×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Shraga Bishgada, שרגא בישגדא עונה 2: צ'ארלס דרווין

שרגא בישגדא עונה 2: צ'ארלס דרווין

‎יש כמה דברים‎"‎ ‎,‎שתמיד כדאי לדעת‎

‎,‎למשל‎ ,‎למה‎ ,‎כמו‎"‎ ‎?‎הכיכר לא מרובעת‎

‎ומה ההבדלים‎"‎ ‎,‎בין שוקולד לשוקולדה‎

‎או למה מצמידים‎"‎ ‎"‎?‎לשם כמו שרגא את ביש גדא‎

‎?‎מי המציא את החשמל‎ ‎?‎מי ביית את הגמל‎-‎

‎?‎מי צייר את המונה ליזה‎ ‎?‎"‎גלידה‎"‎ מי הגה מילה כמו‎-‎

‎?‎מי טיפס על ראש ההר‎ ‎?‎ומי גר בזנזיבר‎-‎

‎?‎מי בנה מגדל בפיזה‎ ‎?‎מי זאת אימא של עליזה‎-‎

‎?‎מוכנים שם בנגב‎"‎ ‎?‎מוכנים כבר בגליל‎

‎,‎ארבע‎ ,‎שלוש‎ ,‎זה תכף בא‎"‎ ‎".‎והנה זה מתחיל‎

‎!‎נחמד פה‎

‎שלום וברוכים הבאים‎ ,‎הי‎ ‎.‎זה אני‎ ,‎"‎הבלוג של שרגא‎"‎ל‎

‎אתם זוכרים שסיפרתי לכם‎ ,‎תגידו‎ ‎?‎ס‎"‎שאני הולך לחוג שחמט במתנ‎

‎.‎עכשיו נראה אותך‎ ,‎יה‎ ‎בעוד שבועיים‎ ,‎אז ככה‎

‎הולכת להיות אליפות השחמט‎ ‎,‎ס‎"‎של המתנ‎

‎אליפות רצינית מאוד שבה‎ ‎.‎רגע‎ ...‎יוכתר אלוף השחמט ו‎

‎,‎אין לי ברירה‎ ,‎ואני מתאמן‎ ‎,‎אני חייב להתאמן‎

‎,‎אני משחק נגד עצמי‎ ‎.‎ומסתבר שאני לא רע‎

‎אני כבר ניצחתי את עצמי‎ !‎מט‎

‎.‎שש פעמים‎-‎אולי חמש‎

‎הפסדת לעצמך‎- !‎הפסדת לעצמך‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎מאוד גם לך‎

‎.‎אם שיחקת נגד עצמך וניצחת‎ ‎.‎סימן שגם הפסדת לעצמך‎- .‎כן‎-‎

‎,‎אם ניצחתי את עצמי‎- .‎כן‎-‎ ?‎באמת‎ ‎?‎אז מי הפסיד‎ ,‎כן‎- !‎סימן שניצחתי‎

‎וגם‎ ,‎אני לא יודע מי הפסיד‎ ,‎עליזה‎ ‎,‎אין לי זמן כל כך לחידודי הלשון שלך‎

‎אני צריך להתאמן‎ ‎.‎במשחק השחמט לתחרות‎

‎לשחק נגד עצמך‎ ?‎כן‎ ‎.‎לא נחשב להתאמן‎

‎.‎יופי‎- .‎כן‎-‎ ?‎באמת‎

‎?‎עליזה‎ ,‎את רוצה לשחק נגדי‎ ‎,‎אני מעדיפה דמקה‎ ,‎לא‎-‎

‎וכשאני מתאמנת‎ ‎.‎אני משחקת נגד המחשב‎

‎!‎איזה רעיון אדיר‎ ,‎ואו‎ ‎,‎ברור‎- .‎גם אני אשחק נגד המחשב‎

‎.‎אדם‎-‎כי אתה קוף אחרי בן‎

‎אתה ולא סתם קוף‎-‎ ?‎מי קוף‎ ,‎מי‎ ‎.‎אלא קוף מזן נכחד‎

‎.‎עליזה‎ ,‎רגע אחד‎ ,‎עליזה‎ ‎.‎זה קצת מעליב שאת קוראת לי קוף‎

‎,‎ארלס דרווין‎'‎אם היית מכיר את צ‎ ‎!‎הייתי נעלב‎- .‎לא היית נעלב‎

‎?‎ארלס דרווין‎'‎אתה מכיר את צ‎ ‎.‎פלין‎'‎ארלי צ‎'‎אני מכיר את צ‎-‎

‎,‎ארלס דרווין‎'‎אילו היית מכיר את צ‎ ‎.‎לא היית נעלב‎

‎...‎ואני נעלב גם עכשיו ו‎ ,‎הייתי נעלב‎

‎להגיד לי‎ !‎חוצפה כזאת‎ ‎!‎?‎ועוד מזן נכחד‎ ,‎שאני קוף‎

‎...‎למה‎ ?‎"‎זן נכחד‎"‎ מה הכוונה‎

‎.‎לא חשוב‎ ,‎לא חשוב‎ ‎הכי חשוב זה להתאמן‎

‎.‎זה חשוב מאוד‎ .‎ולהצליח בתחרות‎

‎.‎אתה גמרת את זה‎ ‎.‎עכשיו עם המחשב נראה מה קורה‎

‎בוא נראה‎ ,‎טוב‎ .‎זה אתר‎ !‎או‎ ,‎או‎ ‎.‎בוא נראה עכשיו‎ .‎חביבי‎ ,‎אותך‎

‎.‎אני לוקח את החייל שלי קדימה‎

‎.‎בואו נראה איך הוא יגיב‎

‎.‎הוא גם הזיז את החייל שלו קדימה‎

‎אז אני הולך לפה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎זהו‎ ,‎עם הסוס שלי‎

