×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

דוד אריה, Dod Arye 5

Dod Arye 5

"השמן במחבת כבר רתח וביעבע," המשיך דוד אריה. "לא ידעתי מה לעשות. לפתע עלה רעיון בראשי. קראתי בלחש לתנלי, "תנלי, בואי שניה. בואי לכאן. אני רוצה לספר לך משהו." תנלי התקרבה אל הכלוב. "מה אתה רוצה לספר לי? " היא שאלה. "סיפורים. אני אספר לך הרפתקאות עד שהארוחה תהיה מוכנה. " אמרתי. ובאמת סיפרתי לה. "מה סיפרת לה? " שאלתי את דוד אריה. " סיפרתי לה איך נעשיתי האיש המפורסם ביותר בממלכת כלומניסטן. סיפרתי לה איך כמעט השגתי את התרופה שתרפא את כל המחלות בעולם. סיפרתי לה על הר הקצפת בממלכת השוקולד. תן לי הקשיבה לסיפורים. היא צחקה ונהנתה. היא הביטה במחבת ובשמן הרותח ואמרה, " אתה חמוד. אתה מספר סיפורים משעשעים. אתה מספר סיפורים מרתקים. חבל להכין ממך שניצל. אני אשחרר אותך." תנלי שמה אותי בקופסת נעליים ויצאה איתי לשדה בלי שאמא ואבא שלה שמו לב. בשדה היא שחררה אותי לחופשי. צעדתי בין העשבים ונופפתי לתנלי לשלום. לפתע היא קראה, "דוד אריה, חכה!" נבהלתי כי חשבתי שתנלי התחרטה והיא החליטה שבסופו של דבר כן מתחשק לה לאכול שניצל מבן אדם. אבל תנלי חייכה אלי. היא הסירה את המטפחת שלה בצווארה ונתנה לי אותה. "המטפחת הזאת תהיה לך מזכרת ממני," אמרה. " תודה, תנלי, אני אשמור אותה לעולם ועד," אמרתי והלכתי משם. "ובאמת אני שומר את המטפחת של תנלי והבאתי לכם אותה,"אמר דוד אריה. "באמת?" אמרתי. דוד אריה הוציא משקית מטפחת ענקית. היא היתה כל כך גדולה, שכיסתה את השולחן.

אחרי שדוד אריה הלך, נכנסו אמא ואבא למרפסת עם אחותינו אילאיל. אמא אמרה, "כמה טוב לראות את שניכם לא רבים." ואז היא הבחינה במטפחת של תנלי. "מאיפה צצה מפת השולחן הזאת? היא נראית לי מוכרת," אמרה. "לא,אמא," אמרתי. " זאת לא מפה. זאת מטפחת שדוד אריה קיבל מילדה מפלצת ענקית. קראו לה תנלי." "כן," אמר ינון. "במדבר השוויצרי. המפלצות רצו לעשות ממנו שניצל, אבל בסוף הבת שלהם שיחררה אותו. אז היא נתנה לו את המטפחת שלה למזכרת." אמא ואבא היא הביטו בסקרנות במטפחת הגדולה שכיסתה את השולחן. "טוב," אמרה אמא. "באמת היינו צריכים מפת שולחן." " אז בואו נאכל את ארוחת הערב על המטפחת של תנלי," הצעתי. " רעיון מעולה," אמרה אמא, וכולנו הלכנו להכין אוכל יחד.

דוד אריה ממשיך לבקר אותנו בכל יום רביעי ולספר לנו את ההרפתקאות המרתקות שלו ברחבי העולם. זה כיף. ואמא ואבא? הם עדיין מזכירים לנו מדי פעם לא לריב ולא לאכול יותר מידי שוקולד ולא לצפות כל יום בטלוויזיה. ואולי זה הגיוני, כי אחרת לא היה נשאר לנו זמן לשום דבר אחר.


