image

התמודדות של אסתי, ההתמודדות של אסתי | ביום שאחרי הקטיעה - פרק 3

ההתמודדות של אסתי | ביום שאחרי הקטיעה - פרק 3

‫תביאי את הסיבות ‫למה עשיתי את הקטיעה.

‫סיכוי גדול שהכאבים יפחתו,

‫איכות חיים, לא להיות תלויה בקביים ‫ולהיות משוחררת בידיים

‫לדוגמה במטריה, מזוודה, פלאפון.

‫אני אוכל להיות פעילה בהרבה דברים ‫שלא יכולתי קודם,

‫אופניים, ריצה, גלישה, צלילה, לרקוד.

‫פרוטזה זה סקסי הרבה יותר ‫מרגל מצולקת.

‫הלוואי שאני אוכל להיות השראה ‫לאנשים שסובלים גם.

‫אני אוכל לחזור לעזור בבית,

‫אני לא אירדם סתם ככה ‫באמצע היום בגלל תרופות,

‫אני אהיה עצמאית,

‫אני אוכל לחפש דירה ולעשות ‫מה שנראה לי ומה שטוב לי.

‫זה האי שלי, הארץ המובטחת.

‫כאן יהיה לי יציבות, שלווה, שמחה והנאה.

‫יש כאן דקלים, מים צלולים וחול לבן, ‫יש כאן מנוחה אננס, קוקוס, שלווה.

‫יום אחד אני אגיע!

‫יש לי לשחות דרך ארוכה מאוד ‫מול גלים, כרישים, ומי יודע מה עוד,

‫אבל זה רק הדרך, ‫המטרה זה להגיע לאי,

‫וזו הדרך שאני צריכה לעבור.

‫זה כמו בן אדם בתוך המים ‫שצריך לשחות אל האי,

‫והוא צריך לשחות ולהילחם ‫גם אם המים קפואים וגם...

‫אם קשה לו, אם הוא ירים ידיים, ‫הוא יטבע.

‫הוא צריך להילחם ולהילחם, ‫אבל בסוף הוא יגיע לאי,

‫בסוף יהיה לו מנוחה. ‫פה יהיה טוב באי...

‫האי זה כאילו אני עם הפרוטזה, ‫שכבר טוב לי.

‫בדיוק, אש.

‫רק טיפה יותר מדי התנדנדת. ‫לא להגיע למצב שאת נתקעת פה.

‫זה גם ממש מוזר לראות את עצמי ‫עם רגל אחת, כאילו... זה, זה...

‫זה לא הגיוני, זה משהו חסר, זה...

‫אני מתרגשת ועצובה.

‫זה נורא מרגש מצד אחד, מצד שני...

‫זה כל כך עצוב.

‫אחרי כל כך הרבה זמן במיטה,

‫אני פתאום עושה צעדים ראשונים ‫בעצם לעולם שלם שמחכה לי.

‫ולכן גם רציתי שיצלמו את זה.

‫אבל כשאני רואה את זה בסרטון, ‫אני קולטת.

‫אני עושה את הצעדים הראשונים ‫לעולם שבו יש לי רגל אחת.

‫זה כאב.

‫אימא'לה.

‫לא יודע מה להגיד.

‫אני מתעלפת.

‫אני ברגל השנייה אפילו שאין לי אותה ‫אני מרגישה אותה מאוד מאוד מאוד.

‫אתם צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא ‫ירפא לא רק מה שבגוף,

‫אלא מה שאני מרגישה, ‫אפילו שזה לא אמיתי.

‫מיכל. ‫-מה?

‫כואב לי כל כך הרגל. ‫-אני יודעת.

‫זה חסר כזה.

‫תלטפי לי את הרגל.

‫אני יכולה לשים את רגל ימין ‫על רגל שמאל בלי שתכאב לי.

‫את יודעת? ‫לרגע אני לא מרגישה את הפנטום.

‫אני מתרגשת, את יודעת? ‫זה מרגש אותי.

‫אנחנו שתי נשים ושלוש רגליים.

‫בואי נוריד את זה קצת ‫שזה יהיה קצת יותר כזה...

‫סיבוב.

‫מאמי, בואי, אני אסריט. בואי תרקדי. ‫-עזבי, אני לא מכירה את השיר הזה.

‫אני בלהסריט יותר טובה.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

ההתמודדות של אסתי | ביום שאחרי הקטיעה - פרק 3

‫תביאי את הסיבות ‫למה עשיתי את הקטיעה. Get the reasons why I did the amputation.

‫סיכוי גדול שהכאבים יפחתו, A great chance of reducing the pain,

‫איכות חיים, לא להיות תלויה בקביים ‫ולהיות משוחררת בידיים Quality of life, not being dependent on crutches and being released in your hands

‫לדוגמה במטריה, מזוודה, פלאפון. For example in an umbrella, a suitcase, a cellphone.

‫אני אוכל להיות פעילה בהרבה דברים ‫שלא יכולתי קודם, I can be active in many things I couldn't before,

‫אופניים, ריצה, גלישה, צלילה, לרקוד. Biking, running, surfing, diving, dancing.

‫פרוטזה זה סקסי הרבה יותר ‫מרגל מצולקת. This prosthesis is much sexier than a scarred leg.