‎?‎מה זה‎ ?‎לאן אתה הולך‎

‎?‎אתה הולך לשם‎

‎אז אני מזיז‎ ‎.‎יפה‎ .‎את הסוס שלי לפה‎

‎.‎הוא אכל לי את הסוס‎ ,‎לא‎ ,‎אוי‎

‎...‎אוי‎ ,‎אוי‎ ,‎אוי‎ ...‎עם‎ ,‎עם המלכה‎

‎.‎אין לי לאן ללכת‎ ‎...‎אני לא מאמין‎ ,‎אוי‎ ,‎אוי‎ ,‎אוי‎

‎!‎זה שחמט‎

‎.‎המחשב ניצח אותי‎ ,‎אני לא מאמין‎

‎!‎יבוא‎ ...‎אה‎ !‎שח‎ !‎מט‎

‎.‎הי‎- .‎שרגא‎ ,‎הי‎

‎?‎אפשר להשתמש בבלנדר שלך‎ ‎.‎החשמל‎-‎הוא בארון‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎ומה זה בא לי מיץ‎ ,‎הבאתי פירות‎ ‎.‎מאוד‎ ,‎כן‎-‎ ?‎בא לך גם‎

‎.‎רק בננות לא היו לי‎ .‎יופי‎ ‎.‎אין לי‎ ,‎לא‎-‎ ?‎גם לך אין בננות‎ ,‎אוי‎

‎אתה נראה לי‎ ?‎מה קרה‎ ‎?‎קרה משהו‎ .‎קצת עצוב‎

‎.‎המחשב לא בסדר‎ ‎?‎מה לא בסדר במחשב‎-‎

‎.‎הוא ניצח אותי בשחמט‎ ‎.‎זה רק אומר שהוא בסדר‎ ,‎נו‎-‎

‎?‎מה לא בסדר בזה‎ ‎.‎כי הוא רק מחשב‎-‎

‎אולי עדיף‎ ,‎את יודעת מה‎ ‎.‎שאני אתאמן נגד עצמי‎

‎.‎ככה אני אנצח את עצמי לפעמים‎

‎אני הולכת להביא בננות‎ ,‎טוב‎ ‎.‎לא כדאי‎- .‎תמיד יש לה‎ .‎מעליזה‎

‎.‎רבנו‎-‎ ?‎למה‎

‎?‎על מה הפעם‎ ‎?‎איך‎- .‎היא העליבה אותי‎-‎

‎?‎כמו‎- .‎כינתה אותי בשמות‎

‎?‎מה‎ ,‎תגיד‎ ,‎נו‎ ,‎לא‎- .‎לא חשוב‎

‎?‎את מבטיחה שלא תצחקי‎ ‎?‎למה שאצחק‎-‎

‎.‎היא אמרה לי שאני קוף‎

‎,‎את רואה‎ ,‎הנה‎ ,‎הנה‎ ‎?‎את רואה שאת צוחקת‎

‎.‎אבל הבטחת שלא תצחקי‎ ‎.‎זה פשוט מצחיק‎ ,‎שרגא‎ ,‎סליחה‎-‎

‎!‎ולא סתם אלא קוף מזן נכחד‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎היא אמרה‎ .‎והיא אמרה לי עוד משהו‎ ‎...‎אז‎ ,‎לי שאם הייתי מכיר את דרווין‎

‎.‎אני לא זוכר מה היא אמרה‎ ,‎משהו‎ ‎?‎ארלס דרווין‎'‎צ‎ -‎

‎.‎אלא מה‎ ‎?‎פלין‎'‎ארלי צ‎'‎צ‎ ,‎מה חשבת‎

‎,‎מה יש להבין‎- .‎עכשיו אני מבינה‎ ‎?‎אני קוף מזן נכחד‎ ,‎מה‎

‎ארלס דרווין‎'‎צ‎ .‎תקשיב‎ ,‎שרגא‎ ‎,‎היה חוקר טבע אנגלי‎

‎והוא פיתח תורה‎ ‎."‎תורת האבולוציה‎"‎ שנקראת‎

‎.‎את זה אני די מכיר‎ ,‎טוב‎ ‎,‎בוודאי‎-‎ ?‎כן‎- ...‎היא התפרסמה‎

‎...‎היא התפרסמה לפני‎ ‎.‎אפילו יותר‎- .‎בדיוק‎- .‎שנים ‎150‎-‎

‎והיא הציעה הסבר מהפכני לשאלה‎

‎איך התפתחו החיים‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎באמת‎- .‎על פני כדור הארץ‎

‎.‎הברירה הטבעית‎-‎ ?‎ומה ההסבר‎ ,‎נו‎

‎,‎הברירה הטבעית‎ ‎?‎מה זו הברירה הטבעית‎

‎זה בדיוק מה שסבתא‎ ‎של סבתא של סבתא רבתא שלי‎

‎.‎שאלה את דרווין עצמו‎

‎.‎היא הייתה עוזרת המחקר שלו‎ ‎.‎עכשיו אמרת לי‎-‎ ?‎כבר אמרתי לך‎

‎?‎כן‎

‎?‎מה היא הברירה הטבעית‎

‎אנחנו עובדים על זה‎ ,‎אוי‎ ‎,‎כבר חמש שנים‎

‎.‎באמת‎ ?‎ורק עכשיו את שואלת‎ ‎.‎עד עכשיו התביישתי‎-‎

‎אז אני אסביר לך‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎בפעם האחרונה‎

