×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

התמודדות של אסתי, כאן מציינים | על סוכת פלא כבר שמעתם?

כאן מציינים | על סוכת פלא כבר שמעתם?

‫כשהייתי ילדה החג האהוב עליי היה ‫חג הסוכות, והרבה בזכות סוכות הפלא.

‫כשהיינו ילדים, היינו אוהבים ללכת בשכונה ‫ולראות סוכות בין השכנים.

‫ממש משווים בין האורות, הקישוטים.

‫אבל סוכת הפלא ‫הייתה משהו שונה לגמרי.

‫כן, אני יודעת, זה לא מושג ששמעתם, ‫אתם כנראה לא יודעים מה זה.

‫כששאלתי את האחים שלי ‫אם הם יודעים מה זה סוכות הפלא,

‫רוב האחים שלי לא ידעו מה זה.

‫אבל כששאלתי את ההורים שלי, ‫"כן, היה ברחוב הזה, והיה בבניין הזה".

‫אני לוקחת אתכם לרחובות, ‫יש שם סוכת פלא מדהימה.

‫אני זוכרת את הכתובת שלה. ‫לא הייתי אצלה עשר שנים.

‫מתרגשת? ‫-וואלה, מתרגשת.

‫שלום. ‫-יואו, כמה זמן לא הייתי פה!

‫איזה יפה זה.

‫סוכת הפלא זו הגדרה לסוכה, ‫או אזור ליד הסוכה,

‫שיש בה קישוטים מיוחדים הרבה יותר ‫מהקישוטים הרגילים.

‫כאן היו שולחנות וכאן היו שולחנות. ‫פה היו מלא תיבות.

‫אני זוכרת שבפעם הראשונה ‫לא היה הרבה זמן, ואני כזה:

‫"על מה אני הולכת להסתכל קודם?"

‫אלו עבודות יד, ‫קישוטים שהם סגורים בתוך תיבות,

‫ובתוך כל תיבה יש קונספט מסוים ‫שקשור לתנ"ך, ליהדות או לסוכות.

‫בעבר, הייתה לנו סוכה גדולה מאוד למטה, ‫אז ממש הייתה עלייה לרגל.

‫בעיקר בלילה הראשון של החג, ‫אז יש ממש נהירה עד אמצע הלילה.

‫איך עשיתם סכך? ‫זה ביכורים?

‫ממה זה עשוי? -גרוטאות שמצאנו. ‫-גרוטאות, כאילו, ממש?

‫פה הוא עולה לתורה? ‫-הוא קם בבוקר, והוא נותן צדקה,

‫עשינו רקע של כותל. ‫-הרבי! יעשואס מוישה (ישועת משה).

‫תראה מה זה, הם גזרו כל דבר

‫והלבישו כל בובה כמו שמופיע במשנה. ‫את הכוהנים הלבישו עם המעילים הלבנים.

‫אם קצת מתעמקים בזה ‫קולטים כמה עבודה יש פה.

‫זה כאילו פרויקט של כל המשפחה.

‫כן, זה היה כזה מין משהו ‫שאיחד מאוד את המשפחה.

‫כל השכונה פה הייתה מחכה.

‫היו מקדמי הפתעה - ‫מה הולך להיות השנה.

‫כשעשינו את זה, באותה שנה ‫השתחרר גלעד שליט מהשבי.

‫הם כתבו: "גלעד, מחכים לך",

‫ושמו את התמונה של גלעד שליט ‫מהעיתון.

‫אבל העיתון כאילו טיפה ‫נהיה שקוף כזה.

‫פה היה את גלעד שליט ‫עם המדים של צה"ל.

‫אין הרבה מקצועות אומנותיים ‫בציבור החרדי.

‫אין הרבה מקום ‫להוציא את האומנות החוצה.

‫ואז כשמגיע סוכות, יש להם הזדמנות ‫לבטא את האומנות שבתוכם

‫וזה עוד נכנס בהגדרה של מצווה, ‫של לפאר את החג.

‫אתה לא רק בא ורואה יצירה, ‫אתה גם לומד על זה.

‫אתה לומד על המשנה, ‫אתה לומד על המצווה.

‫צריך לשים את החוט האדום ‫על הפרי הראשון שיוצא בעץ

‫ואז מביאים את זה לכוהנים.

‫בשנים האחרונות, התמעטו סוכות הפלא.

‫ראיתם סוכת פלא ונהניתם ממנה?

‫תכתבו לנו את זה פה בתגובות ‫כדי שגם אנחנו נוכל לראות וליהנות.

‫חג שמח!


כאן מציינים | על סוכת פלא כבר שמעתם?

‫כשהייתי ילדה החג האהוב עליי היה ‫חג הסוכות, והרבה בזכות סוכות הפלא. When I was a child, my favorite holiday was Sukkot, and a lot because of the marvels of wonder.

‫כשהיינו ילדים, היינו אוהבים ללכת בשכונה ‫ולראות סוכות בין השכנים. When we were children, we used to love to walk in the neighborhood and see Sukkot among the neighbors.

‫ממש משווים בין האורות, הקישוטים. You really compare the lights, the decorations.

‫אבל סוכת הפלא ‫הייתה משהו שונה לגמרי. But the marquee was something completely different.

‫כן, אני יודעת, זה לא מושג ששמעתם, ‫אתם כנראה לא יודעים מה זה. Yes, I know, it's not a concept you've heard, you probably don't know what it is.

