שתמיד כדאי לדעת‎

‎,‎למשל‎ ,‎למה‎ ,‎כמו‎"‎ ‎.‎הכיכר לא מרובעת‎

‎ומה ההבדלים בין שוקולד לשוקולדה‎"‎

‎או למה מצמידים לשם כמו שרגא‎"‎ ‎"‎?‎את ביש גדא‎

‎?‎מי המציא את החשמל‎ ‎?‎מי ביית את הגמל‎-‎

‎?‎מי צייר את המונה ליזה‎ ‎?‎"‎גלידה‎"‎ מי הגה מילה כמו‎-‎

‎?‎מי טיפס על ראש ההר‎ ‎?‎ומי גר בזנזיבר‎-‎

‎?‎מי בנה מגדל בפיזה‎ ‎?‎מי זאת אימא של עליזה‎-‎

‎?‎מוכנים שם בנגב‎"‎ ‎?‎מוכנים כבר בגליל‎

‎,‎ארבע‎ ,‎שלוש‎ .‎זה תכף בא‎"‎ ‎".‎והנה זה מתחיל‎

‎!‎נחמד פה‎

‎.‎רגע‎ ?‎זה עובד‎ ?‎מה זה‎

‎?‎הלו‎ ?‎זה עובד‎

‎!‎זה עובד‎

‎.‎ואו‎ .‎יופי‎

‎.‎ברוכים הבאים לבלוג של שרגא‎ ‎!‎איזה מזל‎ .‎זה אני‎

‎כבר לא הייתי בטוח שאצליח לתקן‎ ‎,‎את המחשב עד לתחילת הבלוג‎

‎.‎אבל הצלחתי‎

‎!‎איזה בלגן‎ ,‎אוף‎ ‎.‎מהבוקר אני עובד על התיקון‎

‎.‎המון‎ ,‎המון‎ ,‎המון‎ ,‎היו מלא בעיות‎

‎וזה אחרי שאתמול הקדשתי חצי יום‎ ‎.‎כדי לתקן את מכונת הכביסה‎

‎?‎אה‎ ,‎איזה כיף היה פעם‎

‎,‎הרבה שנים‎-‎לפני הרבה‎ ,‎אני מתכוון‎

‎לפני שהמציאו את כל המכשירים‎ ‎.‎המתקלקלים האלה‎

‎,‎עושים לנו בעיות‎ ‎.‎כל כך הרבה בעיות‎

‎.‎תארו לעצמכם איך זה היה פעם‎

‎.‎לאנשים לא היו בעיות‎

‎,‎לא התקלקל להם המחשב‎ ‎.‎כי עוד לא המציאו את המחשב‎

‎,‎לא התקלקלה להם מכונת הכביסה‎ ‎.‎כי לא המציאו אותה‎

‎.‎חמור ואוהל‎ ?‎מה היה להם‎

‎?‎ואם החמור היה שובר רגל‎

‎ואם החמור היה שובר רגל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎מאוד גם לך‎

‎?‎לא בעיה‎ ‎.‎לא בעיה‎-‎

‎ואם העז שלהם‎ ‎הייתה חוטפת שפעת‎

‎,‎ועוד לא המציאו את הווטרינר‎ ‎?‎לא בעיה‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎?‎עליזה‎ ,‎אז מה את בעצם אומרת‎

‎?‎שהיו להם בעיות‎ ‎.‎שרגא‎ ,‎בעיות תמיד היו‎-‎

‎.‎הן רק מתחלפות‎

‎השבר אצל החמור‎ ‎,‎ר‎'‎הוחלף בפנצ‎

‎,‎דווקא עכשיו‎ ,‎והעז החולה‎ ‎,‎כשאפשר להציל אותה‎

‎.‎הוחלפה בתקלה במחשב‎

‎...‎אם ככה‎ ,‎אז אם ככה‎ ,‎רגע‎

‎?‎אם ככה‎ ,‎שרגא‎ ,‎מה קרה‎

‎!‎עלה לי רעיון עצום‎ ‎!‎רעיון גאוני‎ ,‎זה עצום‎-‎מה‎

‎צריך להמציא‎-‎ ?‎כן‎- ...‎אם ככה‎ ‎.‎מכשיר שפותר בעיות‎

‎?‎אתה רציני‎ ‎.‎בטח‎ ,‎כן‎-‎

‎במקום להחליף בכל דור ודור‎ ‎,‎את הבעיות בבעיות אחרות‎

‎.‎אנחנו נפתור אותן סוף סוף‎

‎.‎היום אתה הזוי לגמרי‎ ‎?‎כן‎- .‎עליזה‎ ,‎עליזה‎ ,‎עליזה‎-‎

‎כל ההמצאות הגדולות‎ ‎.‎נשמעו בהתחלה הזויות‎

‎.‎אני חושב‎

‎?‎לא‎ ‎.‎לא‎-‎

‎?‎אז מה את חושבת‎

‎,‎שיש לך כוונות טובות מאוד‎

‎בגלל זה‎ ‎.‎תודה‎- .‎אתה שרגא ביש גדא‎

‎אבל אני לא חושבת שתצליח‎ ‎.‎להמציא פה את הגלגל‎

‎?‎מי מדבר על הגלגל‎ ?‎את הגלגל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎את הגלגל כבר המציאו‎

‎שמתאר‎ ,‎שרגא‎ ,‎זה ביטוי כזה‎ ‎.‎המצאה ששינתה את העולם‎

‎אני רוצה להמציא‎ !‎בדיוק‎ !‎בדיוק‎ ‎,‎המצאה שתשנה את העולם‎

‎.‎ומכשיר שפותר בעיות זה גאוני‎ ‎.‎זה גאוני‎ ?‎את לא תופסת‎

‎.‎עליזה‎ ,‎זה כמו להמציא את הגלגל‎ ‎!‎ואו‎

‎,‎אני אעבור ככה בשכונה‎ ‎:‎וכל האנשים יביטו בי ויגידו‎

‎.‎תראו איזה גאון‎ ,‎תראו‎"‎ ‎"‎?‎איך הוא חשב על זה‎

‎אם אתה הולך על הקונספט‎ ‎.‎אז זה לא יקרה‎ ,‎של ממציא הגלגל‎

‎?‎למה זה לא יקרה‎ ?‎למה‎ ‎?‎למה את אומרת שזה לא יקרה‎

‎?‎אתה יודע מי המציא את הגלגל‎

‎,‎לא תומס אדיסון‎ ‎.‎לא אלכסנדר בל‎

‎?‎מי כן‎ .‎הרבה לא‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎לא יודע‎-‎

