×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

דוד אריה, Dod Arye 4

Dod Arye 4

תנלי הורידה אותי מהמדף ותפסה את הראש שלי. השתדלתי לא לרעוד, אבל ברגע שתנלי התחילה למשוך את הראש, קראתי בבהלה, "לא! אל תורידי לי את הראש! אני לא צעצוע! אי אפשר לנתק את הראש שלי!" " תנלי הביטה בי במבט המום. היא הייתה מופתעת. היא חשבה שאני בובה של בן אדם, ועכשיו גילתה שאני בן אדם אמיתי. " אמרתי מיד, "תנלי, אני לא בובה. אם תורידי לי את הראש, אני אמות. בבקשה אל תעשי את זה!" "אמא! אבא! קראה תנלי. "תנלי, תנלי," ביקשתי ממנה. "בבקשה, אל תגלי לאף אחד שאני לא בובה! " לא רציתי שיבשלו אותי. אבל תנלי לא הפסיקה לקרוא, "אמא! אבא! בואו מהר!" אמא ואבא של תנלי נכנסו לחדר. " אמא, אבא, הוא באמת לא בובה. הוא בן אדם אמיתי," אמרה להם תנלי. " את בטוחה? " שאל אבא של תנלי. "אני בטוחה," אמרה תנלי. אבא ואמא של תנלי הביטו בי. אני רעדתי מרוב פחד. הם ראו שאני לא בובה. הם ראו שאני בן אדם. אמא של תנלי אמרה, "בן אדם אמיתי? איזה יופי! מעולה! אני אבשל ממנו מרק נהדר! אני אשים אותו במים רותחים, אני אוסיף בצל, אני אוסיף גזר וקצת שורשים ואולי אפילו איטריות, מה אתם אומרים? שאלה אמא את הבת ואת האבא. " אולי עדיף שניצל? " אמר אבא של תנלי. "אני כמובן אוהב את המרקים שלך, אשתי היקרה. אבל…" "לא! אל תגעו בו! הוא שלי ורק שלי! צעקה תנלי. " אבל, מפלצובה שלי, הוא בן אדם אמיתי. את לא רוצה שאני אכין לך ממנו שניצל? את אוהבת מאוד שניצל, לא?" תנלי חשבה לרגע וחשבה עוד קצת ואז אמרה, "בסדר, כן, אני רוצה שניצל!" " נכין יחד!" קרא האבא-מפלצת. "כן!" קראה תנלי בהתלהבות. "בבקשה! הקשיבו לי! קראתי אני. "בבקשה אל תכינו ממני לא שניצל ולא מרק! " זעקתי. אבל משפחת המפלצות לא הקשיבה לי. האבא-מפלצת הרים אותי ולקח אותי למטבח. שם שמו אותי בכלוב. תנלי התיישבה לשולחן וחיכתה לשניצל. האמא-מפלצת שפכה פירורי לחם לי קערה ענקית. האבא-מפלצת הניח מחבת על הכיריים, שפך לתוכה שמן והדליק את האש מתחתיה. השמן התחיל להתחמם. לא ידעתי מה לעשות. עוד רגע יכסו אותי בפירורי לחם ואחר כך יטגנו אותי במחבת, ואני אהפוך לשניצל! דוד אריה הביט בנו ושתק. הוא קיפל את הממחטה שלו והכניס אותה לכיס. "דוד אריה," אמר ינון בדאגה. "הם לא טיגנו אותך, נכון?"