‎עד היום היה מקובל לחשוב‎ ‎שכל היצורים תמיד היו‎

‎,‎ותמיד יישארו אותו הדבר‎ ‎.‎כי אלוהים ברא אותם כמו שהם‎

‎אני טוען בתיאוריה‎ ‎המאוד מיוחדת שלי‎

‎שכל היצורים נמצאים כל הזמן‎ ‎.‎יופי‎- .‎בתהליך של שינוי‎

‎דווקא הייתי רוצה‎ ‎?‎באמת‎- .‎להשתנות‎

‎.‎להיות קצת פחות ביישנית‎ ,‎כן‎

‎אבל מדובר בשינויים שלוקחים‎ ‎.‎מאות אלפי שנים‎ ,‎המון זמן‎

‎?‎בסדר‎ ,‎אני אתן לך דוגמה‎ ‎.‎את המודד המפולפל‎ ,‎למשל‎ ,‎קחי‎

‎?‎לקחת אותו לאן‎ ‎.‎זאת דוגמה‎ ,‎דוגמה‎-‎

‎.‎וק‎'‎זה ג‎ !‎?‎מה זה‎ !‎ה‎'‎אימאל‎ ‎.‎תירגעי‎ .‎וק‎'‎זה לא ג‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎זה סוג של עש‎ ,‎לא‎- .‎זה פרפר‎

‎אני ממש מתביישת‎ ,‎לא נעים לי‎ ‎.‎זה בסדר‎ ,‎לא‎- .‎שהתפרצתי ככה‎

‎?‎אז מה עם העש הדוחה הזה‎ ‎.‎המודד המפולפל‎-‎

‎שנה כמעט ‎300‎ עד לפני בערך‎ ‎,‎כל העשים מהסוג הזה היו לבנים‎

‎כי העצים שעליהם הם חיו היו לבנים‎ ‎?‎והיום‎- .‎ושימשו להם כהסוואה‎

‎.‎היום העשים הלבנים הם זן נכחד‎ ‎.‎נשארו רק שחורים‎

‎?‎את לא רוצה לשאול למה‎ ‎.‎רוצה אבל מתביישת‎-‎

‎.‎אז אני אגיד לך למה‎ ,‎טוב‎ ‎בעקבות המהפכה התעשייתית‎

‎העצים הלבנים שהמודדים‎ ‎המפולפלים חיים עליהם‎

‎התכסו בפיח שחור שנתן‎ ‎,‎הסוואה טובה לעשים שחורים‎

‎והבליט את הלבנים‎ ‎.‎לעיני הטורפים שלהם‎

‎אז העשים הלבנים‎ ,‎כן‎-‎ ?‎באמת‎ ‎.‎נכחדו ורק השחורים שרדו‎

‎?‎הבנת‎ ,‎זאת הברירה הטבעית‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎מתביישת להגיד שלא‎

‎,‎דרווינטע‎ ,‎דרווינטע‎ ,‎אוי‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎באמת‎- .‎את ממש זן נכחד‎

‎."‎זן נכחד‎"‎ הוא אמר‎ ?‎שמעת‎

‎אני חושבת שדרווין‎ ‎התכוון לומר לדרווינטע‎

‎שאי אפשר להיות כל כך ביישנים‎ ‎.‎בעולם שלנו‎

‎אז למה עליזה‎ ,‎כן‎ ‎?‎אמרה לי שאני זן נכחד‎

‎למה‎-‎ ?‎למה אתה לא שואל אותי‎ ‎!‎עליזה‎ ,‎אתה לא שואל אותי גם לך‎

‎!‎לא‎-‎ ?‎אתה מתבייש‎ ‎.‎אז אני אגיד לך‎-‎

‎שחקני שחמט שמתאמנים במשחק‎ ‎נגד עצמם בעידן שיש בו מחשב‎

‎.‎כבר אין כאלה‎ .‎הם זן נכחד‎

‎?‎לזה התכוונת‎ ,‎אה‎ ‎בעידן המחשבים‎ .‎כן‎-‎

‎,‎שחמטאים משתמשים במחשבים‎ ‎.‎גם אם לפעמים הם מפסידים‎

‎,‎אז תדעי לך שאני לא זן נכחד‎

‎אני פשוט עוד לא התרגלתי‎ ‎.‎לשחק מול מחשב‎

‎כי דרווין אמר ששורד‎ ,‎אז תזדרז‎ ‎רק מי שמצליח להשתנות‎

‎בעקבות השינויים שמתרחשים‎ ‎.‎אתה מצליח‎- .‎אני מצליח‎- .‎סביבו‎

‎מה שאתה מצליח‎ ‎.‎אדם‎-‎זה להיות קוף אחרי בן‎

‎?‎נטע‎ ,‎שמעת‎ ‎!‎היא שוב קראה לי קוף‎

‎.‎זה מזכיר לי‎ ,‎עליזה‎ ,‎אה‎ ‎?‎למי‎ ,‎בננה‎-‎ ?‎אולי יש לך בננה‎

‎.‎אה‎ ,‎אה‎- .‎למיץ פרי‎

‎.‎תחשוב‎ ,‎דרווין‎ ,‎תחשוב‎ ,‎תחשוב‎

‎,‎אם אנחנו תוצאה של אבולוציה‎ ‎,‎זאת אומרת‎

‎,‎סופי‎-‎תוצאה של שינוי אטי ואין‎ ‎?‎מה היינו פעם‎ ?‎אז ממה התחלנו‎

‎,‎בהתחלה היינו תא‎ ,‎בהתחלה‎ ‎,‎תאי‎-‎אחר כך יצור רב‎ .‎תא אחד‎

‎?‎כן‎ ,‎אחר כך יצורים ימיים‎ ‎,‎אחר כך עלינו לחוף והתפתחנו‎

‎,‎התפתחנו לבעלי חיים יבשתיים‎ ‎.‎שנחלקו לסוגים שונים‎ ,‎בדיוק‎

‎.‎עד כאן אני מבין‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎אז ממה התפתח האדם‎