‎.‎עליזה‎ ,‎מעולם לא דיברנו על זה‎

‎אז כדאי שתברר‎ ‎.‎לפני שאתה הולך בדרכו‎

‎?‎בעיה לברר‎ .‎אני אברר‎ ‎.‎לא בעיה‎

‎,‎כל כך לא בעיה‎ ‎שלא הייתי מטריח בשבילה‎

‎,‎את המכשיר פותר הבעיות שלי‎ ‎.‎אם כבר הייתי ממציא אותו‎

‎...‎ממציא‎

‎!‎ממציא‎

‎!‎הגלגל‎

‎!‎יבוא‎ ‎.‎היי‎ ,‎היי‎- .‎שרגא‎ ,‎היי‎-‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎אתה שומע‎ ,‎שרגא‎ ‎,‎יש לי בעיה מחר‎-‎

‎...‎אני לא אוכל‎ ‎?‎מה‎-‎

‎?‎"‎ממציא הגלגל‎"‎ ?‎מה צעקת‎ ‎,‎התבלבלתי‎ ,‎כן‎-‎

‎כי אני בדיוק מחפש‎ ‎.‎את השם שלו באינטרנט‎

‎.‎אל תטרח‎ ‎?‎למה‎-‎

‎.‎כמובן‎ ,‎בטח‎ ,‎נו‎ .‎שכחתי‎ ,‎אה‎ ‎,‎אוטוסטרדת המידע המהלכת‎ ,‎נטע‎

‎?‎מי המציא את הגלגל‎ ,‎בבקשה‎

‎.‎לא ידוע‎

‎?‎לא ידוע מי המציא את הגלגל‎ ‎.‎תגידי שאת לא יודעת‎

‎.‎זו המצאה ששינתה את העולם‎

‎.‎כן‎- .‎את לא יודעת‎ ‎.‎זה לא ששמו לא ידוע‎-‎

‎נראה שגם לא המציא אותו‎ ‎.‎איש אחד‎

‎?‎אתה שומע‎ ,‎שרגא‎ ,‎לא חשוב‎ ‎...‎מחר יש לי בעיה‎

‎!‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎.‎אבל מישהו בטח המציא אותו‎ ‎היה איזה ראשון כזה‎

‎.‎שהמציא את ההתחלה של הגלגל‎

‎כנראה הראשון הזה‎ ‎שנים ‎8,000‎ חי לפני בערך‎

‎.‎ועסק בחקלאות‎

‎חושבים שהוא רצה להעביר‎ ‎סחורות ממקום למקום‎

‎או להקל על עצמו‎ ‎.‎קי‎-‎או‎- .‎את עבודות השדה‎

‎ואז הוא ראה משהו‎ ‎.‎שנתן לו את הרעיון‎

‎.‎שרגא‎ ,‎לא‎-‎ ?‎ראה את עליזה‎ ‎.‎ראה אבן מתגלגלת או בולי עץ‎

‎חושבים שבהתחלה‎ ‎.‎הוא גלגל סחורות על בולי עץ‎

‎,‎שנים אחר כך‎ ,‎אחר כך‎ ‎?‎כן‎- ...‎כששכללו את ההמצאה‎

‎את החיבור‎ ,‎המציאו את הציר‎ ‎,‎את המרכבה‎ ,‎לעוד גלגל‎

‎...‎ובמהפכה התעשייתית‎ ‎!‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎,‎נטע‎ ,‎שנייה אחת‎ ‎,‎לפני שאת עושה פה מהפכה‎

‎ההוא שראה את האבן מתגלגלת‎ ‎,‎וחשב בפעם הראשונה‎

‎?‎מה שמו‎ ?‎כן‎ ,‎האיש הזה‎ ,‎ההוא‎

‎.‎לא יודעים‎ ,‎שרגא‎ ,‎אמרתי לך‎

‎!‎לזה עליזה התכוונה‎ !‎אה‎ ‎?‎למה‎-‎

‎...‎עלה לי רעיון ברמה של‎

‎רעיון של אחת ההמצאות הגדולות‎ ‎.‎שישנו את פני ההיסטוריה‎

‎חשבתי להמציא מכשיר‎ ‎.‎שפותר בעיות‎

‎.‎כל הבעיות‎-‎ ?‎איזה בעיות‎ ‎.‎כן‎ ,‎כל הבעיות שיש בעולם‎

‎אני מנסה‎- .‎תני בעיה שיש לך‎ ‎?‎מה‎- .‎להגיד לך מהרגע שהגעתי‎

‎אני לא אוכל‎ ,‎מחר יש לי בעיה‎ ‎.‎מצוין‎ ,‎מצוין‎- .‎לבוא לנקות אצלך‎

‎.‎הבעיה פתורה‎

‎?‎איך פתורה‎ ‎,‎הפנמתי‎ ,‎שמעתי‎-‎

‎,‎אני לא אחכה לך מחר‎ ‎.‎ואת מוזמנת לנקות את הבית היום‎

‎יש בעיות שנפתרות‎ ‎.‎בזה שאומרים אותן‎

‎.‎יש בעיות גם מהסוג הזה‎ ,‎טוב‎ .‎נכון‎ ‎.‎התחלה טובה‎ ,‎יפה‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎אבל עכשיו אני צריך להיזהר‎