Dod Arye 5 Dod Arye 5

"השמן במחבת כבר רתח וביעבע,"  המשיך דוד אריה. "The oil in the pan is already boiling and bubbling," David Arya continued. "L'huile dans la casserole a déjà bouilli et bouillonné", a poursuivi David Arieh. «Масло в сковороде уже кипело и пузырилось», - продолжил Дэвид Арье. "לא ידעתי מה לעשות. "I did not know what to do. "Je ne savais pas quoi faire. לפתע עלה רעיון בראשי. Suddenly an idea came to my mind. Soudain une idée me vint à l'esprit. קראתי בלחש לתנלי, "תנלי, בואי שניה. I whispered to Thanley, "Thanley, come on. J'ai appelé dans un murmure à Thanli : « Thanli, viens en second. Я шепнула Танли: «Танли, приходи вторым. בואי לכאן. come here. viens ici. иди сюда. אני רוצה לספר לך משהו." I want to tell you something." Je veux te dire quelque chose." תנלי התקרבה אל הכלוב. Thanlie approached the cage. Thanli s'approcha de la cage. Танли подошел к клетке. "מה אתה רוצה לספר לי? "What do you want to tell me? "Que veux tu me dire? "  היא שאלה. " she asked. "סיפורים. "stories. "рассказы. אני אספר לך הרפתקאות עד שהארוחה תהיה מוכנה. I'll tell you adventures until the meal is ready. Je te raconterai des aventures jusqu'à ce que le repas soit prêt. Я расскажу тебе приключения, пока еда не будет готова. "  אמרתי. "I said. J'ai dit. ובאמת סיפרתי לה. And I really told her. Et je lui ai vraiment dit. "מה סיפרת לה? "What did you tell her? "Que lui as-tu dit? "Что ты ей сказал? "  שאלתי את דוד אריה. " "I asked Uncle Arya." "J'ai demandé à David Arieh." «Я спросил Дэвида Арье». סיפרתי לה איך נעשיתי האיש המפורסם ביותר בממלכת כלומניסטן. I told her how I became the most famous man in the Kingdom of Columnist. Je lui ai raconté comment j'étais devenu l'homme le plus célèbre du royaume de Kalmanistan. סיפרתי לה איך כמעט השגתי את התרופה שתרפא את כל המחלות בעולם. I told her how I almost got the cure for all the diseases in the world. Je lui ai dit que j'avais failli obtenir le médicament qui guérirait toutes les maladies du monde. סיפרתי לה על הר הקצפת בממלכת השוקולד. I told her about the whipped cream in the chocolate kingdom. Je lui ai parlé de la montagne de crème fouettée au royaume du chocolat. Я рассказал ей о горе взбитых сливок в шоколадном королевстве. תן לי הקשיבה לסיפורים. Give me a listen to the stories. Laissez-moi écouter les histoires. היא צחקה ונהנתה. She laughed and enjoyed herself. Elle riait et s'amusait. Она смеялась и получала удовольствие. היא הביטה במחבת ובשמן הרותח ואמרה, " אתה חמוד. She looked at the pan and the boiling oil and said, "You're cute. Elle a regardé la casserole et l'huile bouillante et a dit : « Tu es mignonne. Она посмотрела на кастрюлю и кипящее масло и сказала: «Ты милая. אתה מספר סיפורים משעשעים. You tell funny stories. Vous racontez des histoires amusantes. Вы рассказываете забавные истории. אתה מספר סיפורים מרתקים. You tell fascinating stories. Vous racontez des histoires fascinantes. Вы рассказываете захватывающие истории. חבל להכין ממך שניצל. It's a shame to make you a survivor. Dommage que tu fasses du schnitzel. אני אשחרר אותך." I will let you go. " Je vais te libérer." Я отпущу тебя. " תנלי שמה אותי בקופסת נעליים ויצאה איתי לשדה בלי שאמא ואבא שלה שמו לב. Tanley put me in a shoe box and went out to the field with me without her mom and dad noticing. Tanli m'a mis dans une boîte à chaussures et est sortie avec moi dans les champs sans que sa mère et son père s'en aperçoivent. בשדה היא שחררה אותי לחופשי. In the field she let me go. Sur le terrain, elle m'a libéré. צעדתי בין העשבים ונופפתי לתנלי לשלום. I walked among the weeds and waved to Thalley for peace. J'ai traversé les mauvaises herbes et j'ai dit au revoir à Thanli. לפתע היא קראה, "דוד אריה, חכה!" Suddenly she exclaimed, "Uncle Lion, wait!" Soudain, elle s'exclama : « Oncle Arie, attends ! נבהלתי כי חשבתי שתנלי התחרטה והיא החליטה שבסופו של דבר כן מתחשק לה לאכול שניצל מבן אדם. I was frightened because I thought Tanley had regrets and she decided that she eventually wanted to eat a human being. J'avais peur parce que je pensais que Thanley le regrettait et elle a décidé qu'à la fin elle avait envie de manger un schnitzel humain. אבל תנלי חייכה אלי. But Tanley smiled at me. Mais Thanley m'a souri. היא הסירה את המטפחת שלה בצווארה ונתנה לי אותה. She removed her handkerchief in her neck and gave it to me. Elle a enlevé son mouchoir autour de son cou et me l'a donné. "המטפחת הזאת תהיה לך מזכרת ממני,"  אמרה. " "That handkerchief will have a souvenir from me," she said. " "Ce mouchoir sera un souvenir de moi," dit-elle. " תודה, תנלי, אני אשמור אותה לעולם ועד,"  אמרתי והלכתי משם. Thanks, Tanley, I'll keep her forever, "I said, walking away. Merci, Tanli, je la garderai pour toujours ", ai-je dit et je suis parti. "ובאמת אני שומר את המטפחת של תנלי והבאתי לכם אותה,"אמר דוד אריה. "And I really keep Tannley's handkerchief and I brought it to you," said Uncle Arya. "Et vraiment je garde le mouchoir de Thanli et je vous l'ai apporté", a déclaré David Arieh. "באמת?" "really?" אמרתי. I said. דוד אריה הוציא משקית מטפחת ענקית. Uncle Arya took out a huge handkerchief bag. David Arieh a sorti un énorme sac mouchoir. היא היתה כל כך גדולה, שכיסתה את השולחן. She was so big, she covered the table. Il était si grand qu'il couvrait la table.