Dod Arye 4

תנלי הורידה אותי מהמדף ותפסה את הראש שלי. Thanli dropped me off the shelf and grabbed my head. Thanley m'a enlevé de l'étagère et m'a attrapé la tête. השתדלתי לא  לרעוד,  אבל ברגע שתנלי התחילה למשוך את הראש, קראתי בבהלה, "לא! I tried not to shake, but as Tanli started to shake my head, I cried in panic, "No! J'ai essayé de ne pas trembler, mais dès que Thanley a commencé à secouer la tête, je me suis exclamé paniqué : "Non ! אל תורידי לי את הראש! Don't get your head down! אני לא צעצוע! I'm not a toy! Je ne suis pas un jouet! אי אפשר לנתק את הראש שלי!" You can't cut my head off! " Vous ne pouvez pas me couper la tête !" " תנלי הביטה בי במבט המום. "Tanley looked at me stunned. "Thanli m'a regardé d'un air stupéfait. היא הייתה מופתעת. She was surprised. Elle était surprise. היא חשבה שאני בובה של בן אדם, ועכשיו גילתה שאני בן אדם אמיתי. " She thought I was a human doll, and now she found out I was a real human being. " Elle pensait que j'étais une poupée humaine, et maintenant c'est un vrai être humain. " אמרתי מיד, "תנלי,  אני לא בובה. I immediately said, "Take it, I'm not a puppet. J'ai immédiatement dit : « Dis-moi, je ne suis pas une poupée. אם תורידי לי את הראש,  אני אמות. If you get your head down, I'll die. Si tu baisses la tête, je vais mourir. בבקשה אל תעשי את זה!" Please don't do that! " Ne faites pas cela s'il vous plait! " "אמא! "mother! "mère! אבא! father! קראה תנלי. Thunley exclaimed. Cria Thanli. "תנלי, תנלי,"  ביקשתי ממנה. "Take it, give it," I asked her. "Tanli, Tanli," lui ai-je demandé. "בבקשה,  אל תגלי לאף אחד שאני לא בובה! "Please don't tell anyone I'm not a puppet! « S'il vous plaît, ne dites à personne que je ne suis pas une poupée ! "  לא רציתי שיבשלו אותי. “I didn’t want them to be cooked. אבל תנלי לא הפסיקה לקרוא, "אמא! But Tanley didn't stop shouting, "Mom! אבא! father! בואו מהר!" Come quick! " אמא ואבא של תנלי נכנסו לחדר. " Thanley's mom and dad came into the room. " אמא, אבא,  הוא באמת לא בובה. Mom, Dad, he's really not a puppet. הוא בן אדם אמיתי," אמרה להם תנלי. " He's a real person, "Thanley told them." את בטוחה? are you sure? "  שאל אבא של תנלי. "Asked Tanley's father. "אני בטוחה," אמרה תנלי. "I'm sure," Tanley said. אבא ואמא של תנלי הביטו בי. Thunley's father and mother looked at me. Le père et la mère de Thanley m'ont regardé. אני רעדתי מרוב פחד. I was shaking with fear. Je tremblais de peur. הם ראו שאני לא בובה. They saw that I was not a puppet. Ils ont vu que je n'étais pas une poupée. הם ראו שאני בן אדם. They saw that I was a human being. אמא של תנלי אמרה, "בן אדם אמיתי? Tanley's mother said, "A real person? איזה יופי! What a beauty! מעולה! Excellent! Excellent! אני אבשל ממנו מרק נהדר! I will cook it a great soup! אני אשים אותו במים רותחים,  אני אוסיף בצל, אני אוסיף גזר וקצת שורשים ואולי אפילו איטריות, מה אתם אומרים? I'll put it in boiling water, I'll add onion, I'll add carrots and some roots and maybe even noodles, what do you say? שאלה אמא את הבת ואת האבא. " Mother asked the daughter and the father. " אולי עדיף שניצל? Maybe it's better to take advantage of Schnitzel? Peut-être vaut-il mieux en profiter ? "  אמר אבא של תנלי. "Said Tanley's father. "אני כמובן אוהב את המרקים שלך, אשתי היקרה. “I obviously love your soups, my dear wife. אבל…" "לא! but no! אל תגעו בו! Don't touch it! הוא שלי ורק שלי! It's mine and only mine! Il est à moi et seulement à moi ! צעקה תנלי. " Thunley yelled. " cria Tanli. " אבל, מפלצובה שלי,  הוא בן אדם אמיתי. But, from my Plzova, he is a real person. את לא רוצה שאני אכין לך ממנו שניצל? Don't you want me to make you take advantage of him? Tu ne veux pas que je te fasse un escalope de sa part ? את אוהבת מאוד שניצל, לא?" You love Schnitzel, don't you? " תנלי חשבה לרגע וחשבה עוד קצת ואז אמרה, "בסדר, כן, אני רוצה שניצל!" Tanley thought for a moment and thought some more and then she said, "Okay, yes, I want to be saved!" " נכין יחד!" "Prepare together!" קרא האבא-מפלצת. Cried the father-monster. "כן!" "Yes!" קראה תנלי בהתלהבות. Thunley exclaimed enthusiastically. "בבקשה! "you are welcome! הקשיבו לי! Listen to me! קראתי אני. I called myself. Je lis. "בבקשה אל תכינו ממני לא שניצל ולא מרק! "Please don't make me neither spicy nor soup!" "  זעקתי. "I cried. J'ai crié. אבל משפחת המפלצות לא הקשיבה לי. But the monster family didn't listen to me. Mais la famille monstre ne m'a pas écouté. האבא-מפלצת הרים אותי ולקח אותי למטבח. The father-monster picked me up and took me to the kitchen. Papa-Monstre est venu me chercher et m'a emmené à la cuisine. שם שמו אותי בכלוב. There they put me in the cage. Là, j'ai été mis en cage. תנלי התיישבה לשולחן וחיכתה לשניצל. Tanelli sat down at the table and waited for Schnitzel. Tanli s'assit à table et attendit le schnitzel. האמא-מפלצת שפכה פירורי לחם לי קערה ענקית. The mum-monster poured breadcrumbs into me a huge bowl. La mère-monstre a versé de la chapelure dans un immense bol pour moi. האבא-מפלצת הניח מחבת על הכיריים, שפך לתוכה שמן והדליק את האש מתחתיה. The father-monster put a pan on the stove, poured oil into it and lit the fire under it. Le père-monstre posa une casserole sur la cuisinière, y versa de l'huile et alluma le feu en dessous. השמן התחיל להתחמם. The oil started to heat up. L'huile a commencé à chauffer. לא ידעתי מה לעשות. I did not know what to do. Je ne savais pas quoi faire. עוד רגע יכסו אותי בפירורי לחם ואחר כך יטגנו אותי במחבת, ואני אהפוך לשניצל! In another moment, they will cover me with breadcrumbs and then fry me in a pan, and I will become a schnitzel! Dans un autre moment, ils me couvriront de chapelure puis me feront frire dans une poêle et je deviendrai une escalope! דוד אריה הביט בנו ושתק. Uncle Arya looked at us and fell silent. David Arieh nous a regardés et s'est tu. הוא קיפל את הממחטה שלו והכניס אותה לכיס. He folded his handkerchief and put it in his pocket. Il plia son mouchoir et le mit dans sa poche. "דוד אריה," אמר ינון בדאגה. "Uncle Arya," Yanon said anxiously. "Oncle Arie," dit Yinon anxieusement. "הם לא טיגנו אותך, נכון?" "They didn't fry you, did they?" « Ils ne t'ont pas fait frire, n'est-ce pas ?