‎שלא לחזור על הטעות‎ ‎?‎איזו טעות‎- .‎של ממציא הגלגל‎

‎.‎שהוא נשאר אנונימי‎ ‎.‎אף אחד לא יודע את שמו‎

‎?‎מה ההמצאה‎ ‎.‎גלגל‎-‎

‎.‎גל‎- .‎גל‎ ‎.‎כן‎- .‎גל‎- .‎גל‎-‎

‎?‎מה זה עושה‎

‎.‎מתגלגל‎

‎.‎מתגלגל‎

‎?‎מתגלגל לבד‎ ‎.‎נחמד‎- .‎כן‎ ,‎בירידה לבד‎-‎

‎?‎יש שלט‎

‎.‎עוד לא המציאו את השלט‎ ‎.‎נכון‎ ,‎אה‎-‎

‎.‎גם עוד לא המציאו את הכתב‎

‎?‎אז איך נרשום את זה‎ ,‎רגע‎

‎.‎תזכרי בראש‎ ?‎את יודעת מה‎

‎.‎טוב‎-‎ ?‎טוב‎ ‎?‎שם‎- .‎טוב‎-‎

‎.‎אין לי שם‎ ‎?‎איך אני ארשום אותך‎ .‎חייב שם‎-‎

‎.‎אין לי‎ ?‎מאיפה אני אביא לך שם‎

‎.‎המצאת את הגלגל‎ ,‎נו‎ ‎?‎בעייתי לך להמציא שם‎

‎.‎שם‎ ,‎שם‎ ,‎שם‎

‎.‎שם מצוין‎ ?‎ממציא‎- .‎ממציא‎ ‎?‎שם משפחה‎- .‎כן‎-‎

‎.‎הגלגל‎ ‎:‎אז יש לנו ככה‎-‎

‎ממציא הגלגל‎ ‎.‎המציא את הגלגל המתגלגל‎

‎.‎שלום‎ .‎תודה רבה‎ .‎יופי‎ ‎.‎שלום‎-‎

‎.‎מקווה שאזכור את זה גם מחר‎

‎.‎להתראות‎ .‎סומך עלייך‎

‎...‎ביי לך‎

‎...‎כרגע זה‎ ,‎נו‎

‎.‎ברח לי השם‎

‎...‎לא‎ ...‎איך‎ ,‎נו‎

‎.‎לא זוכרת‎

‎.‎ככה זה ייראה‎ ‎.‎קי‎-‎או‎-‎

‎,‎אולי הגודל טיפה ישתנה‎ ‎.‎זה תלוי מה יהיה בתוך הקופסה‎

‎.‎טוב‎ ‎?‎...‎ו‎ ,‎נניח שזה הגודל‎ ,‎קי‎-‎או‎-‎

‎?‎את רואה את החורים פה‎ ,‎אז ככה‎ ‎.‎קי‎-‎או‎

‎משלשל פתק‎ ,‎בא בן אדם‎ ‎.‎כן‎ .‎שבו כתובה בעיה‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎.‎עליתי פה על משהו‎

‎.‎עדיף מיקרופון‎ .‎לא פתק‎ ,‎רגע‎

‎אני אשים בפנים מיקרופון‎ ‎,‎או מכשיר הקלטה‎

‎מיקרופון ומכשיר הקלטה‎ ‎.‎שיקליט את הבעיה‎

‎כך או אחרת‎ ,‎לא חשוב‎ ‎?‎קי‎-‎או‎ ,‎הבעיה נקלטה‎

‎.‎נקלטה במכשיר‎ ‎?‎איך פועל הפתרון‎ ,‎שרגא‎-‎

‎,‎ההנחה הבסיסית שלי‎ ,‎תראי‎ ‎.‎שלכל בעיה יש פתרון‎

‎.‎זה הזוי‎ ,‎שרגא‎ ‎אולי עוד אלף שנים‎-‎אולי‎

‎תהיה טכנולוגיה מתאימה‎ ‎.‎לרעיון כזה‎

‎!‎את קטנת אמונה‎ ,‎אויש‎

‎כדאי שקודם כול‎ ,‎שרגא‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎,‎תמציא את המכונה‎

‎.‎ורק אחר כך תפרסם ותשווק אותה‎ ‎?‎מה זה‎ ,‎מה זה‎ ,‎מה זה‎ ,‎רגע‎-‎

‎?‎לאן את הולכת‎ ‎?‎עכשיו‎- .‎להביא את שואב האבק‎-‎

‎כשאני ממציא‎- .‎כן‎ ‎?‎את ההמצאה הגדולה בתבל‎

‎לא למדת כלום‎ ,‎שרגא‎ ,‎אוי‎ ‎.‎מממציא הגלגל‎

‎לא למדת כלום מממציא הגלגל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎מאוד גם לך‎

‎אם לא תשווק ותפרסם‎ ‎,‎את ההמצאה שלך‎

‎אבל אני צריך‎- .‎ישכחו שהיא שלך‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎קודם להמציא אותה‎

‎.‎בשביל לפרסם צריך רק שם‎

‎?‎כבר יש לך שם למכשיר‎ ‎.‎ב‎"‎מל‎-‎ ?‎איזה‎- .‎ברור‎-‎

‎?‎ב‎"‎מה זה מל‎ ‎.‎ב‎"‎מל‎-‎

‎זה ראשי תיבות‎ ‎.‎של מכשיר לפתרון בעיות‎

‎.‎יש לי בשבילך שם הרבה יותר קליט‎ ‎?‎מה‎ ?‎כן‎-‎

‎.‎עליזגולטור‎ ‎?‎עליזגולטור‎-‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎ ?‎טוב‎ ‎!‎זה על שמך‎

‎כי חיפשתי‎ ,‎במקרה יצא‎ ‎.‎שם מעורר אמינות‎

‎?‎אז למה לא שרגולטור‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎שרגולטור‎-‎

‎?‎מי יאמין לשרגולטור‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎זה מכשיר אמין מאוד‎-‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎כשאסיים להמציא אותו‎