אחרי שדוד אריה הלך, נכנסו אמא ואבא למרפסת עם אחותינו אילאיל. After Uncle Arya left, Mom and Dad went to the balcony with our sister Ilayal. Après le départ de l'oncle Arieh, maman et papa sont entrés sur le balcon avec notre sœur Ilail. אמא אמרה, "כמה טוב לראות את שניכם לא רבים." Mother said, "How good to see you two not many." Maman a dit : "Comme c'est bon de vous voir peu nombreux." ואז היא הבחינה במטפחת של תנלי. Then she noticed Thanley's handkerchief. Puis elle remarqua le mouchoir de Thanley. "מאיפה צצה מפת השולחן הזאת? "Where did this tablecloth come from? « D'où vient cette nappe ? היא נראית לי מוכרת," אמרה. She looks familiar to me, ”she said. Elle m'a l'air familière", a-t-elle déclaré. "לא,אמא," אמרתי. " "No, Mom," I said. " זאת לא מפה. This is not a map. זאת מטפחת שדוד אריה קיבל מילדה מפלצת ענקית. This is a handkerchief that Uncle Arya received from a giant monster girl. C'est un mouchoir que l'oncle Arieh a reçu d'une fille monstre géante. קראו לה תנלי." Her name was Tannley. " Elle s'appelait Tanli." "כן," אמר ינון. "Yes," said Yinon. "במדבר השוויצרי. “In the Swiss Desert. "Dans le désert suisse. המפלצות רצו לעשות ממנו שניצל, אבל בסוף הבת שלהם שיחררה אותו. The monsters wanted to save him, but at the end of their daughter they released him. Les monstres ont voulu lui faire un escalope, mais à la fin leur fille l'a relâché. אז היא נתנה לו את המטפחת שלה למזכרת." So she gave him her handkerchief as a souvenir. " Alors elle lui a donné son mouchoir en souvenir. » אמא ואבא היא הביטו בסקרנות במטפחת הגדולה שכיסתה את השולחן. Mom and Dad she looked curiously at the big handkerchief that covered the table. Maman et Papa elle regardaient curieusement le grand mouchoir qui recouvrait la table. "טוב," אמרה אמא. "Good," Mother said. "Eh bien," dit Mère. "באמת היינו צריכים מפת שולחן." "We really needed a tablecloth." "Nous avions vraiment besoin d'une nappe." " אז בואו נאכל את ארוחת הערב על המטפחת של תנלי," הצעתי. " "So let's have dinner on Tanneli's handkerchief," I suggested. " "Alors dînons sur le mouchoir de Thanley," suggérai-je. " רעיון מעולה," אמרה אמא, וכולנו הלכנו להכין אוכל יחד. Great idea, ”Mom said, and we all went to make food together. Excellente idée ", a déclaré maman, et nous sommes tous allés faire à manger ensemble.

דוד אריה ממשיך לבקר אותנו בכל יום רביעי ולספר לנו את ההרפתקאות המרתקות שלו ברחבי העולם. David Arya continues to visit us every Wednesday to tell us his fascinating adventures around the world. David Arieh continue de nous rendre visite tous les mercredis et de nous raconter ses aventures fascinantes à travers le monde. זה כיף. it's fun. c'est marrant. ואמא ואבא? And mom and dad? הם עדיין מזכירים לנו מדי פעם לא לריב ולא לאכול יותר מידי שוקולד ולא לצפות כל יום בטלוויזיה. They still occasionally remind us not to quarrel nor eat too much chocolate and not watch TV every day. Ils nous rappellent encore parfois de ne pas nous disputer, de ne pas manger trop de chocolat et de ne pas regarder la télévision tous les jours. ואולי זה הגיוני, כי אחרת לא היה נשאר לנו זמן לשום דבר אחר. And maybe that makes sense, because otherwise we wouldn't have had time for anything else. Et peut-être que cela a du sens, car sinon nous n'aurions pas eu le temps de faire autre chose.