‎,‎זה צריך להיות‎

‎זה צריך להיות‎ ,‎לדעתי‎ ‎,‎בעל חיים שהולך על ארבע‎

‎.‎אבל מסוגל ללכת גם על שתיים‎ ,‎כן‎ ‎.‎דוב‎ ?‎אז מה זה יכול להיות‎

‎מה זה‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ?‎אולי קנגורו‎ ,‎לא‎ ‎?‎מה זה יכול להיות‎ ?‎יכול להיות‎

‎?‎קוף‎ ,‎מה זה‎ !‎ה‎'‎אימאל‎ ,‎ה‎'‎אימאל‎ ‎?‎מה אמרת‎- !‎הצילו‎

‎...‎לרגע חשבתי שאתה‎ ,‎אני‎ ,‎סליחה‎ ‎?‎מה אמרת הרגע‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎אני מתביישת לחזור על זה‎ ‎?‎אני מפוטרת‎ ,‎כן‎-‎ ?‎"‎קוף‎"‎ אמרת‎-‎

‎,‎את לא מופטרת‎ ,‎לא‎ ‎!‎זו התשובה‎ ,‎דרווינטע‎

‎.‎מוצאו של האדם הוא מן הקוף‎

‎האדם הוא יצור‎-‎בן‎ ‎!‎יופי‎ !‎יופי‎ !‎ממשפחת הקופים‎

‎,‎את גאונה‎ ,‎את הגאונה‎ ,‎דרווינטע‎

‎!‎את הקופה הכי גאונה במשפחה‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎כן‎ ,‎אה‎-‎

‎...‎אני‎ .‎תודה רבה‎ ,‎תודה‎ ‎...‎לא הבנתי כי‎ ?‎זאת מחמאה‎

‎אבל להגיד תודה זאת תמיד‎ ,‎טוב‎ ‎.‎פעולת הישרדות שמצליחה לי‎

‎?‎למה לא‎-‎ ?‎רוצה בננה‎

‎,‎יש בננות למיץ פירות‎ ‎.‎ואת זאת עליזה שלחה לך אישית‎

‎!‎עליזה‎ ,‎מצחיק מאוד‎ ‎?‎את מבינה‎

‎?‎את מבינה‎ ‎!‎היא ממשיכה לרמוז לי שאני קוף‎

‎אני חושבת‎ ,‎שרגא‎ ,‎לא‎ ‎שעליזה התכוונה להגיד‎

‎מה‎ ,‎שמוצאו של האדם מהקוף‎ ‎.‎שאומר שכולנו ממשפחת הקופים‎

‎.‎זה מה שדרווין אמר עכשיו‎ ,‎אה‎ ‎.‎בדיוק‎ .‎נכון‎-‎

‎,‎כן‎-‎ ?‎זה באמת‎ ,‎מה‎ ‎תהליך הברירה הטבעית‎

‎לא קורה רק אצל עשים ואצל בעלי‎ ‎.‎הוא קורה גם אצל בני האדם‎ .‎חיים‎

‎אז בעצם בני האדם‎ ‎שחיים היום בעולם‎

‎הם תוצאה של ברירה טבעית‎ ‎של מיליוני מיליוני שנים‎

‎גם הקוף‎ ,‎כן‎-‎ ?‎שהתחילה מהקוף‎ ‎.‎הוא תוצאה של ברירה טבעית‎

‎!‎ואו‎

‎,‎יש לי רעיון ממש ממש‎ ‎!‎ממש ממש ממש משוכלל‎

‎.‎אני אתן לו להתחיל‎ ,‎זהו‎

‎,‎מחשב‎ ,‎נו‎ ‎.‎נראה אותך מתחיל בבקשה‎

‎.‎הזזת את הסוס‎ ,‎הופה‎ ‎.‎אני חושב‎ ,‎רגע אחד‎

‎.‎זה שרגא‎ ?‎מה שלומך‎ ,‎מיכאל‎

‎,‎מיכאל זה חבר טוב שלי‎ ‎.‎הוא אלוף הארץ בשחמט‎

‎המחשב הוציא‎ ,‎תשמע‎ ,‎מיכאל‎ ‎.‎את הסוס הימני שלו לכיוון שלי‎

‎,‎לדעתך‎ ,‎מה‎ ,‎מה‎ ‎?‎אני צריך לעשות עכשיו‎

‎?‎עם החייל שני צעדים‎

‎?‎בסדר‎ ,‎רק תישאר אתי על הקו‎

‎?‎מה אתה עושה‎ ,‎שרגא‎

‎המחשב‎ ,‎תראי‎ ‎,‎אולי יותר חכם ממני בשחמט‎

‎וזה‎ ,‎אבל אין לו חברים ולי יש‎ ‎,‎מה שעוזר לי לשרוד מול המחשב‎

‎.‎זאת הברירה הטבעית שלי‎ ‎!‎זה לא הוגן‎-‎

‎.‎עליזה‎ ,‎זה לא הוגן מאוד גם לך‎ ‎!‎אתה מרמה‎-‎

‎,‎מה פתאום‎ ?‎שמעת אותה‎ ‎,‎אני בכלל לא מרמה‎

‎אני פשוט משתמש בזה‎ ‎,‎אדם חברתי‎-‎בן‎ ,‎אדם‎-‎שאני בן‎

‎תוצאה של אבולוציה‎ ‎.‎של מיליוני שנים‎

‎?‎את לא אומרת לו כלום‎ ,‎נטע‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎האמת שהוא צודק‎-‎

‎אם המחשבים לא ילמדו לרכוש‎ ‎.‎הם לא ישרדו‎ ,‎לעצמם חברים‎

‎!‎אדם‎-‎אלה שטויות של קופי‎ ,‎אוי‎

‎?‎שמעת מה היא אמרה‎ ‎.‎אדם‎-‎של קופי‎

‎.‎מצחיק מאוד‎

‎שביט‎-‎סדו פראלטה‎ :‎תמלול‎

‎רווית ליגום‎ :‎ייעוץ לשון לכתוביות‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎


שרגא בישגדא עונה 2: צ'ארלס דרווין

‎יש כמה דברים‎"‎ ‎,‎שתמיד כדאי לדעת‎

‎,‎למשל‎ ,‎למה‎ ,‎כמו‎"‎ ‎?‎הכיכר לא מרובעת‎

‎ומה ההבדלים‎"‎ ‎,‎בין שוקולד לשוקולדה‎

‎או למה מצמידים‎"‎ ‎"‎?‎לשם כמו שרגא את ביש גדא‎

‎?‎מי המציא את החשמל‎ ‎?‎מי ביית את הגמל‎-‎

‎?‎מי צייר את המונה ליזה‎ ‎?‎"‎גלידה‎"‎ מי הגה מילה כמו‎-‎

‎?‎מי טיפס על ראש ההר‎ ‎?‎ומי גר בזנזיבר‎-‎

‎?‎מי בנה מגדל בפיזה‎ ‎?‎מי זאת אימא של עליזה‎-‎

‎?‎מוכנים שם בנגב‎"‎ ‎?‎מוכנים כבר בגליל‎

‎,‎ארבע‎ ,‎שלוש‎ ,‎זה תכף בא‎"‎ ‎".‎והנה זה מתחיל‎

‎!‎נחמד פה‎

‎שלום וברוכים הבאים‎ ,‎הי‎ ‎.‎זה אני‎ ,‎"‎הבלוג של שרגא‎"‎ל‎

‎אתם זוכרים שסיפרתי לכם‎ ,‎תגידו‎ ‎?‎ס‎"‎שאני הולך לחוג שחמט במתנ‎

‎.‎עכשיו נראה אותך‎ ,‎יה‎ ‎בעוד שבועיים‎ ,‎אז ככה‎

‎הולכת להיות אליפות השחמט‎ ‎,‎ס‎"‎של המתנ‎

‎אליפות רצינית מאוד שבה‎ ‎.‎רגע‎ ...‎יוכתר אלוף השחמט ו‎

‎,‎אין לי ברירה‎ ,‎ואני מתאמן‎ ‎,‎אני חייב להתאמן‎

‎,‎אני משחק נגד עצמי‎ ‎.‎ומסתבר שאני לא רע‎

‎אני כבר ניצחתי את עצמי‎ !‎מט‎

‎.‎שש פעמים‎-‎אולי חמש‎

‎הפסדת לעצמך‎- !‎הפסדת לעצמך‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎מאוד גם לך‎

‎.‎אם שיחקת נגד עצמך וניצחת‎ ‎.‎סימן שגם הפסדת לעצמך‎- .‎כן‎-‎

‎,‎אם ניצחתי את עצמי‎- .‎כן‎-‎ ?‎באמת‎ ‎?‎אז מי הפסיד‎ ,‎כן‎- !‎סימן שניצחתי‎

‎וגם‎ ,‎אני לא יודע מי הפסיד‎ ,‎עליזה‎ ‎,‎אין לי זמן כל כך לחידודי הלשון שלך‎

‎אני צריך להתאמן‎ ‎.‎במשחק השחמט לתחרות‎

‎לשחק נגד עצמך‎ ?‎כן‎ ‎.‎לא נחשב להתאמן‎

‎.‎יופי‎- .‎כן‎-‎ ?‎באמת‎

‎?‎עליזה‎ ,‎את רוצה לשחק נגדי‎ ‎,‎אני מעדיפה דמקה‎ ,‎לא‎-‎

‎וכשאני מתאמנת‎ ‎.‎אני משחקת נגד המחשב‎

‎!‎איזה רעיון אדיר‎ ,‎ואו‎ ‎,‎ברור‎- .‎גם אני אשחק נגד המחשב‎

‎.‎אדם‎-‎כי אתה קוף אחרי בן‎

‎אתה ולא סתם קוף‎-‎ ?‎מי קוף‎ ,‎מי‎ ‎.‎אלא קוף מזן נכחד‎

‎.‎עליזה‎ ,‎רגע אחד‎ ,‎עליזה‎ ‎.‎זה קצת מעליב שאת קוראת לי קוף‎

‎,‎ארלס דרווין‎'‎אם היית מכיר את צ‎ ‎!‎הייתי נעלב‎- .‎לא היית נעלב‎

‎?‎ארלס דרווין‎'‎אתה מכיר את צ‎ ‎.‎פלין‎'‎ארלי צ‎'‎אני מכיר את צ‎-‎

‎,‎ארלס דרווין‎'‎אילו היית מכיר את צ‎ ‎.‎לא היית נעלב‎

‎...‎ואני נעלב גם עכשיו ו‎ ,‎הייתי נעלב‎

‎להגיד לי‎ !‎חוצפה כזאת‎ ‎!‎?‎ועוד מזן נכחד‎ ,‎שאני קוף‎

‎...‎למה‎ ?‎"‎זן נכחד‎"‎ מה הכוונה‎

‎.‎לא חשוב‎ ,‎לא חשוב‎ ‎הכי חשוב זה להתאמן‎

‎.‎זה חשוב מאוד‎ .‎ולהצליח בתחרות‎

‎.‎אתה גמרת את זה‎ ‎.‎עכשיו עם המחשב נראה מה קורה‎

‎בוא נראה‎ ,‎טוב‎ .‎זה אתר‎ !‎או‎ ,‎או‎ ‎.‎בוא נראה עכשיו‎ .‎חביבי‎ ,‎אותך‎

‎.‎אני לוקח את החייל שלי קדימה‎

‎.‎בואו נראה איך הוא יגיב‎

‎.‎הוא גם הזיז את החייל שלו קדימה‎

‎אז אני הולך לפה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎זהו‎ ,‎עם הסוס שלי‎