‎.‎עזרת לי הרבה‎ ,‎תודה רבה‎ ‎.‎תודה רבה‎

‎.‎שם זה דבר מאוד חשוב‎ ,‎שם‎ ‎.‎שם הוא רק ההתחלה‎-‎

‎תעזוב את ההמצאה‎ ‎,‎ותתחיל לעבוד על פוסטרים‎

‎,‎שילוט חוצות‎ ,‎מודעות‎ ‎.‎ינגלים‎'‎ג‎ ,‎פרסום באינטרנט‎

‎כבר חשבת‎ ,‎תגיד‎ ‎?‎על סרטון וירלי‎

‎אבל יש לי מחר‎ ,‎לא‎ ‎.‎תור אצל הרופא‎

‎!‎תבטל אותו‎ ‎מחר אתה הולך למשרד הפטנטים‎

‎.‎לרשום את ההמצאה‎

‎קח איתך את הקופסה‎ ‎.‎כן‎- .‎עם החורים‎

‎ותרשום שזה מכשיר‎ ‎.‎שפותר בעיות‎

‎.‎אבל הוא עוד לא פותר בעיות‎

‎יום אחד מישהו ימציא‎ ‎,‎את פותר הבעיות‎

‎.‎והוא כבר יהיה רשום על שמך‎

‎מה אכפת לך להירשם בהיסטוריה‎ ‎?‎ממציא העליזגולטור‎ ,‎כשרגא‎

‎!‎שרגולטור‎ ‎.‎כזה עקשן‎ ,‎אויש‎-‎

‎?‎אתה פתוח‎ .‎שלום‎

‎,‎אני אגיד לך את האמת‎ ‎,‎מבחינת הטיפוס‎

‎.‎אני נוטה יותר לסגור‎ ‎.‎כן‎ ,‎טיפוס סגור‎

‎...‎אף על פי ש‎ ‎.‎תראה רגע מה קרה לי לגלגל‎-‎

‎?‎מה קרה‎ ‎!‎הגלגל‎ ,‎אוי ואבוי‎- .‎תראה‎-‎

‎.‎הוא התפרק לגמרי‎ ,‎מה זה‎

‎?‎איך הגעת למצב הזה‎ ‎.‎בבום אחד התפורר‎ ,‎לא יודעת‎-‎

‎.‎אין מה לעשות‎ ,‎אין מה לעשות‎ ,‎טוב‎ ‎?‎טוטאל לוס‎ ?‎אבוד לגמרי‎ ,‎מה‎-‎

‎.‎טוטאל לוס לגמרי‎ ‎.‎אולי תצליח‎ ,‎תנסה להדביק‎-‎

‎.‎זה המון עבודה‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎

‎.‎עדיף לך לקנות חדש‎ ‎?‎כמה זה חדש‎-‎

‎אם את רוצה‎ ,‎זה תלוי‎ ,‎תראי‎ ‎,‎תוצרת חוץ‎ ,‎טוב‎-‎משהו טוב‎

‎.‎תראי איזה יופי של דבר‎

‎?‎"‎תוצרת חוץ‎"‎ מה הכוונה‎ ,‎רגע‎ ‎.‎שסותת מחוץ למערה‎-‎

‎,‎באור שמש רואים יותר טוב‎ ‎יוצא הרבה יותר עגול‎

‎.‎לעומת גלגל שסותת בתוך המערה‎ ‎.‎לא רואים כלום‎ ,‎חשוך‎

‎,‎שלא נדע‎ ,‎לפעמים‎ ‎?‎כמה‎ ,‎נו‎- .‎יוצא גלגל משולש‎

‎?‎כולל פנימית או טיובלס‎ ‎?‎כמה‎ .‎לא צריכה פנימית‎-‎

‎.‎שתי עזים‎ ‎?‎מאיפה יש לי שתי עזים‎-‎

‎,‎אני עובדת ברשם הפטנטים‎ ‎.‎לא בחברת החשמל‎

‎?‎כמה עזים את יכולה להשקיע‎ ‎?‎אחת‎- .‎אחת‎-‎

‎.‎אחת זה רק גלגל משומש‎ ,‎טוב‎

‎...‎אבל זה לא יכול‎ ?‎מה זה‎ ,‎רגע‎ ‎.‎תנסי‎-‎

‎.‎המשומש הזה לא יכול להתגלגל‎ ‎?‎מה זה‎

‎.‎את יכולה לשבת עליו‎ ...‎אבל‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎לשבת‎-‎

‎.‎בוא נראה‎ ,‎רק רגע‎ ‎.‎תנסי‎-‎

‎!‎תענוג‎ !‎איזה יופי‎ !‎ואו‎ ,‎אוי‎

‎?‎כבר המציאו את הכיסא‎ ,‎תגיד‎ ‎!‎ואו‎ ?‎כיסא‎-‎

‎אולי אני אשנה את השם שלי‎ ‎?‎מממציא הגלגל לממציא הכיסא‎

‎?‎מה עדיף‎ ?‎מה עדיף‎

‎?‎מה עדיף‎ ,‎נו‎

‎,‎השואב מקולקל‎ ,‎טוב‎ ‎.‎נצטרך להסתפק במטאטא‎

‎?‎יש התקדמות‎

‎,‎לא תאמיני‎ ‎,‎התקשרתי למשרד הפטנטים‎

‎,‎מסתבר‎ ,‎והפטנט הזה‎ ‎.‎כבר חצי שנה בתהליכי רישום‎

‎?‎מה‎ ‎.‎כן‎-‎

‎עוד מישהו חשב‎ ‎?‎את רואה‎-‎ ?‎על מכשיר פותר בעיות‎

‎.‎אני כנראה באמת קטנת אמונה‎

‎.‎מעניין מי רשם מכשיר כזה‎

‎.‎שלום‎ ,‎בית שרגא‎

‎,‎אלה אנחנו‎ ,‎שרגא‎ ‎!‎שלום‎ .‎יוסי ואני יוסקה‎ ,‎יוסלה‎

‎.‎רשמנו את הפטנט‎ ‎?‎אתם‎-‎

‎,‎ליוסי הייתה בעיה‎ .‎כן‎ ,‎כן‎ ‎ויוסלה אמר לו שזה היה נחמד‎

‎.‎אילו היה לנו פותר בעיות אוטומטי‎ ‎?‎נו‎-‎

‎.‎ולמחרת הלכנו ורשמנו את הפטנט‎

‎!‎אני לא מאמין‎ ‎,‎חבל שלא אמרתם לי‎

‎כי אני בזבזתי כבר המון זמן‎ ‎.‎המון‎ .‎על פיתוח‎

‎כי הפיתוח שלך‎ ,‎ראינו ומיד התלהבנו‎ ‎.‎הרבה יותר מתקדם משלנו‎

‎למכשיר שלך כבר יש שם‎ ‎.‎נכון‎- .‎וקופסה עם חורים‎

‎.‎לא חשבנו‎ ,‎לא חשבנו על זה‎

‎?‎רוצה לשלב כוחות ולהיות שותף‎ ‎.‎כן‎-‎

‎.‎הוא שותף‎ ,‎הנה‎ !‎יופי‎

‎.‎אז להתראות‎ ,‎שותף‎ ,‎טוב‎ ‎.‎ביי‎- .‎ביי‎-‎

‎.‎להתראות‎ ,‎ביי‎

‎.‎היוספים‎

‎.‎שרגא‎ ,‎לא נורא‎

‎יכול להיות שגם את הגלגל‎ ‎.‎לא המציא רק איש אחד‎

‎מורן פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎מיה בסטר קינן‎ :‎ייעוץ לשון לכתוביות‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎


שרגא בישגדא עונה 6: המצאת הגלגל

‎יש כמה דברים‎"‎ ‎,‎שתמיד כדאי לדעת‎

‎,‎למשל‎ ,‎למה‎ ,‎כמו‎"‎ ‎.‎הכיכר לא מרובעת‎

‎ומה ההבדלים בין שוקולד לשוקולדה‎"‎

‎או למה מצמידים לשם כמו שרגא‎"‎ ‎"‎?‎את ביש גדא‎

‎?‎מי המציא את החשמל‎ ‎?‎מי ביית את הגמל‎-‎

‎?‎מי צייר את המונה ליזה‎ ‎?‎"‎גלידה‎"‎ מי הגה מילה כמו‎-‎

‎?‎מי טיפס על ראש ההר‎ ‎?‎ומי גר בזנזיבר‎-‎

‎?‎מי בנה מגדל בפיזה‎ ‎?‎מי זאת אימא של עליזה‎-‎

‎?‎מוכנים שם בנגב‎"‎ ‎?‎מוכנים כבר בגליל‎

‎,‎ארבע‎ ,‎שלוש‎ .‎זה תכף בא‎"‎ ‎".‎והנה זה מתחיל‎

‎!‎נחמד פה‎

‎.‎רגע‎ ?‎זה עובד‎ ?‎מה זה‎

‎?‎הלו‎ ?‎זה עובד‎

‎!‎זה עובד‎

‎.‎ואו‎ .‎יופי‎

‎.‎ברוכים הבאים לבלוג של שרגא‎ ‎!‎איזה מזל‎ .‎זה אני‎

‎כבר לא הייתי בטוח שאצליח לתקן‎ ‎,‎את המחשב עד לתחילת הבלוג‎

‎.‎אבל הצלחתי‎

‎!‎איזה בלגן‎ ,‎אוף‎ ‎.‎מהבוקר אני עובד על התיקון‎

‎.‎המון‎ ,‎המון‎ ,‎המון‎ ,‎היו מלא בעיות‎

‎וזה אחרי שאתמול הקדשתי חצי יום‎ ‎.‎כדי לתקן את מכונת הכביסה‎

‎?‎אה‎ ,‎איזה כיף היה פעם‎

‎,‎הרבה שנים‎-‎לפני הרבה‎ ,‎אני מתכוון‎

‎לפני שהמציאו את כל המכשירים‎ ‎.‎המתקלקלים האלה‎

‎,‎עושים לנו בעיות‎ ‎.‎כל כך הרבה בעיות‎

‎.‎תארו לעצמכם איך זה היה פעם‎

‎.‎לאנשים לא היו בעיות‎

‎,‎לא התקלקל להם המחשב‎ ‎.‎כי עוד לא המציאו את המחשב‎

‎,‎לא התקלקלה להם מכונת הכביסה‎ ‎.‎כי לא המציאו אותה‎

‎.‎חמור ואוהל‎ ?‎מה היה להם‎

‎?‎ואם החמור היה שובר רגל‎

‎ואם החמור היה שובר רגל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎מאוד גם לך‎

‎?‎לא בעיה‎ ‎.‎לא בעיה‎-‎

‎ואם העז שלהם‎ ‎הייתה חוטפת שפעת‎

‎,‎ועוד לא המציאו את הווטרינר‎ ‎?‎לא בעיה‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎?‎עליזה‎ ,‎אז מה את בעצם אומרת‎

‎?‎שהיו להם בעיות‎ ‎.‎שרגא‎ ,‎בעיות תמיד היו‎-‎

‎.‎הן רק מתחלפות‎

‎השבר אצל החמור‎ ‎,‎ר‎'‎הוחלף בפנצ‎

‎,‎דווקא עכשיו‎ ,‎והעז החולה‎ ‎,‎כשאפשר להציל אותה‎

‎.‎הוחלפה בתקלה במחשב‎

‎...‎אם ככה‎ ,‎אז אם ככה‎ ,‎רגע‎

‎?‎אם ככה‎ ,‎שרגא‎ ,‎מה קרה‎

‎!‎עלה לי רעיון עצום‎ ‎!‎רעיון גאוני‎ ,‎זה עצום‎-‎מה‎

‎צריך להמציא‎-‎ ?‎כן‎- ...‎אם ככה‎ ‎.‎מכשיר שפותר בעיות‎

‎?‎אתה רציני‎ ‎.‎בטח‎ ,‎כן‎-‎

‎במקום להחליף בכל דור ודור‎ ‎,‎את הבעיות בבעיות אחרות‎

‎.‎אנחנו נפתור אותן סוף סוף‎

‎.‎היום אתה הזוי לגמרי‎ ‎?‎כן‎- .‎עליזה‎ ,‎עליזה‎ ,‎עליזה‎-‎

‎כל ההמצאות הגדולות‎ ‎.‎נשמעו בהתחלה הזויות‎

‎.‎אני חושב‎

‎?‎לא‎ ‎.‎לא‎-‎

‎?‎אז מה את חושבת‎

‎,‎שיש לך כוונות טובות מאוד‎

‎בגלל זה‎ ‎.‎תודה‎- .‎אתה שרגא ביש גדא‎

‎אבל אני לא חושבת שתצליח‎ ‎.‎להמציא פה את הגלגל‎

‎?‎מי מדבר על הגלגל‎ ?‎את הגלגל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎את הגלגל כבר המציאו‎

‎שמתאר‎ ,‎שרגא‎ ,‎זה ביטוי כזה‎ ‎.‎המצאה ששינתה את העולם‎

‎אני רוצה להמציא‎ !‎בדיוק‎ !‎בדיוק‎ ‎,‎המצאה שתשנה את העולם‎

‎.‎ומכשיר שפותר בעיות זה גאוני‎ ‎.‎זה גאוני‎ ?‎את לא תופסת‎

‎.‎עליזה‎ ,‎זה כמו להמציא את הגלגל‎ ‎!‎ואו‎

‎,‎אני אעבור ככה בשכונה‎ ‎:‎וכל האנשים יביטו בי ויגידו‎

‎.‎תראו איזה גאון‎ ,‎תראו‎"‎ ‎"‎?‎איך הוא חשב על זה‎

‎אם אתה הולך על הקונספט‎ ‎.‎אז זה לא יקרה‎ ,‎של ממציא הגלגל‎

‎?‎למה זה לא יקרה‎ ?‎למה‎ ‎?‎למה את אומרת שזה לא יקרה‎

‎?‎אתה יודע מי המציא את הגלגל‎

‎,‎לא תומס אדיסון‎ ‎.‎לא אלכסנדר בל‎

‎?‎מי כן‎ .‎הרבה לא‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎לא יודע‎-‎

