×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

דג זהב, דג זהב - 4

דג זהב - 4

במשאלה הראשונה השתמש סרגיי כשגילו את הסרטן אצל אחותו. סרטן ריאות, מהסוג שלא מבריאים ממנו. אבל הדג פתר את זה בשנייה. את המשאלה השנייה בזבז לפני חמש שנים על הבן של סווטה. הוא היה קטן מאוד אז, אפילו לא שלוש , אבל הרופאים אמרו שמשהו אצלו בראש לא בסדר. שהוא הולך לגדול להיות מפגר. סווטה בכתה כל הלילה, ובבוקר סרגיי חזר הביתה וביקש מהדג שיסדר את זה. הוא אף פעם לא סיפר לסווטה על זה, ואחרי כמה חודשים היא עזבה אותו בשביל איזה שוטר אחד , מרוקאי. בלב סרגיי אמר לעצמו כל הזמן שהוא לא עשה את זה בשבילה, שהוא עשה את זה רק בשביל הילד, אבל בראש הוא היה פחות בטוח , וכל מיני מחשבות על איזה דברים אחרים יכול היה לבקש במקום המשיכו לצוץ כל הזמן. את המשאלה השלישית הוא לא ביקש.

"אני יכול להחזיר אותו לחיים", אומר הדג. " אני יכול להחזיר את הזמן אחרוה לרגע לפני שהוא דפק לך בדלת אני יכול לעשות את זה. כל מה שאתה צריך זה רק לבקש". הדג הזיז את הסנפיר האחורי שלו מצד לצד, תנועה שסרגיי ידע שהדג עושה רק שהוא באמת מתרגש. הוא מבין שהדג מריח כבר את החופש שלו. אחרי המשאלה האחרונה לא תהיה לסרגיי ברירה. הוא יהיה חייב לשחרר אותו. " הכל יהיה פה בסדר, באמת", אומר סרגיי חצי לדג וחצי לעצמו, " אני רק צריך לנגב פה את הדם, ובלילה, כשאני ילך לדוג, אני אקשור אותו לאבן ואזרוק לים. אף אחד בחיים לא ימצא אותו. זהו. אני לא הולך לבזבז על זה משאלה". "הרגת בנאדם , סרגיי", "אבל אתה לא באמת רוצח. אם על זה לא תבזבז משאלה , אז על מה כן?

* * * * *

בטירה מצא יונתן סוף סוף את הערבי שיבקש בתור שאלה שלום. קראו לו מוניר, הוא היה שמן , עם שפם לבן ענקי והוא הצטלם נהדר. זה היה מרגש, האופן שבו הוא ניסח את זה. עוד בזמן הצילומים ידע יונתן שזה הולך להיות הפרומו. זה או הרוסי ההוא עם הקעקועים שפגש ביפו, זה שהסתכל ישר למצלמה ואמר שאם היה מוצא דג זהב מדבר הוא לא היה מבקש ממנו כלום. רק שם אותו על מדף בקנקן זכוכית גדול ומדבר איתו כל היום, לא משנה על מה. על ספורט, על פוליטיקה, על כל מה שדג יכול לרצות לדבר. על הכל, רק לא להיות לבד.