‎?‎מה זה‎ ?‎לאן אתה הולך‎

‎?‎אתה הולך לשם‎

‎אז אני מזיז‎ ‎.‎יפה‎ .‎את הסוס שלי לפה‎

‎.‎הוא אכל לי את הסוס‎ ,‎לא‎ ,‎אוי‎

‎...‎אוי‎ ,‎אוי‎ ,‎אוי‎ ...‎עם‎ ,‎עם המלכה‎

‎.‎אין לי לאן ללכת‎ ‎...‎אני לא מאמין‎ ,‎אוי‎ ,‎אוי‎ ,‎אוי‎

‎!‎זה שחמט‎

‎.‎המחשב ניצח אותי‎ ,‎אני לא מאמין‎

‎!‎יבוא‎ ...‎אה‎ !‎שח‎ !‎מט‎

‎.‎הי‎- .‎שרגא‎ ,‎הי‎

‎?‎אפשר להשתמש בבלנדר שלך‎ ‎.‎החשמל‎-‎הוא בארון‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎ומה זה בא לי מיץ‎ ,‎הבאתי פירות‎ ‎.‎מאוד‎ ,‎כן‎-‎ ?‎בא לך גם‎

‎.‎רק בננות לא היו לי‎ .‎יופי‎ ‎.‎אין לי‎ ,‎לא‎-‎ ?‎גם לך אין בננות‎ ,‎אוי‎

‎אתה נראה לי‎ ?‎מה קרה‎ ‎?‎קרה משהו‎ .‎קצת עצוב‎

‎.‎המחשב לא בסדר‎ ‎?‎מה לא בסדר במחשב‎-‎

‎.‎הוא ניצח אותי בשחמט‎ ‎.‎זה רק אומר שהוא בסדר‎ ,‎נו‎-‎

‎?‎מה לא בסדר בזה‎ ‎.‎כי הוא רק מחשב‎-‎

‎אולי עדיף‎ ,‎את יודעת מה‎ ‎.‎שאני אתאמן נגד עצמי‎

‎.‎ככה אני אנצח את עצמי לפעמים‎

‎אני הולכת להביא בננות‎ ,‎טוב‎ ‎.‎לא כדאי‎- .‎תמיד יש לה‎ .‎מעליזה‎

‎.‎רבנו‎-‎ ?‎למה‎

‎?‎על מה הפעם‎ ‎?‎איך‎- .‎היא העליבה אותי‎-‎

‎?‎כמו‎- .‎כינתה אותי בשמות‎

‎?‎מה‎ ,‎תגיד‎ ,‎נו‎ ,‎לא‎- .‎לא חשוב‎

‎?‎את מבטיחה שלא תצחקי‎ ‎?‎למה שאצחק‎-‎

‎.‎היא אמרה לי שאני קוף‎

‎,‎את רואה‎ ,‎הנה‎ ,‎הנה‎ ‎?‎את רואה שאת צוחקת‎

‎.‎אבל הבטחת שלא תצחקי‎ ‎.‎זה פשוט מצחיק‎ ,‎שרגא‎ ,‎סליחה‎-‎

‎!‎ולא סתם אלא קוף מזן נכחד‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎היא אמרה‎ .‎והיא אמרה לי עוד משהו‎ ‎...‎אז‎ ,‎לי שאם הייתי מכיר את דרווין‎

‎.‎אני לא זוכר מה היא אמרה‎ ,‎משהו‎ ‎?‎ארלס דרווין‎'‎צ‎ -‎

‎.‎אלא מה‎ ‎?‎פלין‎'‎ארלי צ‎'‎צ‎ ,‎מה חשבת‎

‎,‎מה יש להבין‎- .‎עכשיו אני מבינה‎ ‎?‎אני קוף מזן נכחד‎ ,‎מה‎

‎ארלס דרווין‎'‎צ‎ .‎תקשיב‎ ,‎שרגא‎ ‎,‎היה חוקר טבע אנגלי‎

‎והוא פיתח תורה‎ ‎."‎תורת האבולוציה‎"‎ שנקראת‎

‎.‎את זה אני די מכיר‎ ,‎טוב‎ ‎,‎בוודאי‎-‎ ?‎כן‎- ...‎היא התפרסמה‎

‎...‎היא התפרסמה לפני‎ ‎.‎אפילו יותר‎- .‎בדיוק‎- .‎שנים ‎150‎-‎

‎והיא הציעה הסבר מהפכני לשאלה‎

‎איך התפתחו החיים‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎באמת‎- .‎על פני כדור הארץ‎

‎.‎הברירה הטבעית‎-‎ ?‎ומה ההסבר‎ ,‎נו‎

‎,‎הברירה הטבעית‎ ‎?‎מה זו הברירה הטבעית‎

‎זה בדיוק מה שסבתא‎ ‎של סבתא של סבתא רבתא שלי‎

‎.‎שאלה את דרווין עצמו‎

‎.‎היא הייתה עוזרת המחקר שלו‎ ‎.‎עכשיו אמרת לי‎-‎ ?‎כבר אמרתי לך‎

‎?‎כן‎

‎?‎מה היא הברירה הטבעית‎

‎אנחנו עובדים על זה‎ ,‎אוי‎ ‎,‎כבר חמש שנים‎

‎.‎באמת‎ ?‎ורק עכשיו את שואלת‎ ‎.‎עד עכשיו התביישתי‎-‎

‎אז אני אסביר לך‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎בפעם האחרונה‎