‎.‎עליזה‎ ,‎מעולם לא דיברנו על זה‎

‎אז כדאי שתברר‎ ‎.‎לפני שאתה הולך בדרכו‎

‎?‎בעיה לברר‎ .‎אני אברר‎ ‎.‎לא בעיה‎

‎,‎כל כך לא בעיה‎ ‎שלא הייתי מטריח בשבילה‎

‎,‎את המכשיר פותר הבעיות שלי‎ ‎.‎אם כבר הייתי ממציא אותו‎

‎...‎ממציא‎

‎!‎ממציא‎

‎!‎הגלגל‎

‎!‎יבוא‎ ‎.‎היי‎ ,‎היי‎- .‎שרגא‎ ,‎היי‎-‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎אתה שומע‎ ,‎שרגא‎ ‎,‎יש לי בעיה מחר‎-‎

‎...‎אני לא אוכל‎ ‎?‎מה‎-‎

‎?‎"‎ממציא הגלגל‎"‎ ?‎מה צעקת‎ ‎,‎התבלבלתי‎ ,‎כן‎-‎

‎כי אני בדיוק מחפש‎ ‎.‎את השם שלו באינטרנט‎

‎.‎אל תטרח‎ ‎?‎למה‎-‎

‎.‎כמובן‎ ,‎בטח‎ ,‎נו‎ .‎שכחתי‎ ,‎אה‎ ‎,‎אוטוסטרדת המידע המהלכת‎ ,‎נטע‎

‎?‎מי המציא את הגלגל‎ ,‎בבקשה‎

‎.‎לא ידוע‎

‎?‎לא ידוע מי המציא את הגלגל‎ ‎.‎תגידי שאת לא יודעת‎

‎.‎זו המצאה ששינתה את העולם‎

‎.‎כן‎- .‎את לא יודעת‎ ‎.‎זה לא ששמו לא ידוע‎-‎

‎נראה שגם לא המציא אותו‎ ‎.‎איש אחד‎

‎?‎אתה שומע‎ ,‎שרגא‎ ,‎לא חשוב‎ ‎...‎מחר יש לי בעיה‎

‎!‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎.‎אבל מישהו בטח המציא אותו‎ ‎היה איזה ראשון כזה‎

‎.‎שהמציא את ההתחלה של הגלגל‎

‎כנראה הראשון הזה‎ ‎שנים ‎8,000‎ חי לפני בערך‎

‎.‎ועסק בחקלאות‎

‎חושבים שהוא רצה להעביר‎ ‎סחורות ממקום למקום‎

‎או להקל על עצמו‎ ‎.‎קי‎-‎או‎- .‎את עבודות השדה‎

‎ואז הוא ראה משהו‎ ‎.‎שנתן לו את הרעיון‎

‎.‎שרגא‎ ,‎לא‎-‎ ?‎ראה את עליזה‎ ‎.‎ראה אבן מתגלגלת או בולי עץ‎

‎חושבים שבהתחלה‎ ‎.‎הוא גלגל סחורות על בולי עץ‎

‎,‎שנים אחר כך‎ ,‎אחר כך‎ ‎?‎כן‎- ...‎כששכללו את ההמצאה‎

‎את החיבור‎ ,‎המציאו את הציר‎ ‎,‎את המרכבה‎ ,‎לעוד גלגל‎

‎...‎ובמהפכה התעשייתית‎ ‎!‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎

‎,‎נטע‎ ,‎שנייה אחת‎ ‎,‎לפני שאת עושה פה מהפכה‎

‎ההוא שראה את האבן מתגלגלת‎ ‎,‎וחשב בפעם הראשונה‎

‎?‎מה שמו‎ ?‎כן‎ ,‎האיש הזה‎ ,‎ההוא‎

‎.‎לא יודעים‎ ,‎שרגא‎ ,‎אמרתי לך‎

‎!‎לזה עליזה התכוונה‎ !‎אה‎ ‎?‎למה‎-‎

‎...‎עלה לי רעיון ברמה של‎

‎רעיון של אחת ההמצאות הגדולות‎ ‎.‎שישנו את פני ההיסטוריה‎

‎חשבתי להמציא מכשיר‎ ‎.‎שפותר בעיות‎

‎.‎כל הבעיות‎-‎ ?‎איזה בעיות‎ ‎.‎כן‎ ,‎כל הבעיות שיש בעולם‎

‎אני מנסה‎- .‎תני בעיה שיש לך‎ ‎?‎מה‎- .‎להגיד לך מהרגע שהגעתי‎

‎אני לא אוכל‎ ,‎מחר יש לי בעיה‎ ‎.‎מצוין‎ ,‎מצוין‎- .‎לבוא לנקות אצלך‎

‎.‎הבעיה פתורה‎

‎?‎איך פתורה‎ ‎,‎הפנמתי‎ ,‎שמעתי‎-‎

‎,‎אני לא אחכה לך מחר‎ ‎.‎ואת מוזמנת לנקות את הבית היום‎

‎יש בעיות שנפתרות‎ ‎.‎בזה שאומרים אותן‎

‎.‎יש בעיות גם מהסוג הזה‎ ,‎טוב‎ .‎נכון‎ ‎.‎התחלה טובה‎ ,‎יפה‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎

‎אבל עכשיו אני צריך להיזהר‎

‎שלא לחזור על הטעות‎ ‎?‎איזו טעות‎- .‎של ממציא הגלגל‎

‎.‎שהוא נשאר אנונימי‎ ‎.‎אף אחד לא יודע את שמו‎

‎?‎מה ההמצאה‎ ‎.‎גלגל‎-‎

‎.‎גל‎- .‎גל‎ ‎.‎כן‎- .‎גל‎- .‎גל‎-‎

‎?‎מה זה עושה‎

‎.‎מתגלגל‎

‎.‎מתגלגל‎

‎?‎מתגלגל לבד‎ ‎.‎נחמד‎- .‎כן‎ ,‎בירידה לבד‎-‎

‎?‎יש שלט‎

‎.‎עוד לא המציאו את השלט‎ ‎.‎נכון‎ ,‎אה‎-‎

‎.‎גם עוד לא המציאו את הכתב‎

‎?‎אז איך נרשום את זה‎ ,‎רגע‎

‎.‎תזכרי בראש‎ ?‎את יודעת מה‎

‎.‎טוב‎-‎ ?‎טוב‎ ‎?‎שם‎- .‎טוב‎-‎

‎.‎אין לי שם‎ ‎?‎איך אני ארשום אותך‎ .‎חייב שם‎-‎

‎.‎אין לי‎ ?‎מאיפה אני אביא לך שם‎

‎.‎המצאת את הגלגל‎ ,‎נו‎ ‎?‎בעייתי לך להמציא שם‎

‎.‎שם‎ ,‎שם‎ ,‎שם‎

‎.‎שם מצוין‎ ?‎ממציא‎- .‎ממציא‎ ‎?‎שם משפחה‎- .‎כן‎-‎

‎.‎הגלגל‎ ‎:‎אז יש לנו ככה‎-‎

‎ממציא הגלגל‎ ‎.‎המציא את הגלגל המתגלגל‎

‎.‎שלום‎ .‎תודה רבה‎ .‎יופי‎ ‎.‎שלום‎-‎

‎.‎מקווה שאזכור את זה גם מחר‎

‎.‎להתראות‎ .‎סומך עלייך‎

‎...‎ביי לך‎

‎...‎כרגע זה‎ ,‎נו‎

‎.‎ברח לי השם‎

‎...‎לא‎ ...‎איך‎ ,‎נו‎

‎.‎לא זוכרת‎

‎.‎ככה זה ייראה‎ ‎.‎קי‎-‎או‎-‎

‎,‎אולי הגודל טיפה ישתנה‎ ‎.‎זה תלוי מה יהיה בתוך הקופסה‎

‎.‎טוב‎ ‎?‎...‎ו‎ ,‎נניח שזה הגודל‎ ,‎קי‎-‎או‎-‎

‎?‎את רואה את החורים פה‎ ,‎אז ככה‎ ‎.‎קי‎-‎או‎

‎משלשל פתק‎ ,‎בא בן אדם‎ ‎.‎כן‎ .‎שבו כתובה בעיה‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎.‎עליתי פה על משהו‎

‎.‎עדיף מיקרופון‎ .‎לא פתק‎ ,‎רגע‎

‎אני אשים בפנים מיקרופון‎ ‎,‎או מכשיר הקלטה‎

‎מיקרופון ומכשיר הקלטה‎ ‎.‎שיקליט את הבעיה‎

‎כך או אחרת‎ ,‎לא חשוב‎ ‎?‎קי‎-‎או‎ ,‎הבעיה נקלטה‎

‎.‎נקלטה במכשיר‎ ‎?‎איך פועל הפתרון‎ ,‎שרגא‎-‎

‎,‎ההנחה הבסיסית שלי‎ ,‎תראי‎ ‎.‎שלכל בעיה יש פתרון‎

‎.‎זה הזוי‎ ,‎שרגא‎ ‎אולי עוד אלף שנים‎-‎אולי‎

‎תהיה טכנולוגיה מתאימה‎ ‎.‎לרעיון כזה‎

‎!‎את קטנת אמונה‎ ,‎אויש‎

‎כדאי שקודם כול‎ ,‎שרגא‎ ,‎בכל מקרה‎ ‎,‎תמציא את המכונה‎

‎.‎ורק אחר כך תפרסם ותשווק אותה‎ ‎?‎מה זה‎ ,‎מה זה‎ ,‎מה זה‎ ,‎רגע‎-‎

‎?‎לאן את הולכת‎ ‎?‎עכשיו‎- .‎להביא את שואב האבק‎-‎

‎כשאני ממציא‎- .‎כן‎ ‎?‎את ההמצאה הגדולה בתבל‎

‎לא למדת כלום‎ ,‎שרגא‎ ,‎אוי‎ ‎.‎מממציא הגלגל‎

‎לא למדת כלום מממציא הגלגל‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎מאוד גם לך‎

‎אם לא תשווק ותפרסם‎ ‎,‎את ההמצאה שלך‎

‎אבל אני צריך‎- .‎ישכחו שהיא שלך‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎קודם להמציא אותה‎

‎.‎בשביל לפרסם צריך רק שם‎

‎?‎כבר יש לך שם למכשיר‎ ‎.‎ב‎"‎מל‎-‎ ?‎איזה‎- .‎ברור‎-‎

‎?‎ב‎"‎מה זה מל‎ ‎.‎ב‎"‎מל‎-‎

‎זה ראשי תיבות‎ ‎.‎של מכשיר לפתרון בעיות‎

‎.‎יש לי בשבילך שם הרבה יותר קליט‎ ‎?‎מה‎ ?‎כן‎-‎

‎.‎עליזגולטור‎ ‎?‎עליזגולטור‎-‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎ ?‎טוב‎ ‎!‎זה על שמך‎

‎כי חיפשתי‎ ,‎במקרה יצא‎ ‎.‎שם מעורר אמינות‎

‎?‎אז למה לא שרגולטור‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎שרגולטור‎-‎

‎?‎מי יאמין לשרגולטור‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎זה מכשיר אמין מאוד‎-‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎כשאסיים להמציא אותו‎