‫כששאלתי את האחים שלי ‫אם הם יודעים מה זה סוכות הפלא, When I asked my brothers if they knew what Sukkot Ha Ha'al is,

‫רוב האחים שלי לא ידעו מה זה.

‫אבל כששאלתי את ההורים שלי, ‫"כן, היה ברחוב הזה, והיה בבניין הזה". But when I asked my parents, "Yes, it was on this street, and it was in this building."

‫אני לוקחת אתכם לרחובות, ‫יש שם סוכת פלא מדהימה.

‫אני זוכרת את הכתובת שלה. ‫לא הייתי אצלה עשר שנים. I remember her address. I haven't been with her for 10 years.

‫מתרגשת? ‫-וואלה, מתרגשת.

‫שלום. ‫-יואו, כמה זמן לא הייתי פה!

‫איזה יפה זה.

‫סוכת הפלא זו הגדרה לסוכה, ‫או אזור ליד הסוכה, The Sukkah Ha'al is a definition for the Sukkah, or the area next to the Sukkah,

‫שיש בה קישוטים מיוחדים הרבה יותר ‫מהקישוטים הרגילים. which has much more special decorations than the usual decorations.

‫כאן היו שולחנות וכאן היו שולחנות. ‫פה היו מלא תיבות. Here were tables and here were tables. Here were boxes full.

‫אני זוכרת שבפעם הראשונה ‫לא היה הרבה זמן, ואני כזה: I remember that the first time there wasn't much time, and I'm like this:

‫"על מה אני הולכת להסתכל קודם?"

‫אלו עבודות יד, ‫קישוטים שהם סגורים בתוך תיבות, These are handicrafts, decorations that are enclosed in boxes,

‫ובתוך כל תיבה יש קונספט מסוים ‫שקשור לתנ"ך, ליהדות או לסוכות.

‫בעבר, הייתה לנו סוכה גדולה מאוד למטה, ‫אז ממש הייתה עלייה לרגל. In the past, we had a very large Sukkah downstairs, so it was really a pilgrimage.

‫בעיקר בלילה הראשון של החג, ‫אז יש ממש נהירה עד אמצע הלילה. Especially on the first night of the holiday, when there is a real influx until the middle of the night.

‫איך עשיתם סכך? ‫זה ביכורים?

‫ממה זה עשוי? -גרוטאות שמצאנו. ‫-גרוטאות, כאילו, ממש? what is it made of? -Scrap we found. -Scrap, like, really?

‫פה הוא עולה לתורה? ‫-הוא קם בבוקר, והוא נותן צדקה,

‫עשינו רקע של כותל. ‫-הרבי! יעשואס מוישה (ישועת משה). We made a wall background. - The Rebbe! Yeshuas Moisha (Jesus of Moses).

‫תראה מה זה, הם גזרו כל דבר Look what it is, they cut everything

‫והלבישו כל בובה כמו שמופיע במשנה. ‫את הכוהנים הלבישו עם המעילים הלבנים. And dress each doll as it appears in the Mishnah. The priests were dressed in the white coats.

‫אם קצת מתעמקים בזה ‫קולטים כמה עבודה יש פה. If you delve into it a little, you realize how much work there is here.

‫זה כאילו פרויקט של כל המשפחה.

‫כן, זה היה כזה מין משהו ‫שאיחד מאוד את המשפחה.

‫כל השכונה פה הייתה מחכה. The whole neighborhood here was waiting.

‫היו מקדמי הפתעה - ‫מה הולך להיות השנה. There were surprise factors - what is going to be this year.

‫כשעשינו את זה, באותה שנה ‫השתחרר גלעד שליט מהשבי. When we did that, in the same year Gilad Shalit was released from captivity.

‫הם כתבו: "גלעד, מחכים לך", They wrote: "Gilad, we are waiting for you",

‫ושמו את התמונה של גלעד שליט ‫מהעיתון. And put the picture of Gilad Shalit from the newspaper.

‫אבל העיתון כאילו טיפה ‫נהיה שקוף כזה. But the newspaper seems to have become a bit transparent like this.

‫פה היה את גלעד שליט ‫עם המדים של צה"ל.

‫אין הרבה מקצועות אומנותיים ‫בציבור החרדי. There are not many artistic professions in the ultra-Orthodox community.

‫אין הרבה מקום ‫להוציא את האומנות החוצה. There is not much space to take the art out.

‫ואז כשמגיע סוכות, יש להם הזדמנות ‫לבטא את האומנות שבתוכם Then when Sukkot arrives, they have the opportunity to express the artistry within them

‫וזה עוד נכנס בהגדרה של מצווה, ‫של לפאר את החג. And this is also included in the definition of a mitzvah, of honoring the holiday.

‫אתה לא רק בא ורואה יצירה, ‫אתה גם לומד על זה. You don't just come and see a piece, you also learn about it.

‫אתה לומד על המשנה, ‫אתה לומד על המצווה.

‫צריך לשים את החוט האדום ‫על הפרי הראשון שיוצא בעץ You have to put the red thread on the first fruit that comes out of the tree

‫ואז מביאים את זה לכוהנים. Then they bring it to the priests.

‫בשנים האחרונות, התמעטו סוכות הפלא.

‫ראיתם סוכת פלא ונהניתם ממנה?

‫תכתבו לנו את זה פה בתגובות ‫כדי שגם אנחנו נוכל לראות וליהנות.

‫חג שמח!