‎עד היום היה מקובל לחשוב‎ ‎שכל היצורים תמיד היו‎

‎,‎ותמיד יישארו אותו הדבר‎ ‎.‎כי אלוהים ברא אותם כמו שהם‎

‎אני טוען בתיאוריה‎ ‎המאוד מיוחדת שלי‎

‎שכל היצורים נמצאים כל הזמן‎ ‎.‎יופי‎- .‎בתהליך של שינוי‎

‎דווקא הייתי רוצה‎ ‎?‎באמת‎- .‎להשתנות‎

‎.‎להיות קצת פחות ביישנית‎ ,‎כן‎

‎אבל מדובר בשינויים שלוקחים‎ ‎.‎מאות אלפי שנים‎ ,‎המון זמן‎

‎?‎בסדר‎ ,‎אני אתן לך דוגמה‎ ‎.‎את המודד המפולפל‎ ,‎למשל‎ ,‎קחי‎

‎?‎לקחת אותו לאן‎ ‎.‎זאת דוגמה‎ ,‎דוגמה‎-‎

‎.‎וק‎'‎זה ג‎ !‎?‎מה זה‎ !‎ה‎'‎אימאל‎ ‎.‎תירגעי‎ .‎וק‎'‎זה לא ג‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎זה סוג של עש‎ ,‎לא‎- .‎זה פרפר‎

‎אני ממש מתביישת‎ ,‎לא נעים לי‎ ‎.‎זה בסדר‎ ,‎לא‎- .‎שהתפרצתי ככה‎

‎?‎אז מה עם העש הדוחה הזה‎ ‎.‎המודד המפולפל‎-‎

‎שנה כמעט ‎300‎ עד לפני בערך‎ ‎,‎כל העשים מהסוג הזה היו לבנים‎

‎כי העצים שעליהם הם חיו היו לבנים‎ ‎?‎והיום‎- .‎ושימשו להם כהסוואה‎

‎.‎היום העשים הלבנים הם זן נכחד‎ ‎.‎נשארו רק שחורים‎

‎?‎את לא רוצה לשאול למה‎ ‎.‎רוצה אבל מתביישת‎-‎

‎.‎אז אני אגיד לך למה‎ ,‎טוב‎ ‎בעקבות המהפכה התעשייתית‎

‎העצים הלבנים שהמודדים‎ ‎המפולפלים חיים עליהם‎

‎התכסו בפיח שחור שנתן‎ ‎,‎הסוואה טובה לעשים שחורים‎

‎והבליט את הלבנים‎ ‎.‎לעיני הטורפים שלהם‎

‎אז העשים הלבנים‎ ,‎כן‎-‎ ?‎באמת‎ ‎.‎נכחדו ורק השחורים שרדו‎

‎?‎הבנת‎ ,‎זאת הברירה הטבעית‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎מתביישת להגיד שלא‎

‎,‎דרווינטע‎ ,‎דרווינטע‎ ,‎אוי‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎באמת‎- .‎את ממש זן נכחד‎

‎."‎זן נכחד‎"‎ הוא אמר‎ ?‎שמעת‎

‎אני חושבת שדרווין‎ ‎התכוון לומר לדרווינטע‎

‎שאי אפשר להיות כל כך ביישנים‎ ‎.‎בעולם שלנו‎

‎אז למה עליזה‎ ,‎כן‎ ‎?‎אמרה לי שאני זן נכחד‎

‎למה‎-‎ ?‎למה אתה לא שואל אותי‎ ‎!‎עליזה‎ ,‎אתה לא שואל אותי גם לך‎

‎!‎לא‎-‎ ?‎אתה מתבייש‎ ‎.‎אז אני אגיד לך‎-‎

‎שחקני שחמט שמתאמנים במשחק‎ ‎נגד עצמם בעידן שיש בו מחשב‎

‎.‎כבר אין כאלה‎ .‎הם זן נכחד‎

‎?‎לזה התכוונת‎ ,‎אה‎ ‎בעידן המחשבים‎ .‎כן‎-‎

‎,‎שחמטאים משתמשים במחשבים‎ ‎.‎גם אם לפעמים הם מפסידים‎

‎,‎אז תדעי לך שאני לא זן נכחד‎

‎אני פשוט עוד לא התרגלתי‎ ‎.‎לשחק מול מחשב‎

‎כי דרווין אמר ששורד‎ ,‎אז תזדרז‎ ‎רק מי שמצליח להשתנות‎

‎בעקבות השינויים שמתרחשים‎ ‎.‎אתה מצליח‎- .‎אני מצליח‎- .‎סביבו‎

‎מה שאתה מצליח‎ ‎.‎אדם‎-‎זה להיות קוף אחרי בן‎

‎?‎נטע‎ ,‎שמעת‎ ‎!‎היא שוב קראה לי קוף‎

‎.‎זה מזכיר לי‎ ,‎עליזה‎ ,‎אה‎ ‎?‎למי‎ ,‎בננה‎-‎ ?‎אולי יש לך בננה‎

‎.‎אה‎ ,‎אה‎- .‎למיץ פרי‎

‎.‎תחשוב‎ ,‎דרווין‎ ,‎תחשוב‎ ,‎תחשוב‎

‎,‎אם אנחנו תוצאה של אבולוציה‎ ‎,‎זאת אומרת‎

‎,‎סופי‎-‎תוצאה של שינוי אטי ואין‎ ‎?‎מה היינו פעם‎ ?‎אז ממה התחלנו‎

‎,‎בהתחלה היינו תא‎ ,‎בהתחלה‎ ‎,‎תאי‎-‎אחר כך יצור רב‎ .‎תא אחד‎

‎?‎כן‎ ,‎אחר כך יצורים ימיים‎ ‎,‎אחר כך עלינו לחוף והתפתחנו‎

‎,‎התפתחנו לבעלי חיים יבשתיים‎ ‎.‎שנחלקו לסוגים שונים‎ ,‎בדיוק‎

‎.‎עד כאן אני מבין‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎אז ממה התפתח האדם‎

‎,‎זה צריך להיות‎

‎זה צריך להיות‎ ,‎לדעתי‎ ‎,‎בעל חיים שהולך על ארבע‎

‎.‎אבל מסוגל ללכת גם על שתיים‎ ,‎כן‎ ‎.‎דוב‎ ?‎אז מה זה יכול להיות‎

‎מה זה‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ?‎אולי קנגורו‎ ,‎לא‎ ‎?‎מה זה יכול להיות‎ ?‎יכול להיות‎