דג זהב - 4 Poisson rouge - 4

במשאלה הראשונה השתמש סרגיי כשגילו את הסרטן אצל אחותו. In the first wish, Sergey used the cancer when he discovered his sister. Dans le premier souhait, Sergey a utilisé le cancer lorsqu'il a découvert sa sœur. סרטן ריאות, מהסוג שלא מבריאים ממנו. Lung cancer, the kind you don't get. Cancer du poumon, le genre que vous n'obtenez pas. אבל הדג פתר את זה בשנייה. But the fish solved it in a second. את המשאלה השנייה בזבז לפני חמש שנים על הבן של סווטה. He wasted the second wish five years ago on Sveta's son. Il a gaspillé le deuxième souhait il y a cinq ans sur le fils de Sveta. הוא היה קטן מאוד אז, אפילו לא שלוש , אבל הרופאים אמרו שמשהו אצלו בראש לא בסדר. He was very small then, not even three, but the doctors said something was wrong with him. שהוא הולך לגדול להיות מפגר. That he's going to grow up to be retarded. סווטה בכתה כל הלילה, ובבוקר סרגיי חזר הביתה וביקש מהדג שיסדר את זה. Sveta cried all night, and in the morning Sergey came home and asked for the fish to fix it. הוא אף פעם לא סיפר לסווטה על זה, ואחרי כמה חודשים היא עזבה אותו בשביל איזה שוטר אחד , מרוקאי. He never told Sueta about it, and after a few months she left him for some one Moroccan cop. בלב סרגיי אמר לעצמו כל הזמן שהוא לא עשה את זה בשבילה, שהוא עשה את זה רק בשביל הילד, אבל בראש הוא היה פחות בטוח , וכל מיני מחשבות על איזה דברים אחרים יכול היה לבקש במקום המשיכו לצוץ כל הזמן. In the heart of Sergey, he kept telling himself that he wasn't doing it for her, that he was doing it only for the boy, but he was less sure in his mind, and all sorts of thoughts about what other things he could ask for in the place kept popping up all the time. את המשאלה השלישית הוא לא ביקש. He did not ask for the third wish.

"אני יכול להחזיר אותו לחיים", אומר הדג. " "I can bring it back to life," says Fish. " אני יכול להחזיר את הזמן אחרוה לרגע לפני שהוא דפק לך בדלת אני יכול לעשות את זה. I can return the time for a moment before he knocks you in the door. כל מה שאתה צריך זה רק לבקש". All you need is just to ask. " הדג הזיז את הסנפיר האחורי שלו מצד לצד, תנועה שסרגיי ידע שהדג עושה רק שהוא באמת מתרגש. The fish moved its back fin from side to side, a movement that Sergey knew the fish was doing only that he was really excited about. הוא מבין שהדג מריח כבר את החופש שלו. He realizes that the fish already smells his freedom. אחרי המשאלה האחרונה לא תהיה לסרגיי ברירה. After the last wish, Sergey would have no choice. הוא יהיה חייב לשחרר אותו. " He will have to release it. " הכל יהיה פה בסדר, באמת", אומר סרגיי חצי לדג וחצי לעצמו, " אני רק צריך לנגב פה את הדם, ובלילה, כשאני ילך לדוג, אני אקשור אותו לאבן ואזרוק לים. Everything will be fine here, really, "Sergey says half to the fish and half to himself." I just need to wipe the blood here, and at night, when I go fishing, I'll tie it to the stone and throw it into the sea. אף אחד בחיים לא ימצא אותו. No one in life will find it. זהו. This. אני לא הולך לבזבז על זה משאלה". I'm not going to waste a wish on that. " "הרגת בנאדם , סרגיי", "אבל אתה לא באמת רוצח. "You killed man, Sergey," "but you're not really a killer. אם על זה לא תבזבז משאלה , אז על מה כן? If you don't want to waste this, then what is it?

*   *   *   *   * * * * * *

בטירה מצא יונתן סוף סוף את הערבי שיבקש בתור שאלה שלום. At the castle, Jonathan finally found the Arab to ask for a hello. קראו לו מוניר, הוא היה שמן , עם שפם לבן ענקי והוא הצטלם נהדר. His name was Monier, he was fat, with a huge white mustache and he took great pictures. זה היה מרגש, האופן שבו הוא ניסח את זה. It was exciting, the way he put it. עוד בזמן הצילומים ידע יונתן שזה הולך להיות הפרומו. While filming, Jonathan knew it was going to be the promo. זה או הרוסי ההוא עם הקעקועים שפגש ביפו, זה שהסתכל ישר למצלמה ואמר שאם היה מוצא דג זהב מדבר הוא לא היה מבקש ממנו כלום. This or that Russian with the tattoos he met in Jaffa, the one who looked straight at the camera and said that if he found a goldfish talking he wouldn't ask him for anything. רק שם אותו על מדף בקנקן זכוכית גדול ומדבר איתו כל היום, לא משנה על מה. Just put him on a shelf in a big glass jug and talk to him all day, no matter what. על ספורט, על פוליטיקה, על כל מה שדג יכול לרצות לדבר. About sports, about politics, everything fish can want to talk about. על הכל, רק לא להיות לבד. For everything, just don't be alone.