‎.‎עזרת לי הרבה‎ ,‎תודה רבה‎ ‎.‎תודה רבה‎

‎.‎שם זה דבר מאוד חשוב‎ ,‎שם‎ ‎.‎שם הוא רק ההתחלה‎-‎

‎תעזוב את ההמצאה‎ ‎,‎ותתחיל לעבוד על פוסטרים‎

‎,‎שילוט חוצות‎ ,‎מודעות‎ ‎.‎ינגלים‎'‎ג‎ ,‎פרסום באינטרנט‎

‎כבר חשבת‎ ,‎תגיד‎ ‎?‎על סרטון וירלי‎

‎אבל יש לי מחר‎ ,‎לא‎ ‎.‎תור אצל הרופא‎

‎!‎תבטל אותו‎ ‎מחר אתה הולך למשרד הפטנטים‎

‎.‎לרשום את ההמצאה‎

‎קח איתך את הקופסה‎ ‎.‎כן‎- .‎עם החורים‎

‎ותרשום שזה מכשיר‎ ‎.‎שפותר בעיות‎

‎.‎אבל הוא עוד לא פותר בעיות‎

‎יום אחד מישהו ימציא‎ ‎,‎את פותר הבעיות‎

‎.‎והוא כבר יהיה רשום על שמך‎

‎מה אכפת לך להירשם בהיסטוריה‎ ‎?‎ממציא העליזגולטור‎ ,‎כשרגא‎

‎!‎שרגולטור‎ ‎.‎כזה עקשן‎ ,‎אויש‎-‎

‎?‎אתה פתוח‎ .‎שלום‎

‎,‎אני אגיד לך את האמת‎ ‎,‎מבחינת הטיפוס‎

‎.‎אני נוטה יותר לסגור‎ ‎.‎כן‎ ,‎טיפוס סגור‎

‎...‎אף על פי ש‎ ‎.‎תראה רגע מה קרה לי לגלגל‎-‎

‎?‎מה קרה‎ ‎!‎הגלגל‎ ,‎אוי ואבוי‎- .‎תראה‎-‎

‎.‎הוא התפרק לגמרי‎ ,‎מה זה‎

‎?‎איך הגעת למצב הזה‎ ‎.‎בבום אחד התפורר‎ ,‎לא יודעת‎-‎

‎.‎אין מה לעשות‎ ,‎אין מה לעשות‎ ,‎טוב‎ ‎?‎טוטאל לוס‎ ?‎אבוד לגמרי‎ ,‎מה‎-‎

‎.‎טוטאל לוס לגמרי‎ ‎.‎אולי תצליח‎ ,‎תנסה להדביק‎-‎

‎.‎זה המון עבודה‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎

‎.‎עדיף לך לקנות חדש‎ ‎?‎כמה זה חדש‎-‎

‎אם את רוצה‎ ,‎זה תלוי‎ ,‎תראי‎ ‎,‎תוצרת חוץ‎ ,‎טוב‎-‎משהו טוב‎

‎.‎תראי איזה יופי של דבר‎

‎?‎"‎תוצרת חוץ‎"‎ מה הכוונה‎ ,‎רגע‎ ‎.‎שסותת מחוץ למערה‎-‎

‎,‎באור שמש רואים יותר טוב‎ ‎יוצא הרבה יותר עגול‎

‎.‎לעומת גלגל שסותת בתוך המערה‎ ‎.‎לא רואים כלום‎ ,‎חשוך‎

‎,‎שלא נדע‎ ,‎לפעמים‎ ‎?‎כמה‎ ,‎נו‎- .‎יוצא גלגל משולש‎

‎?‎כולל פנימית או טיובלס‎ ‎?‎כמה‎ .‎לא צריכה פנימית‎-‎

‎.‎שתי עזים‎ ‎?‎מאיפה יש לי שתי עזים‎-‎

‎,‎אני עובדת ברשם הפטנטים‎ ‎.‎לא בחברת החשמל‎

‎?‎כמה עזים את יכולה להשקיע‎ ‎?‎אחת‎- .‎אחת‎-‎

‎.‎אחת זה רק גלגל משומש‎ ,‎טוב‎

‎...‎אבל זה לא יכול‎ ?‎מה זה‎ ,‎רגע‎ ‎.‎תנסי‎-‎

‎.‎המשומש הזה לא יכול להתגלגל‎ ‎?‎מה זה‎

‎.‎את יכולה לשבת עליו‎ ...‎אבל‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎לשבת‎-‎

‎.‎בוא נראה‎ ,‎רק רגע‎ ‎.‎תנסי‎-‎

‎!‎תענוג‎ !‎איזה יופי‎ !‎ואו‎ ,‎אוי‎

‎?‎כבר המציאו את הכיסא‎ ,‎תגיד‎ ‎!‎ואו‎ ?‎כיסא‎-‎

‎אולי אני אשנה את השם שלי‎ ‎?‎מממציא הגלגל לממציא הכיסא‎

‎?‎מה עדיף‎ ?‎מה עדיף‎

‎?‎מה עדיף‎ ,‎נו‎

‎,‎השואב מקולקל‎ ,‎טוב‎ ‎.‎נצטרך להסתפק במטאטא‎

‎?‎יש התקדמות‎

‎,‎לא תאמיני‎ ‎,‎התקשרתי למשרד הפטנטים‎

‎,‎מסתבר‎ ,‎והפטנט הזה‎ ‎.‎כבר חצי שנה בתהליכי רישום‎

‎?‎מה‎ ‎.‎כן‎-‎

‎עוד מישהו חשב‎ ‎?‎את רואה‎-‎ ?‎על מכשיר פותר בעיות‎

‎.‎אני כנראה באמת קטנת אמונה‎

‎.‎מעניין מי רשם מכשיר כזה‎

‎.‎שלום‎ ,‎בית שרגא‎

‎,‎אלה אנחנו‎ ,‎שרגא‎ ‎!‎שלום‎ .‎יוסי ואני יוסקה‎ ,‎יוסלה‎

‎.‎רשמנו את הפטנט‎ ‎?‎אתם‎-‎

‎,‎ליוסי הייתה בעיה‎ .‎כן‎ ,‎כן‎ ‎ויוסלה אמר לו שזה היה נחמד‎

‎.‎אילו היה לנו פותר בעיות אוטומטי‎ ‎?‎נו‎-‎

‎.‎ולמחרת הלכנו ורשמנו את הפטנט‎

‎!‎אני לא מאמין‎ ‎,‎חבל שלא אמרתם לי‎

‎כי אני בזבזתי כבר המון זמן‎ ‎.‎המון‎ .‎על פיתוח‎

‎כי הפיתוח שלך‎ ,‎ראינו ומיד התלהבנו‎ ‎.‎הרבה יותר מתקדם משלנו‎

‎למכשיר שלך כבר יש שם‎ ‎.‎נכון‎- .‎וקופסה עם חורים‎

‎.‎לא חשבנו‎ ,‎לא חשבנו על זה‎

‎?‎רוצה לשלב כוחות ולהיות שותף‎ ‎.‎כן‎-‎

‎.‎הוא שותף‎ ,‎הנה‎ !‎יופי‎

‎.‎אז להתראות‎ ,‎שותף‎ ,‎טוב‎ ‎.‎ביי‎- .‎ביי‎-‎

‎.‎להתראות‎ ,‎ביי‎

‎.‎היוספים‎

‎.‎שרגא‎ ,‎לא נורא‎

‎יכול להיות שגם את הגלגל‎ ‎.‎לא המציא רק איש אחד‎

‎מורן פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎מיה בסטר קינן‎ :‎ייעוץ לשון לכתוביות‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