‫הלוואי שאני אוכל להיות השראה ‫לאנשים שסובלים גם. I wish I could be an inspiration to people who are suffering too.

‫אני אוכל לחזור לעזור בבית, I can come back to help at home,

‫אני לא אירדם סתם ככה ‫באמצע היום בגלל תרופות, I don't just fall asleep in the middle of the day because of medication,

‫אני אהיה עצמאית, I will be independent,

‫אני אוכל לחפש דירה ולעשות ‫מה שנראה לי ומה שטוב לי. I can look for an apartment and do what I like and what is good for me.

‫זה האי שלי, הארץ המובטחת. This is my island, the Promised Land.

‫כאן יהיה לי יציבות, שלווה, שמחה והנאה. Here I will have stability, peace, joy and pleasure.

‫יש כאן דקלים, מים צלולים וחול לבן, ‫יש כאן מנוחה אננס, קוקוס, שלווה. There are palm trees, clear water and white sand here, there is a pineapple rest, coconut, tranquility.

‫יום אחד אני אגיע! One day I will come!

‫יש לי לשחות דרך ארוכה מאוד ‫מול גלים, כרישים, ומי יודע מה עוד, I have to swim a long way in front of waves, sharks, and who knows what else,

‫אבל זה רק הדרך, ‫המטרה זה להגיע לאי, But that's just the way, the goal is to get to the island,

‫וזו הדרך שאני צריכה לעבור.

‫זה כמו בן אדם בתוך המים ‫שצריך לשחות אל האי,

‫והוא צריך לשחות ולהילחם ‫גם אם המים קפואים וגם...

‫אם קשה לו, אם הוא ירים ידיים, ‫הוא יטבע. If it is hard for him, if he raises his hands, he will drown.

‫הוא צריך להילחם ולהילחם, ‫אבל בסוף הוא יגיע לאי, He has to fight and fight, but eventually he will come to the island,

‫בסוף יהיה לו מנוחה. ‫פה יהיה טוב באי... He'll have a rest at the end. Here it will be good on the island ...

‫האי זה כאילו אני עם הפרוטזה, ‫שכבר טוב לי.

‫בדיוק, אש. Exactly, fire.

‫רק טיפה יותר מדי התנדנדת. ‫לא להגיע למצב שאת נתקעת פה. Just a little too much swing. Not getting to the position you're stuck in here.

‫זה גם ממש מוזר לראות את עצמי ‫עם רגל אחת, כאילו... זה, זה... It's also really weird to see myself with one foot, like ... this, this ...

‫זה לא הגיוני, זה משהו חסר, זה... It doesn't make sense, it's something missing, it's ...

‫אני מתרגשת ועצובה. I'm excited and sad.

‫זה נורא מרגש מצד אחד, מצד שני... It's very exciting on the one hand, on the other ...

‫זה כל כך עצוב. it's so sad.

‫אחרי כל כך הרבה זמן במיטה, After so much time in bed,

‫אני פתאום עושה צעדים ראשונים ‫בעצם לעולם שלם שמחכה לי. I'm suddenly making first steps in a whole world waiting for me.

‫ולכן גם רציתי שיצלמו את זה. And so I also wanted them to take pictures of it.

‫אבל כשאני רואה את זה בסרטון, ‫אני קולטת. But when I see it in the video, I realize.

‫אני עושה את הצעדים הראשונים ‫לעולם שבו יש לי רגל אחת. I take the first steps to a world where I have one leg.

‫זה כאב.

‫אימא'לה.

‫לא יודע מה להגיד. Don't know what to say.

‫אני מתעלפת.

‫אני ברגל השנייה אפילו שאין לי אותה ‫אני מרגישה אותה מאוד מאוד מאוד. I'm on the other foot even though I don't have her I feel her very, very.

‫אתם צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא ‫ירפא לא רק מה שבגוף, You have to pray that the Holy One will heal not only what is in the body,

‫אלא מה שאני מרגישה, ‫אפילו שזה לא אמיתי. But what I feel, even if it's not real.

‫מיכל. ‫-מה? Michal. what?

‫כואב לי כל כך הרגל. ‫-אני יודעת. It hurts my leg so much. I know.

‫זה חסר כזה. It lacks such.

‫תלטפי לי את הרגל. Caress my leg.

‫אני יכולה לשים את רגל ימין ‫על רגל שמאל בלי שתכאב לי. I can put my right foot on my left foot without hurting me.

‫את יודעת? ‫לרגע אני לא מרגישה את הפנטום. You know? For a moment I don't feel the phantom.

‫אני מתרגשת, את יודעת? ‫זה מרגש אותי. I'm excited, you know? That excites me.

‫אנחנו שתי נשים ושלוש רגליים. We are two women and three legs.

‫בואי נוריד את זה קצת ‫שזה יהיה קצת יותר כזה... Let's take it down a bit that it will be a bit more like that ...

‫סיבוב. Round.

‫מאמי, בואי, אני אסריט. בואי תרקדי. ‫-עזבי, אני לא מכירה את השיר הזה. Mommy, come on, I'm an escrit. Come on dance. - Leave me, I don't know this song.

‫אני בלהסריט יותר טובה. I'm better at the script.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.