‎?‎קוף‎ ,‎מה זה‎ !‎ה‎'‎אימאל‎ ,‎ה‎'‎אימאל‎ ‎?‎מה אמרת‎- !‎הצילו‎

‎...‎לרגע חשבתי שאתה‎ ,‎אני‎ ,‎סליחה‎ ‎?‎מה אמרת הרגע‎ .‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎אני מתביישת לחזור על זה‎ ‎?‎אני מפוטרת‎ ,‎כן‎-‎ ?‎"‎קוף‎"‎ אמרת‎-‎

‎,‎את לא מופטרת‎ ,‎לא‎ ‎!‎זו התשובה‎ ,‎דרווינטע‎

‎.‎מוצאו של האדם הוא מן הקוף‎

‎האדם הוא יצור‎-‎בן‎ ‎!‎יופי‎ !‎יופי‎ !‎ממשפחת הקופים‎

‎,‎את גאונה‎ ,‎את הגאונה‎ ,‎דרווינטע‎

‎!‎את הקופה הכי גאונה במשפחה‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎כן‎ ,‎אה‎-‎

‎...‎אני‎ .‎תודה רבה‎ ,‎תודה‎ ‎...‎לא הבנתי כי‎ ?‎זאת מחמאה‎

‎אבל להגיד תודה זאת תמיד‎ ,‎טוב‎ ‎.‎פעולת הישרדות שמצליחה לי‎

‎?‎למה לא‎-‎ ?‎רוצה בננה‎

‎,‎יש בננות למיץ פירות‎ ‎.‎ואת זאת עליזה שלחה לך אישית‎

‎!‎עליזה‎ ,‎מצחיק מאוד‎ ‎?‎את מבינה‎

‎?‎את מבינה‎ ‎!‎היא ממשיכה לרמוז לי שאני קוף‎

‎אני חושבת‎ ,‎שרגא‎ ,‎לא‎ ‎שעליזה התכוונה להגיד‎

‎מה‎ ,‎שמוצאו של האדם מהקוף‎ ‎.‎שאומר שכולנו ממשפחת הקופים‎

‎.‎זה מה שדרווין אמר עכשיו‎ ,‎אה‎ ‎.‎בדיוק‎ .‎נכון‎-‎

‎,‎כן‎-‎ ?‎זה באמת‎ ,‎מה‎ ‎תהליך הברירה הטבעית‎

‎לא קורה רק אצל עשים ואצל בעלי‎ ‎.‎הוא קורה גם אצל בני האדם‎ .‎חיים‎

‎אז בעצם בני האדם‎ ‎שחיים היום בעולם‎

‎הם תוצאה של ברירה טבעית‎ ‎של מיליוני מיליוני שנים‎

‎גם הקוף‎ ,‎כן‎-‎ ?‎שהתחילה מהקוף‎ ‎.‎הוא תוצאה של ברירה טבעית‎

‎!‎ואו‎

‎,‎יש לי רעיון ממש ממש‎ ‎!‎ממש ממש ממש משוכלל‎

‎.‎אני אתן לו להתחיל‎ ,‎זהו‎

‎,‎מחשב‎ ,‎נו‎ ‎.‎נראה אותך מתחיל בבקשה‎

‎.‎הזזת את הסוס‎ ,‎הופה‎ ‎.‎אני חושב‎ ,‎רגע אחד‎

‎.‎זה שרגא‎ ?‎מה שלומך‎ ,‎מיכאל‎

‎,‎מיכאל זה חבר טוב שלי‎ ‎.‎הוא אלוף הארץ בשחמט‎

‎המחשב הוציא‎ ,‎תשמע‎ ,‎מיכאל‎ ‎.‎את הסוס הימני שלו לכיוון שלי‎

‎,‎לדעתך‎ ,‎מה‎ ,‎מה‎ ‎?‎אני צריך לעשות עכשיו‎

‎?‎עם החייל שני צעדים‎

‎?‎בסדר‎ ,‎רק תישאר אתי על הקו‎

‎?‎מה אתה עושה‎ ,‎שרגא‎

‎המחשב‎ ,‎תראי‎ ‎,‎אולי יותר חכם ממני בשחמט‎

‎וזה‎ ,‎אבל אין לו חברים ולי יש‎ ‎,‎מה שעוזר לי לשרוד מול המחשב‎

‎.‎זאת הברירה הטבעית שלי‎ ‎!‎זה לא הוגן‎-‎

‎.‎עליזה‎ ,‎זה לא הוגן מאוד גם לך‎ ‎!‎אתה מרמה‎-‎

‎,‎מה פתאום‎ ?‎שמעת אותה‎ ‎,‎אני בכלל לא מרמה‎

‎אני פשוט משתמש בזה‎ ‎,‎אדם חברתי‎-‎בן‎ ,‎אדם‎-‎שאני בן‎

‎תוצאה של אבולוציה‎ ‎.‎של מיליוני שנים‎

‎?‎את לא אומרת לו כלום‎ ,‎נטע‎ ‎.‎עליזה‎ ,‎האמת שהוא צודק‎-‎

‎אם המחשבים לא ילמדו לרכוש‎ ‎.‎הם לא ישרדו‎ ,‎לעצמם חברים‎

‎!‎אדם‎-‎אלה שטויות של קופי‎ ,‎אוי‎

‎?‎שמעת מה היא אמרה‎ ‎.‎אדם‎-‎של קופי‎

‎.‎מצחיק מאוד‎

‎שביט‎-‎סדו פראלטה‎ :‎תמלול‎

‎רווית ליגום‎ :‎ייעוץ לשון לכתוביות‎

‎אולפני אלרום‎ :‎הפקת כתוביות‎